Pleura şi mediastinul, cordul, explorare pe viu

Description

Medicine Quiz on Pleura şi mediastinul, cordul, explorare pe viu, created by dima trifan on 29/10/2021.
dima trifan
Quiz by dima trifan, updated more than 1 year ago
dima trifan
Created by dima trifan over 2 years ago
607
0

Resource summary

Question 1

Question
Pleura:
Answer
 • Reprezintă o membrană seroasă
 • E acoperită cu un strat de celule mezoteliale
 • Există doi saci pleurali - drept și stâng
 • Fiecare pleură constă din foiţele viscerală şi mediastinală
 • Fiecare pleură constă doar numai din foița parietală

Question 2

Question
Foiţa viscerală a pleurei:
Answer
 • Căptușește plămânii din exterior
 • Pătrunde in scizuri si delimitează lobii pulmonari
 • Nu are legături cu stroma plămânului
 • Contribuie la producerea lichidului pleural
 • La nivelul rădăcinii pulmonare trece în foița parietală

Question 3

Question
Pleura parietală:
Answer
 • Aderă la formațiunile subiacente de pe torace
 • Sub ea se află fascia endotoracică
 • Nu este vizibilă radiografic
 • Realizează recesuri pleurale
 • Are parte costală, diafragmală și mediastinală

Question 4

Question
Pleura mediastinală:
Answer
 • Reprezintă o porțiune a pleurei parietale
 • Este situată în plan sagital
 • Nu are raporturi cu mediastinul
 • La nivelul rădăcinii pulmonare trece în pleura viscerală
 • Aderă la pericard

Question 5

Question
Domul pleural:
Answer
 • Acoperă vârful plămânului
 • Este susmontat de ligamentele costopleural şi vertebropleural şi mușchiul scalen minim
 • Din faţă se află la 3 - 4 cm mai sus de coasta I
 • Realizează raport cu artera subclavie
 • Poate fi palpat pe viu

Question 6

Question
Recesurile pleurale:
Answer
 • Reprezintă spaţii suplimentare ale cavității pleurale
 • Există la nivelul trecerii a unei portiuni de pleură parietală în alta
 • La formarea lor participă pleura viscerală
 • Mai adânc e cel costodiafragmatic
 • Există recesurile costodiafragmatic, frenicomediastinal și costomediastinal

Question 7

Question
In mediastinul superior se află:
Answer
 • Venele brahiocefalice
 • Vena cavă superioară
 • Arcul aortic cu ramurile lui
 • Nervii vagi
 • Vena cavă inferioară

Question 8

Question
In mediastinul anterior (PNA) se află:
Answer
 • Ramuri din artera toracică internă
 • Ligamentele pericardului
 • Aorta descendentă
 • Ganglionii limfatici parasternali
 • Nervii frenici

Question 9

Question
In mediastinul posterior (PNA) se află:
Answer
 • Venele azigos şi hemiazigos
 • Aorta descendentă
 • Lanțul simpatic
 • Inima şi pericardul
 • Canalul limfatic toracic

Question 10

Question
Mediastinul mediu (PNA) include:
Answer
 • Esofagul
 • Inima cu pericardul
 • Bronhiile principale
 • Arterele şi venele pulmonare
 • Aorta ascendentă

Question 11

Question
Mediastinul anterior (BNA) include:
Answer
 • Inima cu pericardul
 • Timusul
 • Nervii frenici
 • Ductul limfatic toracic
 • Componentele pediculului pulmonar

Question 12

Question
Mediastinul posterior (BNA) include:
Answer
 • Esofagul
 • Nervii frenici
 • Aorta toracică
 • Ductul limfatic toracic
 • Vena cavă inferioară

Question 13

Question
Cu privire la mediastin:
Answer
 • Reprezintă o cavitate care apare la extirparea tuturor organelor situate între plămâni
 • Este spaţiul cuprins între segmentul toracic al coloanei vertebrale, stern, diafragmă şi pleurele mediastinale
 • Reprezintă complexitatea tuturor formaţiunilor anatomice dintre sacii pleurali
 • După PNA este divizat în cinci compartimente convenţionale
 • Pe viu poate fi explorat prin mediastinoscopie

Question 14

Question
Cu privire la compartimentarea mediastinului:
Answer
 • Mediastinul superior este separat de mediastinul inferior prin planul orizontal, trasat prin unghiul lui Louis şi marginea superioară a corpului vertebrei toracice IV
 • Mediastinul anterior conţine tot ce se află între faţa posterioară a sternului şi faţa anterioară a pericardului
 • Mediastinul mediu se află între planul prepericardic şi faţa posterioară a pericardului
 • Mediastinul posterior cuprinde tot ce se află între pericard şi coloana vertebrală
 • Mediastinul anterior, mediu şi posterior sunt compartimente ale mediastinului inferior

Question 15

Question
Inima se dezvoltă din:
Answer
 • Ectoderm
 • Tubul intestinal primitiv
 • Endoderm
 • Somite
 • Mezoderm

Question 16

Question
Cu privire la muşchii papilari:
Answer
 • Reprezintă formaţiuni rudimentare
 • Contribuie la închiderea valvelor atrioventriculare
 • Deschid valvele atrioventriculare în timpul diastolei
 • Menţin coardele tendinoase mereu încordate
 • Sunt localizați în atrii

Question 17

Question
In stare normală apexul inimii se proiectează:
Answer
 • La nivelul coastei V pe linia medioclaviculară
 • La nivelul apofizei xifoide a sternului
 • În spațiul intercostal III cu 1,5 cm medial de linia medioclaviculară stângă
 • În spațiul intercostal V pe linia medioclaviculară stângă, cu 1,5 cm spre interior (medial)
 • În spațiul intercostal II pe linia medioclaviculară stângă

Question 18

Question
Zgomotul provocat de valva mitrală se aude mai deslușit:
Answer
 • În spațiul intercostal II din stânga, lângă stern
 • În spațiul intercostal V din stânga, lângă stern
 • În spațiul intercostal V pe linia medioclaviculară stângă, cu 1,5 cm spre interior (medial)
 • În spațiul intercostal V din dreapta, lângă stern
 • În spațiul intercostal II din stânga,pe linia medioclaviculară

Question 19

Question
In dezvoltarea inimii pot fi evidențiate 3 etape principale:
Answer
 • Definitivarea atriilor
 • Formarea tubului arterial, deplasarea caudală şi rotația
 • Definitivarea septelor
 • Formarea cavităților
 • Definitivarea valvelor

Question 20

Question
Forma inimii depinde de:
Answer
 • Presiunea abdominală
 • Vârstă
 • Poziția inimii
 • Gen
 • Tip constituțional

Question 21

Question
Cu privire la structura peretelui cardiac:
Answer
 • Cel mai gros strat al peretelui cardiac este miocardul
 • Miocardul atriilor e situat în trei straturi, al ventriculilor în două
 • Endocardul reprezintă stratul intern
 • Pericardul acoperă cordul din exterior
 • Cuspidele constituie duplicaturi ale epicardului

Question 22

Question
Valva atrioventriculară dreaptă:
Answer
 • Are trei cuspide - anterioară, posterioară și septală
 • E dotată cu trei mușchi papilari
 • E ataşată orificiului atrioventricular drept
 • Cuspidele sunt formate în cea mai mare parte din duplicatura epicardului
 • Are două cuspide – anterioară şi posterioară

Question 23

Question
Valva mitrală:
Answer
 • E dotată cu două valvule (cupside) - anterioară şi posterioară
 • Fiecare cuspidă a ei e legată cu ambii mușchi papilari - anterior și posterior
 • Se proiectează în spațiul intercostal III din stânga, în imediata apropiere de stern
 • Focarul de auscultație se află în spațiul intercostal V din stânga la 8-9 cm lateral de linia mediosternală
 • Are trei cuspide - anterioară, posterioară și septală

Question 24

Question
Pe faţa septului interatrial, orientată în cavitatea atriului drept pot fi observate elementele:
Answer
 • Fosa ovală
 • Limbul fosei ovale (Vieussens)
 • Tuberculul intervenos (Lower)
 • Foseta preseptală
 • Zona deprimată corespunzând fosei ovale

Question 25

Question
Cu privire la proiecția inimii:
Answer
 • În condiții de normă şocul apexian poate fi palpat în spațiul intercostal V la o distanţă de 9 cm spre stânga de linia mediosternală
 • Linia limitrofă superioară trece la nivelul marginii inferioare a cartilajelor costale III
 • Linia limitrofă dreaptă se întinde intre cartilajele costale III si V cu 1-2 cm lateral de marginea dreaptă a sternului
 • Apexul se află la 1-2 cm medial de linia medioclaviculară stângă în spațiul intercostal VI
 • Linia limitrofă inferioară coincide cu dreapta trasată prin spaţiile intercostale V din ambele părți

Question 26

Question
Complexul morfofunctional al inimii care reglează circulația sângelui intr-o singura direcție este constituit din:
Answer
 • Aortă
 • Valve
 • Coarde tendinoase
 • Mușchi papilari
 • Inele fibroase

Question 27

Question
Formele inimii sunt:
Answer
 • Rombică
 • Ovală
 • Sferoidă
 • Cor pendulum (picătură)
 • Conică

Question 28

Question
Cu privire la pericardul seros:
Answer
 • Constă din doua foiţe - parietală şi viscerală
 • Foiţa lui viscerală constituie epicardul
 • Produce lichidul pericardic
 • E fixat de stern prin ligg. sternopericardiaca
 • Foiţa lui viscerală constituie endocardul

Question 29

Question
Cu privire la cavitatea pericardului:
Answer
 • E delimitată de foiţele parietală şi viscerală a pericardului seros
 • Reprezintă un spațiu capilar
 • Conține o cantitate mică de lichid seros
 • I se disting sinusurile transvers, oblic şi interauricular
 • Comunică cu cavitatea pleurei prin spaţiile perivasculare
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Epithelial tissue
Morgan Morgan
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Respiratory anatomy
James Murdoch
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Neuro system
James Murdoch