Aparatul respirator – generalităţi. Traheea, bronhiile, plămânii, explorare pe viu.

Description

fsvdsva
Costea Vlad
Quiz by Costea Vlad, updated more than 1 year ago
Costea Vlad
Created by Costea Vlad over 3 years ago
693
0

Resource summary

Question 1

Question
Căile respiratorii inferioare şi organele respiratorii se dezvoltă din:
Answer
 • Intestinul mijlociu
 • Peretele ventral al intestinului anterior
 • Intestinul posterior
 • Ectoderm
 • Mezoderm

Question 2

Question
Referitor la căile respiratorii:
Answer
 • . Sunt clasificate in supraglotice si infraglotice
 • Au pereții rigizi graţie scheletului osos sau fibrocartilaginos
 • Din exterior sunt tapetate cu peribronhie
 • Conțin tunica mucoasă care învelește pereții lor din interior
 • În pătura lor submucoasă se află rețele bogate de vase sangvine menite să încălzească aerul inspirat

Question 3

Question
Funcțiile căilor respiratorii sunt:
Answer
 • De umectare a aerului inspirat
 • Purificarea aerului inspirat
 • Schimbul de gaze
 • Participă in procesele metabolice
 • . De încălzire a aerului.

Question 4

Question
Bifurcația traheei la adult este localizată la nivelul:
Answer
 • Unghiului sternal (Louis)
 • Articulațiilor sternocondrale III
 • Discului intervertebral dintre vertebrele toracice V si VI
 • Apofizei spinoase a vertebrei toracice IV
 • Corpului vertebrei toracice IV-V.

Question 5

Question
Scheletotopia traheei la adult:
Answer
 • Vertebra cervicală VI (marginea inferioară) - vertebra toracică V (marginea superioară)
 • Vertebra cervicală V - vertebra toracică VI
 • Vertebra cervicală IV - vertebra toracică IV
 • Vertebra cervicală VI - vertebra toracică IV
 • Discul intervertebral dintre vertebrele cervicale VI - VII şi vertebra toracică III.

Question 6

Question
Cea mai sensibilă zonă a arborelui traheobronhic (ultima linie de apărare) e situată la nivelul
Answer
 • Originii bronhiilor de ordinul I
 • Carinei traheale
 • Originii bronhiilor de ordinul III
 • Originii bronhiilor de ordinul IV
 • Originii bronhiilor de ordinul V.

Question 7

Question
Unitatea morfofuncțională a plămânului este reprezentată de
Answer
 • Lobulul pulmonar primar
 • Lobulul pulmonar secundar
 • Acinul pulmonar
 • Segmentul bronhopulmonar
 • Arborele alveolar

Question 8

Question
Traheea:
Answer
 • Se bifurcă la nivelul vertebrelor toracice IV-V
 • Constă din inele de cartilaj hialinic
 • . În partea sa superioară vine in contact cu glanda tiroidă
 • Posterior de ea se află esofagul
 • Din exterior e tapetată cu adventice.

Question 9

Question
Carina traheei poate fi vizualizată prin
Answer
 • Laringoscopie directă
 • Traheografie
 • Traheobronhoscopie
 • Ecografie
 • Tomografie

Question 10

Question
Particularitățile structurale ale peretelui traheal sunt:
Answer
 • Prezenţa musculaturii striate
 • Prezenţa semiinelelor cartilaginoase
 • Prezenţa epiteliului ciliat
 • Prezenţa epiteliului pavimentos stratificat
 • Prezenţa mușchiului traheal.

Question 11

Question
Cu privire la bronhiile principale:
Answer
 • Ca grosime şi lungime sunt similare
 • Cea stângă e mai lungă şi mai îngustă
 • Cea dreaptă e mai scurtă şi mai largă
 • Cea dreaptă e mai lungă şi mai largă
 • Cea dreaptă reprezintă continuarea traheei.

Question 12

Question
Bronhia principală stângă:
Answer
 • E mai lungă ca cea dreaptă
 • Are o poziție mai verticală ca cea dreaptă
 • Pătrunde in plămân inferior de arteră
 • Întretaie esofagul la nivelul vertebrelor toracice IV-V
 • E mai scurtă ca cea dreaptă

Question 13

Question
Bronhia principală dreaptă
Answer
 • Are o lungime de 25-30 mm
 • Se află posterior de aorta toracică
 • Are o poziție mai verticală ca cea stângă
 • Este epiarterială
 • E constituită din 9-12 semiinele cartilaginoase.

Question 14

Question
Formațiuni cartilaginoase se conțin în pereții
Answer
 • Bronhiei lobare
 • Bronhiei segmentare
 • Bronhiolei terminale
 • . Bronhiolei respiratorii
 • Ductului alveolar

Question 15

Question
Cu privire la plămânul drept:
Answer
 • Posedă o fisură oblică şi una orizontală
 • Prin ligamentul pulmonar e fixat de pleura mediastinală parietală
 • Peste rădăcina lui trece arcul venei azigos
 • Constă din zece segmente bronhopulmonare
 • Prin hilul lui artera pulmonară dreaptă pătrunde mai sus decât bronhia

Question 16

Question
Cu privire la rădăcina plămânului stâng:
Answer
 • Se află la nivelul vertebrelor toracice V-VII
 • Este încălecată de vena azigos
 • Din anterior e traversată de nervul frenic
 • Posterior de ea se află vena cavă superioară
 • Bronhia se află posterior de arteră.

Question 17

Question
De fiecare segment bronhopulmonar țin formațiunile:
Answer
 • Bronhia de ordinul III
 • O ramură segmentară a arterei pulmonare
 • Două vene segmentare
 • Venele intersegmentare
 • Subdiviziunea segmentară a plexului pulmonar

Question 18

Question
Cu privire la arborele alveolar:
Answer
 • Bronhiolele terminale sunt tapetate din interior cu epiteliu cuboid
 • Pereții sacilor alveolari nu conțin glande mucoase
 • Alveolele sunt tapetate din interior cu o peliculă de surfactant
 • În pereții bronhiolelor există plăcuțe cartilaginoase
 • Pereții ductelor alveolare conțin alveole pulmonare.

Question 19

Question
Cu privire la plămânul stâng:
Answer
 • Posedă o fisură oblică şi una orizontală
 • Posedă doar o fisură oblică
 • Prin hilul lui artera pulmonară stângă pătrunde mai sus decât bronhia principală
 • Peste rădăcina lui trece cârja venei azigos
 • Are 3 lobi

Question 20

Question
Referitor la bronhiolele respiratorii:
Answer
 • De regulă pot fi de ordinele I - IV
 • Nu dau ramificații
 • Continuă cu săculeții alveolari şi sfârșesc cu alveole respiratorii
 • Sunt continuare a bronhiolelor terminale
 • Sunt continuare a bronhiolelor lobulare secundare

Question 21

Question
In componenţa acinului intra:
Answer
 • Bronhiolele respiratorii legate cu o bronhiolă terminală
 • Ducturile alveolare
 • Alveolele respiratorii și săculeții alveolari
 • Bronhiola terminală
 • Bronhiola lobulară secundară

Question 22

Question
Lobulul pulmonar primar include
Answer
 • O bronhiolă respiratorie de ultimul ordin
 • Ducturi alveolare
 • Alveole respiratorii și săculeți alveolari
 • O bronhiolă respiratorie de orice ordin care se divide
 • Tot ce e legat de o bronhiolă terminală

Question 23

Question
Pleura
Answer
 • Reprezintă o membrană seroasă
 • E acoperită cu un strat de celule mezoteliale
 • Există doi saci pleurali - drept și stâng
 • Fiecare pleură constă din foiţele viscerală şi mediastinală
 • Fiecare pleură constă doar numai din foița parietală

Question 24

Question
Foiţa viscerală a pleurei
Answer
 • Căptușește plămânii din exterior
 • Pătrunde in scizuri si delimitează lobii pulmonari
 • Nu are legături cu stroma plămânului
 • Contribuie la producerea lichidului pleural
 • La nivelul rădăcinii pulmonare trece în foița parietală

Question 25

Question
Pleura mediastinală
Answer
 • Reprezintă o porțiune a pleurei parietale
 • Este situată în plan sagital
 • Nu are raporturi cu mediastinul
 • La nivelul rădăcinii pulmonare trece în pleura viscerală
 • Aderă la pericard

Question 26

Question
Domul pleural
Answer
 • Acoperă vârful plămânului
 • Este susmontat de ligamentele costopleural şi vertebropleural şi mușchiul scalen minim
 • Din faţă se află la 3 - 4 cm mai sus de coasta
 • Realizează raport cu artera subclavie
 • Poate fi palpat pe viu

Question 27

Question
Recesurile pleurale:
Answer
 • Reprezintă spaţii suplimentare ale cavității pleurale
 • Există la nivelul trecerii a unei portiuni de pleură parietală în alta
 • La formarea lor participă pleura viscerală
 • Mai adânc e cel costodiafragmatic
 • Există recesurile costodiafragmatic, frenicomediastinal și costomediastinal

Question 28

Question
In mediastinul superior se află:
Answer
 • Venele brahiocefalice
 • Vena cavă superioară
 • Arcul aortic cu ramurile lui
 • Nervii vagi
 • Vena cavă inferioară

Question 29

Question
In mediastinul anterior (PNA) se află:
Answer
 • Ramuri din artera toracică internă
 • Ligamentele pericardului
 • Aorta descendentă
 • Ganglionii limfatici parasternali
 • Nervii frenici

Question 30

Question
In mediastinul posterior (PNA) se află:
Answer
 • Venele azigos şi hemiazigos
 • Aorta descendentă
 • Lanțul simpatic
 • Inima şi pericardul
 • Canalul limfatic toracic

Question 31

Question
Mediastinul mediu (PNA) include
Answer
 • Esofagul
 • Inima cu pericardul
 • Bronhiile principale
 • Arterele şi venele pulmonare
 • Aorta ascendentă

Question 32

Question
Mediastinul anterior (BNA) include:
Answer
 • Inima cu pericardul
 • Timusul
 • Nervii frenici
 • Ductul limfatic toracic
 • Componentele pediculului pulmonar

Question 33

Question
Mediastinul posterior (BNA) include
Answer
 • Esofagul
 • Nervii frenici
 • Aorta toracică
 • Ductul limfatic toracic
 • Vena cavă inferioară

Question 34

Question
Cu privire la mediastin:
Answer
 • Reprezintă o cavitate care apare la extirparea tuturor organelor situate între plămâni
 • Este spaţiul cuprins între segmentul toracic al coloanei vertebrale, stern, diafragmă şi pleurele mediastinale
 • Reprezintă complexitatea tuturor formaţiunilor anatomice dintre sacii pleurali
 • După PNA este divizat în cinci compartimente convenţionale
 • Pe viu poate fi explorat prin mediastinoscopie

Question 35

Question
Cu privire la compartimentarea mediastinului:
Answer
 • Mediastinul superior este separat de mediastinul inferior prin planul orizontal, trasat prin unghiul lui Louis şi marginea superioară a corpului vertebrei toracice IV
 • Mediastinul anterior conţine tot ce se află între faţa posterioară a sternului şi faţa anterioară a pericardului
 • Mediastinul mediu se află între planul prepericardic şi faţa posterioară a pericardului
 • Mediastinul posterior cuprinde tot ce se află între pericard şi coloana vertebrală
 • Mediastinul anterior, mediu şi posterior sunt compartimente ale mediastinului inferior

Question 36

Question
Inima se dezvoltă din
Answer
 • Ectoderm
 • Tubul intestinal primitiv
 • Endoderm
 • Somite
 • Mezoderm

Question 37

Question
Cu privire la muşchii papilari:
Answer
 • Reprezintă formaţiuni rudimentare
 • Contribuie la închiderea valvelor atrioventriculare
 • Deschid valvele atrioventriculare în timpul diastolei
 • Menţin coardele tendinoase mereu încordate
 • Sunt localizați în atrii

Question 38

Question
In stare normală apexul inimii se proiectează
Answer
 • La nivelul coastei V pe linia medioclaviculară
 • La nivelul apofizei xifoide a sternului
 • În spațiul intercostal III cu 1,5 cm medial de linia medioclaviculară stângă
 • În spațiul intercostal V pe linia medioclaviculară stângă, cu 1,5 cm spre interior (medial)
 • În spațiul intercostal II pe linia medioclaviculară stângă

Question 39

Question
Zgomotul provocat de valva mitrală se aude mai deslușit
Answer
 • În spațiul intercostal II din stânga, lângă stern
 • În spațiul intercostal V din stânga, lângă stern
 • n spațiul intercostal V pe linia medioclaviculară stângă, cu 1,5 cm spre interior (medial)
 • În spațiul intercostal V din dreapta, lângă stern
 • În spațiul intercostal II din stânga,pe linia medioclaviculară

Question 40

Question
In dezvoltarea inimii pot fi evidențiate 3 etape principale:
Answer
 • Definitivarea atriilor
 • Formarea tubului arterial, deplasarea caudală şi rotația
 • Definitivarea septelor
 • Formarea cavităților
 • . Definitivarea valvelor

Question 41

Question
Forma inimii depinde de
Answer
 • Presiunea abdominală
 • Vârstă
 • Poziția inimii
 • Gen
 • Tip constituțional

Question 42

Question
Cu privire la structura peretelui cardiac
Answer
 • Cel mai gros strat al peretelui cardiac este miocardul
 • Miocardul atriilor e situat în trei straturi, al ventriculilor în două
 • Endocardul reprezintă stratul intern
 • Pericardul acoperă cordul din exterior
 • Cuspidele constituie duplicaturi ale epicardului

Question 43

Question
Valva atrioventriculară dreaptă:
Answer
 • Are trei cuspide - anterioară, posterioară și septală
 • E dotată cu trei mușchi papilari
 • E ataşată orificiului atrioventricular drept
 • Cuspidele sunt formate în cea mai mare parte din duplicatura epicardului
 • Are două cuspide – anterioară şi posterioară

Question 44

Question
Valva mitrală
Answer
 • E dotată cu două valvule (cupside) - anterioară şi posterioară
 • Fiecare cuspidă a ei e legată cu ambii mușchi papilari - anterior și posterior
 • Se proiectează în spațiul intercostal III din stânga, în imediata apropiere de stern
 • Focarul de auscultație se află în spațiul intercostal V din stânga la 8-9 cm lateral de linia mediosternală
 • Are trei cuspide - anterioară, posterioară și septală

Question 45

Question
Pe faţa septului interatrial, orientată în cavitatea atriului drept pot fi observate elementele:
Answer
 • Fosa ovală
 • Limbul fosei ovale (Vieussens)
 • Tuberculul intervenos (Lower)
 • Foseta preseptală
 • . Zona deprimată corespunzând fosei ovale

Question 46

Question
Cu privire la proiecția inimii:
Answer
 • În condiții de normă şocul apexian poate fi palpat în spațiul intercostal V la o distanţă de 9 cm spre stânga de linia mediosternală
 • Linia limitrofă superioară trece la nivelul marginii inferioare a cartilajelor costale III
 • Linia limitrofă dreaptă se întinde intre cartilajele costale III si V cu 1-2 cm lateral de marginea dreaptă a sternului
 • Apexul se află la 1-2 cm medial de linia medioclaviculară stângă în spațiul intercostal VI
 • Linia limitrofă inferioară coincide cu dreapta trasată prin spaţiile intercostale V din ambele părți

Question 47

Question
Complexul morfofunctional al inimii care reglează circulația sângelui intr-o singura direcție este constituit din
Answer
 • Aortă
 • Valve
 • Coarde tendinoase
 • Mușchi papilari
 • Inele fibroase

Question 48

Question
Formele inimii sunt
Answer
 • Rombică
 • Ovală
 • Sferoidă
 • . Cor pendulum (picătură)
 • Conică

Question 49

Question
Cu privire la pericardul seros
Answer
 • Constă din doua foiţe - parietală şi viscerală
 • Foiţa lui viscerală constituie epicardul
 • Produce lichidul pericardic
 • E fixat de stern prin ligg. sternopericardiaca
 • Foiţa lui viscerală constituie endocardul

Question 50

Question
Cu privire la cavitatea pericardului:
Answer
 • E delimitată de foiţele parietală şi viscerală a pericardului seros
 • Reprezintă un spațiu capilar
 • Conține o cantitate mică de lichid seros
 • I se disting sinusurile transvers, oblic şi interauricular
 • . Comunică cu cavitatea pleurei prin spaţiile perivasculare
Show full summary Hide full summary

Similar

Anatomie - sistemul digestiv 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul respirator 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 3
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 4
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 5
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul articular 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 6
Eugeniu Nicolenco
Intestinul subţire şi gros, segmente, explorare pe viu
dima trifan
Anatomie - sistemul articular 3
Eugeniu Nicolenco