ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Description

ผลงานของ นางสาว เพชรรัตน์ แสนบุดดี เลขที่ 17 ม.4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันแก้ว
jomjam buddee
Mind Map by jomjam buddee, updated more than 1 year ago
jomjam buddee
Created by jomjam buddee over 8 years ago
3696
0

Resource summary

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 1. คู่อันดับ
  1. ป็นการจับคู่สิ่งของโดยถือลำดับเป็นสำคัญ เช่น คู่อันดับ a, b จะเขียนแทนด้วย (a, b) เรียก a ว่าเป็นสมาชิกตัวหน้า และเรียก b ว่าเป็นสมาชิกตัวหลัง
  2. ผลคูณคาร์ทีเชียน
   1. ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B คือ เซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมด โดยที่ a เป็นสมาชิกของเซต A และ b เป็นสมาชิกของเซต B
   2. สัญลักษณ์
    1. ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วย A x B หรือ เขียนในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไขจะได้ว่า
    2. ความสัมพันธ์
     1. r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ก็ต่อเมื่อ r เป็นสับเซตของ A x B
     2. โดเมนและเรนจ์ (พิสัย)
      1. โดเมน (Domain) ของความสัมพันธ์ r คือ เซตที่มีสมาชิกตัวหน้าของทุกคู่อันดับในความสัมพันธ์ r ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย Dr ดังนั้น Dr = {x | (x, y) ε r} เรนจ์ (Range) ของความสัมพันธ์ r คือ เซตที่มีสมาชิกตัวหลังของทุกคู่อันดับในความสัมพันธ์ r ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย R rดังนั้น Rr = {y | (x, y) ε r}
      2. ตัวผกผันของความสัมพันธ์
       1. อินเวอร์สของความสัมพันธ์ r คือ ความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของ r
       2. สัญลักษณ์
        1. อินเวอร์สของความสัมพันธ์ r เขียนแทนด้วย r-1 เขียน r-1 ในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไขได้ดังนี้ r-1 = {(x, y) | (y, x) ε r} ถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B แล้ว r-1 จะเป็นความสัมพันธ์จาก B ไป A
        2. ฟังก์ชัน
         1. ความสัมพันธ์ ซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้ว สมาชิกตัวหลังต้องไม่แตกต่างกัน
         2. ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B
          1. f จะเป็นฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B (function from A onto B) ก็เต่อเมื่อ 1) f เป็นฟังก์ชัน 2) Df = A 3) Rf = B
          Show full summary Hide full summary

          Similar

          การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
          plaifa sangsooK
          การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
          เชาวรัตน์ เเสงกล้า
          การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
          อุทุมพร ดงหิงษ์
          เซต
          surasit sadlan
          หลีกเลี่ยงความรุนแรง
          Pawadee Chaiyasa
          ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
          patchara katkong
          ระบบเลขฐาน
          supaporn somparn
          โรคไต
          Suwat Singthong
          สถิติ
          supatharaporn.1524
          ระบบจำนวนเต็ม
          พรพิมล หมุยเฮบัว