การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

Description

ผลงานของ นางสาวอุทุมพร ดงหิงษ์ เลขที่22 ชั้นม.4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอคุณครูกนกพร นันแก้ว
อุทุมพร ดงหิงษ์
Mind Map by อุทุมพร ดงหิงษ์, updated more than 1 year ago
อุทุมพร ดงหิงษ์
Created by อุทุมพร ดงหิงษ์ over 8 years ago
2498
0

Resource summary

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
 1. ความหมาย
  1. การให้เหตุผล หมายถึง กระบวนการแห่งการหาเหตุผลซึ่งมนุษย์ให้เหตูผลสนับสนุนความเชื่อและเพื่อหาความจริงหรือข้อสรุปในเรื่องที่ต้องการศึกษา
   1. ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ 2 กลุ่ม 1.ข้ออ้าง หรือเหตุ 2.ข้อสรุป หรือ ผล
  2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (lnduetive Reasoning)
   1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย คือ วิธีการแสดงผลจากการสังเกตุการทดลองจากกรณีย่อยๆ แล้วนำมาสรุปผลทั่วไป หรือ การให้เหตุผลโดยยึดความจริงส่วนย่อยที่พบเห็นไปสู่ความจริงส่วนใหญ่
    1. ข้อสังเกตุ
     1. 1.ข้อสรุปของการให้เหตุผลแบบอุปนัยอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป
      1. 2.ข้อสรุปที่ได้จากการอ้างเหตุผลแบบอุปนัยไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
       1. 3.ข้อสรุปของการให้เหตุผลแบบอุปนัยอาจผิดพลาดได้
        1. 4.การสรุปการให้เหตุผลแบบอุปนัยอาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สรุป
        2. ตัวอย่าง
         1. มนุษย์สังเกตพบว่า...ทุกๆวันพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก จึงสรุปผลได้ว่า พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกเสมอ
        3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)
         1. ข้อสังเกต
          1. ผลสรุปสมเหตุสมผลไม่ได้ประกันว่าข้อสรุปจะต้องเป็นจริงเสมอไป
          2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การนำความรู้พื้นฐาน ความเชื่อ ข้อตกลง กฏ บทนิยามซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนและยอมรับเป็นจริงเพื่อหาเหตุนำไปสู่ข้อสรุป
           1. ตัวอย่าง
            1. เหตุ 1.เด็กทุกคนชอบเล่นกีฬา 2.ฟุตบอลเป็นกีฬา ผล เด็กทุกคนชอบเล่นกีฬา
             1. เหตุ 1.เรือทุกลำลอยน้ำได้ 2.ถังพลาสติกเป็นเรือ ผล ไม่สมเหตุสมผล
              1. เหตุ 1.เส้นขนานทุกเส้นไม่ติดกัน 2.เส้นตรงp กับเส้นตรงm ขนานกัน ผล เส้นตรงp และเส้นตรงm ไม่ติดกัน
             2. วิธีตรวจสอบว่าผลสรุปสมเหตุสมผล
              1. ตัวอย่าง
               1. เหตุ 1.นักเรียนทุกคนเป็นคนฉลาด 2.หมวยลี่เป็นนักเรียน สรุป สมเหตุสมผล
               2. ใช้แผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์ โดยวาดแผนภาพตามเหตุทุกกรณีที่เป็นไปได้เเล้วพิจารณาว่าแผนภาพแต่ละกรณีแสดงผลสรุปตามที่กำหนดให้หรือไม่
                1. ถ้าทุกแผนภาพแสดงผลตามที่กำหนดจะกล่าวว่า ผลสรุปสมเหตุสมผล
                 1. ถ้ามีบางแผนภาพไม่แสดงผลตามที่กำหนดให้จะกล่าวว่า ผลสรุปไม่สมเหตุสมผล
                Show full summary Hide full summary

                Similar

                การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
                plaifa sangsooK
                การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
                เชาวรัตน์ เเสงกล้า
                ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
                jomjam buddee
                เซต
                surasit sadlan
                หลีกเลี่ยงความรุนแรง
                Pawadee Chaiyasa
                ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
                patchara katkong
                ระบบเลขฐาน
                supaporn somparn
                โรคไต
                Suwat Singthong
                สถิติ
                supatharaporn.1524
                ระบบจำนวนเต็ม
                พรพิมล หมุยเฮบัว