ระบบจำนวนเต็ม

Description

ส่งงานเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม นางสาวพรพิมล หมุยเฮบัว ชั้นม.4/1 โรงเรียนยางวิทยาคม
พรพิมล หมุยเฮบัว
Mind Map by พรพิมล หมุยเฮบัว, updated more than 1 year ago
677
0

Resource summary

ระบบจำนวนเต็ม
 1. การบวกจำนวนเต็ม
  1. 1. การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก คือ การนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวก
   1. 1.1 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก ตัวอย่างที่ 10 + 12 = ค่าสัมบูรณ์ของ 10 หรือ |10| = 10 ค่าสัมบูรณ์ของ 12 หรือ |12| = 12 ดังนั้น |10| + |12| = 10 + 12 = 22 นั่นคือ 10 + 12 = 22
   2. 2. การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ คือ การนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบ
    1. 2.2 การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ หลักการ คือ นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบ ตัวอย่างที่ (-15) + (-20) = ค่าสัมบูรณ์ของ -15 หรือ |-15| = 15 ค่าสัมบูรณ์ของ -20 หรือ |-20| = 20 ดังนั้น |15| + |20| = 15 + 20 = 35 แต่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบ ดังนั้น (-15) + (-20) = -35
   3. การลบจำนวนเต็ม
    1. การลบจำนวนเต็มมีข้อตกลงดังนี้ ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ เมื่อ a และ b แทนจำนวนเต็มใด ๆ a – b = a + จำนวนตรงข้ามของ b หรือ a - b = a + (-b)
     1. ถ้าเราพิจารณาผลลัพธ์ของ 5 - 3 และ 5 + ( -3 ) เราจะพบว่า 5 - 3 = 2 และ 5 + ( -3 ) = 2 นั้นคือ 5 - 3 = 5 + (-3)
      1. ถ้าเราพิจารณาผลลัพธ์ของ 5 - 3 และ 5 + ( -3 ) เราจะพบว่า 5 - 3 = 2 และ 5 + ( -3 ) = 2 นั้นคือ 5 - 3 = 5 + (-3)
      2. การคูณจำนวนเต็ม
       1. 1.การคูณจำนวนเต็มบวกับจำนวนเต็มบวกมีผลคูณเป็น จำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น
        1. 2. การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้น
         1. 3. การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก การหาผลคูณของจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก ให้ใช้สมบัติการสลับที่แล้วใช้วิธีการเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ดังนั้น การคูณของจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก ผลคูณจะเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้น
          1. 4. การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ การหาผลคูณของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ให้ใช้สมบัติการสลับที่แล้วใช้วิธีการเดียวกับการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก ดังนั้น การคูณของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ผลคูณจะเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้น
          2. การหารจำนวนเต็ม
           1. เมื่อ a,b และ c แทนจำนวนเต็มใดที่ b ไม่เท่ากับ 0 ถ้า หาร b เท่ากับ 0 c แล้ว a=b คูณ c แล้ว a หาร b เท่ากับ c
           2. จำนวนเต็ม
            1. 1.จำนวนเต็มบวกคือ จำนวนนับตั้งแต่ 1 และเพิ่มทีละ 1 ต่อไปไม่สิ้นสุด ได้แก่ 1,2,3,4,....
             1. 2.จำนวนเต็มศูนย์ คือ จำนวนที่อยู่ห่างจาก1 เป็นระยะทางหนึ่งหน่วย และมีค่าน้อยกว่า 1 ถ้าพิจารณาเส้นจำนวนจะอยู่ตรงกลางระหว่าง 0 กับ 1
             Show full summary Hide full summary

             Similar

             การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
             plaifa sangsooK
             การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
             เชาวรัตน์ เเสงกล้า
             การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
             อุทุมพร ดงหิงษ์
             ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
             jomjam buddee
             เซต
             surasit sadlan
             หลีกเลี่ยงความรุนแรง
             Pawadee Chaiyasa
             ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
             patchara katkong
             ระบบเลขฐาน
             supaporn somparn
             โรคไต
             Suwat Singthong
             สถิติ
             supatharaporn.1524