Intestinul subţire şi gros, segmente, explorare pe viu

Description

Medicine Quiz on Intestinul subţire şi gros, segmente, explorare pe viu, created by dima trifan on 23/10/2021.
dima trifan
Quiz by dima trifan, updated more than 1 year ago
dima trifan
Created by dima trifan over 2 years ago
1036
0

Resource summary

Question 1

Question
Selectați afirmațiile corecte referitoare la duoden:
Answer
 • Este situat intraperitoneal
 • În porțiunea terminală are o dilatare numită bulbul duodenului
 • Porțiunea descendentă este in raport cu rinichiul stâng
 • Partea superioară este aderentă la stomac
 • În el se deschide ampula hepato-pancreatică

Question 2

Question
Pentru duoden sunt caracteristice toate afirmațiile cu excepția:
Answer
 • Nu are mezou si este situat retroperitoneal
 • Trece in jejun la nivelul vertebrei L3 din dreapta
 • În porțiunea descendentă se deschide ampula hepato-pancreatică
 • Papila lui mare se află la partea inferioară a pliului longitudinal
 • Superior de papila duodenală mare este situată papila duodenală mică.

Question 3

Question
Care din formele indicate ale duodenului este mai frecvent întâlnită:
Answer
 • . Inelară
 • De ansa dispusă vertical
 • De ansa dispusă orizontal
 • De potcoavă
 • Duoden în „V”.

Question 4

Question
Prin care duct bila se scurge in duoden:
Answer
 • Hepatic comun
 • Cistic
 • Ducturile segmentare
 • Coledoc
 • Ducturile interlobulare.

Question 5

Question
Intestinul subțire are următoarele porțiuni:
Answer
 • Duodenul
 • Porțiunea ascendentă
 • Porțiunea descendentă
 • Intestinul mezenterial
 • Porțiunea orizontală.

Question 6

Question
Porțiunea descendentă a duodenului:
Answer
 • Se dezvoltă din porțiunea mijlocie a intestinului primar
 • Se află anterior de rinichiul stâng
 • Este intersectată de rădăcina mezocolonului transvers
 • Este plasată la dreapta de coloana vertebrala
 • Are o lungime de 4 – 5cm.

Question 7

Question
Porțiunea orizontală a duodenului:
Answer
 • Se află la nivelul vertebrei LIII
 • Traversează vena cavă inferioară
 • Este fixată de diafragmă prin m. suspensorius duodeni
 • Conține plice longitudinale
 • Este situată extraperitoneal.

Question 8

Question
Porțiunea ascendentă a duodenului:
Answer
 • Se dezvoltă din intestinul mijlociu
 • Posterior de ea se află aorta abdominală
 • Peste segmentul ei inițial trec vasele mezenterice superioare
 • Conține plice longitudinale
 • Se termină cu flexura duodenojejunală.

Question 9

Question
Porțiunea superioară a duodenului:
Answer
 • Începe din stânga planului sagital median
 • Constituie marginea inferioară a orificiului epiploic
 • Se află anterior de vena portă
 • Este în raport cu lobul pătrat al ficatului
 • Pe peretele ei anterior se deschide canalul coledoc

Question 10

Question
Duodenul:
Answer
 • Reprezintă prima porțiune a intestinului subțire
 • Are o lungime de aproximativ 25 cm
 • Cuprinde ca într-o potcoavă capul pancreasului
 • Constă din trei segmente
 • În fiecare segment se află papile duodenale.

Question 11

Question
Care dintre afirmațiile referitoare la structura duodenului sunt incorecte:
Answer
 • Mucoasa formează numaiplice circulare
 • Pliurile longitudinale sunt situate doar în bulb
 • Posedă un pliu longitudinal pe peretele medial al porțiunii descendente
 • Glandele duodenale sunt situate in baza submucoasă
 • Glandele duodenale (Brunner) sunt amplasate în tunica mucoasă

Question 12

Question
Spre deosebire de tunica mucoasă a ileonului tunica mucoasă a jejunului:
Answer
 • Formează plice circulare mai înalte si situate mai aproape una de alta
 • E de culoare roz
 • Conține foliculi limfatici agregaţi (Peyer)
 • Nu conține foliculi limfatici solitari
 • Este mai groasă.

Question 13

Question
Jejun-ileonul:
Answer
 • Reprezintă porțiunea mezenterială a intestinului subțire
 • Nu este separat de duoden printr-o zona de limitare precisă
 • Are o lungime medie de 5 - 6 m
 • Formează mai multe anse (14 - 16)
 • Începe la flexura duodeno-jejunală și se termină în unghiul ileo-cecal.

Question 14

Question
Care din formațiunile mucoasei intestinului asigură funcție imunitară:
Answer
 • Celulele endocrine
 • Celulele glandulare
 • Celulele caliciforme
 • Foliculii limfoizi agregaţi (Peyer)
 • Foliculii limfoizi solitari.

Question 15

Question
Alegeți varianta in care se succed segmentele intestinului gros:
Answer
 • Apendicele vermiform, cecul, colonul ascendent, colonul descendent, colonul transvers, colonul sigmoid, rectul
 • Cecul, colonul ascendent, colonul transvers, colonul descendent, colonul sigmoid, rectul
 • Colonul ascendent, colonul descendent, colonul transvers, colonul sigmoid, rectul
 • Colonul descendent, colonul transvers, colonul ascendent, colonul sigmoid, rectul
 • Colonul sigmoid, colonul ascendent, colonul transvers, colonul descendent, rectul.

Question 16

Question
Afirmație incorectă despre apendicele vermiform:
Answer
 • Pornește de la cec
 • Are o lungime medie de 8,6 cm
 • Din exterior este acoperit de peritoneu
 • Nu posedă mezou
 • Poate avea diferite variante de poziție.

Question 17

Question
Alegeți varianta corectă de răspuns:
Answer
 • Cecul - mezoperitoneal
 • Colonul ascendent - intraperitoneal
 • Colonul descendent - mezoperitoneal
 • Colonul sigmoid - extraperitoneal
 • Rectul in integritate – extraperitoneal.

Question 18

Question
Afirmație corecta cu privire la apendicele vermiform:
Answer
 • Prin orificiul său se deschide în intestinul cec
 • Originea apendicelui se proiectează pe peretele abdominal anterior în punctul Lanz
 • Vârful apendicelui se află la mijlocul distantei: spina iliacă anterioară superioară din dreapta şi ombelic (punctul Mac Burney)
 • Se află mezoperitoneal
 • Mai des poate avea poziție ascendentă retrocecală

Question 19

Question
Afirmații corecte despre colonul descendent:
Answer
 • Este situat în regiunea abdominală laterală dreaptă
 • Este o continuare a colonului sigmoid
 • Pe faţa medială contactează cu ansele ileonului
 • Are o poziție intraperitoneală
 • Cu faţa posterioară este aderent la mușchiul pătrat al lombelor şi polul inferior al rinichiului stâng.

Question 20

Question
Afirmații incorecte referitoare la colonul sigmoid:
Answer
 • Este situat in fosa iliacă stânga
 • Trece in rect la nivelul articulației sacroiliace
 • Este situat mezoperitoneal
 • Lungimea lui variază intre 15 si 67 cm
 • Formează două anse cu formă si dimensiuni variabile.

Question 21

Question
Intestinul gros se deosebește de cel subțire prin:
Answer
 • Lumenul mai larg
 • Lungimea mai mică
 • Prezenţa la exterior a teniilor, a haustrelor şi a apendicelor epiploice
 • Existenţa unor segmente fixate
 • Prezenţa plicelor circulare.

Question 22

Question
Intestinul gros:
Answer
 • Are o lungime de 1,5 - 2 m
 • Diametrul lui transversal măsoară 5 - 8 cm
 • Conține plice semilunare
 • Mucoasa lui este prevăzută cu vili intestinali
 • Nu posedă pătură submucoasă

Question 23

Question
Cecul:
Answer
 • Nu posedă tenii
 • Posedă un mezou scurt
 • E acoperit cu peritoneu
 • E localizat in fosa iliacă dreaptă
 • La persoanele adulte are o poziție variabilă

Question 24

Question
Rectul:
Answer
 • Întreaga lui faţa anterioară e tapetată cu peritoneu
 • Nu posedă tenii
 • E prevăzut cu apendice epiploice
 • Tunica lui externă o constituie peritoneul sau adventicea
 • Conține plice transversale formate din tunica mucoasă si stratul circular de mușchi

Question 25

Question
Cecul:
Answer
 • Este situat mai jos de unghiul ileocecal
 • Faţa posterioară aderă la mușchiul transvers al abdomenului
 • Are o poziție variabilă
 • Este situat intraperitoneal
 • Are lungimea de 6 - 8 cm.

Question 26

Question
Cu referință la colonul ascendent:
Answer
 • Se proiectează in regiunea abdominală laterală stângă
 • Se termină cu flexura hepatică
 • Are lungimea de cca 15 - 20 cm
 • Posterior este adiacent la mușchii pătrat al lombelor si transvers abdominal
 • Medial contactează cu ansele jejunului.

Question 27

Question
Colonul transvers:
Answer
 • Este dispus intre flexura hepatică şi cea splenică
 • Are lungimea in medie de 50 cm
 • Se continuă cu colonul ascendent
 • Prin intermediul mezenterului se fixează de peretele abdominal posterior
 • La indivizii dolihomorfi prolabează având forma de ghirlandă

Question 28

Question
Rectul:
Answer
 • Are flexură sacrală şi perineală
 • Posterior de el la bărbat se află prostata
 • La matur are o lungime de 20 - 25 cm
 • Are o dilatare numită ampula rectală
 • Portiunea lui medie este situată intraperitoneal

Question 29

Question
Funcțiile intestinului rect:
Answer
 • De depozitare
 • Antianemică
 • Metabolică
 • De evacuare
 • Hematopoietică
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
Epithelial tissue
Morgan Morgan
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Respiratory anatomy
James Murdoch
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Neuro system
James Murdoch