OP doplnovaci otazky II.

Description

II. test na doplnovaci otazky z obchodniho prava
Eliška Võ
Quiz by Eliška Võ, updated more than 1 year ago More Less
Helen Phamova
Created by Helen Phamova about 7 years ago
Eliška Võ
Copied by Eliška Võ almost 5 years ago
10
0

Resource summary

Question 1

Question
Zánik závazku mezi dlužníkem a věřitelem se nazývá [blank_start]splnění[blank_end] dluhu.
Answer
 • splnění

Question 2

Question
Podíl na likvidačním zůstatku je [blank_start]vypořádací[blank_end].
Answer
 • vypořádací

Question 3

Question
Soustavná činnost provozována samostatně, soustavně na vlastní jméno a zodpovědnost za účelem zisku je [blank_start]podnikání[blank_end].
Answer
 • podnikání

Question 4

Question
Pokud společenská smlouva určí, že komandista ručí za dluhy společnosti...[blank_start]komanditní sumy[blank_end].
Answer
 • komanditní sumy

Question 5

Question
Většina lhůt v občanském zákoně jsou lhůty [blank_start]promlčecí[blank_end].
Answer
 • promlčecí

Question 6

Question
Proces, při kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 7

Question
Při přenechání dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 8

Question
Kapitálově obchodní společnosti jsou [blank_start]a.s.[blank_end] a [blank_start]s.r.o.[blank_end].
Answer
 • a.s.
 • s.r.o.

Question 9

Question
S.r.o. a družstvo jsou druhem [blank_start]obchodních[blank_end] korporací.
Answer
 • obchodních

Question 10

Question
Valná hromada je orgánem [blank_start]s.r.o[blank_end] a [blank_start]a.s.[blank_end].
Answer
 • s.r.o.
 • a.s.

Question 11

Question
Společnosti, kde všichni společníci ručí do výše svých nesplacených vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, se nazývají [blank_start]s.r.o.[blank_end].
Answer
 • s.r.o.

Question 12

Question
Cenný papír v s.r.o. se nazývá [blank_start]kmenový list[blank_end].
Answer
 • kmenový list

Question 13

Question
Závazek vzniká [blank_start]smlouvou[blank_end].
Answer
 • smlouvou

Question 14

Question
Pokud společník v.o.s. opustí společnost má právo na [blank_start]vypořádávací[blank_end] podíl.
Answer
 • vypořádací

Question 15

Question
Společnosti, kde minimálně 2 společníci ručí svým majetkem, jsou [blank_start]v.o.s.[blank_end].
Answer
 • v.o.s.

Question 16

Question
Typ společnosti, kde společníci ručí stejnou sumou, se nazývá [blank_start]v.o.s.[blank_end].
Answer
 • v.o.s.

Question 17

Question
Lhůta pro přijetí smlouvy se nazývá [blank_start]akceptační[blank_end] lhůta.
Answer
 • akceptační

Question 18

Question
Fyzická osoba stanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz činností a dodržování živnostenských předpisů se nazývá [blank_start]odpovědný zástupce[blank_end].
Answer
 • odpovědný zástupce

Question 19

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti se řadí [blank_start]odborná[blank_end] nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 20

Question
Dluh, při kterém může věřitel požadovat plnění celé nebo jenom jeho část po kterémkoliv se společníků se nazývá [blank_start]solidární[blank_end] dluh.
Answer
 • solidární

Question 21

Question
Souhrn všech vkladů společníků se nazývá [blank_start]základní kapitál[blank_end].
Answer
 • základní kapitál

Question 22

Question
Zadržovací právo má funkci [blank_start]zajišťovací[blank_end].
Answer
 • zajišťovací

Question 23

Question
Zápis prokuristy je [blank_start]deklaratorní[blank_end].
Answer
 • deklaratorní

Question 24

Question
Kladná opověď, že přijímáme nabídku bez výhrad, je [blank_start]akceptace[blank_end].
Answer
 • akceptace

Question 25

Question
Proces, ve kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 26

Question
Cenný papír, se kterým má vlastník právo na podíl a rozhodování se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 27

Question
Při převzetí dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 28

Question
Při postoupení dluhu se mění osoba [blank_start]věřitele[blank_end].
Answer
 • věřitele

Question 29

Question
Dokument, do kterého se vkládají různé listiny o Obchodních korporacích, se nazývá [blank_start]sbírka listin[blank_end].
Answer
 • sbírka listin

Question 30

Question
Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou [blank_start]komplementáři[blank_end].
Answer
 • komplementáři

Question 31

Question
Společník (V.O.S.) – ne/ručí[blank_start]__[blank_end] a ne/odpovídá[blank_start]__[blank_end].
Answer
 • ručí
 • neodpovídá

Question 32

Question
Společnosti (V.O.S.) – ne/ručí[blank_start]__[blank_end] a ne/odpovídají[blank_start]__[blank_end].
Answer
 • neručí
 • odpovídají

Question 33

Question
Zvládneš ten test z obchodního práva? [blank_start]__[blank_end]
Answer
 • ANO

Question 34

Question
Obranou proti šekovému a směnečnému platebnímu rozkazu je [blank_start]námitka[blank_end].
Answer
 • námitka

Question 35

Question
Obranou proti platebnímu rozkazu je [blank_start]odpor[blank_end].
Answer
 • odpor
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
OP doplnovaci otazky II.
zzz zzz
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
OP doplnovaci otazky
Mei Mei