Sistemul cardiovascular. Inima şi pericardul. Vasele sangvine şi nervii cordului.

Description

Medicine Quiz on Sistemul cardiovascular. Inima şi pericardul. Vasele sangvine şi nervii cordului., created by dima trifan on 06/01/2022.
dima trifan
Quiz by dima trifan, updated more than 1 year ago
dima trifan
Created by dima trifan over 2 years ago
160
0

Resource summary

Question 1

Question
Circulaţia pulmonară:
Answer
 • Are rolul de irigare a plămânilor şi bronhiilor
 • Începe în atriul drept şi se termină în atriul stâng
 • Transportă sânge conţinând CO2 spre plămâni şi sânge îmbogăţit cu O2 spre cord
 • La făt începe să funcţioneze cu 2 - 3 luni înainte de naştere
 • Comparativ cu circulaţia mare prin vasele ei trece o cantitate de sânge mai mică.

Question 2

Question
Circulaţia corporală:
Answer
 • Are rolul de a transporta O2 şi substanţe nutritive spre toate organele şi ţesuturile
 • . Începe cu ventriculul drept
 • Sfârşeşte cu atriul drept
 • Începe să funcţioneze din momentul naşterii
 • Include doar aorta şi venele cave.

Question 3

Question
Arterele pot fi grupate în:
Answer
 • Extraorganice sau intraorganice
 • De tip elastic, muscular sau mixt
 • Longitudinale sau circulare
 • Magistrale sau colaterale
 • Anastomozante sau terminale

Question 4

Question
Venele pot fi grupate în:
Answer
 • Mari, medii, mici, venule
 • Superficiale şi profunde
 • Magistrale şi colaterale
 • Multiple şi solitare
 • Plexuri şi sinusuri venoase

Question 5

Question
Nu posedă valve venele:
Answer
 • Membrului superior
 • Membrului inferior
 • Cave superioară şi inferioară
 • Pulmonare
 • Renale

Question 6

Question
De regulă venele:
Answer
 • Superficiale - au traiect individual şi sunt solitare
 • Profunde - sunt pare (cu excepţia celor mari) şi însoţesc arterele
 • Superficiale - nu se unesc cu cele profunde
 • Profunde - poartă denumiri similare cu cele ale arterelor pe care le însoţesc
 • Superficiale - nu posedă valve

Question 7

Question
Arterele:
Answer
 • Ajung la formaţiunile pe care le irigă pe calea cea mai scurtă
 • La nivelul membrelor se plasează pe faţa lor laterală
 • Pătrund în organele parenchimatoase prin hilul acestora
 • Nivelul originii lor de la vasul matern nu reflectă dezvoltarea organului irigat
 • Numărul de artere, care irigă organul corelează doar cu dimensiunile acestuia

Question 8

Question
Din patul microcirculator fac parte:
Answer
 • Arteriolele
 • Venulele
 • Capilarele
 • Vasele anastomotice
 • Precapilarele.

Question 9

Question
Anastomozele vaselor sangvine pot fi:
Answer
 • Arteriale
 • Venoase
 • Suprasistemice
 • Arteriolo-venulare
 • Intersistemice

Question 10

Question
Circulaţia colaterală reprezintă circulaţia sângelui prin:
Answer
 • Artere şi vene intraorganice
 • Vene profunde
 • Vase magistrale ale organelor sau segmentelor de corp
 • Vase laterale, secundare, care constituie căi lăturalnice
 • Anastomoze arterio-venoase.

Question 11

Question
Mica circulaţie include:
Answer
 • Patul microcirculator al plămânilor
 • Venele cave
 • Arterele pulmonare dreaptă şi stângă
 • Trunchiul pulmonar
 • Două vene pulmonare drepte şi două vene pulmonare stângi.

Question 12

Question
Cu privire la trunchiul pulmonar:
Answer
 • Porneşte din ventriculul stâng
 • Porneşte din ventriculul drept
 • Se bifurcă în venele pulmonare dreaptă şi stângă
 • Reprezintă vasul circulaţiei mari
 • Transportă sânge îmbogăţit cu O2

Question 13

Question
Cu privire la vasele sangvine ale circulaţiei mari:
Answer
 • Aorta porneşte din ventriculul drept
 • Aorta porneşte din ventriculul stâng
 • Venele cave superioară şi inferioară transportă sângele cu CO2 în atriul stâng
 • Vena cavă superioară se varsă în atriul drept
 • Vena cavă inferioară se varsă în atriul stâng.

Question 14

Question
Venele se caracterizează prin:
Answer
 • Viteza mică a fluxului sangvin
 • Presiunea joasă a sângelui
 • Prezenţa valvulelor
 • Structura histologică variată
 • Absenţa structurilor musculare

Question 15

Question
Numărul venelor:
Answer
 • Depăşeşte numărul arterelor
 • E identic cu cel al arterelor
 • E mai redus decât al arterelor
 • Este independent de numărul arterelor
 • Depinde de numărul arterelor

Question 16

Question
Anastomozele arteriale:
Answer
 • Formează arcuri şi reţele arteriale
 • Se întâlnesc doar la viscere
 • Sunt bine dezvoltate la nivelul articulaţiilor
 • Asigură vascularizarea uniformă a organului
 • Nu au rol deosebit de important.

Question 17

Question
Tipuri de ramificare a arterelor sunt:
Answer
 • Divergent
 • Radiar
 • Convergent
 • Magistral
 • Pe traiect.

Question 18

Question
Sistemul vascular:
Answer
 • Constituie sistemul de tuburi, prin care circulă sângele şi limfa
 • Realizează vehicularea substanţelor nutritive spre ţesuturi şi organe, şi eliminarea deşeurilor metabolice
 • Realizează schimbul de gaze
 • Include numai artere, vene şi vase limfatice
 • Transportă numai limfa

Question 19

Question
Faţa anterioară (sternocostală) a cordului, aflat in situ e dată de:
Answer
 • Ventriculul stâng (în cea mai mare parte)
 • Atriul drept (parţial)
 • Atriul stâng
 • Ventriculul drept
 • Trunchiul pulmonar şi aorta ascendentă.

Question 20

Question
Cordul cu pericardul se află în:
Answer
 • Mediastinul inferior (PNA)
 • Mediastinul superior (PNA)
 • Mediastinul posterior (BNA)
 • Mediastinul mediu (PNA)
 • Mediastinul anterior (PNA).

Question 21

Question
Cu privire la conformaţia exterioară a cordului:
Answer
 • Poate avea formă ovală sau rotundă
 • Mai des aminteşte forma unui con
 • Îmbracă forma unui oval retezat
 • E de forma unui con aplatizat in sens antero-posterior
 • Are forma unui con retezat.

Question 22

Question
Cordului i se disting feţele:
Answer
 • Anterioară
 • Posterioară
 • Superioară
 • Sternocostală
 • Diafragmatică.

Question 23

Question
La exteriorul inimii se observă şanţurile:
Answer
 • Coronar
 • Aortic
 • Interventricular anterior
 • Apical
 • Interventricular posterior

Question 24

Question
Atriul drept:
Answer
 • Formează cea mai mare parte a feţei anterioare a inimii
 • Se află anterior de venele pulmonare drepte
 • În peretele său se conţine nodul sinuatrial
 • Are forma unui cub
 • Se dezvoltă din sinusul venos (parţial).

Question 25

Question
In atriul drept se deschid:
Answer
 • Venele pulmonare drepte
 • Vena cavă superioară
 • Sinusul coronarian
 • Venele mici ale cordului
 • Vena cavă inferioară

Question 26

Question
În atriul drept se disting valvele:
Answer
 • Sinusului coronarian
 • Venelor mici ale cordului
 • Venei cave inferioare
 • Venelor pulmonare drepte
 • Venei cave superioare.

Question 27

Question
Muşchii pectinaţi ai atriului drept se află pe:
Answer
 • Septul interatrial
 • Faţa internă a pereţilor auriculari
 • O arie a peretelui anterior
 • Peretele posterior
 • În jurul orificiului sinusului coronarian.

Question 28

Question
Pe faţa septului interatrial, orientată spre cavitatea atriului drept se observă:
Answer
 • Fosa ovală
 • Tuberculul intervenos
 • Limbul fosei ovale
 • Muşchi pectinaţi
 • Nodul atrioventricular

Question 29

Question
Pe peretele posterior al atriului stâng există:
Answer
 • Orificiul venei cave inferioare
 • Patru orificii ale venelor pulmonare
 • Fosa ovală
 • Orificiul atrioventricular stâng
 • Orificiul sinusului coronarian.

Question 30

Question
Din interior pereţii atriului stâng:
Answer
 • Sunt absolut netezi
 • Conţin muşchi pectinaţi doar în auricula stângă
 • Sunt străpunşi de venele mici ale cordului
 • Alocuri de la ei pornesc muşchi papilari
 • Sunt accidentaţi uniform.

Question 31

Question
Ventriculul drept:
Answer
 • Se află în dreapta şi înaintea ventriculului stâng
 • Are forma unei piramide triedre inversate
 • Peretele lui medial e constituit de septul interventricular
 • Peretele lui inferior e bombat, iar cel anterior - turtit
 • Constituie cea mai mare parte a feţei anterioare a inimii.

Question 32

Question
Pereţii ventriculului drept:
Answer
 • Sunt mai groşi ca la cel stâng
 • Au faţa internă accidentată fiind dotaţi cu trabecule cărnoase şi muşchi papilari
 • Conţin orificii ale venelor mici ale inimii
 • Septul interventricular are o structură similară cu cea a celorlalţi pereţi
 • Conţin coarde tendinoase.

Question 33

Question
Ventriculul stâng:
Answer
 • Are o formă conică
 • Cavitatea lui comunică cu atriul stâng şi cu aorta
 • Conţine numeroase trabecule cărnoase şi 3 - 5 muşchi papilari
 • Faţa internă, care delimitează conul arterial apropiindu-se de ostiul aortic devine netedă
 • Are pereţi mai groşi ca cei ai ventriculului drept

Question 34

Question
Valva atrioventriculară dreaptă:
Answer
 • Constă din trei cuspide - anterioară, posterioară şi septală
 • De obicei e dotată cu trei muşchi papilari
 • E ataşată la inelul muscular care se contractă în sistola ventriculului
 • În sistolă separă cavitatea ventriculului de cea a atriului
 • Cuspidele sunt formate din ţesut fibros şi endoteliu.

Question 35

Question
Valva mitrală:
Answer
 • Constă din două cuspide - anterioară şi posterioară
 • Fiecare cuspidă e legată cu ambii muşchi papilari - anterior şi posterior
 • Se proiectează în spaţiul intercostal III din stânga, la o lăţime de deget lateral de stern
 • Focarul de auscultaţie a zgomotelor provocate de ea se află la o distanţă de 8 - 9 cm spre stânga de linia mediosternală, în spațiul intercostal V
 • Cuspidele ei conțin fascicule musculare.

Question 36

Question
Cu privire la muşchii papilari:
Answer
 • Reprezintă formaţiuni rudimentare
 • Contribuie la închiderea valvelor atrioventriculare
 • Deschid valvele atrioventriculare în diastolă
 • Menţin coardele tendinoase mereu încordate
 • Forma lor e variabilă.

Question 37

Question
Peretele cardiac constă din:
Answer
 • Pericard
 • Miocard
 • Epicard
 • Endocard
 • Mezocard.

Question 38

Question
Endocardul:
Answer
 • Tapetează miocardul din interior
 • Nu acoperă muşchii papilari şi coardele tendinoase
 • Duplicaturi ale lui formează valvele atrioventriculare şi cele ale venei cave inferioare şi a sinusului coronar
 • Reprezintă o pătură fină şi transparentă
 • Nu conţine vase sangvine şi nervi.

Question 39

Question
Miocardul atriilor:
Answer
 • Constă din cardiomiocite
 • E comun cu cel al ventriculelor
 • În atrii e reprezentat de două straturi – superficial – comun şi profund – separat
 • Stratul profund al atriilor conţine fascicule circulare, situate în jurul orificiilor venoase
 • Muşchii pectinaţi sunt formaţi de fascicule longitudinale.

Question 40

Question
Miocardul ventriculelor:
Answer
 • Se compune din straturile extern, mediu şi intern
 • La nivelul apexului stratul extern trece în cel intern
 • Straturile extern şi intern sunt individuale, pentru fiecare ventricul
 • Stratul mediu e comun pentru ambele ventricule
 • Muşchii papilari şi trabeculele cărnoase sunt formaţi de fasciculele longitudinale ale stratului intern.

Question 41

Question
Septul interventricular:
Answer
 • Reprezintă un perete muscular
 • I se disting porţiunile musculară şi membranoasă
 • E tapetat cu endocard
 • Separă ventriculele de atrii
 • La copii constă numai din porţiunea musculară.

Question 42

Question
Epicardul:
Answer
 • Reprezintă foiţa viscerală a pericardului seros
 • Are o structură similară cu cea a membranelor seroase
 • Deoarece constă dintr-o foiţă fină de ţesut conjunctiv tapetată cu mezoteliu e transparent
 • Tapetează cordul din exterior cu excepţia vaselor sangvine mari
 • Se continuă cu foiţa parietală a pericardului seros.

Question 43

Question
Apexul inimii se proiectează:
Answer
 • La nivelul coastei V pe linie medioclaviculară stângă
 • La nivelul apofizei xifoide a sternului la două lăţimi de deget spre stânga
 • În spaţiul intercostal V cu 1,5 cm medial de linia medioclaviculară din stânga
 • În spaţiul intercostal V pe linia medioclaviculară stângă
 • La copii nu se proiectează.

Question 44

Question
Zgomotul, provocat de valva mitrală se aude mai desluşit:
Answer
 • În spaţiul intercostal II din stânga, lângă stern
 • În spaţiul intercostal V din stânga, lângă stern
 • În spaţiul intercostal V pe linie medioclaviculară stângă
 • În spaţiul intercostal V din dreapta, lângă stern
 • În zona de proiecție a apexului

Question 45

Question
Zgomotul, provocat de valva aortică poate fi perceput:
Answer
 • În spaţiul intercostal III din dreapta, lângă stern
 • În spaţiul intercostal II din stânga, lângă stern
 • La nivelul fuzionării apofizei xifoide cu corpul sternal, din stânga
 • Pe linie sternală, la nivelul spaţiului intercostal V, din dreapta
 • În spaţiul intercostal II din dreapta, lângă stern.

Question 46

Question
Cu privire la pericardul fibros:
Answer
 • Aderă strâns la centrul tendinos al diafragmei
 • E separat de stern prin muşchii sternali
 • La nivelul vaselor sangvine mari se continuă cu adventicea acestora
 • Concreşte din interior cu foiţa parietală a epicardului
 • Din anterior şi din părţile laterale e acoperit de pleură.

Question 47

Question
Sinusul transvers al pericardului:
Answer
 • Anterior este delimitat de aortă şi trunchiul pulmonar
 • Din exterior e delimitat de foiţa parietală a pericardului seros
 • Din interior e delimitat de foiţa viscerală a pericardului seros
 • Comunică cu sinusul coronarian
 • Posterior este delimitat de vena cavă superioară şi de suprafaţa anterioară a atriilor

Question 48

Question
Sinusul oblic al pericardului:
Answer
 • Se află sub faţa diafragmatică a inimii
 • Pentru a fi demonstrat cordul trebuie ridicat de apex şi întors spre dreapta
 • E delimitat de venele cavă inferioară şi pulmonare stângi
 • Peretele lui anterior e format de miocardul atriului drept
 • Comunică cu sinusul transvers.

Question 49

Question
Scheletul moale al inimii include:
Answer
 • Aparatul ligamentar al pericardului
 • Inelele fibroase drept şi stâng
 • Inelele conjunctive din jurul orificiilor aortic şi al trunchiului pulmonar
 • Triunghiurile fibroase drept şi stâng
 • Porţiunea membranoasă a septului interventricular

Question 50

Question
Pe viu inima poate fi explorată prin:
Answer
 • Endoscopie cardiacă
 • Percuţie
 • Ecocardiografie
 • Coronarografie
 • Angiocardiografie

Question 51

Question
Triada Fallot include:
Answer
 • Stenoza trunchiului pulmonar
 • Defectul septului interventricular
 • Hipertrofia ventriculului stâng
 • Defectul septului interatrial
 • Hipertrofia ventriculului drept

Question 52

Question
Incisura apicală a cordului:
Answer
 • Se află pe marginea stângă
 • Reprezintă segmentul inferior al şanţului interventricular posterior
 • Întretaie marginea stângă
 • Se formează prin confluerea şanţurilor interventriculare
 • Corespunde apexului cordului.

Question 53

Question
Apexul cordului este orientat:
Answer
 • În jos, anterior şi în dreapta
 • În jos, posterior şi în stânga
 • În jos, anterior şi în stânga
 • Spre spaţiul intercostal IV
 • În direcţia processus xiphoideus.

Question 54

Question
Cu privire la baza
Answer
 • E formată de atrii, iar anterior de aortă şi trunchiul pulmonar
 • Corespunde atriilor şi părţii superioare a ventriculului stâng
 • E orientată posterior, în sus şi la dreapta
 • Atinge spaţiul intercostal II din dreapta
 • Formează peretele superior al atriilor

Question 55

Question
Marginile cordului:
Answer
 • Ambele sunt ascuţite
 • Cea dreaptă este mai ascuţită, iar cea stângă – mai rotunjită
 • Marginea stângă e rotunjită, deoarece peretele ventriculului stâng este mai gros
 • Marginea dreaptă corespunde ventriculului drept şi atriului drept
 • Marginea dreaptă este mai scurtă decât cea stângă

Question 56

Question
Compartimentele morfofuncţionale ale cavităţii ventriculare:
Answer
 • Ambele ventricule prezintă câte un compartiment de recepţie şi altul – de evacuare
 • Compartimentul de evacuare a ventriculului drept expulzează sângele în trunchiul pulmonar
 • Compartimentul de evacuare a ventriculului stâng expulzează sângele în aortă
 • Compartimentele de recepţie primesc sângele din atriu în timpul sistolei
 • Compartimentele de evacuare expulzează sângele în vasele arteriale în timpul diastolei

Question 57

Question
Septul interatrial:
Answer
 • Separă atriile de ventricule
 • Prezintă un perete comun pentru ambele atrii
 • Pe faţa lui dreaptă este situată fossa ovalis
 • La nivelul fosei ovale este mult mai subţire
 • Constituie peretele comun al ventriculelor.

Question 58

Question
Cu privire la auriculele inimii:
Answer
 • Reprezintă formaţiuni rudimentare
 • Se prelungesc din peretele anterior al atriilor respective
 • Reprezintă rezervoare de sânge
 • Se cunosc auriculul drept şi stâng
 • Auriculul stâng este mai lung şi mai îngust ca cel drept.

Question 59

Question
Aparatul valvular al inimii este constituit din:
Answer
 • Valvele atrioventriculare dreaptă şi stângă
 • Valva trunchiului pulmonar şi valva aortică
 • Valva atrioventriculară dreaptă, valva atrioventriculară stângă, valva trunchiului pulmonar şi valva aortică
 • Valvele semilunare ale trunchiului pulmonar şi ale aortei
 • Valvele tricuspidă şi bicuspidă.

Question 60

Question
Valvulele semilunare ale trunchiului pulmonar:
Answer
 • Se află la marginile ostium tr. pulmonalis
 • Sunt trei: anterioară, dreaptă şi stângă
 • Au aspect de cuib de rândunică
 • mpiedică reîntoarcerea sângelui în ventriculul drept aflat în diastolă
 • Sunt cinci la număr.

Question 61

Question
Valva aortică:
Answer
 • Diferă structural de valva trunchiului pulmonar
 • Are structură identică cu cea a valvei trunchiului pulmonar
 • Nodulii ei sunt mai masivi şi mai pronunţaţi
 • Este constituită din valvulele semilunare anterioară, dreaptă şi stângă
 • Este constituită din valvulele semilunare posterioară, dreaptă şi stângă.

Question 62

Question
Sistemul conductil al inimii este constituit din:
Answer
 • Fibre musculare netede
 • Fibre musculare atipice dispuse în miocard
 • C. Fascicule musculare longitudinale
 • Nodul sinoatrial, nodul atrioventricular şi fasciculul atrioventricular His
 • Doi pedunculi musculari.

Question 63

Question
Cu privire la localizarea componentelor sistemului conductil al inimii:
Answer
 • Pedunculii se răspândesc în miocardul ventriculului stâng
 • Nodul sinoatrial este localizat în peretele posterior al ventriculului drept
 • Nodul sinoatrial (Keith-Flack) se află în peretele atriului drept
 • Nodul atrioventricular (Aschoff-Tawara) este situat în porţiunea inferioară a septului interatrial
 • Pedunculii drept şi stâng ai fasciculului atrioventricular se distribuie în ventriculele corespunzătoare

Question 64

Question
Cu privire la importanţa sistemului conductil al inimii:
Answer
 • Realizează activitatea ritmică a inimii
 • Sincronizează contracţiile atriilor şi ventriculelor
 • Cumulează rolul elementelor nervoase ale cordului
 • Stimulează activitatea atriului şi ventriculului de pe dreapta
 • Realizează automatismul inimii.

Question 65

Question
În activitatea inimii se disting următoarele faze:
Answer
 • Sistola generală
 • Sistola atriilor
 • Diastola generală
 • . Sistola ventriculelor
 • Diastola ventriculelor.

Question 66

Question
Lichidul pericardic:
Answer
 • Facilitează alunecarea cordului
 • Împiedică mişcările inimii
 • E un lichid seros
 • Se prezintă ca un lichid vâscos
 • Se află intre pericardul fibros şi seros

Question 67

Question
Se află intre pericardul fibros şi seros
Answer
 • Depinde de poziţia diafragmului, vârstă şi constituţie
 • La hiperstenici este orizontală
 • La normostenici capătă o poziţie oblică
 • La femei este transversală
 • La astenici e verticală.

Question 68

Question
In sinusul coronar afluează:
Answer
 • Vena anterioară a ventriculului stâng
 • Vena cardiacă medie
 • Vena cordis parva
 • Vena longitudinală a atriului drept
 • Vv. cordis minimae.

Question 69

Question
Nervii cardiaci pornesc de la:
Answer
 • Nervul frenic
 • Ganglionul cervical superior al lanţului simpatic
 • Ganglionii toracici II-V ai lanţului simpatic
 • Plexul celiac
 • Ganglionul cervical inferior al lanţului simpatic

Question 70

Question
În unele maladii cardiace durerea referită e localizată:
Answer
 • În regiunea epigastrică
 • Pe faţa laterală a hemitoracelui stâng
 • În regiunea umărului stâng
 • Pe faţa medială a membrului superior liber
 • n regiunea hipocondrului stâng.

Question 71

Question
Arterele coronare pornesc de la:
Answer
 • Sinusul coronarian
 • Auriculele inimii
 • Bulbul aortei
 • Valvulele semilunare ale aortei
 • Arterele pulmonare.

Question 72

Question
Artera coronară dreaptă irigă:
Answer
 • Atriul drept
 • Peretele posterior al ventriculului drept
 • Tot peretele posterior al ventriculului stâng
 • Septul interatrial
 • Septul interventricular.

Question 73

Question
Artera coronară stângă vascularizează:
Answer
 • Peretele anterior şi o parte din cel posterior al ventriculului stâng
 • Atriul drept
 • Atriul stâng
 • Peretele anterior al ventriculului drept
 • Muşchiul papilar anterior al ventriculului stâng.

Question 74

Question
Ramurile arterei coronare drepte sunt:
Answer
 • Interventriculare dreaptă şi stângă
 • Circumflexe dreaptă şi stângă
 • Interventriculară posterioară
 • Ventriculară stânga
 • Atrială dreaptă.

Question 75

Question
Artera coronară stângă emite ramurile:
Answer
 • Interventricularis anterior şi ramus circumflexus
 • Interventriculară dreaptă
 • Ventriculară stângă
 • Atrială stângă
 • Septală

Question 76

Question
Ramura circumflexă:
Answer
 • Anastomozează cu artera coronară dreaptă
 • Poate fi dublă
 • Dă naştere la ramuri atriale şi ventriculare
 • Ea naştere de la bulbul aortei
 • rigă atriul drept şi auriculul stâng.

Question 77

Question
Anomalii de dezvoltare a inimii pot fi:
Answer
 • Existența a două inimi
 • Atrezia pediculului vascular
 • Dextrocardia
 • Ectopia cervicală
 • Triada Fallot

Question 78

Question
Venele minime ale cordului:
Answer
 • Sunt numeroase
 • Se varsă nemijlocit în atriul drept
 • . Se varsă nemijlocit în cavităţile atriilor şi ventriculelor
 • Încep în pereţii ventriculului stâng
 • Sunt patru la număr.

Question 79

Question
Orificiul de deschidere a sinusului coronarian se află în:
Answer
 • Atriul stâng
 • Ventriculul drept
 • Atriul drept
 • Trunchiul pulmonar
 • Vena cavă inferioară

Question 80

Question
Patul limfatic al cordului este constituit din:
Answer
 • Trunchiuri limfatice
 • Reţele de capilare limfatice
 • Vasele limfatice cardiace drept şi stâng
 • Vase limfatice superficiale şi profunde
 • Ganglioni limfatici.

Question 81

Question
Ganglioni limfatici.
Answer
 • Nervul cardiac cervical superior
 • Nervul cardiac cervical mediu
 • Plexul aortal toracic
 • Plexul subclavicular
 • Nervul cardiac cervical inferior.

Question 82

Question
Inervaţia aferentă a cordului este asigurată de neuronii:
Answer
 • Ganglionilor spinali C1 – T4
 • Ganglionilor superiori şi inferiori ai nervului vag
 • De tipul Doghiel II
 • Ganglionilor spinali T12 – L1
 • Ganglionului pterigopalatin.

Question 83

Question
Cu privire la inervaţia parasimpatică a cordului:
Answer
 • Este asigurată de nucleul dorsal al nervului vag
 • O parte din fibrele parasimpatice trece prin nervul laringian recurent
 • Se implică nervul frenic
 • Ca sursă servesc ramurile cardiace cervicale inferioare
 • Participă şi nervul splanhnic mic
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Epithelial tissue
Morgan Morgan
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Respiratory anatomy
James Murdoch
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Neuro system
James Murdoch