Rimsko pravo: pravo osoba

Description

Rimsko pravo: kviz iz dijela "pravo osoba (status)".
Elisa Day
Quiz by Elisa Day, updated more than 1 year ago
Elisa Day
Created by Elisa Day almost 9 years ago
586
2

Resource summary

Question 1

Question
Sposobnost vlastitim djelanjima, tj. očitovanjima volje, proizvoditi pravne učinke, dakle promjene u pravnim odnosima je:
Answer
 • Pravna sposobnost
 • Poslovna sposobnost
 • Deliktna sposobnost
 • Djelatna sposobnost

Question 2

Question
Rimljani su imali tehničke nazive za "osobu" u smislu pravnog subjekta, a to su bili: "persona" i "caput".
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Što je bilo potrebno za postanak fizičke osobe?
Answer
 • Porod je morao biti perfektan.
 • Dijete je moralo biti dovoljno iznošeno, a takvim se smatralo dijete koje se rodi poslije pet mjeseci trudnoće.
 • Novo biće se moralo potpuno odvojiti od majčine utrobe.
 • Dijete se moralo roditi živo.
 • Novorođenče je moralo imati ljudski oblik.

Question 4

Question
Pravilo "nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur", odnosilo se na:
Answer
 • zametak
 • impuberes infantia maiores
 • infantes
 • minores viginti quinque annis

Question 5

Question
Curator ventris bio je:
Answer
 • skrbnik kojeg su dobivali infantes
 • skrbnik kojeg su dobivali minores viginti quinque annis
 • skrbnik koji se postavljao za zaštitu budućih prava nasciturusa
 • skrbnik koji se postavljao rasipnicima

Question 6

Question
Liviusa se smatra nestalim tokom potresa koji se dogodio prije više godina. Njegov ga brat Marius želi proglasiti mrtvim, u čemu i uspijeva.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Stepeni pravne sposobnosti su:
Answer
 • status libertatis
 • liberum caput
 • status civitatis
 • servile caput
 • status familiae
 • status maxima

Question 8

Question
Senatus consultum Silanianum donesen je:
Answer
 • 10. g. n. e.
 • 29. g. pr. n. e
 • 154. g. pr. n. e.
 • 67. g. n. e.

Question 9

Question
Lex Petronia dozvoljavala je davanje robova za borbu sa zvijerima.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Dvije konstitucije cara Antonina Pija, kojima su predviđene kazne za gospodara koji bez razloga ubije svog roba, donesene su u 2. st. n. e.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Koje su karakteristike pravnog položaja roba?
Answer
 • Smatran je za stvar.
 • Samo s ropkinjom može sklopiti matrimonium.
 • Gospodar nad njim ima pravo vlasništva.
 • Rob može sam podići tužbu ako bi ga netko povrijedio.

Question 12

Question
Koje je tužbe bilo moguće upotrijebiti s obzirom na gospodarevu odgovornost prema trećima za obveze roba u vezi s upravom pekulija?
Answer
 • actio exercitoria
 • actio de peculio
 • actio de in rem verso
 • actio institoria

Question 13

Question
Po senatus consultum Claudianum:
Answer
 • postala bi ropkinjom Rimljanka koja bi živjela u spolnoj zajednici s tuđim robom unatoč gospodarevoj zabrani.
 • bilo bi uskraćena parnica o slobodi slobodnom čovjeku koji bi se dao prodati kao rob da bi zatim, kad dokaže da je slobodan, podijelio kupovninu s prijateljem koji ga je prodao.
 • dužnik u ovršnom postupku bi mogao biti prodan u ropstvo trans Tiberim.

Question 14

Question
Senatus consultum Claudianum donesen je 63. g. n. e.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
U carsko i postklasično doba razvile su se nove vrste manumisija:
Answer
 • manumissio testamento fideicommissaria
 • manumissio inter amicos
 • manumissio vindicta
 • manumissio in ecclesia
 • manumissio censu
 • manumissio testamento
 • manumissio per epistulam
 • manumissio per mensam

Question 16

Question
U cilju zakonskog ograničavanja manumisija, car August je preko narodnih skupština dao izglasati dva zakona: "Lex Fufia Caninia" i "Lex Aelia Sentia", a to se događa:
Answer
 • 2. g. n. e. i 4. g. n. e
 • 1. g. n. e. i 5. g. n. e.
 • 3. g. n. e. i 5. g. n. e.
 • 2. g. n. e. i 7. g. n. e.

Question 17

Question
Libertus nije smio krivično tužiti patrona.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Patronatsko pravo nije prelazilo na patronovu djecu.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Među ropstvu slične odnose pripadaju:
Answer
 • addictus
 • intestabilitas
 • auctoratus
 • osobe in mancipio
 • turpitudo
 • nexus
 • redempti ab hostibus

Question 20

Question
Što je sve vezano uz kolonat u postklasično doba?
Answer
 • Konstitucija cara Konstantina iz 322. g.
 • Kolon ne smije napustiti zemlju.
 • Kolon je slobodni zakupnik pojedinih parcela veleposjedničke zemlje.
 • Glaebe ad scripti.
 • Kolon nema status libertatis.
 • Kolon nije mogao biti prodan bez zemljišta kojem je pripadao i obrnuto.
 • Kolonat je bio privremeno stanje.

Question 21

Question
Kolonat je prestajao ako bi gospodar ustupio kolonu vlasništvo zemlje koju obrađuje i ako bi kolon postao biskup ili gradski decurio te vršio tu dužnost kroz 30 godina.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
Neki od izvora kolonata su:
Answer
 • Rođenje od roditelja od kojih je barem jedan kolon.
 • Dobrovoljno stupanje slobodna čovjeka u kolonatski odnos.
 • 30-godišnjim faktičnim življenjem u položaju kolona.
 • Za rad sposobni prosjaci postali bi za kaznu koloni kod onog posjednika koji ih prijavi.

Question 23

Question
Rimsko građanstvo stjecalo se samo rođenjem.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
Na području javnog prava pripadalo je rimskom građaninu:
Answer
 • ius suffragii i ius honorum
 • ius commercii i ius connubii
 • ius honorum i ius commercii
 • ius suffragi i ius connubii

Question 25

Question
Koje su vrste Latina?
Answer
 • Latini veteres
 • Latini dediticii
 • Latini iuniani
 • Latini coloniarii
 • Latini romani

Question 26

Question
Prema pravnom položaju razlikovale su se dvije vrste peregrina.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
Za "constitutio Antoniniana" točno je:
Answer
 • To je konstitucija cara Karakale.
 • To je konstitucija cara Konstantina.
 • Donesena je 212. g.
 • Donesena je 322. g
 • Njome je podijeljeno građanstvo svim slobodnim stanovnicima carstva osim dediticijskih peregrina.
 • Njome je usvojen novi, progresivni princip formalne ravnopravnosti svih slobodnih pripadnika države s obzirom na građansku pravnu sposobnost.

Question 28

Question
Fikcija po kojoj se, ako bi zarobljenik umro u zarobljeništvu, uzimalo kao da je umro u trenutku zarobljavanja, tj. još kao slobodan zove se:
Answer
 • fictio legis Corneliae
 • fictio legis Quiritium
 • fictio legis Plautiae
 • fictio legis Iuliae

Question 29

Question
Među ograničenja pravne sposobnosti fizičkih osoba ubrajaju se:
Answer
 • Dob.
 • Vjera.
 • Klasna i socijalna pripadnost.
 • Spol.
 • Existimatio.
 • Zdravstveno stanje.
 • Rasipništvo.

Question 30

Question
Među ograničenja djelatne sposobnosti ubrajaju se:
Answer
 • Dob.
 • Vjera.
 • Klasna i socijalna pripadnost.
 • Spol.
 • Existimatio.
 • Zdravstvaeno stanje.
 • Rasipništvo.

Question 31

Question
Važniji slučajevi ograničenja pravne/poslovne sposobnosti zbog umanjenja časti su:
Answer
 • Turpitudo.
 • Nexum.
 • Nota censoria.
 • Intestabilitas.
 • Infamija.
 • Redempti ab hostibus.

Question 32

Question
Plebejci 445. g. pr. n. e. s "Lex Canuleia" dobivaju ius connubi s patricijima.
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
"lex Claudia" donesen je 216. g. pr. n. e.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
Po "lex Voconia" (169. g. pr. n. e.) žena ne može biti postavljena nasljednicom bogatih posjednika, a po "senatus consultum Vellaeianum" (46. g. pr. n. e.) ne može preuzimati obveze u korist drugih osoba.
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
Venia aetatis je položaj punodobne osobe koje su carevom dozvolom mogli steći dorasli malodobnici prije 25. godine.
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
Pravne osobe su:
Answer
 • socijalne tvorevine kojima pravni poredak priznaje pravnu sposobnost, dakle svojstvo pravnog subjekta, iako nisu fizičke osobe.
 • bića koja mogu biti nosioci prava i dužnosti; osobe u pravnom smislu.

Question 37

Question
Prema rezultatima pandektne nauke pravne osobe su se dijelile na:
Answer
 • korporacije te na zavode i zaklade.
 • političke tvorevine, privredna udruženja, društvene organizacije, zavode i zaklade.

Question 38

Question
Koje su teorije o naravi jurističke osobe bile postavljene u pandektnoj nauci?
Answer
 • Teorija fikcije ili personifikacije.
 • Teorija realne egzistencije.
 • Teorija destinatara.
 • Brinzova teorija.

Question 39

Question
Što znači i tko je izrazio ideju: "Si quid universitati debetur, singulis non debetur nec quod debet universitas, singuli debent"?
Answer
 • Papinijan.
 • Ulpijan.
 • Gaj.
 • "Ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima, a ni ono što duguje skupina, ne duguju pojedinci".
 • "Ako se nešto duguje skupini ne duguje se pojedincima, ali ako se nešto duguje skupini, duguje se i pojedincima".
 • "Ako se nešto duguje skupini, a ne duguje se pojedincima, ni skupina tada ne duguje pojedincima".

Question 40

Question
Organizirani kolektiv prirodnih osoba koji je samostalni pravni subjekt različit od pojedinih članova naziva se:
Answer
 • zaklada.
 • korporacija.
 • zavod.

Question 41

Question
Prema rimskom klasičnom pravilu: "tres faciunt collegium", ako bi društvo kasnije spalo na samo jednog člana, prestajalo je postojati.
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
Zaklade se dijele na samostalne i nesamostalne.
Answer
 • True
 • False

Question 43

Question
Piae causae su imovina ostavljena za razne pobožne i dobrotvorne svrhe s različitim privilegijama.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Contract Law
sherhui94
How Parliament Makes Laws
harryloftus505
A-Level Law: Theft
amyclare96
AQA AS LAW, Unit 1, Section A, Parliamentary Law Making 1/3
Nerdbot98
Law Commission 1965
ria rachel
The Criminal Courts
thornamelia
A2 Law: Cases - Defence of Insanity
Jessica 'JessieB
A2 Law: Special Study - Robbery
Jessica 'JessieB
Omissions
ameliathorn0325
AS Law Jury Case Quiz
Fionnghuala Malone
Criminal Law
jesusreyes88