Anatomie - sistemul digestiv 2

Description

Quiz on Anatomie - sistemul digestiv 2, created by Eugeniu Nicolenco on 09/01/2020.
Eugeniu Nicolenco
Quiz by Eugeniu Nicolenco, updated more than 1 year ago
Eugeniu Nicolenco
Created by Eugeniu Nicolenco over 4 years ago
1159
1

Resource summary

Question 1

Question
31. CM. Din metenteron se diferențiază:
Answer
 • Rectul
 • Cecul
 • Colonul transvers 1/3 stângă
 • Colonul sigmoid
 • Ileonul

Question 2

Question
32. CS. Splanhnologia:
Answer
 • Include sistemele digestiv, respirator, urinar, reproductiv, inima, splina și glandele endocrine
 • Studiază doar organele interne
 • Include toate organele, situate în cavitățile corpului
 • Are același sens ca și viscerologia
 • Reprezintă un compartiment al anatomiei artistice.

Question 3

Question
33. CS. În profunzimea obrajilor este situat mușchiul:
Answer
 • Maseter
 • Milohioidian
 • Buccinator
 • Orbicular al gurii
 • Geniohioidian

Question 4

Question
34. CS. În vestibulul bucal se află:
Answer
 • Plicele glosoepiglotice
 • Papila parotidiană
 • Carunculele sublinguale
 • Papila incisivă
 • Tonsila linguală

Question 5

Question
35. CS. Care din mușchii enumerați mai jos participă la formarea planșeului bucal:
Answer
 • Mm. digastrici
 • M. stilohioidian
 • M. milohioidian
 • M. genioglos
 • M. palatoglos

Question 6

Question
36. CS. La persoanele edentate se constată:
Answer
 • Microcheilie
 • Ortohcheilie
 • Opistocheilie
 • Procheilie
 • Macrocheilie

Question 7

Question
37. CM. Uvula are menirea de a:
Answer
 • Separa rinofaringele de bucofaringe în deglutiţie și vorbire.
 • Facilita trecerea bolului alimentar.
 • Contribui la fonaţie.
 • Participa la sugere.
 • Împiedica lăsarea în jos a mandibulei în poziţie verticală a corpului.

Question 8

Question
38. Inspectând istmul faringian şi solicitând pacientului să pronunţe „a” observăm că uvula deviază spre stânga. Care dintre muşchii enumeraţi pare să fie lezat?
Answer
 • M. uvulae.
 • M. tensor veli palatini din dreapta
 • M. levator veli palatini.
 • M. palatoglossus.
 • M. palatopharyngeus.

Question 9

Question
39. CM. În deglutiţie nazofaringele este separat de bucofaringe prin acţiunea:
Answer
 • M. uvulae.
 • M. tensor veli palatini.
 • M. levator veli palatini.
 • M. palatoglossus.
 • M. palatopharyngeus.

Question 10

Question
40. CM. Peretele inferior (planşeul) cavităţii bucale constă din:
Answer
 • Muşchii geniogloşi.
 • Diafragma gurii.
 • Regiunea sublinguală.
 • Limbă
 • Muşchii hiogloşi.

Question 11

Question
41. CS. Cu referinţă la funcția mușchiului stiloglos:
Answer
 • Aplatizează limba
 • Scoate limba
 • Trage limba posterior şi în sus
 • Trage limba posterior şi în jos
 • Ingustează limba

Question 12

Question
42. CS. Cu referință la funcția mușchiului hioglos:
Answer
 • Trage limba posterior şi în jos
 • Îngustează limba
 • Aplatizează limba
 • Scoate limba
 • Trage limba posterior şi în sus

Question 13

Question
43. CM. Cavitatea bucală:
Answer
 • Este situată în partea inferioară a feței
 • Constituie porțiunea incipientă a tubului digestiv
 • Prin choane comunică cu nazofaringele
 • Comunică cu faringele prin vestibulul faringian
 • Este delimitată bilateral de arcadele dentare

Question 14

Question
44. CM. Cavitatea bucală poseda următorii pereți:
Answer
 • Superior – palatul
 • Inferior – planșeul bucal
 • Bilateral – obrajii
 • Anterior – buzele
 • Posterior – vestibulul faringian

Question 15

Question
45. CM. Când gura este închisă cavitatea bucală propriu-zisă comunică cu vestibulul bucal prin:
Answer
 • Vestibulul faringian
 • Spaţiile interdentare
 • Rima oris
 • Spațiul retromolar
 • Nu comunică

Question 16

Question
46. CM. Între buze şi formațiunile vecine distingem șanțuri:
Answer
 • Nazolabial
 • Geniolabial
 • Palatoglos
 • Palatofaringian
 • Mentolabial

Question 17

Question
47. CM. În cavitatea bucală propriu-zisă se află formaţiunile:
Answer
 • Plicele glosoepiglotice
 • Papila parotidiană
 • Carunculele sublingvale
 • Papila incisivă
 • Tonsila lingvală

Question 18

Question
48. CM. În vestibulul bucal se deschid:
Answer
 • Canalele excretoare ale glandelor bucale
 • Canalele excretoare ale glandelor labiale
 • Canalul excretor al glandei parotide
 • Canalele excretoare mici ale glandei sublingvale
 • Canalele excretoare ale glandelor incisive

Question 19

Question
49. CM. Cu privire la vestibulul bucal:
Answer
 • În repaus reprezintă un spaţiu capilar în formă de potcoavă.
 • Când maxilarele sunt strâns apropiate comunică cu cavitatea bucală propriu-zisă prin spaţiile retromolar şi interdentare.
 • Reflectându-se de pe un perete pe altul mucoasa formează şanţurile vestibulare superior şi inferior.
 • Prin frâele buzelor fiecare şanţ vestibular e divizat în două jumătăţi separate.
 • Importanţa aplicativă a şanţurilor vestibulare este infimă.

Question 20

Question
50. CM. Referitor la buze:
Answer
 • Prezintă pliuri musculo-cutanate
 • La interior sunt tapetate cu seroasă
 • Au la bază mușchiul orbicular al gurii
 • Trec una în alta prin comisurile labiale
 • Delimitează fanta bucală

Question 21

Question
51. CM. Cu privire la buze:
Answer
 • Între buze şi formaţiunile vecine nu există limite evidente.
 • Buza inferioară e separată de bărbie prin şanţul mentolabial.
 • Buza superioară e delimitată lateral de şanţul nazolabiogenian.
 • Din părţile laterale buza superioară se desparte de obraz prin şanţul geniolabial.
 • Șanţul nazolabial separă buza superioară de regiunea nasului.

Question 22

Question
52. CM. În vestibulul bucal prin inspecție se pot examina:
Answer
 • Frenul buzei superioare
 • Frenul buzei inferioare
 • Șanțurile vestibulare superior si inferior
 • Plicele glosoepiglotice
 • Papila parotidiană

Question 23

Question
53. CM. În cavitatea bucală propriu-zisă prin inspecție se pot examina:
Answer
 • Pilierii palatoglos şi palatofaringian
 • Tonsila linguală
 • Tonsila palatină
 • Papila parotidiană
 • Frenul limbii

Question 24

Question
54. CM. Prin inspecție pe palatul dur pot fi depistate:
Answer
 • Orificiile de deschidere a canalelor excretoare ale glandelor palatine
 • Rafeul palatin
 • Papila incisivă
 • Orificiul palatin mare
 • Plicele palatine transversale

Question 25

Question
55. CM. Lumenul tubei auditive se lărgește prin acțiunea:
Answer
 • M. tensor al vălului palatin
 • M. salpingofaringian
 • M. levator al vălului palatin
 • M. palatofaringian
 • M. palatoglos

Question 26

Question
56. CM. În deglutiție nazofaringele este separat de bucofaringe prin acțiunea:
Answer
 • M. uvulae
 • M. tensor veli palatini
 • M. levator veli palatini
 • M. palatoglosus
 • M. palatopharyngeus

Question 27

Question
57. CM. Cavitatea bucală la nou-născut posedă 3 din criteriile de mai jos:
Answer
 • Are dimensiuni reduse
 • Palatul moale este scurt
 • Apofizele alveolare sunt bine dezvoltate
 • Spaţiile interdentare sunt largi
 • Membrana mucoasă a palatului formează cute transversale slab pronunțate

Question 28

Question
CM. Închiderea istmului bucofaringian se realizează prin acţiunea muşchilor:
Answer
 • Uvulei.
 • Ridicător al vălului palatin.
 • Tensor al vălului palatin.
 • Palatoglos.
 • Palatofaringian.

Question 29

Question
59. CM. Cu privire la conformația exterioară a limbii:
Answer
 • Constă din vârf, corp şi rădăcină
 • Corpul este separat de rădăcină prin V-ul lingval
 • Gaura oarbă se află posterior de șanțul terminal
 • Șanțul median de pe corpul limbii se prelungește pe rădăcina ei
 • Caruncula sublingvală se află pe dorsul limbii

Question 30

Question
60. CM. Mușchi extrinseci ai limbii sunt:
Answer
 • M. longitudinal superior şi inferior
 • M. stiloglos
 • M. hioglos
 • M. genioglos
 • M. palatoglos .
Show full summary Hide full summary

Similar

Anatomie - sistemul digestiv 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul respirator 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 3
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 4
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 5
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul articular 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 6
Eugeniu Nicolenco
Intestinul subţire şi gros, segmente, explorare pe viu
dima trifan
Anatomie - sistemul articular 3
Eugeniu Nicolenco