ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC

Description

นางสาว ปลายฟ้า แสงสุข เลขที่ 13 ม.4/1 รายวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน คุณครู กนกพร นันแก้ว
plaifa sangsooK
Mind Map by plaifa sangsooK, updated more than 1 year ago
plaifa sangsooK
Created by plaifa sangsooK over 8 years ago
24
0

Resource summary

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC
 1. คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แต่ในชั้นนี้ขอจำกัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน
  1. ประชาคมอาเซียนที่จะถือกำเนิดในปี 2558
  2. ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก
   1. ยังประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น
   2. ประการที่สอง การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น
    1. กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว
     1. ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้นขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าจะถูกลง
    2. ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน
     1. เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด
      1. ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
     2. ประการที่สี่ ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน
      1. แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน
       1. และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน
      2. ประการที่ห้า โดยที่ ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียนประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณ
       1. การคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย)มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ
        1. บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน จริงอยู่
         1. ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไรแต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
       plaifa sangsooK
       การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
       เชาวรัตน์ เเสงกล้า
       การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
       อุทุมพร ดงหิงษ์
       ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
       jomjam buddee
       เซต
       surasit sadlan
       หลีกเลี่ยงความรุนแรง
       Pawadee Chaiyasa
       ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
       patchara katkong
       ระบบเลขฐาน
       supaporn somparn
       โรคไต
       Suwat Singthong
       สถิติ
       supatharaporn.1524