Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură

Description

Quiz on Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură, created by T Adela on 06/02/2021.
T Adela
Quiz by T Adela, updated more than 1 year ago
T Adela
Created by T Adela over 3 years ago
10650
0

Resource summary

Question 1

Question
CS. Sunt situați în bulb nucleii, CU EXCEPŢIA:
Answer
 • Ambiguu
 • Dorsal al nervului X
 • Gracilis
 • Salivator inferior
 • Interpus

Question 2

Question
Nucleul motor al unuia din următorii nervi cranieni se află în bulb:
Answer
 • VI
 • IX
 • VII
 • V
 • . III

Question 3

Question
CS. Nucleul senzitiv al unuia din următorii nervi cranieni se află în bulb:
Answer
 • XI
 • III
 • V
 • XII
 • VI

Question 4

Question
CS. Striaţiile acustice reprezintă axonii neuronilor situaţi în:
Answer
 • Nucleul cohlear dorsal
 • Nucleul cohlear ventral
 • Corpul geniculat medial
 • Corpul geniculat lateral
 • Cortexul temporal

Question 5

Question
Puntea face parte din:
Answer
 • Prosencephalon
 • Myelencephalon
 • Metencephalon
 • Mesencephalon
 • Toate false

Question 6

Question
CS. Nucleul motor al unuia din următorii nervi cranieni se află în punte:
Answer
 • XI
 • X
 • IX
 • VI
 • XII

Question 7

Question
CS. Nucleii senzitivi ai unuia din următorii nervi cranieni se află numai în punte:
Answer
 • VII
 • X
 • IX
 • V
 • VIII

Question 8

Question
CS. Axonii neuronilor din nucleul ambiguu inervează muşchii:
Answer
 • Limbii
 • Extrinseci ai globului ocular
 • Laringelui
 • Pavilionului urechii
 • Masticatori

Question 9

Question
CS. În nucleul ambiguu au originea fibrele motorii ale nervilor:
Answer
 • V, VI, VII
 • III, VI, VII
 • O, IX, X
 • IX, X, XI
 • V, VII, IX

Question 10

Question
CS. Care dintre următorii nuclei nu ţine de rombencefal?
Answer
 • Nucleus fastigii
 • Nucleus gracilis
 • Nucleul olivar inferior
 • Nucleii nervului vag
 • Nucleul oculomotor accesoriu

Question 11

Question
CM. Limitele bulbului rahidian se află la nivelul:
Answer
 • Coliculilor superiori ai lamei cvadrigemene
 • Marginii inferioare a punții
 • Adeziunii intertalamice
 • Orificiului occipital mare
 • Orificiului vertebrei C1

Question 12

Question
CM. Bulbul rahidian prezintă următoarele formațiuni:
Answer
 • Pedunculi cerebrali
 • Piramidele bulbare
 • Tuberculi cuneaţi
 • Tuberculi mamilari
 • Olivele

Question 13

Question
CM. Medula oblongată prezintă la exterior:
Answer
 • Șanțuri laterale
 • Șanțul terminal
 • Fisura longitudinală
 • Tuberculul cuneat
 • Piramidele

Question 14

Question
CM. În bulbul rahidian se localizează centrii:
Answer
 • Olfactiv
 • Vizual
 • Respirației
 • Acustic
 • Circulației sangvine

Question 15

Question
CM. În bulb se află nucleii motori de origine ai următorilor nervi cranieni:
Answer
 • XI
 • V
 • X
 • IX
 • XII

Question 16

Question
CM. În bulb se află nucleii senzitivi ai nervilor cranieni:
Answer
 • X
 • IX
 • VII
 • V
 • XII

Question 17

Question
CM. În bulb, pe linia mediană, se găsesc nucleii:
Answer
 • Ambiguu
 • Nervului hipoglos
 • Dorsal al vagului
 • Raphe magnus
 • Raphe pontis

Question 18

Question
CM. Nucleul cohlear dorsal e conectat în special la:
Answer
 • Nucleul vestibular superior
 • Talamus
 • Formaţia reticulată
 • Nucleii corpului trapezoid
 • Nucleii lemniscului lateral

Question 19

Question
CM. Piramidele bulbului rahidian:
Answer
 • Se află medial de rădăcinile nervului hipoglos
 • Se află medial de olive
 • Constau în special din fibre descendente
 • Constau din fibre care toate se încrucişează în bulb
 • Constau din fibre care reprezintă axonii neuronilor situaţi în gyrus precentralis

Question 20

Question
CM. La medulla oblongata:
Answer
 • Oliva se află între piramidă şi pedunculul cerebelos inferior
 • Nervul vag porneşte între piramidă şi olivă
 • Decusaţia piramidală are loc în şanţul median posterior
 • Tuberculum gracilе se află posterior în imediată apropiere de linia mediană
 • Nucleul spinal al nervului trigemen se află dorsolateral

Question 21

Question
CM. În medulla oblongata se află nucleii:
Answer
 • Salivator inferior
 • Salivator superior
 • Ambiguu
 • Ai tractului solitar
 • Motor al nervului trigemen

Question 22

Question
CS. Care dintre nervii cranieni apare din encefal între piramidă şi olivă?
Answer
 • Abducens
 • Trigemen
 • Accesor
 • Hipoglos
 • Glosofaringian

Question 23

Question
CM. Puntea:
Answer
 • Conţine nuclei, prelungirile neuronilor cărora pornesc spre cerebel
 • Conţine nuclei care leagă cortexul cerebral cu cortexul cerebelos
 • Este situată pe clivus
 • Se află anterior de artera bazilară
 • Se află superior faţă de emergenţa nervului facial

Question 24

Question
CM. Puntea:
Answer
 • Prin marginea sa superioară porneşte nervul trigemen
 • Conţine în partea sa anterioară (bazilară) nucleii proprii
 • Conţine în partea sa anterioară tracturile corticospinale (piramidale)
 • E legată de cerebel prin pedunculii cerebeloşi superiori
 • Conţine continuarea lemniscului medial

Question 25

Question
CM. Următorii nuclei se află în punte:
Answer
 • Motor al nervului facial
 • Oculomotor
 • Spinal sau descendent al nervului trigemen
 • Abducens
 • Salivator inferior

Question 26

Question
CS. În punte se află următorii nuclei, EXCEPTÂND nucleul:
Answer
 • Motor al nervului VI
 • Senzitivi ai nervului VIII
 • Senzitiv al nervului V
 • Salivator superior
 • Salivator inferior

Question 27

Question
CM. Lemniscul medial:
Answer
 • E format din fibre care emerg în special din nucleii gracilis şi cuneatus din partea sa
 • Reprezintă o parte din calea proprioceptivă spre cortexul cerebral
 • Formează o bandeletă de fibre situată în punte deasupra corpului trapezoid
 • Formează o bandeletă de fibre situată în bulb în sens anteroposterior
 • Se termină în nucleul anterior al talamusului

Question 28

Question
CS. Cerebelul este situat:
Answer
 • In etajul superior al cutiei craniene, înaintea trunchiului cerebral
 • În etajul mediu al cutiei craniene, înaintea trunchiului cerebral
 • În etajul inferior al cutiei craniene, înaintea trunchiului cerebral
 • În etajul inferior al cutiei craniene, înapoia trunchiului cerebral
 • În etajul superior al cutiei craniene, înapoia trunchiului cerebral

Question 29

Question
CS. Cerebelul este alcătuit din:
Answer
 • O parte anterioară – paleocerebel, una posterioară – neocerebel, unite prin cea mijlocie – arhicerebel
 • O parte anterioară – neocerebel, una posterioară – paleocerebel, unite printr-o parte mijlocie – arhicerebel
 • O parte anterioară şi una posterioară – emisfere cerebeloase – unite printr-o parte mijlocie – vermis
 • Două părţi laterale – emisfere cerebeloase, unite printr-o parte mediană – lobulul floculonodular
 • Trunchi și emisfere

Question 30

Question
CS. Lobul floculonodular aparţine:
Answer
 • Vermisului
 • Emisferelor cerebeloase
 • Paleocerebelului
 • Neocerebelului
 • Arhicerebelului

Question 31

Question
CS. Cerebelul este legat de trunchiul cerebral prin:
Answer
 • Trei perechi de pedunculi cerebrali care îl leagă de bulb, punte şi mezencefal
 • Fibre eferente şi aferente grupate în trei perechi de pedunculi cerebrali
 • Trei perechi de pedunculi cerebeloşi formaţi din trei straturi celulare dintre care cel mai important este cel mijlociu al celulelor Purkinje
 • Trei perechi de pedunculi cerebeloşi formaţi din substanţa cenuşie la suprafaţă şi albă în interior
 • Cele trei perechi de pedunculi cerebeloşi alcătuiţi din fibre aferente şi eferente îl leagă de bulb, punte şi mezencefal

Question 32

Question
CS. Cerebelul este legat de bulb prin:
Answer
 • Fibre aferente
 • Fibre eferente
 • Pedunculii cerebeloşi mijlocii
 • Pedunculii cerebeloşi inferiori
 • Pedunculii cerebeloşi superiori

Question 33

Question
CS. Cerebelul este alcătuit din substanţa cenuşie şi substanţa albă dispuse astfel:
Answer
 • Substanţa albă la suprafaţă-scoarţa cerebeloasă, substanţa cenuşie la interior - nucleii cerebeloşi
 • Substanţa cenuşie la suprafaţă-scoarţa cerebeloasă şi substanţa albă la interior - nucleii cerebeloşi
 • Substanţa cenuşie la suprafaţă-scoarţa cerebeloasă şi la interior - nucleii cerebeloşi cu substanţa albă
 • Substanţa albă la periferie-scoarţa cerebeloasă şi la interior - nucleii cerebeloşi, substanţa cenuşie la interior între scoarţă şi nuclei
 • Trei straturi alternative, cel mai important fiind cel mijlociu, al celulelor Purkinje

Question 34

Question
CS. Scoarţa cerebeloasă este alcătuită din:
Answer
 • Fibre cu origine corticală
 • Stratul celulelor Purkinje
 • Fibre cu origine medulară
 • Trei straturi celulare
 • Fibre comisurale

Question 35

Question
CS. Fibrele de asociaţie ale cerebelului fac legătura între:
Answer
 • Cerebel şi măduvă
 • Cerebel şi trunchiul cerebral
 • Cerebel şi talamus
 • Cerebel şi scoarţa cerebrală
 • Cortexul cerebelos al foliilor vecine

Question 36

Question
CS. Cerebelul primeşte în special aferenţe:
Answer
 • Tactile
 • Interoceptive
 • Proprioceptive
 • Toate tipurile de sensibilitate
 • Termice şi doloroase

Question 37

Question
CS. De la cerebel pornesc eferenţe spre:
Answer
 • Epitalamus
 • Oliva inferioară
 • Hipotalamus
 • Bulbul rahidian
 • Globul palid

Question 38

Question
CS. Cerebelul se unește cu segmentele adiacente ale encefalului prin:
Answer
 • Pedunculii cerebrali
 • Pedunculii cerebeloși
 • Emisferele cerebeloase
 • Vermisul cerebelului
 • Capsula internă

Question 39

Question
CS. Pedunculii cerebeloși superiori leagă cerebelul cu:
Answer
 • Diencefalul
 • Mielencefalul
 • Mezencefalul
 • Prozencefalul
 • Puntea

Question 40

Question
CS. Pedunculii cerebeloși inferiori leagă cerebelul cu:
Answer
 • Medula spinală
 • Puntea
 • Mielencefalul
 • Mezencefalul
 • Emisferele cerebrale

Question 41

Question
CS. Pedunculii mijlocii leagă cerebelul cu:
Answer
 • Substanța neagră
 • Nucleul Iacubovici
 • Bulbul rahidian
 • Puntea Varolio
 • Creierul intermediar

Question 42

Question
CS. De la medial spre lateral pedunculii cerebeloşi sunt situaţi în ordinea următoare:
Answer
 • Mediu – superior – inferior
 • Inferior – mediu – superior
 • Superior – inferior – mediu
 • Mediu – inferior – superior
 • Superior – mediu – inferior

Question 43

Question
CM. Cerebelul prezintă următoarele formațiuni:
Answer
 • Emisfere cerebeloase
 • Pedunculi cerebeloși
 • Pedunculi cerebrali
 • Vermisul
 • Șanțul bazilar

Question 44

Question
CS. Cerebelul trimite eferenţe la următoarele formaţiuni, EXCEPTÂND:
Answer
 • Talamusul
 • Nucleul roşu
 • Tuberul cenușiu
 • Formaţia reticulată
 • Nucleii vestibulari

Question 45

Question
CS. În pedunculii cerebeloşi superiori se găsesc următoarele căi, EXCEPTÂND:
Answer
 • Tractul spinocerebelos ventral
 • Tractul spinocerebelos dorsal
 • Fibrele cerebelorubrale
 • Fibrele cerebelotalamice
 • Fibrele cerebeloreticulare

Question 46

Question
CS. Cerebelul include următorii lobi:
Answer
 • A. Câte 2 laterali de fiecare parte (anterior-paleocerebel, posterior-neocerebel) uniţi printr-o porţiune mediană-vermis
 • 2 laterali-emisfere cerebeloase, uniţi cu o formaţiune mediană-lobul floculonodular
 • Anterior-paleocerebel, posterior-neocerebel şi lobul floculonodular-arhicerebel
 • Câte 2 laterali de fiecare parte (cei anteriori formând paleocerebelul, cei posteriorineocerebelul), uniţi prin vermis şi lobul floculo-nodular
 • Anterior-paleocerebel, mijlociu-vermis, superior-lobul floculonodular

Question 47

Question
CM. Substanța cenușie a cerebelului formează:
Answer
 • Cortexul cerebral
 • Nuclei bazali
 • Cortexul cerebelos
 • Nucleul roşu
 • Nuclei cerebeloşi

Question 48

Question
CM. Spre cerebel trec fibre de la:
Answer
 • Măduva spinării
 • Trunchiul cerebral
 • Scoarţa cerebrală
 • Talamus
 • Hipotalamus

Question 49

Question
CM. Din nucleii cerebeloși fac parte:
Answer
 • Nucleul emboliform
 • Nucleul roșu
 • Nucleul dințat
 • Substanța neagră
 • Nucleul globos

Question 50

Question
CM. Spre cerebel sosesc fibre de la:
Answer
 • Talamus
 • Bulbul rahidian
 • Nucleii bazali
 • Puntea lui Varolio
 • Piramidele bulbare

Question 51

Question
CM. Spre cerebel sosesc fibre (aferenţe) de la:
Answer
 • Scoarţa cerebrală
 • Diencefal
 • Trunchiul cerebral
 • Nucleii bazali
 • Olivă

Question 52

Question
CM. De la cerebel pornesc fibre eferente spre:
Answer
 • Puntea lui Varolio
 • Pedunculii cerebrali
 • Coliculii qvadrigemeni
 • Nucleii bazali
 • Coarnele anterioare ale măduvei spinării

Question 53

Question
CM. De la cerebel pornesc eferenţe spre:
Answer
 • Măduva spinării
 • Bulbul rahidian
 • Mezencefal
 • Talamus
 • Corpul striat

Question 54

Question
CM. Substanţa cenuşie a cerebelului se localizează:
Answer
 • În cortex
 • Reticular în toate componentele
 • În nucleii cerebeloşi
 • În pedunculii cerebeloşi
 • În pedunculul flocular

Question 55

Question
CM. În componenţa cerebelului intră:
Answer
 • Emisferele cerebeloase
 • Vermisul cerebelos
 • Lobul floculonodular
 • Pedunculii cerebrali
 • . Istmul rombencefalic

Question 56

Question
CM. Cerebelul este situat:
Answer
 • În etajul inferior al cutiei craniene
 • În continuarea pedunculilor cerebrali
 • Înapoia trunchiului cerebral
 • În etajul anterior al cutiei craniene
 • În spaţiul intradural

Question 57

Question
CM. Pedunculii cerebeloşi superiori:
Answer
 • Conţin fibre ale tractului spinocerebelos posterior
 • Conţin fibre ale tractului spinocerebelos ventral
 • Conţin fibre ale tractului cerebelotegmental
 • Conţin fibre care se încrucişează în mezencefal
 • Conţin fibre care pornesc spre thalamus

Question 58

Question
CM. Cerebelul:
Answer
 • Prin pedunculii cerebeloşi inferiori primeşte fibre asociate cu propriocepţia
 • Are conexiuni cu lobul frontal prin pedunculul cerebelos superior şi talamus
 • Nu conţine altă substanţă cenuşie decât cea din cortexul cerebelos
 • Cortexul lui are o structură uniformă
 • Primeşte fibre de la nucleul olivar mai ales din partea sa
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Tulburările circulației 11-39
Yanosh Yanosh