TPD

Description

vježbe za ispit prof. Harašić
Mario Jukic
Quiz by Mario Jukic, updated more than 1 year ago
Mario Jukic
Created by Mario Jukic over 7 years ago
8497
8

Resource summary

Question 1

Question
USTAV (KONSTITUCIJA) (str. 184.)
Answer
 • svako političko društvo ima tzv. materijalni ustav
 • zahtjev za pisanim ustavom postavlja buržoazija u 18.st.
 • sudski nadzor ustavnosti zakona kod nas provodi Vrhovni sud RH
 • da bi politički ustav bio demokratski dovoljno je samo da ustav deklarira prava i slobode čovjeka i građanina
 • formalni ustav ima pisani oblik
 • u RH ustav donosi šef države
 • u RH ustav donosi posebna ustavotvorna skupština, ali ne i ona koja donosi zakone

Question 2

Question
DOGMATSKI POZITIVIZAM (str. 101.)
Answer
 • je pravac pravnog pozitivizma
 • u objašnjenju prava naglaštava aspekt suradnje i međuovisnosti u društvu
 • ispituje društvene izvore i učinke prava
 • naročito ga je razradio Eugen Ehrlich

Question 3

Question
UPRAVNA DJELATNOST (str. 51.)
Answer
 • je najniža državna djelatnost
 • moć upravne djelatnosti se ograničava decentralizacijom državne uprave
 • politički i pravni nadzor upravne djelatnosti postiže se time što se uprava podređuje načelu zakonitosti
 • uprava izvršava i nadzire izvršavanje odluka šefa države i vlade
 • temeljni resori u državi su financije, a resori privrede, komunalnih poslova, prometa, zdravstva i prosvjete nisu temeljni
 • upravni organi donose uredbe

Question 4

Question
PRESKRIPTIVNI ISKAZI (str. 117.)
Answer
 • primjer "Miro je dužan plaćati uzdržavanje djece."
 • uvijek su prisilni/prisilno-obvezujući
 • zahtjev nasilnika da mu se preda novac je preskriptivni iskaz
 • u njima se upotrebljava funktor glagola "biti", "imati", "postojati"
 • molba i savjet su neki od preskriptivnih iskaza

Question 5

Question
REVOLUCIJA (str.80.)
Answer
 • promjena državnopravnog poretka oružanim ustankom nezadovoljnog stanovništva
 • ona obara temeljne pravne i političke odnose u društvu
 • nasilna i portupravna promjena državnog poretka
 • njome se ne prekida kontinuitet državnopravnog poretka
 • njezin primjer je uvođene diktature kralja Aleksandra 1929. u Jugoslaviji
 • njezinim oblikom mogu se smatrati antikolonijalni ustanci

Question 6

Question
OBIČAJNO PRAVO ( str 192.)
Answer
 • materijalni izvor prava
 • dvije bitne osobine za prijelaz su: lunga consuetude i opinio iuris et necessitatis
 • mogu se naći u Vinodolskom zakoniku 1288.
 • skup općih pravnih normi
 • kodifikacije koje se javljaju u 18.st. recipiraju neke dijelove stoljećima razvijanog običajnog prava

Question 7

Question
RACIONALISTIČKE PRIRODNOPRAVNE TEORIJE (str.97.)
Answer
 • njihov predstavnik je Toma Akvinski
 • javljaju se u 15. st.
 • po njima je izvor svega prava Bog
 • tvrde da ljudi imaju neka urođena i neotuđiva prava neovisno o volji zemaljskih zakonodavaca
 • građani imaju pravo otkazati poslušnost nepravednim zakonima

Question 8

Question
PRAVNI STANDARDI (str.251.
Answer
 • primjer pravnih standarda su savjesnost i zloupotreba
 • vrlo su brojni u općim pravnim normama
 • njima normotvorac daje precizno značenje određenog ponašanja
 • adresati im daju konkretna značenja koja najbolje odgovaraju situacijama u kojima se nalaze

Question 9

Question
ŠTO STRANAC ZA RAZLIKU OD DRŽAVLJANINA NEMA (str.33.)
Answer
 • biračko pravo
 • pravo rada u državnim organima
 • vojnu obvezu
 • ništa od navedenog

Question 10

Question
KOJE SU 3 DIMENZIJE VAŽENJA OPĆE PRAVNE NORME (str. 200.)
Answer
 • vremensko, personalno i teritorijalno
 • pozitivno, negativno i historijsko
 • pravno, ekonomsko i sociološko
 • ništa od navedenog

Question 11

Question
PRAVNA OSOBA JE (str. 211.)
Answer
 • Konstruktor d.o.o.
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Inka Jurišić, županijska državna odvjetnica u Splitu
 • dr.sc. Zoran Pokrovac, iznanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Question 12

Question
CENTRALIZIRANE DRŽAVE (str. 76/78)
Answer
 • i u demokraciji može postojati centralizacija državne organizacije
 • u centraliziranoj državi postoje i centralni i necentralni organi državne vlasti
 • u centraliziranoj državi centralni organi mogu ukinuti odluku decentraliziranih organa ako se ne slažu s njom (tj. ako je smatraju nesvrhovitom)
 • u centraliziranoj državi lokalni organi nisu dužni poštivati opće norme viših organa

Question 13

Question
GURVITCH GEORGE (str.109.)
Answer
 • je predstavnik sociološkog pravnog pozitivizma
 • je predstavnik dogmatskog pozitivizma
 • tvorac je solidarističke teorije prava
 • smatra da je pravo društvena tvorevina više ili manje nezavisna od države
 • smatra da pozitivno pravo u jednom društvu nije jedno - državno, već postoji toliko prava koliko ima značajnih društvenih skupina što stvaraju normativnu svijest

Question 14

Question
NORME DEFINICIJE (str. 176.)
Answer
 • upotreba normi definicija je jedan vid sistematskog tumačenja
 • u slučaju nepoštivanja normi definicija nema sankcije
 • su vrsta disjunktivnih normi
 • njima normotvorci ograničavaju slobodu adresata u tumačenju normi
 • one su dobar primjer preskriptivnih iskaza skrivenih pod oblik deskriptivnih iskaza

Question 15

Question
DRŽAVNI ORGAN (str. 39.)
Answer
 • prema načinima na koje službene osobe doalze na poslove (organe) državni organi se dijele na ustavno-zakonodavne, izvršno-političke, pravosudne i sudske
 • suvereni državni organ je npr. apsolutni monarh
 • osobe koje rade u profesionalnim državnim organima su posebno školovane za posao koji obavljaju
 • neprofesionalni organi se još nazivaju i politički
 • prema vrstama poslova od kojih se sastoje državni organi se dijele na nasljedne, izborne, postavljene i nametnute
 • prema načelima kako službene osobe dolaze na poslove, državni organi se dijele na nasljedne, izborne postavljene i nametnute

Question 16

Question
ZNANSTVENI SISTEM PRAVNIH NORMI (str. 268.)
Answer
 • je ukupnosti svih pozitivnih pravnih normi jednog društva
 • u njemu su norme rangirane prema kriteriju pravne snage
 • je svrstavanje normi prema njihovom sadržaju, tj. prema vrstama društvenih odnosa koje reguliraju
 • on obuhvaća i opće pravne norme i individualne pravne norme
 • je ukupnost i pozitivnih i negativnih normi jednog društva

Question 17

Question
ANTINOMIJE ( str. 152. i str. 240.)
Answer
 • proturječja - pravne praznine
 • proturječja - antinomije
 • hijerarhijska proturječja se razrješavaju po načelu: lex superior _____(dopunite : derogat inferiori)
 • hijerarhijska proturječja se razješavaju po načelu (lex posteriori _______ (dopunite: derogat priori)
 • kad jedna specijalna norma koja regulira samo jednu podvrstu nekog odnosa proturječji jednoj općoj normi, koja regulira čitav odnos, onda se to razrješava po načelu: lex specialis _____(dopunite: derogat generali)

Question 18

Question
PREPOZNAJTE SVOJSTVA MODERNE DRŽAVE (str. 82)
Answer
 • monopol legalne fizičke prisile
 • feudalna anarhija
 • demokratski politički sistem i sekularizacija političke vlasti
 • profesionalizacija uprave i pravosuđa
 • položaj vlasti depersonaliziran
 • decentralizacija političke vlasti

Question 19

Question
UREDBA O POPISU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA KOJU JE DONIO MINISTAR 181.str,182, 189 :
Answer
 • državni akt
 • podzakonski akt
 • individualni akt
 • opći akt

Question 20

Question
ZAOKRUŽITE PRAVNI POSAO 197.str
Answer
 • sudska presuda
 • ugovor o kupoprodaji
 • oporuka
 • rješenje o određivanju porezne obveze

Question 21

Question
DECENTRALIZIRANE DRŽAVE 77.str
Answer
 • svaka decentralizirana država je ujedno i federacija
 • u decentraliziranoj državi postoje i centralni i necentralni organi državne vlasti
 • u decentraliziranoj državi centralni organi mogu ukinuti odluku decentralnih organa (ako je smatraju nesvrhovitom)
 • u decentraliziranoj državi lokalni organi dužni su se pridržavati ne samo općih, već i konkretnih naređenja centralnih organa
 • u decentraliziranoj državi lokalni organi nisu dužni poštivati opće norme viših organa

Question 22

Question
APSTRAKTNI PRAVNI ODNOS 207.str
Answer
 • to je samo pojmovni odnos - on postoji samo kao skup normativnih značenja
 • prestaje izvršenjem jednokratne pravne obveze
 • prestaje smrću subjekta nosioca neprenosivih obveza i ovlaštenja
 • za njegov nastanak je dovoljno samo stvaranje opće pravne norme
 • izražen je u traženju pojedinačne pravne norme

Question 23

Question
EFIKASNOST PRAVNE NORME 202.str
Answer
 • je svojstvo pravne norme da se značajna većina njenih adresata ponaša u skladu s njenom hipotezom
 • je svojstvo pravne norme da se značajna većina njenih adresata ponaša u skladu s njenim sadržajem
 • norma je primarno efikasna ako se većina adresata ponaša u skladu s njenom hipotezom
 • norma je sekundarno efikasna ako se većina adresata ponaša u skladu s njenim traženjem
 • norma je sekundarno efikasna npr. ako sudski organi primjene sankciju protiv poreznih obveznika koji nisu platili porez
 • orma je primarno efikasna npr. ako porezni obveznici ne plaćaju porez

Question 24

Question
NORMATIVISTIČKA TEORIJA PRAVA 103.str
Answer
 • je pravac pravnog pozitivizma
 • je pravac sociološkog pozitivizma
 • nastala je u 18.st. u Francuskoj
 • ona ispituje društvene izvore i učinke prava
 • u objašnjenju prava naglašava aspekt suradnje i međuovisnosti ljudi u društvu
 • naročito ju je razradio Max Weber

Question 25

Question
OBJEKTIVNA ODGOVORNOST 164.str
Answer
 • ova vrsta odgovornosti prevladavajuća je u razvijenim pravnim sustavima
 • za postojanje ove odgovornosti potrebna je protupravna radnja i krivnja
 • po načelu objektivne odgovornosti odgovara osoba koje uzrokuje tešku tjelesnu ozljedu
 • po načelu objektivne odgovornosti odgovara osoba koja uzrokuje nečiju smrt iz nehata
 • kod ove vrste odgovornosti za postojanje delikta potrebna je samo radnja suprotna obveznoj radnji
 • po načelu objektivne odgovornosti se za štete od opasnih stvari i djelatnosti odgovara

Question 26

Question
NORME S DISKRECIONOM OCJENOM 177.str
Answer
 • upućene su strankama u pravnim poslovima
 • spadaju u disjunktivne norm
 • obvezanim subjektima ne daju nikakvu mjeru slobodnog ponašanja
 • njima viši državni organi uopćeno i okvirno uređuju odnose
 • ove norme daju veliku moć organima vlasti, najčešće upravnim organima

Question 27

Question
TOMA AKVINSKI 95.str
Answer
 • živio je u 4.st.
 • bonum commune
 • De iure belli ac pacis
 • napisao značajno djelo Civitas Dei
 • shvaća zakon kao sredstvo razuma za ostvarenje dobrog života u zajednici
 • napisao značajno djelo "Nikomahova etika"
 • je predstavnik patristike
 • je predstavnik pravnog pozitivizma
 • živio u 5.st.
 • je predstavnik racionalističkih prirodnopravnih teorija

Question 28

Question
KAD NASTAJE MODERNA DRŽAVA i gdje 81./85.str
Answer
 • u Europi krajem 20.st. padom realsocijalizma
 • u antičko doba u grčkim polisima
 • nastankom europskih integracija
 • u Europi u 16.st. pobjedom apsolutističke monarhije nad feudalizmom

Question 29

Question
PRAVNA NAČELA
Answer
 • nabrojite barem tri pravna načela:________,________,________ (načelo zakonitosti, pravednosti, pravne sigurnosti)
 • redovito su izražena u presudama i upravnim rješenjima
 • su opće pravne norme
 • iskazuju osnovne vrijednosti kojima pravni sustav služi
 • najviše pravno načelo je načelo slobodne ocjene dokaza

Question 30

Question
SUBJEKTIVNA ODGOVORNOST 164.str
Answer
 • ova vrsta odgovornosti prevladavajuća je u razvijenim pravnim sustavima
 • za postojanje ove odgovornosti potrebna je protupravna radnja i krivnja
 • po načelu subjektivne odgovornosti odgovara osoba koja uzrokuje tešku tjelesnu ozljedu iz nehata
 • kod ove vrste odgovornosti za postojanje delikta potrebna je samo radnja suprotna obveznoj radnji

Question 31

Question
SISTEM PRAVNIH NORMI 267.str
Answer
 • hijerarhijski sistem pravnih normi je ukupnost pozitivnih pravnih normi jednog društva
 • u hijerarhijskom sistemu norme su rangirane prema kriteriju pravne snage
 • znanstveni sistem je svrstavanje normi prema njihovom sadržaju, tj. prema vrstama društvenih odnosa koje reguliraju
 • svrstavanje normi prema njihovom sadržaju služi, između ostalog, i otkrivanju i uklanjanju proturječnosti među pravnim normama
 • znanstveni sistem je ukupnost pozitivnih i historijskih pravnih normi jednog društva

Question 32

Question
FORMALIZAM PRAVA 153.str
Answer
 • jedan od njegovih aspekata je proceduralnost
 • jedan od njegovih aspekata sastoji se u tome što je u pravu povlašten govorni jezik, za razliku od pisanog
 • potječe iz činjenice što u pravu nisu važni samo sadržaji normi i ponašanja, već su veoma važne i forme normi i ponašanja
 • u moralu su isključivo važni sadržaji normi i ponašanja, a njihova forma je nevažna

Question 33

Question
ČL.762 Zakona o obveznim odnosima: “Ako nije drugačije ugovoreno nalogodavac je dužan isplatiti nalogoprimcu naknadu nakon obavljenog posla.“ Citirana odredba je:
Answer
 • individualna
 • građanskopravna
 • dispozitivna
 • alternativna

Question 34

Question
ZAOKRUŽITE POJAM KOJI JE ŠIREG OPSEGA OD POJMA PRAVNA NORMA - 269. str. :
Answer
 • društvena norma
 • pravna odredba
 • pravni institut
 • pravna grana

Question 35

Question
POKRET SLOBODNOG PRAVA 107.str
Answer
 • ne priznaje tvoračku ulogu nedržavnih subjekata i sudaca unutar države
 • glavni predstavnici su Stučka i Pašunakis
 • je pravac dogmatskog pozitivizma
 • njegovi predstavnici tvrde da zakonsko pravo nema pravnih praznina
 • tvrdi da je težište razvoja prava u samom društvu

Question 36

Question
Čl.241.KAZNENOG ZAKONA:“ Tko drugoga bez njegova pristanka liječi,kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 6 mjeseci.“ KOJI SU ELEMENTI NORME RAZVIDNI IZ NAVEDENE ODREDBE 159.str
Answer
 • hipoteza: tko
 • hipoteza: tko drugoga
 • određenje delikta: drugoga bez njegova pristanka liječi
 • sankcija: kaznit će se novčanom kaznom

Question 37

Question
FEDERACIJA 61.str :
Answer
 • u njoj je savezna država nosilac suverene vlasti, a ne države članice
 • u njoj savezna država ima u svojoj nadležnosti uvijek sljedeće poslove: carinske, vojne
 • jedan od razloga za stvaranje federacije jest potreba da se olakša utjecaj stanovništva na državnu vlast koja se prostire na golem teritorij
 • države članice federacije nisu subjekti međunarodnih odnosa
 • primjer federacije je Švicarska
 • tip složene države
 • primjer je SAD
 • članice zadržavaju suverenost
 • drž.članice su posebni subjekti

Question 38

Question
PRAVNA PRAZNINA 234 i 260. str
Answer
 • u kaznenom pravu je zabranjeno popunjavanje pravnih praznina analogijom
 • pravne praznine, između ostalog, popunjavaju i upravni organi
 • tehnička praznina je mišljenje nekih subjekata da norma uređuje neki društveni odnos nepravedno
 • glavni način popunjavanja pravnih praznina kojem svi poreci daju prednost jest zakonodavna intervencija
 • do pravnih praznina dolazi, između ostalog, i zbog smrti šefa države

Question 39

Question
ALTERNATIVNE PRAVNE NORME 177.str
Answer
 • upućene su prije svega državnim organima ili drugim subjektima javnih službi
 • podvrsta alternativnih normi su norme definicije
 • daju subjektima manju slobodu nego dispozitivne pravne norme
 • primjer alternativne norme je: Ako je u trenutku sklapanja ugovora stvar propala, kupac mora raskinuti ugovor

Question 40

Question
40. DISPOZITIVNE PRAVNE NORME 177.str
Answer
 • upućene su državnim organima ili drugim subjektima javnih službi
 • primjer dispozitivne norme:“Ako je u trenutku sklapanja ugovora stvar djelomično propala, kupac može raskinuti ugovor ili ostati pri njemu uz razmjerno niže cijene.“
 • karakteristične su za građansko i trgovačko pravo
 • podvrsta dispozitivnih normi su norme definicije
 • daju subjektima veću slobodu nego alternativne pravne norme

Question 41

Question
USTANOVA (INSTITUCIJA) 269.str :
Answer
 • najmanja klasifikacijska jedinica pravnog sustava
 • skup pravnih normi koje reguliraju niz srodnih vrsta društvenih odnosa
 • skup pravnih normi koje reguliraju jednu vrstu društvenih odnosa
 • među pravne ustanove spadaju: ustavno,upravno,kazneno,financijsko pravo
 • nabrojite barem 4 pravne ustanove --- napisati: brak, vlasništvo, državljanstvo, parlament, šef države

Question 42

Question
TEORIJSKE PRAVNE NAUKE 13. str. :
Answer
 • dijele se na pozitivnopravne i historijskopravne nauke
 • one s malom mjerom uopćavanja, odnosno s velikom mjerom konkretizacije izučavaju pravo jednog određenog društva
 • među teorijske nauke spadaju: građansko pravo, trgovačko pravo, uvod u pravo, međunarodno pravo, privatno pravo (prekriži netočno) -- PREKRIŽITI SVE OSIM UVOD U PRAVO
 • one izučavaju prava određenih društava polazeći od pravnih grana
 • one daju teorijske pravne pojmove koji imaju zadatak da budu uvodni za izučavanje konkretnih pravnih nauka

Question 43

Question
KONFEDERACIJA 61.str
Answer
 • primjer su SAD i Švicarska
 • države članice zadržavaju suverenost
 • olakšava utjecaj stanovništva na vlast koja se prostire na golemi teritorij (ili uspostavu nacionalne države)
 • savezni zakoni obvezujući za države članice
 • jedan od razloga za stvaranje konfederacije je potreba da se društvima s višenacionalnim sastavom omogući ostvarenje nacionalne suverenosti
 • države članice konfederacije su posebni subjekti međunarodnih odnosa
 • u njoj države članice ne zadržavaju svoju suverenost
 • to je tip složene države

Question 44

Question
OSOBA ROĐENA 17.veljače 2007. 210.str
Answer
 • ima djelatnu sposobnost
 • nema djelatnu sposobnost
 • ima pravnu sposobnost
 • nema pravnu sposobnost

Question 45

Question
PRIMJER KUPOPRODAJE između osobe A i B oko Mercedes-Benz i cijene X ... Osoba A se obvezuje osobi B dati trženi iznos za vozilo. Osoba B se obvezuje predati vozilo osobi A 207.str
Answer
 • apstraktni pravni odnos
 • konkretni pravni odnos
 • jednostavno obvezujući
 • dvostrano obvezujući

Question 46

Question
TKO DOKTRIRANO TUMAČI PRAVNE NORME 244. str. :
Answer
 • suci
 • upravni službenici
 • pravni znanstvenici
 • nitko od navedenih

Question 47

Question
ZAOKRUŽITE FIZIČKU OSOBU 210.str :
Answer
 • Marin Marinović
 • Pas Šarko
 • Kerum d.o.o
 • prof.dr.sc. Zoran Pokrovac

Question 48

Question
PROMULGACIJA ZAKONA 48. i 188. str. :
Answer
 • u nadležnosti šefa države
 • u nadležnosti općinskih sudova
 • potvrđuje da je zakon donijet u skladu s Ustavom propisanim postupkom
 • služi da bi se adresati upoznali sa sadržajem zakona

Question 49

Question
PRESUDA - 194. str. :
Answer
 • u Hrvatskoj presude općinskih sudova tvore tzv.sudsku praksu
 • u sustavu kontinentalno-europskog prava presuda je pojedinačni pravni akt
 • u sustavu angloameričkih prava neke presude stječu osobinu općih pravnih akata tj.formalnih izvora prava
 • četiri obvezatna dijela presude su:_________,_________,_________,_________ -- UVOD, IZREKA, OBRAZLOŽENJE, UPUTA O PRAVNOM LIJEKU - DOPUNIT
 • u slučajevima kada država ne nastupa kao vlast, već kao ugovorna stranka ravnopravna s pravnim subjektima, presuda je privatni akt države

Question 50

Question
PRAVNE PRETPOSTAVKE I FIKCIJE - 229. str. :
Answer
 • prirodni događaji su vrsta pravnih pretpostavki
 • pravne pretpostavke mogu obarati osobe koje za to imaju pravnog interesa
 • u svim pravnim sustavima važi kao pravna fikcija istinitost podataka upisanih u javnim knjigama
 • pravne fikcije služe povećavanju brzine i ekonomičnosti pravnih odnosa

Question 51

Question
ŠEF DRŽAVE 47.str :
Answer
 • u modernim demokratskim državama nema značajne zakonodavne ovlasti
 • s obzirom na odnos između parlamenta, šefa države i vlade, Hrvatska je danas čista parlamentarna država
 • šef države donosi ustav
 • on promulgira zakone
 • on donosi uredbe

Question 52

Question
AURELIJE AUGUSTIN 95.str
Answer
 • napisao značajno djelo „Civitas Dei“
 • posvećuje se zadatku da pomiri vjeru s državnim poretkom
 • predstavnik patristike
 • predstavnik pravnog pozitivizma
 • živio je u 13.st.

Question 53

Question
UREDBE 190.str
Answer
 • donosi ih zakonodavac
 • po pravnoj snazi su ispod ukaza
 • su opći pravni akti
 • su najvažniji podzakonski akti
 • njima se mogu normirati neki društveni odnosi iz nadležnosti zakonodavca

Question 54

Question
KRIVNJA 165.str
Answer
 • za postojanje krivnje bitno je da počinitelj zna da je bio obvezan na radnju X, odnosno da je radnja suprotna radnji X pravnom normom zabranjena
 • osoba koja je počinila delikt u stanju hipnoze nikada neće biti pravno odgovorna
 • kod umišljaja postoji kod počinitelja protupravne radnje svijest o uzročnoj vezi između radnje i njezinih posljedica
 • kod nehata postoji kod počinitelja protupravne radnje svijest o uzročnoj vezi između radnje i njenih posljedica
 • kod nehata je posljedica nastala slučajno
 • u slučaju umišljaja počinitelj je bio svjestan posljedice
 • postojanje krivnje uvjet je pravne odgovornosti
 • osoba koja je počinila delikt u stanju pijanstva nikada neće biti pravno odgovorna
 • je izuzetak od protupravnosti

Question 55

Question
PRAVNA SPOSOBNOST 210.str
Answer
 • nemaju je neuračunljive osobe
 • imaju je i fizičke i pravne osobe
 • pravne osobe je stječu punoljetnošću
 • je sposobnost imati (posjedovati) prava i obveze
 • je moć subjekta da vlastitom voljom i vlastitim radnjama izaziva nastanak, promjenu i prestanak pravnih odnosa

Question 56

Question
DRŽAVNI UDAR 79.str
Answer
 • komunistička revolucija u Rusiji 1918.
 • ilegalno/nasilno oružano preuzimanje vlasti – napad iznutra
 • uvijek je nedemokratski
 • mijenja se državnopravni sustav
 • njime se prekida kontinuitet državnopravnog poretka
 • primjer pobuna generala Ataturka iz 1919
 • promjena državnopravnog poretka oružanim ustankom nezadovoljnog stanovništva
 • nasilna i protupravna promjena državnopravnog poretka
 • njime se npr. ukidaju prava i slobode građana, izbori, pravo na štrajk
 • nikad nije demokratski

Question 57

Question
57. PRAVNI OBJEKTI - 213. str. :
Answer
 • avedi 3 ljudske tvorevine i 3 prirodna dobra (koji mogu biti predmet pravnog odnosa): ORUĐA,ODJEĆE HRANA; 3 PRIRODNA DOBRA: ZEMLJA, VODA ,BILJKE
 • primjer pravne osobe
 • su najvažniji elementi pravnih odnosa
 • su oni koji pravne norme raspodjeljuju među ljudima prema vladajućim shvaćanjima pravednosti
 • navedi 3 ljudske radnje : OBRADA ZEMLJE, GOVOR, VJERSKI OBREDI

Question 58

Question
58. VLADA 47/48 .str. :
Answer
 • upravna djelatnost
 • vodi, usklađuje, nadzire i sankcionira rad upravne djelatnosti
 • vodi srednjoročnu i dugoročnu, svakodnevnu, unutrašnju i vanjsku politiku
 • sastoji se od ministara

Question 59

Question
TRADICIONALNE GRANE JAVNOG PRAVA 286.str
Answer
 • građansko pravo
 • sudsko pravo
 • kazneno pravo
 • upravno pravo

Question 60

Question
ŠTO OBUHVAĆA TERITORIJ DRŽAVE 34.str
Answer
 • teritorijalno more
 • unutrašnje morske vode
 • otvoreno more
 • brodovi koji nose državne oznake

Question 61

Question
ARISTOTEL 92.str
Answer
 • živio u 4.st.naše ere
 • predstavnik prirodnopravne teorije u antici
 • predstavnik dogmatske teorije u antici
 • zastupa stajalište o „korektivnoj pravednosti“ koja je potrebna jer nijedno opće pravilo ne može dati najbolje rješenje za konkretan slučaj
 • Civitas Dei
 • ropstvo spada u prirodni red pravila
 • Borba za pravnu znanost
 • sociološko shvaćanje prava
 • je napisao djelo "De iure belli ac pacis"

Question 62

Question
ŠTO DOVODI DO PRAVNIH PRAZNINA 234.str
Answer
 • obaranje državnopravnog poretka
 • nepravilnosti u radu sudova
 • ukidanje presuda od strane viših sudova
 • nastajanje novih vrsta društveno važnih i konfliktnih odnosa

Question 63

Question
KONKRETNE PRAVNE NAUKE 14.str
Answer
 • izlažu znanja o bitnim i općim osobinama prava i države
 • izučavaju prava pojedinih društava polazeći od pravnih grana
 • padaju: filozofija prava, međunarodno javno pravo, teorija prava i države, uvod u pravo (prekriži netočno) -- PREKRIŽI: FILOZOFIJA PRAVA, TEORIJA PRAVA I DRŽAVE I UVOD U PRAVO
 • dijele se na pozitivnopravne, apstraktne nauke s velikom mjerom konkretizacije izučavaju pravo..

Question 64

Question
HIJERARHIJSKI SISTEM PRAVNIH NORMI 267./268. str.
Answer
 • je ukupnost pozitivnih pravnih normi jednog društva
 • u njemu su norme rangirane prema kriteriju pravne snage
 • je svrstavanje normi prema njihovom sadržaju tj. prema vrstama društvenog odnosa koje one reguliraju
 • on obuhvaća i opće pravne norme i individualne pravne norme
 • je ukupnost svih pozitivnih i historijskih normi jednog društva
 • pravna snaga pravnog akta -
 • opće i individualne norme

Question 65

Question
MATERIJALNI IZVOR PRAVA 130.str
Answer
 • važan i konfliktan društveni odnos
 • obiteljski zakon
 • sloboda i pravednost
 • Ustav Republike Hrvatske
 • su npr. vojni zadaci
 • su npr. razmjena dobara
 • nisu izvanjski kontrolabilni

Question 66

Question
PRIMJER KUPOPRODAJE (NISU PRECIZNO ODREĐENI SUBJEKT NI OBJEKT ODNOSA)
Answer
 • apstraktni odnos
 • konkretni odnos
 • dvostrano obvezujući
 • pravni posao

Question 67

Question
4. Članak 376. st.1. Zakona o obveznim odnosima: "Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu." Što prepoznajete u citiranoj odredbi?
Answer
 • apstraktni pravni odnos
 • konkretni pravni odnos
 • jednostrano obvezujući pravni odnos
 • ugovor

Question 68

Question
RUDOLF VON IHERING - 106. str. :
Answer
 • predstavnik je integralnih pravnih teorija
 • tvrdi da su sva ljudska ponašanja usmjerena na ostvarenje interesa i ciljeva
 • svoju teoriju izložio je u djelu "Svrha u pravu"
 • svoju teoriju izložio je u djelu "Privreda i društvo"

Question 69

Question
AUTONOMNO PRAVO (kao pravno područje) - 287. str. :
Answer
 • stvaraju ga isključivo državni organi
 • tamo gdje postoji autonomno pravo postoji i pravni pluralizam
 • nabrojite 3 autonomna pravna sistema: CARSKO I KRALJEVSKO PRAVO, PRAVA FEUDALNE GOSPODE, GRADSKO (KOMUNALNO) PRAVO
 • autonomno pravo je skup pravnih normi koje reguliraju jednu vrstu društvenih odnosa

Question 70

Question
TKO NIJE DRŽAVNA SLUŽBENA OSOBA - 39. str.
Answer
 • Ana Vidović, predsjednik županijskog suda u Splitu
 • Marijana Dundović, vlasnik obrta "Polet"
 • Marko Mijić, policijski službenik prve policijske postaje u Splitu
 • Igor Marić, odvjetnik u Splitu

Question 71

Question
PRIMJER PRAVNOG PODRUČJA JE - 285. str. :
Answer
 • Čl. 54. zakona o građenju
 • ustavno pravo
 • javno pravo
 • žalba

Question 72

Question
INTEGRALNE TEORIJE PRAVA - 111. str. :
Answer
 • integralističkoj struji pripadaju: F.Geny, C.Cossio, H. Kantorowitz, H.Kelsen (zaokruži točno - zaokruži Geny i Cossio)
 • prema ovoj teoriji, pored države, pravo stvaraju i razne društvene skupine i pojedinci
 • prema ovoj teoriji niže norme nisu samo mehaničko-logička primjena viših normi, već uvijek i stvaranje novih odluka
 • za ovu teoriju karakterističan je redukcionizam - svođenje prava na njegove pojedine elemente - vrijednosti, pravne norme i društvene odnose.

Question 73

Question
SLOŽENA DRŽAVA - 60. str. :
Answer
 • sastoji se od savezne države i država članica
 • sastoji se od 3 ili više potpunih aparata svih četiriju državnih djelatnosti
 • između savezne države i država članica podijeljena je nadležnost tako da savezna država obavlja u pravilu sljedeće poslove: vojne, kulturne, carinske, obrazovne (zaokruži točno - zaokruži vojne i carinske) -
 • u suvremenom svijetu postoje dva oblika složenih država - konfederacije i federacije
 • danas su federacije sljedeće države: Indija, Kina, Grčka, Nizozemska (zaokruži točno - zaokruži Indija i Kina)

Question 74

Question
PRAVNA SAMOPOMOĆ - 225. str. :
Answer
 • je u starijim pravnim porecima bila dopuštena
 • razvijena prava zabranjuju je kao poseban delikt
 • kod nas je dozvoljena samopomoć u vidu pravednog rata
 • kod nas je dozvoljena samopomoć u vidu krajnje nužde

Question 75

Question
DESKRIPTIVNI ISKAZI - 117.str. :
Answer
 • primjer: "Petar je dužan plaćati uzdržavanje djeteta".
 • primjer: "Stjepan je osuđen zbog pljačke."
 • u deskriptivnom iskazu upotrebljava se funktor glagola "biti"...
 • obećanje je jedan od deskriptivnih iskaza
 • molba i savjet su neki od deskriptivnih iskaza

Question 76

Question
PRAVNA SIGURNOST - 147. str.
Answer
 • pravna sigurnost postoji ako su donošenje i promjene pravnih normi rezultat institucionalizirane ili relativno trajne volje normotvoraca
 • vrijednost pravne sigurnosti znači onemogućavanje nasilja među ljudima
 • sredstva za postizanje što veće razine pravne sigurnosti su pravni lijekovi, načelo neretroaktivnosti, pravomoćnost (zaokruži točno - zaokruži sve)
 • zahtjev pravne sigurnosti naročito je usmjeren prema političkoj vlasti države

Question 77

Question
JAVNO I PRIVATNO PRAVO (KAO PRAVNA PODRUČJA) - 286. str. :
Answer
 • ova podjela datira od rimskog prava
 • danas postoji izričita podjela na one pravne grane koje spadaju u javno i na one koje spadaju u privatno pravo
 • tradicionalne grane javnog prava su: ustavno, upravno, kazneno, sudsko (zaokruži točno - sve je točno)
 • tradicionalne grane privatnog prava su: građansko, trgovačko, financijsko (zaokruži točno - zaokružiti sve osim financijskog)
 • javno pravo čine one pravne norme koje daju ovlaštenja jednom subjektu prema svim ostalim ljudima na svijetu

Question 78

Question
KLASIFIKACIJA PRAVNIH OBVEZA I OVLAŠTENJA - 215. str. :
Answer
 • statusna pravna ovlaštenja i obveze su prenosiva
 • nosioci privatnopravnih ovlaštenja uvijek ih mogu odreći
 • pravna ovlaštenja i obveze iz odnosa državljanstva, braka, mirovine, rada su prenosiva
 • za ukupnost prenosivih pravnih ovlaštenja i obveza neziv je pravni status

Question 79

Question
OPĆI AKTI DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA - 191. str. :
Answer
 • ovi akti spadaju u nedržavno pravo
 • su npr.: kolektivni ugovori, poslovnici o radu pojedinih organa, pravni poslovi, pravilnici o radu (prekriži netočno(pravni poslovi))
 • donose ih, između ostalih, i zdravstvene, prosvjetne i kulturne organizacije
 • temeljni akt svake društvene organizacije je statut
 • ovi akti spadaju u autonomno pravo

Question 80

Question
DUGUIT LEON - 108. str. :
Answer
 • predstavnik je normativističkog pravnog pozitivizma
 • predstavnik je sociološkog pravnog pozitivizma
 • tvorac je solidarističke teorije prava
 • je antietatist: dokazuje da osnovna pravna pravila ne stvara država koja je spoznala ugroženost organske solidarnosti u zajednici
 • u objašnjenju prava naglašava konfliktne aspekte

Question 81

Question
MORALNE NORME - 122. str. :
Answer
 • moralne norme zahtijevaju stvarnu namjeru adresata
 • nastaju neorganizirano i bez procedura
 • među njima vlada slabija hijerarhija nego među pravnim normama
 • kazne za njihovo nepoštivanje su pretežno psihičke
 • njima se izražavaju odnosi koji su izvanjski kontrolabilni

Question 82

Question
NAČELO ZAKONITOSTI - 182. str. :
Answer
 • ima dva aspekta; formalna i materijalna zakonitost
 • je odnos nadređenosti i podređenosti između viših i nižih pravnih akata u hijerarijskom pravnom sustavu
 • formalna zakonitost zahtijeva da nadležnost postupka donošenja i oblik nižih pravnih akata bude propisan višim pravnim aktima
 • ako presudu donese sud koji nije nadležan za njeno donošenje, takva presuda je formalno nezakonita
 • materijalna zakonitost je zahtjev da sadržaj nižih pravnih akata bude u skladu sa sadržajem viših pravnih akata koji reguliraju istu vrstu društvenih odnosa

Question 83

Question
PODZAKONSKI AKTI - 189. str. :
Answer
 • donosi ih zakonodavac
 • donose ih izvršno-politički, upravni, lokalni samoupravni organi
 • najvažniji podzakonski akt su uredbe
 • jihova funkcija je da radi ostvarivanja zakona prema potrebi razrađuju zakonske norme i propisuju tehnike njihove primjene od stanovništva i državnih organa
 • su: ( prekriži netočno)- ukazi, pravilnici, presude, zakoni, naredbe, odluke (prekriži ukazi, presude i zakoni)

Question 84

Question
Nullum crimen nulla poena sine lege - 173. str. :
Answer
 • načelo zakonitosti kazenog prava
 • načelo zakonitosti u građanskom pravu
 • znači da nema kaznenog djela ni kaznenopravne sankcije ako to djelo i sankcija nisu određeni kaznenim zakonom
 • ništa od navednog

Question 85

Question
METODE PRAVNIH ZNANOSTI - 15.str. :
Answer
 • sociološka metoda
 • dogmatska metoda
 • aksiološka metoda
 • metoda pokušaja i pogreške
 • metoda generalizirajuće apstrakcije

Question 86

Question
TRGOVAČKO PRAVO - 275. str.:
Answer
 • govori koji su specifični za trgovačko pravo u odnosu na građansko su; ugovor o zajmu (prekrižiti), ugovor o oporuci (prekrižiti), ugovor o uskladištenju, o osiguranju, o građenju (zadnja 3 točna)
 • sporove što nastaju u odnosima trgovačkog prava rješavaju samo redovni sudovi
 • podgrane trgovačkog prava su (između ostalih); službeničko pravo, pravo nelojalne konkurencije, prava vrijednosnih papira, turistička prava, inspekcijsko pravo. (prekriži netočno; prekriži službeničko, inspekcijsko)
 • subjekti trgovačkog prava su: trgovačka društva,poduzeća, zadruge, trgovci (prekriži netočno - sve je točno)
 • dio trgovačkog prava je državnog podrijetla, a dio autonomnog

Question 87

Question
ANALOGIJA 255. i 262. str. :
Answer
 • postojanje sličnosti između reguliranog i nereguliranog odnosa
 • postojanje bitne sličnosti između reguliranog i nereguliranog odnosa
 • postojanje antinomije (proturječja)

Question 88

Question
ZASTUPANJE - 212. str. :
Answer
 • dijeli se na zakonsko, ugovorno i nasljedno
 • ugovorno zastupanje namjenjeno je fizičkim osobama koje imaju djelatnu sposobnost
 • zakonski i starateljski zastupnici postavljaju se osobama bez djelatne sposobnosti
 • zastupanje je pravni odnos
 • adnje zastupnika uračunavaju se zastupanom kao da ih je obavo sam
Show full summary Hide full summary

Similar

Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Zakon o radu
Ana Pavić
Tulsa Street Listings: Section 3
eriannaloves
French Grammar- Irregular Verbs
thornamelia
Input, output and storage devices
Mr A Esch
Romeo & Juliet Quotes
Lucy Hodgson
Macbeth Quotes/Themes
Michael LEwis
General Pathoanatomy Final MCQs (401-519)- 3rd Year- PMU
Med Student