Genetica tot 2 421-450

Description

Quiz on Genetica tot 2 421-450, created by Andrei USMF on 04/04/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
562
0

Resource summary

Question 1

Question
Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi, primul copil suferă de mucoviscidoză (patologie autosomal recesivă), al doilea copil este sănătos. Indicaţi riscul naşterii copiilor bolnavi în această familie:
Answer
 • 5%
 • 10%
 • 25%
 • 0%
 • 50%

Question 2

Question
Într-o familie în care părinţii sunt sănătoşi, primul copil suferă de mucoviscidoză (patologie autosomală recesivă). Indicaţi riscul genetic pentru următorul copil:
Answer
 • 5%
 • 10%
 • 25%
 • 50%
 • 75%

Question 3

Question
Într-o familie mama este purtătoarea genei miodistrofiei Duchenne (patologie X-recesivă), iar tata este sănătos. Indicaţi riscul naşterii copiilor bolnavi în familie:
Answer
 • 5%
 • 10% pentru ambele sexe
 • 25% numai pentru fete
 • 0%
 • 50% numai pentru băieţi

Question 4

Question
Într-o familie mama suferă de fenilcetonurie (patologie autosomal recesivă), iar tatăl este homozigot după alela normală. Indicaţi riscul naşterii copiilor bolnavi în familie:
Answer
 • 5%
 • 10%
 • 25%
 • 0%
 • 50%

Question 5

Question
Într-o familie mama suferă de neurofibromatoză (patologie autosomal dominantă), tata este sănătos. Indicaţi riscul genetic pentru urmaşi în cazul coeficientul de penetranţă 80%:
Answer
 • 5%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 20%

Question 6

Question
Efectul penetranţei genei este implicat în patologiile cu transmitere:
Answer
 • Multifactorială
 • Х-lincat recesivă
 • Autosomal recesivă
 • Autosomal dominantă
 • X-lincată dominantă

Question 7

Question
Intr-o familie mama este sănătoasă şi provine dintr-o familie sănătoasă, tata suferă de hemofilia A (patologie X-recesivă). Indicaţi riscul naşterii copiilor bolnavi:
Answer
 • 50% numai pentru fete
 • 25% pentru ambele sexe
 • 25% numai pentru băieţi
 • 0% pentru ambele sexe
 • 50% numai pentru băieţi

Question 8

Question
Care dintre afirmaţii referitor la principiile screeningului neonatal este falsă?
Answer
 • Afecţiunea să fie: clar definită, tratabilă cu incidenţă sufucient de mare în populaţie
 • Testul să fie: ieftin, rapid, aplicabil pe larg, cu puţine rezultate false
 • Conduita să cuprindă: diagnostic prompt şi definitiv, tratament imediat, sfat genetic
 • Utilizarea testelor biochimice: determinarea nivelului seric al alfa-fetoproteinei, şi a fenilalaninei
 • Utilizarea tehnologiilor ADN recombinant

Question 9

Question
Bolile ce beneficiază în mod obişnuit de screening neonatal sunt, cu excepţia uneia:
Answer
 • Fenilcenoturia
 • Galactozemia
 • Coreea Huntington
 • Hipotiroidia congenitală
 • Mucoviscidoza

Question 10

Question
Probabilitatea naşterii copiilor bolnavi într-o familie în care mama suferă de fenilcetonurie, iar tatăl este purtător al acestei gene este:
Answer
 • 0%
 • 25%
 • 50%
 • 75%
 • 100%

Question 11

Question
Probabilitatea naşterii copiilor bolnavi în familia, în care ambii părinţi sunt homozigoţi după gena fenilcetonuriei este de:
Answer
 • 0%
 • 25%
 • 50%
 • 75%
 • 100%

Question 12

Question
Bolile genice sunt determinate de:
Answer
 • Pierderea unei părţi de material cromozomial
 • Majorarea numărului de cromozomi
 • O translocaţie reciprocă
 • O mutaţie genică
 • O translocaţie robertsoniană

Question 13

Question
În următoarea situaţie, care dintre următorii bărbaţi poate fi tatăl copilului? Mama: A1B, Rh+, M, Hp 1-2 Copilul: A1, Rh-, MN,Hp 2-2 Barbati:
Answer
 • B, Rh+, M, Hp 1-2
 • A1, Rh+, MN, Hp 1-1
 • O, Rh-, MN, Hp 1-1
 • A2, Rh+, N, Hp 2-2
 • A2B, Rh-, M, Hp 1-2

Question 14

Question
În situaţia de mai jos, care dintre copiii cuplului sunt legitimi, ştiind că primul este sigur legitim? Mama: B, Rh+, M, Se, Hp 1-1 Tatăl: A1, Rh+, MN, Se, Hp 1-2 Primul copil: A2B, Rh+, MN, se, Hp 1-2
Answer
 • A1B, Rh+, MN, Se, Hp 1-1
 • A2B, Rh-,M, Se, Hp 1-2
 • A1, Rh+, N, Se, Hp 1-2
 • A1, Rh-, M, se, Hp 2-2
 • A1B, Rh+, N, se, Hp 1-1

Question 15

Question
O femeie cu grupa sanguina A1 are un copil cu grupa A2. Care dintre următorii bărbaţi NU poate fi tatăl copilului?
Answer
 • A2
 • A2B
 • A1B
 • A1
 • B

Question 16

Question
În următoarea situaţie care bărbat poate fi tatăl copilului? Mama: A1 , N, Rh pozitiv, nesecretor Copil: A1 , MN, Rh pozitiv, secretor Tatăl:
Answer
 • A1, MN, Rh+, nesecretor
 • O, M, Rh pozitiv, nesecretor
 • O, M, Rh pozitiv, secretor
 • A1, M, Rh negativ, nesecretor
 • A2B, N, Rh+, secretor

Question 17

Question
În următoarea situaţie precizaţi care bărbat NU poate fi tatăl copilului: Mama: A1 , M , Rh negativ, se Copil: B, MN, Rh negativ, se Tatal:
Answer
 • A2 , M , Rh pozitiv, Se
 • A1 , M , Rh pozitiv, se
 • A2B, N, Rh negativ, se
 • B, N, Rh pozitiv, Se
 • A1B, N, Rh negativ, Se

Question 18

Question
În următoarea situaţie care bărbat NU poate fi tatăl copilului? Mama: B, M, Rh pozitiv, Hp 1-1 Copil: O, MN, Rh negativ, Hp 1-2 Tatăl:
Answer
 • A1B, M , Rh pozitiv, Hp 2-2
 • A1, N, Rh negativ, Hp 2-2
 • A1, N, Rh negativ, Hp 1-2
 • A1B, MN, Rh pozitiv, Hp 1-2
 • A2B, N, Rh negativ, Hp 1-1

Question 19

Question
Într-o familie tatăl are grupele sanguine A1, M, Rh+, iar mama este B, MN, Rh+. Care dintre copiii cuplului sunt nelegitimi? COPIII :
Answer
 • A2, M, Rh-
 • A1, M, Rh-
 • O, N, Rh+
 • A1, N, Rh-
 • A2B, MN, Rh+

Question 20

Question
Analizaţi familia de mai jos şi stabiliţi care copii sunt nelegitimi : mama : A2, M, nesecretoare; tata : B, MN, secretor (mama sa a fost nesecretoare) COPIII:
Answer
 • A2 , M , nesecretor
 • A2B, MN, secretor
 • A1B, MN, nesecretor
 • O, M, secretor
 • B, N, secretor

Question 21

Question
Ce grupe sanguine în sistemul ABO şi Rh au descendenţii următorului cuplu? Mama: A2, a avut din alta căsătorie un copil cu boala hemolitică a nou-născutului Tatal: A1, are ambii părinţi Rh- Copii:
Answer
 • A1, A2, O, numai Rh+
 • A1, A2, O, Rh- şi Rh+
 • Nici un răspuns nu este corect
 • A1, A2, Rh+ şi Rh-
 • A1, A2, O, numai Rh-

Question 22

Question
În care din următoarele combinaţii părinţii pot avea copii cu grupa O?
Answer
 • A1B + O
 • A + A1B
 • B + A2B
 • A1+ B
 • A1B + A2B

Question 23

Question
În următoarea situaţie care bărbat poate fi tatăl copilului? Mama: A1, Hp 2-2, Rh pozitiv, negustător Copil: A1, Hp 1-2, Rh pozitiv, gustător Tatăl:
Answer
 • O, Hp 1-1, Rh pozitiv, negustător
 • O, Hp 1-1, Rh pozitiv, gustător
 • A1, Hp 1-1, Rh negativ, negustător
 • A2B, Hp 2-2, Rh pozitiv, gustător
 • A1, Hp 1-2, Rh pozitiv, negustător

Question 24

Question
În următoarea situaţie care bărbat poate fi tatăl copilului? Copil: A1B, MN, Rh negativ, Hp 1-2 Mama: B, N, Rh pozitiv, Hp 2-2 Tatăl:
Answer
 • A1, N, Rh negativ, Hp 1-2
 • A1B, MN, Rh pozitiv, Hp 1-2
 • A1, N, Rh negativ, Hp 2-2
 • A1, N, Rh pozitiv, Hp 1-2
 • A1B, M, Rh pozitiv, Hp 2-2

Question 25

Question
În situaţia de mai jos care dintre copiii cuplului sunt nelegitimi ştiind că bunica lor materna a avut grupa O şi a fost nesecretoare? Mama: A1, Rh+, N, Se, Hp 2-2 Tatăl: B, Rh-, MN, se, Hp 1-2 (părinţii au fost A1B şi A2B) Copii:
Answer
 • A1B, Rh-, MN, se, Hp 1-2
 • A2, Rh+, N, Se, Hp 1-2
 • A2B, Rh+, M, Se, Hp 1-1
 • B, Rh+, N, Se, Hp 2-2
 • O, Rh-, MN, se, Hp 2-2

Question 26

Question
O persoana cu Hp 1-1 are un frate Hp 2-2. Ce genotipuri pot avea părinţii?
Answer
 • Hp 1-1 / Hp 1-1
 • Hp 1-2 / Hp 1-2
 • Hp 1-2 / Hp 2-2
 • Hp 1-1 / Hp 1-2
 • Hp 2-2 / Hp 2-2

Question 27

Question
În care din următoarele combinaţii, părinţii NU pot avea copii cu grupa A2?
Answer
 • A1 + B
 • A1B + B
 • A2B + O
 • A2 + A2B
 • A2B + A1

Question 28

Question
În care din următoarele combinaţii părinţii NU pot avea copii cu grupa B?
Answer
 • A1 + B
 • B + O
 • A2 + A2B
 • A2 + O
 • A2B + A1B

Question 29

Question
O femeie cu grupa sanguină B are un copil cu grupa O. Care dintre următorii bărbaţi NU poate fi tatăl copilului?
Answer
 • A1
 • 0
 • B
 • A2
 • A1B

Question 30

Question
O femeie cu grupa sanguină A2B are un copil cu grupa A1. Care dintre următorii bărbaţi poate fi tatăl copilului?
Answer
 • A1B
 • O
 • A2B
 • B
 • A2
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev