Sistemul digestiv – generalităţi. Esofagul şi stomacul, explorare pe viu

Description

Quiz on Sistemul digestiv – generalităţi. Esofagul şi stomacul, explorare pe viu, created by dima trifan on 09/10/2021.
dima trifan
Quiz by dima trifan, updated more than 1 year ago
dima trifan
Created by dima trifan over 2 years ago
1017
0

Resource summary

Question 1

Question
Organul reprezintă:
Answer
 • O formațiune constituita din trei tunici
 • Un element cavitar
 • Parte a organismului constituită dintr-un complex de țesuturi integrate in realizarea anumitor funcții
 • Formațiune parenchimatoasă așezată in cavitatea abdominală
 • O formațiune constituită din epiteliu, vase sangvine şi nervi

Question 2

Question
Intestinul primitiv se dezvoltă din:
Answer
 • Ectoderm
 • Mezoderm
 • Endoderm
 • Dermatom
 • Miotom

Question 3

Question
Viscerele reprezintă
Answer
 • Organe localizate numai în cavitatea abdominală
 • Sisteme de organe ce efectuează legătura organismului cu mediul ambiant
 • Organe sau complexe de organe localizate în afara cavităților corpului si realizând funcții necesare pentru menținerea vieții
 • Un complex de organe din cavitatea toracică, abdominală şi cea a bazinului mic
 • Complexul organelor din cavitatea toracică

Question 4

Question
Morfologic organele se împart in:
Answer
 • Seroase
 • Parenchimatoase
 • Glandulare
 • Epiteliale
 • Cavitare

Question 5

Question
Indicaţi două funcții ale stromei organului
Answer
 • Secretoare
 • Trofică
 • Hemopoietică
 • Metabolică
 • De sprijin

Question 6

Question
La organele cavitare se disting următoarele tunici:
Answer
 • Mucoasă
 • Submucoasă
 • Musculară (ţesut muscular neted)
 • Membranoasă
 • Seroasă

Question 7

Question
Adventicea sau membrana seroasa efectuează:
Answer
 • Legătura cu organele vecine
 • Legătura cu pereții cavităților
 • Formează cavități pentru organe
 • Formează ligamente
 • Legătura dintre organele cavitații abdominale şi cele din cavitatea toracică

Question 8

Question
Tunici seroase ale organismului sunt:
Answer
 • Peritoneul
 • Pleura
 • Adventicea organelor tubulare
 • Pericardul
 • Tunica vaginală a testiculului

Question 9

Question
Cavitatea abdominală se divide in:
Answer
 • Cavitatea peritoneală
 • Etajul supramezocolic
 • Etajul inframezocolic
 • Spatiul retroperitoneal
 • Bursa omentală.

Question 10

Question
Care din organele enumerate sunt amplasate in spațiul retroperitoneal:
Answer
 • Duodenul
 • Rinichii si suprarenalele
 • Ureterele
 • Ficatul
 • Aorta şi vena cavă inferioară

Question 11

Question
Tubului digestiv i se disting părțile:
Answer
 • Superioară sau craniană
 • Ingestivă
 • Inferioară sau caudală
 • Digestivă
 • Egestivă

Question 12

Question
Partea ingestivă a tubului digestiv este constituită din:
Answer
 • Stomac
 • Esofag
 • Faringe
 • Cavitatea bucală
 • Duoden

Question 13

Question
Partea digestivă a tubului digestiv include:
Answer
 • Intestinul subțire
 • Esofagul
 • Stomacul
 • Cecul
 • Colonul sigmoid

Question 14

Question
Partea egestivă a tubului digestiv este formată de următoarele organe:
Answer
 • Ileon
 • Cec
 • Esofag
 • Colon ascendent si transvers
 • Colon descendent, sigmoid si rect

Question 15

Question
Dispozitivul anatomic antireflux al joncțiunii esofago-gastrice este constituit din:
Answer
 • Membrana freno-esofagiană (Laimer-Bertelli)
 • Stâlpii diafragmului
 • Unghiul His
 • Valva cardiei stomacului
 • Inelul muscular gastroesofagian.

Question 16

Question
Intestinul primitiv este constituit din:
Answer
 • Intestinul superior sau cranial
 • Proenteron
 • Metenteron
 • Intestinul inferior sau caudal
 • Mezenteron

Question 17

Question
Din proenteron se diferențiază:
Answer
 • Faringele
 • Esofagul
 • Pancreasul
 • Ficatul
 • Stomacul

Question 18

Question
Din mezenteron se dezvoltă:
Answer
 • Jejunul
 • Pancreasul
 • Ileonul
 • Cecul
 • Duodenul (parțial)

Question 19

Question
Din metenteron se diferențiază:
Answer
 • Rectul
 • Cecul
 • Colonul transvers (1/3 stângă)
 • Colonul sigmoid
 • Ileonul

Question 20

Question
Indicați afirmațiile corecte referitoare la esofag:
Answer
 • Are porțiunea cervicală, toracică şi abdominală
 • Tunica musculară a esofagului conține fibre musculare striate şi netede repartizate uniform
 • Musculatura striată este situată numai în partea inferioară a esofagului
 • Musculatura netedă este numai în partea superioară
 • Toate afirmațiile sunt corecte

Question 21

Question
Care din straturile enumerate nu este caracteristic pentru porţiunea cervicală a esofagului:
Answer
 • Tunica mucoasă
 • Baza submucoasă
 • Tunica musculară
 • Tunica seroasă
 • Adventicea

Question 22

Question
Îngustările anatomice ale esofagului sunt localizate:
Answer
 • La trecerea faringelui in esofag
 • La intersecția esofagului cu arcul aortei
 • La intersecția cu bronhia stângă
 • La trecerea prin diafragmă
 • La nivelul trecerii in stomac

Question 23

Question
Indicați îngustările fiziologice ale esofagului:
Answer
 • La trecerea faringelui in esofag
 • La intersecția esofagului cu arcul aortei
 • La intersecția cu bronhia principală stângă
 • La trecerea prin diafragmă
 • La nivelul trecerii în stomac

Question 24

Question
Cu privire la esofag:
Answer
 • Se deschide in stomac la nivelul vertebrei toracice XII
 • Segmentul lui cervical este situat in spatele traheei
 • In mediastinul posterior înaintea lui se află pericardul
 • Posedă tunica musculară formată dintr-un singur strat continuu de fibre musculare striate orientate longitudinal
 • Plicele mucoasei apar la copii la vârsta de 2 - 3 ani

Question 25

Question
In raport cu peritoneul stomacul are o poziție:
Answer
 • Intraperitoneală
 • Extraperitoneală
 • . Mezoperitoneală
 • Retroperitoneală
 • Nu are nici un fel de raporturi cu peritoneul

Question 26

Question
Stomacul este legat de organele vecine prin ligamentele:
Answer
 • Hepatogastric
 • Gastroduodenal
 • Gastrocolic
 • Gastrolienal
 • Gastrofrenic

Question 27

Question
Stomacul în formă de cârlig este propriu persoanelor:
Answer
 • Dolihomorfe
 • Brahiomorfe
 • Mezomorfe
 • De gen feminin
 • De vârstă înaintată

Question 28

Question
La stomac se disting următoarele părți:
Answer
 • Curbura mică
 • Curbura mare
 • Cardiacă
 • Ostiul piloric
 • Ostiul cardiac

Question 29

Question
Tunica musculară a stomacului constă din 3 straturi:
Answer
 • Extern - circular, mediu - longitudinal, intern - oblic
 • Extern - oblic, mediu - circular, intern - longitudinal
 • Extern - longitudinal, mediu - circular, intern - oblic
 • Intern - circular, mediu - longitudinal, extern - oblic
 • Fibre de orientare diferită în toate straturile

Question 30

Question
Amplasarea spațială a unui organ este caracterizată prin:
Answer
 • Sintopie
 • Stereotopie
 • Scheletotopie
 • Ortotopie
 • Holotopie

Question 31

Question
Dimensiunile stomacului oricărui subiect sunt determinate de:
Answer
 • Vârstă
 • Gen
 • Deprinderile alimentare
 • Tipul constituțional
 • Factori ereditari

Question 32

Question
Stomacul este în adiacenţă cu:
Answer
 • Colonul transvers
 • Splina
 • Diafragma
 • Rinichiul si suprarenala din dreapta
 • Lobul stâng al ficatului

Question 33

Question
Pentru stomac sunt caracteristice următoarele părți:
Answer
 • Cardiacă
 • Pilorică
 • Corp
 • Fundul
 • Duodenală

Question 34

Question
Peretele anterior al stomacului contactează cu:
Answer
 • Lobul stâng al ficatului
 • Diafragma
 • Colonul transvers
 • Lobul caudat al ficatului
 • Peretele abdominal anterior

Question 35

Question
Tunica mucoasă a stomacului formează:
Answer
 • Pliuri gastrice
 • Vilozități
 • Arii gastrice
 • Foveole gastrice
 • Valvula pilorică

Question 36

Question
In peretele stomacului se disting următoarele straturi:
Answer
 • Adventiceal
 • Seros
 • Subseros
 • Muscular
 • Mucos

Question 37

Question
Cu referinţă la formele stomacului pe viu:
Answer
 • De con
 • Ampulară
 • De cârlig (hamată)
 • De fund de sac
 • De ciorap

Question 38

Question
Care din termeni se utilizează la descrierea radioanatomică a stomacului
Answer
 • Sacul digestor
 • Corpul
 • Fundul
 • Canalul egestor
 • Toți termenii enumerați
Show full summary Hide full summary

Similar

Anatomie - sistemul digestiv 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul respirator 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 3
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 4
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 5
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul articular 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 6
Eugeniu Nicolenco
Intestinul subţire şi gros, segmente, explorare pe viu
dima trifan
Anatomie - sistemul articular 3
Eugeniu Nicolenco