OP doplnovaci otazky

Description

test na doplnovaci otazky z obchodniho prava
Eliška Võ
Quiz by Eliška Võ, updated more than 1 year ago More Less
Helen Phamova
Created by Helen Phamova over 7 years ago
Eliška Võ
Copied by Eliška Võ about 5 years ago
16
0

Resource summary

Question 1

Question
Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na [blank_start]likvidačním zůstatku[blank_end].
Answer
 • likvidačním zůstatku

Question 2

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří kromě plné svépravnosti, kterou lze za zákonných podmínek nahradit, také [blank_start]bezúhonnost[blank_end].
Answer
 • bezúhonnost

Question 3

Question
Soustředěním všech podílů v rukou jediného společníka kapitálové společnosti je situací, kterou zákon označuje jako [blank_start]jednočlenná[blank_end] společnost.
Answer
 • jednočlennou

Question 4

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start]koncesované[blank_end].
Answer
 • koncesované

Question 5

Question
Předmětem zadržovacího práva je věc [blank_start]movitá[blank_end].
Answer
 • movitá

Question 6

Question
Zadržovací právo se vztahuje na věci [blank_start]movité[blank_end].
Answer
 • movité

Question 7

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start]oferta[blank_end]/[blank_start]nabídka[blank_end].
Answer
 • oferta
 • nabídka

Question 8

Question
Je-li každý spoludlužník vázán pouze v rozsahu svého podílu na závazku, jedná se o závazek [blank_start]dílčí[blank_end].
Answer
 • dílčí

Question 9

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří krom bezúhonnost také [blank_start]plná svéprávnost[blank_end], kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
Answer
 • plná svéprávnost

Question 10

Question
Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 11

Question
Osoba, která se stará o vklad a kapitál před vznikem společnosti je [blank_start]správce vkladu[blank_end].
Answer
 • správce vkladu

Question 12

Question
Výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy je v zákoně označena jako [blank_start]veřejná soutež o nejvhodnejší nabídku[blank_end].
Answer
 • veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Question 13

Question
​Komanditní společnost se skládá minimálně z [blank_start]komandisty[blank_end] a [blank_start]komplementáře[blank_end].​
Answer
 • komanditisty
 • komplementáře

Question 14

Question
Vztah mezi dlužníkem a veřitelem, jehož obsahem jsou vzájemná a rovnovážně rozdělená práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohto vztahu, je označovám jako [blank_start]synallagmatický závazek[blank_end].
Answer
 • synallagmatický závazek

Question 15

Question
Vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohto vztahu, je označován jako [blank_start]závazek[blank_end].
Answer
 • závazek

Question 16

Question
Uznaní závazku patří mezi tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 17

Question
Smluvní pokuta je druh tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 18

Question
Obchodní korporace, které chybí zakladatelské právní jednání je [blank_start]neplatná[blank_end], tuto skutečnost může prohlásit soud i bez návrhu.
Answer
 • neplatná

Question 19

Question
Prostor, v němž je živnost provozována se nazývá [blank_start]provozovna[blank_end].
Answer
 • provozovna

Question 20

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti může být představenstvo nebo [blank_start]statutární ředitel[blank_end].
Answer
 • statutární ředitel

Question 21

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti může být [blank_start]představenstvo[blank_end] nebo statutární ředitel.
Answer
 • představenstvo

Question 22

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na [blank_start]ohlašovací[blank_end] a koncesované.
Answer
 • ohlašovací

Question 23

Question
Vklad, který nelze splnit splacením v penězích je [blank_start]nepeněžitý[blank_end] vklad.
Answer
 • nepeněžitý

Question 24

Question
Nepředvídatelné, neodvratitelné, objektivně existující důvody, které pokud existují v době, kdy má být plněno, se nazývají jako důvody [blank_start]liberační[blank_end].
Answer
 • liberační

Question 25

Question
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění [blank_start]výpisem z živnostenského rejstříku[blank_end].
Answer
 • výpisem z živnostenského rejstříku

Question 26

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti patří [blank_start]odborná[blank_end] a nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 27

Question
[blank_start]Podíl[blank_end] představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Answer
 • Podíl

Question 28

Question
[blank_start]Smlouva[blank_end] patří mezi nejčastější důvody vzniku závazkového práva.
Answer
 • Smlouva

Question 29

Question
Osobní obchodní společností je veřejná obchodní společnost a [blank_start]komanditní[blank_end] společnost.
Answer
 • komanditní

Question 30

Question
Dluh, při kterém věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků se nazýva [blank_start]solidární[blank_end] dluh.
Answer
 • solidární

Question 31

Question
Osobní obchodní společností je [blank_start]veřejná obchodní[blank_end] společnost a komanditní společnost.
Answer
 • veřejná obchodní

Question 32

Question
Podíl bez větší právní odpovědnosti se nazývá [blank_start]základní[blank_end].
Answer
 • základní

Question 33

Question
Obecná promlčecí lhůta je [blank_start]3[blank_end] roky.
Answer
 • 3

Question 34

Question
Obchodní promlčecí lhůta je [blank_start]4[blank_end] roky.
Answer
 • 4
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
OP doplnovaci otazky II.
zzz zzz
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
OP doplnovaci otazky
Mei Mei