Orto II

Description

pro Orthodontica Quiz on Orto II, created by Hard Well on 23/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
186
2

Resource summary

Question 1

Question
Enumerați tulburările provocate de rahitism:
Answer
 • creșterea rezistenței osoase
 • micșorarea rezistenței osoase
 • subdezvoltarea bazelor maxilare
 • supradezvoltarea bazelor maxilare
 • deformarea scheletului maxilar

Question 2

Question
Indicați efectele provocate de pierderea precoce a dinților temporari:
Answer
 • accelerarea creșterii osoase
 • dezechilibrarea creșterii aparatului dento-maxilar
 • extruzii dento-alveolare
 • mezioversii dentare
 • prăbușiri ocluzale

Question 3

Question
Precizați efectele nefaste în cazul anomaliei de inserție a frenurilor labiale:
Answer
 • hipoplazii dentare
 • înghesuiri dentare
 • spațieri dentare
 • hiperplazii gingivale
 • rezorbții gingivo-alveolare

Question 4

Question
Marcați reacțiile osului alveolar în deplasarea dentară ortodontică:
Answer
 • resorbție osoasă directă în zona de presiune
 • resorbție osoasă indirectă în zona de presiune
 • formare de osteoid în zona de tensiune
 • apoziție osoasă în zona de tensiune
 • repoziție osoasă

Question 5

Question
Numiți elementele active ale aparatului ortodontic fix:
Answer
 • arcul
 • catena elastică
 • butonul
 • resort de Ni-Ti
 • tubul molar

Question 6

Question
Definiți implantele ortodontice:
Answer
 • aliaj de titan
 • dispozitiv temporar de ancoraj
 • dispozitiv permanent de ancoraj
 • inserție transdentară
 • inserție monocorticală

Question 7

Question
Numiți tipul de deplasare dentară specifică aparatelor ortodontice fixe:
Answer
 • ingresiune
 • egresiune
 • versiune
 • torque
 • deplasare corporală

Question 8

Question
Marcați tipul de acțiune a aparatului ortodontic fix:
Answer
 • funcţional
 • intermitent
 • mecanic
 • mixt
 • pasiv

Question 9

Question
Enumeraţi complicaţiile posibile în urma aplicării forţelor ortodontice excesive:
Answer
 • carie dentară
 • recesiuni gingivale
 • mobilitate dentară patologică
 • rezorbții apicale
 • rezorbţii radiculare laterale

Question 10

Question
Indicați varietăți de oțel utilizate pentru confecționarea bracketurilor metalice:
Answer
 • austenite
 • ferite
 • martensite
 • oțel carbonic cu nichel
 • oțel inoxidabil fără nichel

Question 11

Question
Precizați tehnologia de fabricare a bracketurilor de înaltă precizie a slotului:
Answer
 • frezare CAD/CAM
 • frezarea plăcilor metalice
 • microselectare „lost wax”
 • presarea cu injectare a metalului
 • tehnologia de turret

Question 12

Question
Selectați elementele aparatului ortodontic fix, care se colează la smalț:
Answer
 • arcul ortodontic
 • bracket-ul
 • butonul
 • tubul ortodontic
 • ligatura metalică

Question 13

Question
Indicați aliaje de confecționare a arcurilor într-un aparat ortodontic fix:
Answer
 • gaudent
 • nickel-titan
 • oțel carbonic
 • oțel inoxidabil
 • titan-molibden

Question 14

Question
Numiți tehnica de fixare a elementelor de agregare ale aparatelor ortodontice fixe la smalț:
Answer
 • agregare
 • cooptare
 • colaj
 • decolaj
 • inelare

Question 15

Question
Selectați tehnica de fixare cu compozit a bracketurilor, într-un timp:
Answer
 • colaj direct
 • colaj indirect
 • cimentare
 • cooptare
 • inelare

Question 16

Question
Numiți tipul adeziunii materialului compozit de fixare a bracketurilor la smalț:
Answer
 • acidă
 • chimică
 • mecanică
 • sudare
 • mixtă

Question 17

Question
Selectați elementele constructive ale brackets-urilor:
Answer
 • aripioare
 • bază
 • clip
 • croșet
 • slot

Question 18

Question
Indicați biomateriale utilizate pentru fixarea brackets-urilor la smalț:
Answer
 • amalgam
 • ciment glass-ionomeric
 • compozit fotopolimerizabil
 • compozit termopolimerizabil
 • polimetil-meta-acrilat

Question 19

Question
Identificați tipul de aparat din imagine:
Answer
 • mobil
 • mobilizabil
 • fix cu bracketuri
 • fix cu inele
 • mixt

Question 20

Question
Selectați semnele clinice în plan transversal reprezentate în imagine:
Answer
 • devierea liniei mediane
 • ocluzie prăbușită
 • ocluzie încrucișată
 • inocluzie verticală
 • inocluzie sagitală

Question 21

Question
Indicați semnele clinico-morfologice reprezentate în imagine:
Answer
 • dentiție mixtă
 • dentiție permanentă
 • ocluzie adâncă în acoperiș
 • inocluzie verticală
 • inocluzie sagitală

Question 22

Question
Indicați semnele clinico-morfologice reprezentate în imagine:
Answer
 • raport molar mezializat
 • raport canin distalizat
 • ocluzie adâncă acoperită
 • raport molar distalizat
 • inocluzie sagitală

Question 23

Question
Identificați elementele aparatului ortodontic fix reprezentate în imagine:
Answer
 • ligaturi elastice
 • catenă elastică
 • elastice intermaxilare
 • inele ortodontice
 • brackets ceramici

Question 24

Question
Selectați tipul de aparat ortodontic reprezentat în imagine:
Answer
 • aparat fix
 • disjunctor
 • aparat mobilizabil
 • trainer
 • aparat funcțional

Question 25

Question
Identificați elementele de ancorare ale aparatului ortodontic reprezentat în imagine:
Answer
 • croșete Stahl
 • croșete Adams
 • șurub median
 • gutieră
 • croșete Schwarz

Question 26

Question
Selectați metodele de prevenire a recidivei în cazul dinților rotați în ax:
Answer
 • fibrotomie circumferențială supracrestală
 • frenectomie
 • menținerea integrității arcadei
 • extracția dinților incluși
 • detartraj

Question 27

Question
Identificați cauzele recidivei rotației dintelui în ax:
Answer
 • tensiunea fibrelor ligamentare ce înconjoară dintele
 • lipsa stopului ocluzal
 • lipsa planului ocluzal posterior
 • lipsa planului ocluzal anterior
 • utilizarea retainerului tip Hawley

Question 28

Question
Selectați factorii ce intervin în apariția recidivei în ortodonție:
Answer
 • factori generali
 • factori loco-regionali
 • factori alimentari
 • factori iatrogenic
 • factori de timp

Question 29

Question
Identificați factorii loco-regionali ce determină apariția recidivei în urma tratamentului ortodontic:
Answer
 • factori osoși
 • factori ligamentari
 • factori musculari
 • factori alimentari
 • factori dentari și ocluzali

Question 30

Question
Numiți factorii generali implicați în apariția recidivei în urma tratamentului ortodontic:
Answer
 • tipul constituțional
 • creșterea post-ortodontică
 • necooperanța pacientului
 • afecțiuni dismetabolice
 • tipul aparatului ortodontic utilizat în timpul tratamentului ortodontic
Show full summary Hide full summary

Similar

Macbeth Quiz
PatrickNoonan
French Beginner
PatrickNoonan
The Great Gatsby - Theme
Heather Taylor
Reducing the Impact of Earthquakes
siobhan.quirk
Characteristics and Climate of a hot desert
Adam Collinge
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
puntoideascali
Music Therapy - CBMT practice exam #1
Jessica H.
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews
Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
T Andrews
AAHI_Card set 6 (Terms of movement)
Tafe Teachers SB