anatomie lymfevaten

Description

anatomie Flashcards on anatomie lymfevaten, created by a00165593 on 30/04/2013.
a00165593
Flashcards by a00165593, updated more than 1 year ago
a00165593
Created by a00165593 about 11 years ago
470
1

Resource summary

Question Answer
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: jejunum Lnn jejunales (lymphocentrum mesentericum craniale) -truncus intestinalis - truncus visceralis - cysterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: testes/baarmoeder Lnn. iliaci mediales (lymphocentrum iliosacrale) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: penis Lnn. scrotales (lymphocentrum inguinofemorale) - truncus lumbalis -cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: testes Lnn. iliaci mediales (lymphocentrum iliosacrale) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: uier van de merrie Lnn mammarii (lymphocentrum inguinofemorale) - Lnn iliaci mediales(lymphocentrum iliosacrale)/Lnn inguinales profundi (lymphocentrum iliofemorale) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: melkklieren van de teef Lnn axillaris accessorius (lymphocentrum axillare) - truncus trachealis - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: de hoef (voorvoet en achtervoet paard) voorvoet:Lnn axillares (lymphocentrum axillare) - truncus brachialis - ductus thoracicus achtervoet: Lnn poplitei (lymphocentrum popliteum) - truncus lumbalis - cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: long Lnn pulmonales (lymphocentrum bronchale) - Lnn tracheobronchales (lymphocentrum bronchale) - Lnn mediastinales (lymphocentrum mediastinale) - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: maag Lnn gastrici (lymphocentrum celiacum) - truncus celiacus - (truncus visceralis) - cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: lever Lnn hepatici (lymphocentrum celiacum) - truncus intestinalis - truncus visceralis - cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: nier Lnn renales (lymphocentrum lumbale) - cisterna chyli - ductus thoracicus
DOOR WELKE LYMFEKNOPEN EN GROTE LYMFEVATEN PASSEERT DE LYMFE DIE AFKOMSTIG IS UIT + LYMFOCENTRUM: milt Lnn lienalis (lymphocentrum celiacum) - truncus intestinalis - truncus visceralis - cisterna chyli - ductus thoracicus
uitwendige palpeerbare lymfeknopen van de hond Keelganglymfeknopen: Lnn. mandibulares Boeglymfeknopen Lnn. cervicales superficiales Knieholtelymfeknopen Lnn. poplitei
uitwendig palpeerbare lymfeknopen paard Keelganglymfeknopen Lnn. mandibulares Boeglymfeknopen Lnn. cervicales superficiales Liesplooilymfeknopen Lnn. subiliaci
mediale darmbeenlymfeknoop (twio) lnn. iliaci mediales lymphocentrum iliosacrale
latijnse naam + definitie lymfeknopen (lymphonodi) is een omkapseld en georganiseerd lymfoïd orgaan van wisselende grootte. Lymfeknopen liggen op het verloop van de grote lymfevaten, meestal bij samenvloeiing van een aantal middelmatig grote lymfevaten
latijnse naam + definitie lymfefollikels (lymphonoduli) kleine, macroscopisch onzichtbare, celrijke massa’s lymfoïd weefsel Lendencisterne
latijnse naam + definitie lendencisterne (cisterna chyli) is een ampullevormig verzamelvat, dat ventraal van de laatste rugwervel en de eerste 2 lendewervels gelegen is. Zij verzamelt de lymfevaten van de achterste ledematen, van de buikorganen en van de buikwand
latijnse naam + definitie Melkborstbuis (ductus thoracicus) is het grootste lymfevat van het lichaam
Welke lymfevaten monden uit in de lendencisterne? Truncus lumbalis Truncus visceralis
Welke lymfevaten monden rechtstreeks uit in de bloedbaan? Ductus thoracicus Ductus lymphaticus dexter
lat. keelganglymfeknoop lnn. mandibulares lymphocentrum mandibulare
lat. keelholtelymfeknoop Lnn. retropharyngei lymphocentrum retropharyngeum
boeglymfeknoop (ZKR OP EXAMEN!!!) lnn. cervicales superficiales lymphocentrum cervicales superficiales
oksellymfeknoop lnn. axillares lymphocentrum axillare
manubriale lymfeknopen lnn.sternales craniales lymphocentrum thoracicum ventrale
bovenriblymfeknoop lnn sternales caudales lymphocentrum thoracicum ventrale
liesplooilymfeknoop lnn. subiliaci lymphocentrum ingiunofemorale
uierlymfeknoop lnn. mammarii lymphocentrum ingiunofemorale
knieholtelymfeknoop lnn. poplitei lymphocentrum popliteum
Show full summary Hide full summary

Similar

Anatomie - sistemul digestiv 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul respirator 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 1
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 3
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 4
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 5
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul articular 2
Eugeniu Nicolenco
Anatomie - sistemul osos 6
Eugeniu Nicolenco
Intestinul subţire şi gros, segmente, explorare pe viu
dima trifan
Anatomie - sistemul articular 3
Eugeniu Nicolenco