ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

Description

ผลงานของน.สพัชรา กากอง เลขที่14ชั้นม.4/1. เสนอคุณครูกนกพร นันแก้ว
patchara katkong
Mind Map by patchara katkong, updated more than 1 year ago
patchara katkong
Created by patchara katkong over 8 years ago
1641
0

Resource summary

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 1. ค่าความจริงของประพจน์
  1. การสร้างตาราง
   1. สัจนิรันดร์
    1. นิเสธ
    2. ประพจน์
     1. ความหมาย
      1. การเชื่อมประพจน์
       1. การหาค่าความจริงของประพจน์
       2. การอ้างเหตุผล
        1. ประพจน์ที่สมมูลกัน
         1. ความหมาย
          1. รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน
          2. ตัวบ่งปริมาณ
           1. ประโยคเปิด
            1. ประโยคเปิด
             1. การหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
              1. สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
               1. การหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว
               Show full summary Hide full summary

               Similar

               การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
               plaifa sangsooK
               การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
               เชาวรัตน์ เเสงกล้า
               การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
               อุทุมพร ดงหิงษ์
               ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
               jomjam buddee
               เซต
               surasit sadlan
               หลีกเลี่ยงความรุนแรง
               Pawadee Chaiyasa
               ระบบเลขฐาน
               supaporn somparn
               โรคไต
               Suwat Singthong
               สถิติ
               supatharaporn.1524
               ระบบจำนวนเต็ม
               พรพิมล หมุยเฮบัว