Как да използваме You Tube при обучението на децата

Description

Кратка презентация, която представя как може да се използва You Tube в помощ на обучението на деца на възраст 5 - 10г.
Рада Стефанова
Slide Set by Рада Стефанова, updated more than 1 year ago
Рада Стефанова
Created by Рада Стефанова about 6 years ago
46
1

Resource summary

Slide 1

  You Tube и обучението на децата, или ползата от социлните медии при обучение: Как да учим забавно? Как да учим интересно? Как да учим неусетно?
  You Tube и детското учене
  Caption: : Клип - Стоян и Мая правят желе

Slide 2

  Как учат децата най-добре?
  Децата учат най-добре, когато играят! Децата учат най-добре, когато са заедно! Децата учат най-добре, когато правят нещо!  
  Децата учат най-добре, когато харесват това, което правят! Децата учат най-добре, когато откриват! Децата учат най-добре, когато им е интересно и забавно!

Slide 3

  Как можем да използваме You Tube?
  За гледане на образователни филмчета на различни теми; За обсъждане на различни клипчета по определена тема; За създаване на образователни филмчета по определени теми;

Slide 4

  С какво помага гледането на филмчета?
         Гледането на образователни филмчета, освен, че помага за усвояването на знания по различни теми може да помогне и за обогатяването на речниковия запас, общата култура на децата, да има възпитателен ефект и да помага на децата за разбирането на взаимоотношенията между хората, може да покаже различни гледни точки по даден въпрос.        Това, което не бива да се забравя е да се ограничава времето прекарано пред екрана и да се подбира подходящо за възрастта и съответната тема съдържание, което да гледат децата.

Slide 5

  С какво помага обсъждането на изгледаното?
     Дискусията, или обсъждането на представеното чрез филмчето съдържание, може да помогне не само за по-доброто и пълно разбиране на съдържанието, но и помага за сближаването, формирането на собствено мнение и методи за отстояването му, както и спомага за подобряване на културата на общуване. Споделянето на мнение повишава чувството за единство и сплотеност в общността, а разглеждането на даден проблем от различни гледни точки подобрява разбирането.

Slide 6

  С какво помага създаването на филмче?
   Създаването на видео клип е творческо занимание, което ангажира всички сетива на децата. Заснемането на клип по определена тема, така че, хем да отговаря на заданието, хем да е забавно, помага на децата да изразят не само творческата си страна, но и да покажат най-различни свои знания и умения. Създаването на филмче им помага неусетно да усвоят знания и умения по различни теми по интересен и забавен за тях начин, а след това и да споделят с останалия свят своите постижения. 

Slide 7

  Заключение
  Гледането, обсъждането и създаването на видео филми с образователна цел може да бъде една чудесна подкрепа за децата, родителите и учителите. Това, което е важно, е да знаем кога, как, какво и защо да използваме, да подбираме подходящото съдържание и да позволяваме на децата да творят и споделят така, както само те умеят!  
Show full summary Hide full summary

Similar

How to Increase Student Engagement in the Classroom
miminoma
8 eLearning trends teachers should know about
megclark
Collaborative Learning
miminoma
Study unit 1
chandra Sinclair
Figure 4.1 Four Categories of Learner Characteristics
Idania Arroyo
How effective is making maths and science mandatory in Yr. 11 & 12 for students in Australia?
maggie.jaber
6 Teaching Techniques you Should Know!
Andrea Leyden
Putting the Flipped Classroom Model into Practice
miminoma
БДП - СТИХОВЕ И ПЕСНИ
Пепа Чавдарова
Social Media in the Classroom
tom.roche_
ЗЕЛЕНЧУЦИ
Пепа Чавдарова