อาเซียน

Description

ผลงานของ นายอาวุฒิ ชุมกว้าง เลขที่12 ชั้นม.4/1 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว
Bas Arwut
Mind Map by Bas Arwut, updated more than 1 year ago
Bas Arwut
Created by Bas Arwut over 8 years ago
562
0

Resource summary

อาเซียน
 1. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
  1. การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์
   1. ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
    1. เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน
     1. ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
      1. หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์
      2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
       1. การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม
        1. ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
         1. ภาษาราชการ : ภาษาลาว
          1. หน่วยเงินตรา : กีบ
           1. เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์
           2. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
            1. การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
             1. ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3
              1. ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ
               1. เมืองหลวง : กรุงมะลิลา
                1. หน่วยเงินตรา : เปโซ
                2. สาธารณรัฐสิงคโปร์
                 1. ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ
                  1. ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม
                   1. การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
                    1. เมืองหลวง : สิงคโปร์
                     1. หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์
                     2. ราชอาณาจักรไทย
                      1. ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                       1. หน่วยเงินตรา : บาท
                        1. เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
                         1. ภาษาราชการ : ภาษาไทย
                          1. การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                          2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
                           1. การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม
                            1. เมืองหลวง : กรุงฮานอย
                             1. ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง
                              1. ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม
                               1. หน่วยเงินตรา : ด่อง
                               2. มาเลเซีย
                                1. การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข
                                 1. หน่วยเงินตรา : ริงกิต
                                  1. ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์
                                   1. ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์
                                    1. เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
                                    2. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
                                     1. หน่วยเงินตรา : รูเปียห์
                                      1. ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
                                       1. ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
                                        1. เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
                                         1. การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
                                         2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
                                          1. การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย
                                           1. เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
                                            1. ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
                                             1. หน่วยเงินตรา : เรียล
                                              1. ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
                                              2. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
                                               1. ภาษาราชการ : ภาษาพม่า
                                                1. หน่วยเงินตรา : จั๊ต
                                                 1. เมืองหลวง : นครเนปิดอร์
                                                  1. ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง
                                                   1. การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี
                                                   Show full summary Hide full summary

                                                   Similar

                                                   การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
                                                   plaifa sangsooK
                                                   การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
                                                   เชาวรัตน์ เเสงกล้า
                                                   การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
                                                   อุทุมพร ดงหิงษ์
                                                   ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
                                                   jomjam buddee
                                                   เซต
                                                   surasit sadlan
                                                   หลีกเลี่ยงความรุนแรง
                                                   Pawadee Chaiyasa
                                                   ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
                                                   patchara katkong
                                                   ระบบเลขฐาน
                                                   supaporn somparn
                                                   โรคไต
                                                   Suwat Singthong
                                                   สถิติ
                                                   supatharaporn.1524