Anatomie - sistemul respirator 1

Description

Anatomie Quiz on Anatomie - sistemul respirator 1, created by Eugeniu Nicolenco on 10/01/2020.
Eugeniu Nicolenco
Quiz by Eugeniu Nicolenco, updated more than 1 year ago More Less
Eugeniu Nicolenco
Created by Eugeniu Nicolenco over 4 years ago
Eugeniu Nicolenco
Copied by Eugeniu Nicolenco over 4 years ago
514
0

Resource summary

Question 1

Question
1. CS. Organele respiratoare se dezvoltă din:
Answer
 • Porțiunea cefalică a intestinului primitiv
 • Peretele ventral al intestinului anterior
 • Intestinul posterior
 • Ectoderm
 • Mezenteron

Question 2

Question
2. CM. Căile respiratoare se intersectează cu cele digestive în:
Answer
 • Nazofaringe
 • Bucofaringe
 • Laringofaringe
 • Cavitatea bucală
 • Aditusul laringian

Question 3

Question
3. CM. Respirația, ca totalitate a proceselor fiziologice cuprinde:
Answer
 • Respirația pulmonară (sau externă)
 • Respirația cutanată
 • Respirația bronhoveziculară
 • Respirația tisulară (internă)
 • Respirația abdominală

Question 4

Question
4. CM. Referitor la căile respiratoare:
Answer
 • Sunt clasificate în supraglotice si infraglotice
 • Au pereții rigizi graţie scheletului osos sau fibrocartilaginos
 • Din exterior sunt tapetate cu peribronhie
 • Conțin tunica mucoasă care învelește pereții lor din interior
 • În pătura lor submucoasă se află rețele bogate de vase sangvine menite să încălzească aerul inspirat

Question 5

Question
5. CM. Referitor la mucoasa căilor respiratoare:
Answer
 • E tapetată cu epiteliu ciliat
 • Dedesubtul ei se află o patură submucoasă
 • Nu conține rețele de vase sangvine
 • Nu conține rețele nervoase
 • În totalitatea sa se prezintă ca o zonă tusigenă

Question 6

Question
6. CM. Formațiunile limfoide ale căilor respiratoare sunt reprezentate prin:
Answer
 • Țesutul limfoid din corionul mucoasei lor
 • Aglomerări de foliculi limfoizi la nivelul epiglotei
 • Amigdala carinei traheale
 • Amigdala laringiană
 • Amigdala nazofaringiană

Question 7

Question
7. CM. Funcțiile căilor respiratoare sunt:
Answer
 • De umectare a aerului inspirat
 • Purificarea aerului inspirat
 • Schimbul de gaze
 • Participă în procesele metabolice
 • De încălzire a aerului

Question 8

Question
8. CM. Cu privire la mucoasa căilor respiratoare:
Answer
 • E tapetată cu epiteliu ciliat
 • Dedesubtul ei se află o pătură submucoasă
 • Este dotată cu foliculi limfoizi şi celule endocrine diseminate
 • Nu conţine reţele de vase sangvine
 • Poate fi vizualizată endoscopic

Question 9

Question
9. CS. Meatul nazal inferior comunică cu:
Answer
 • Sacul lacrimal
 • Sinusul maxilar
 • Sinusul frontal
 • Sinusul sfenoidal
 • Cavitatea bucală

Question 10

Question
10. CS. Zona hemoragică (pata vasculară Kiesselbach) e situată în mucoasa:
Answer
 • Meatului superior
 • Meatului mijloci
 • Septului nazal la cca 1 cm deasupra nării
 • Cornetului superior
 • Cornetului mijlociu

Question 11

Question
11. CM. Între faţa externă (cutanată) şi cea internă (cutaneomucoasă) ale nasului extern se află următoarele planuri ale regiunii:
Answer
 • Țesutul celuloadipos subcutanat
 • Planul muscular
 • Tunica seroasă
 • Scheletul osteocartilaginos
 • Planul adventiceal

Question 12

Question
12. CM. Principalele configurații de nas extern sunt:
Answer
 • Nasul drept (tip August)
 • Nasul grecesc (tip Venus de Millo)
 • Nasul bifurcat
 • Nasul acvilin (coroiat) (tip Dante)
 • Nasul scobit (tip Socrate)

Question 13

Question
13. CM. Cu privire la nasul extern:
Answer
 • E de mai multe tipuri
 • I se descriu rădăcină, dors, vârf, aripi, narine
 • Prezintă schelet osteocartilaginos
 • Șanțul alar separă narinele de obraz
 • Cavitatea lui constituie vestibulul nazal

Question 14

Question
14. CM. Vestibulul nazal:
Answer
 • Este un canal înalt de cca 15 mm
 • E plasat intre narine si limen nasi
 • Pereții lui sunt tapetați din interior cu mucoasă
 • La intrare e înzestrat cu perișori (vibrissae)
 • Împarte torentul de aer inspirat în două șuvoaie

Question 15

Question
15. CM. Nasul extern:
Answer
 • Adăpostește toată cavitatea nazală
 • Are forma unei piramide triunghiulare cu baza orientată în jos
 • Nu posedă particularități de rasă și gen
 • Imprimă in mare măsură fizionomia
 • E situat in mijlocul feţei

Question 16

Question
16. CM. Mucoasa nazală exercită funcțiile:
Answer
 • De umectare a aerului inspirat
 • Olfactivă
 • De protecție
 • Rezonatorie
 • De încălzire a aerului inspirat

Question 17

Question
17. CM. Pe viu cavitatea nazală poate fi explorată prin:
Answer
 • Inspecție
 • Palpație
 • Rinoscopie
 • Examen ultrasonic
 • Examen radiologic

Question 18

Question
18. CM. În meatul nazal mediu se deschid:
Answer
 • Sinusul frontal
 • Celulele etmoidale posterioare
 • Sinusul maxilar
 • Canalul nazolacrimal
 • Celulele etmoidale anterioare

Question 19

Question
19. CM. În meatul nazal superior se deschid:
Answer
 • Sinusul sfenoid
 • Celulele etmoidale posterioare
 • Celulele etmoidale anterioare
 • Sinusul frontal
 • Sinusul maxilar

Question 20

Question
20. CM. Cavitatea nazală:
Answer
 • Comunică cu exteriorul prin narine
 • Comunică cu rinofaringele prin coane
 • Vestibulul și cavitatea nazală propriu-zisă au pereții căptușiți cu o tunica mucoasă
 • În submucoasa de pe feţele mediale ale cornetelor nazale se află plexuri venoase
 • Vestibulul ocupă cea mai mare parte a cavității nazale

Question 21

Question
21. CM. Cavitatea nazală:
Answer
 • E situată în partea superioară a craniului facial
 • Se învecinează cu fosa medie a craniului, cavitatea bucală, orbitele, nazofaringele
 • Prin septul nazal este divizată în două jumătăţi, denumite fose nazale
 • La fiecare fosă nazală se disting vestibulul şi fosa nazală propriu-zisă, separate prin limen nasi
 • Fosa nazală propriu-zisă se împarte în regiunile respiratorie, olfactorie şi hemoragică

Question 22

Question
22. CM. Cavitatea nazală:
Answer
 • Comunică cu exteriorul prin nări şi cu rinofaringele prin coane
 • Cele două compartimente ale sale – vestibulul şi fosa nazală propriu-zisă sunt căptuşite cu o tunică mucoasă
 • În tunica care acoperă vestibulul din interior se conţin glande sudoripare, glande sebacee şi peri
 • Mucoasa din regiunile respiratorie şi olfactorie e de coloraţie diversă
 • În submucoasa de pe faţa medială a cornetelor nazale, mai ales a celui inferior se află plexuri cavernoase (venoase)

Question 23

Question
23. CM. Referitor la funcțiile sinusurilor paranazale:
Answer
 • Micșorează greutatea craniului
 • Măresc rezistența craniului
 • Au rol de izolatori termici
 • Sunt rezonatori ai sunetelor
 • Măresc greutatea craniului

Question 24

Question
24. CM. Meaturile nazale sunt:
Answer
 • Superior, mediu, inferior
 • Nazal comun
 • Nazofaringian
 • Nazobucal
 • Nazolaringian

Question 25

Question
25. CM. Sinusul maxilar (antrul Highmore):
Answer
 • Este cel mai voluminos
 • Are forma unei piramide cu trei fete
 • Prezintă baza și trei pereți
 • Se deschide prin hiatul semilunar în meatul nazal superior
 • Baza sa răspunde premolarului II și molarilor I și II.

Question 26

Question
26. CM. Sinusul maxilar:
Answer
 • Se deschide în meatul nazal comun
 • Peretele lui inferior răspunde premolarului II şi molarilor I şi II
 • Începe să se dezvolte la vârsta de 5 – 6 ani
 • Peretele lui superior răspunde planşeului orbitei
 • Poate fi explorat pe viu prin diafanoscopie

Question 27

Question
27. CM. Referitor la sinusul frontal:
Answer
 • Este o cavitate piramidală
 • Cele două sinusuri frontale sunt despărțite printr-un sept
 • Se deschide în meatul nazal superior
 • Se deschide prin infundibulul etmoidal în meatul nazal mijlociu
 • E situat în partea nazală a frontalului

Question 28

Question
28. CM. Sinusul sfenoidal:
Answer
 • Este o cavitate cuboidală neregulată
 • E împărțită de un sept în două jumătăți asimetrice
 • Se deschide în recesul sfenoetmoidal
 • Se deschide în meatul nazal mijlociu
 • E situat în corpul osului sfenoid

Question 29

Question
29. CS. Scheletul laringelui e constituit din cartilajele:
Answer
 • Tiroid, cricoid, corniculate, hioid, aritenoide, cuneiforme
 • Tiroid, cricoid, glotic, corniculate, aritenoide, cuneiforme
 • Tiroid, cricoid, epiglotic, aritenoide, cuneiforme, corniculate
 • Tiroid, cricoid, hioid, epiglotic, aritenoide, corniculate
 • Tiroid, cricoid, aritenoide, epiglotic, hioid, sesamoide

Question 30

Question
30. CS. Limita inferioară a laringelui este:
Answer
 • C5
 • C6
 • C4
 • Osul hioid
 • T1
Show full summary Hide full summary

Similar

Intestinul subţire şi gros, segmente, explorare pe viu
dima trifan
Questionnaires
Émilie Beaulieu
Anatomie - sistemul digestiv 2
Eugeniu Nicolenco
Sistemul digestiv – generalităţi. Esofagul şi stomacul, explorare pe viu
dima trifan
Craniul – particularități structurale și compartimente. Oasele occipital, frontal, parietal şi sfenoidul.
dima trifan
Aparatul respirator – generalităţi. Traheea, bronhiile, plămânii, explorare pe viu.
Costea Vlad
Ficatul şi pancreasul, splina, explorare pe viu
dima trifan
Pleura şi mediastinul, cordul, explorare pe viu
dima trifan
Bewegingsapparaat
j.koppenberg
anatomie lymfevaten
a00165593
Sistemul cardiovascular. Inima şi pericardul. Vasele sangvine şi nervii cordului.
dima trifan