uy69

Description

Quiz on uy69, created by 读与写/读写 读与写/读写 on 18/12/2022.
读与写/读写 读与写/读写
Quiz by 读与写/读写 读与写/读写, updated more than 1 year ago
读与写/读写 读与写/读写
Created by 读与写/读写 读与写/读写 over 1 year ago
335
0

Resource summary

Question 1

Question
Determinați parametrii farmacocineticii
Answer
 • biodisponibilitatea;
 • timpul de înjumatatire;
 • efect mimetic;
 • efect antagonist;
 • volumul aparent de distribuție.

Question 2

Question
Determinați avantajele căii sublinguale de administrare
Answer
 • absorbţie rapidă
 • asigură absorbţia moleculelor puternic ionizate
 • face posibilă administrarea de substanţe iritante
 • este condiţionată de hidrosolubilitate
 • evită inactivarea la primul pasaj hepatic

Question 3

Question
Determinați avantajele căii rectale de administrare
Answer
 • ocolirea primului pasaj hepatic şi a celui intestinal;
 • necesită sterilizare;
 • posibilitatea utilizării la copii;
 • posibilitatea utilizării la bolnavii cu vărsături;
 • posibilitatea utilizării la bolnavii inconştienţi.

Question 4

Question
Determinați particularitățile difuziunii pasive a medicamentelor
Answer
 • structura macromoleculară
 • proporţia mare a formei neionizate în cazul electroliţilor
 • structura peptidică în cazul administrării orale
 • lipofilitatea mare
 • lipofilitatea mica

Question 5

Question
Determinați particularitățile transportului activ al medicamentelor
Answer
 • se face cu consum de energie
 • este îndreptată contra gradientului de concentraţie
 • necesită un sistem de transport
 • are loc numai pentru molecule mici şi hidrosolubile
 • are loc numai pentru molecule liposolubile

Question 6

Question
Ce determină parametrul farmacocinetic "volumul aparent de distribuţie"?
Answer
 • rata de absorbţie a medicamentului
 • viteza de excreţie a medicamentului
 • rata de metabolizare a medicamentului
 • eficacitate medicamentului
 • capacitatea medicamentului de a pătrunde în ţesuturi şi organe, având concentraţie egală cu cea plasmatică.

Question 7

Question
Ce se ia în consideraţie în cazul calculului volumul aparent de distribuţie al unui medicament:
Answer
 • doza administrată
 • gradul de acumulare în anumite ţesuturi
 • ritmul epurării
 • concentraţia plasmatică
 • proporţia legării de albuminele plasmatice

Question 8

Question
Care antimicotic este inductor enzimatic:
Answer
 • ketoconazol
 • nistatina
 • buclosamid
 • griseofulvina
 • amfotericină

Question 9

Question
Determinați polimorfismul genetic al enzimelor fazei a II a metabolismului
Answer
 • CYP 3A4, CYP 2C9, Cyp 2C19
 • CYP 2D6, acetilcolinesterazei, caetaldehiddehidrogenazei
 • N-acetiltransferazei, butirilcolinesterazei, CYP 2E1
 • Nitroreductazei, glucozo-6-fosfatdehidrogenazei, catalazei
 • N-acetiltransferazei, glucuroniltransferazei, sulfotransferazei

Question 10

Question
Selectați preparatele utilizate în intoxicația cu compuți organofosforici
Answer
 • M-colinomimetice
 • M-colinoblocante
 • Reactivatori ai colinesterazei
 • Galantamină
 • Pilocarpină

Question 11

Question
Selectați indicațiile M-colinomimeticelor
Answer
 • Miastenie
 • Glaucom
 • Colica renală
 • Atonia intestinală
 • Astm bronşic

Question 12

Question
Selectați indicațiile anticolinesterazicelor
Answer
 • Miastenie
 • Glaucom
 • Atonie intestinală
 • Astm bronşic
 • Fenomene reziduale ale poliomielitei

Question 13

Question
Selectați M-colinoblocantele
Answer
 • trepiriu iodură (higroniu);
 • platifilină.
 • suxametoniu;
 • atropină.
 • neostigmină;

Question 14

Question
Selectați indicațiile ganglioblocantelor
Answer
 • Colapsul vascular;
 • Criză hipertensivă;
 • Glaucomul;
 • Hipotensiunea dirijată
 • Edem pulmonar

Question 15

Question
Selectați reacțiile adverse ale ganglioblocantelor
Answer
 • Xerostomie;
 • Hipersecreţia glandelor salivare;
 • Hipotensiune ortostatică;
 • Hipertensiune;
 • Atonia intestinală;

Question 16

Question
Selectați miorelaxantele cu acțiune antidepolarizantă și depolarizantă
Answer
 • Tubocurarină;
 • Azametoniu;
 • suxametoniu;
 • Pancuroniu;
 • Vecuroniu

Question 17

Question
Determinați preparatele alfa-1-adrenoblocante
Answer
 • Bisoprolol, carvedilol, metoprolol;
 • Nebivolol, amlodipina, nifedipina;
 • Prazozina, terazozina, doxazozina;
 • Alfuzozina, diltiazem, talinolol;
 • Urapidil, ketanserina, guanfacina.

Question 18

Question
Determinați preparatele beta-1-adrenoblocante
Answer
 • propranolol, pindolol, talinolol
 • atenolol, metoprolol, bisoprolol
 • nebivolol, carvedilol, labetalol
 • sotalol, esmolol, bisoprolol
 • oxprenolol, betaxolol, bopindolol

Question 19

Question
Determinați preparatele beta-adrenoblocante cu acțiune vasodilatatoare
Answer
 • Propranolol, atenolol, sotalol;
 • Talinolol, pindolol, propranolol;
 • Carvedilol, nebivolol, labetalol;
 • Bisoprolol, oxprenolol, labetalol;
 • Atenolol, esmolol, nebivolol.

Question 20

Question
Determinați preparatele alfa-beta-adrenoblocante
Answer
 • propranolol, pindolol, bisoprolol
 • timolol, metoprolol, talinolol
 • proxodolol, carvedilol, labetalol
 • sotalol, esmolol, bisoprolol
 • oxprenolol, betaxolol, bopindolol

Question 21

Question
Determinați preparatele dopaminoblocante
Answer
 • dopamina, dobutamina, metoclopramida
 • droperidol, levomepromazina, metoclopramida
 • rezerpina, metildopa, guanetidina
 • iohimbina, terasozina, droperidol
 • bretiliu, metildopa, guanetidina

Question 22

Question
Determinați preparatele simpatolitice
Answer
 • dobutamina, dopamina, metoclopramida
 • clorpromazina, droperidol, metoclopramida
 • metildopa, rezerpina, guanetidina
 • iohimbina, terasozina, guanetidina
 • metildopa, bretiliu, droperidol

Question 23

Question
Indicaţile alfa-beta adrenomimeticelor sânt cu excepţia:
Answer
 • astm bronşic
 • stop cardiac
 • coma hiperglicemică
 • bloc-atrioventricular
 • ca decongestionant al mucoaselor

Question 24

Question
Determinați preparatele alfa-2-adrenomimetice cu acțiune periferică
Answer
 • dobutamina, orciprenalina, norepinefrina
 • terbutalina, formoterol, salbutamol
 • efedrina, epinefrina, dopamina
 • epinefrina, norepinefrina, fenoterol
 • oximetazolina, nafazolina, xilometazolina

Question 25

Question
Determinați preparatele beta-2-adrenomimetice
Answer
 • terbutalina, formoterol, salbutamol
 • dobutamina, orciprenalina, norepinefrina
 • fenilefrina, etilefrina, xilometazolina
 • fenoterol,isoprenalina, efedrina
 • epinefrina, norepinefrina, dopamina

Question 26

Question
Determinați preparatele beta-1-adrenomimetice
Answer
 • salbutamol, bisoprolol, propranolol;
 • izoprenalina, orciprenalina, fenoterol;
 • dobutamina, dopexamina, dopamina;
 • epinefrina, fenilefrina, nebivolol;
 • atenolol, bisoprolol, metoprolol

Question 27

Question
Determinați preparatele alfa-1-adrenomimetice
Answer
 • dobutamina, orciprenalina, salbutamol
 • fenilefrina, etilefrina, midodrina
 • norepinefrina, terbutalina, formoterol
 • efedrina, epinefrina, dopamina
 • epinefrina, norepinefrina, fenoterol

Question 28

Question
Determinați preparatele alfa-2-adrenomimetice cu acțiune centrala
Answer
 • dobutamina, orciprenalina, fenoterol
 • metildopa, clonidina, guanfacina
 • norepinefrina, epinefrina, efedrina
 • epinefrina, norepinefrina, dopamina
 • oximetazolina, nafazolina, xilometazolina

Question 29

Question
Determinați grupele de preparate adrenergice ce cresc tensiunea arterial
Answer
 • alfa-adrenoblocante, beta-adrenomimetice
 • beta-adrenoblocante, simpatolitice
 • alfa-adrenomimetice, alfa-beta-adrenomimetice
 • alfa-2-adremimetice centrale și periferice
 • beta-2-adrenomimetice, alfa-2-adrenomimetice centrale

Question 30

Question
Determinați grupele de preparate adrenergice care micșorează tensiunea arterial
Answer
 • alfa-adrenoblocante, beta-adrenomimetice, dopaminomimetice
 • beta-2-adrenomimetice, alfa-2-adrenomimetice centrale
 • alfa-2-adremimetice centrale și periferice, alfa-beta-adrenomimetice
 • alfa-adrenomimetice, alfa-beta-adrenomimetice
 • beta-adrenoblocante, simpatolitice, alfa-adrenoblocante

Question 31

Question
Determinați grupele de preparate adrenergice ce cresc nivelul glucozei
Answer
 • alfa-adrenoblocante, beta-adrenoblocante, dopaminomimetice
 • beta-2-adrenomimetice, alfa-2-adrenomimetice centrale
 • alfa-2-adremimetice centrale și periferice, alfa-beta-adrenomimetice
 • alfa-adrenomimetice, alfa-beta-adrenomimetice, beta-adrenomimetice
 • beta-adrenoblocante, simpatolitice, alfa-adrenoblocante

Question 32

Question
Determinați efectele alfa-beta-adrenomimeticelor asupra cordului
Answer
 • inotrop negativ, batmotrop-negativ, cronotrop-pozitiv
 • dromotrop-pozitiv, batmotrop-pozitiv, cronotrop-pozitiv
 • inotrop-pozitiv, dromotrop-negativ, cronotrop-pozitiv
 • cronotrop-negativ, inotrop-negativ, batmotrop-negativ
 • inotrop-pozitiv, tonotrop-negativ, cronotrop-negativ

Question 33

Question
Determinați efectele alfa-beta-adrenomimeticelor asupra tensiunii arteriale
Answer
 • micșorează tensiunea arterială prin bradicardie și vasodilatație
 • crește tensiunea arterailă prin bradicardie și vasodilatație
 • crește tensiunea arterială prin tahicardie și vasodilatație
 • micșorează tensiunea arterailă prin tahicardie și vasoconstricție
 • crește tensiunea arterailă prin stimulare cardiacă și vasoconstricție

Question 34

Question
Determinați efectele alfa-adrenomimeticelor asupra tensiunii arteriale
Answer
 • micşorarea secreţiei reninei, tahicardie;
 • scăderea debitului cardiac şi a presiunii arteriale;
 • bradicardie reflectorie, reducerea microcirculație
 • acţiunea asupra centrului vasomotor cu scăderea tonusului vascular;
 • vasoconstricție coronoriană, cerebrală, creșterea tensiunii arteriale.

Question 35

Question
Determinați efectele alfa-adrenomimeticelor asupra microcirculației
Answer
 • crește prin tahicardie și vasodilatație
 • micșorează prin tahicardie și vasoconstrcșie
 • crește prin stimulare cardiacă și vasoconstricție
 • reduce prin arterio- și venoconstricție
 • crește prin arterio- și venodilatație

Question 36

Question
Determinați efectele beta-adrenomimeticelor asupra cordului
Answer
 • inotrop negativ, batmotrop-negativ, cronotrop-pozitiv
 • dromotrop-pozitiv, batmotrop-pozitiv, cronotrop-negativ
 • cronotrop-pozitiv, inotrop-negativ, batmotrop-negativ
 • cronotrop-pozitiv, dromotrop-pozitiv, inotrop-pozitiv
 • inotrop-pozitiv, tonotrop-negativ, cronotrop-negativ

Question 37

Question
Determinați efectele dopaminomimeticelor la doze mari asupra vaselor
Answer
 • constricția vaselor pielii, mucoaselor și mezenteriale prin alfa-receptori
 • constricția vaselor cerebrale și coronariene prin beta-receptori
 • dilatarea vaselor renale, mezenteriale prin alfa-receptori
 • constricția vaselor renale, mezenteriale și mucoaselor prin beta-receptori
 • dilatarea vaselor renale, mezenteriale și pielii prin alfa-receptori

Question 38

Question
Determinați efectele dopaminomimeticelor la doze mici asupra vaselor
Answer
 • inotrop negativ, batmotrop-negativ prin stimularea dopamino receptorilor
 • inotrop-pozitiv fără tahicardie prin stimularea dopamino receptorilor
 • inotrop-pozitiv, dromotrop-negativ prin stimularea beta-1- receptorilor
 • cronotrop-negativ, inotrop-negativ prin stimularea beta-2- receptorilor
 • tonotrop-negativ, cronotrop-pozitiv prin stimularea alfa- receptorilor

Question 39

Question
Determinați efectele dopaminomimeticelor la doze medii asupra cordului
Answer
 • inotrop negativ, batmotrop-negativ prin stimularea dopamino receptorilor
 • inotrop-pozitiv fără tahicardie prin stimularea dopamino receptorilor
 • inotrop-pozitiv, cronotrop-pozitiv prin stimularea beta-1- receptorilor
 • cronotrop-negativ, inotrop-negativ prin stimularea beta-2- receptorilor
 • tonotrop-negativ, cronotrop-pozitiv prin stimularea alfa- receptorilor

Question 40

Question
Determinați efectele beta-adrenomimeticelor asupra metabolismului
Answer
 • hipoglicemie, acidoză, lipoliză
 • hiperglicemie, hiperlactacidemie, hiperkaliemie
 • hipoglicemie, acidoză, reducerea metabolismului bazal (energetic)
 • alcaloză, hipokaliemie, hipoglicemie
 • crește metabolismul bazal, hipoglicemie, hipokaliemie

Question 41

Question
Determinați efectele beta-adrenomimeticelor asupra sistemului respirator
Answer
 • bronhoconstricție prin stimularea beta-1-adrenoreceptorilor
 • bronhoconstricție prin stimularea beta-2-adrenoreceptorilor
 • bronhodilatație prin stimularea beta-1-adrenoreceptorilor
 • bronhodilatație prin stimularea alfa-adrenoreceptorilor
 • bronhodilatacție prin stimularea beta-2-adrenoreceptorilor

Question 42

Question
Determinați efectul și mecanismul influenței alfa-adrenomimeticelor asupra cordului
Answer
 • tahicardie prin stimularea directă a receptorilor
 • tahicardie compensatorie la micșorarea tensiunii arteriale
 • bradicardie prin blocarea directă a receptorilor
 • bradicardie prin stimularea simpaticului
 • bradicardie reflectorie de origine vagală

Question 43

Question
Determinați efectele epinefrinei asupra tensiunii arteriale
Answer
 • micșorează prin acțiunea alfa-adrenomimetică
 • micșorează prin acțiune beta-1-adrenomimetică
 • crește prin acțiune alfa-adrenomimetică și beta-1-adrenomimetică
 • crește prin stimularea alfa-1 și alfa-2 adrenoreceptorilor, blocarea beta-1-receptorilor
 • crește prin acțiune beta-2-adrenomimetică

Question 44

Question
Determinați prin ce epinefrina se deosebește de norepinefrină asupra tensiunii arteriale
Answer
 • crește prin acțiune beta-2-adrenomimetică
 • micșorează prin acțiune beta-1-adrenomimetică
 • crește prin acțiune alfa-adrenomimetică și beta-2-adrenomimetică
 • crește prin stimularea alfa-1 și alfa-2 adrenoreceptorilor, blocarea beta-1-receptorilor
 • crește prin acțiunea beta și alfa-adrenomimetică și micșorează prin acțiunea beta-2-adrenomimetică

Question 45

Question
Indicaţi deosebirile farmacodinamice ale norepinefrinei faţă de epinefrină:
Answer
 • lipsa acţiunii agoniste faţă dealfa2-adrenoreceptori
 • acţiune bronholitică maipronunţată
 • lipsa acţiunii agoniste faţă debeta2-adrenoreceptori
 • lipsa acţiunii vasodilatatoare
 • bradicardie reflectorie pronunţată

Question 46

Question
Determinați indicațiile beta-2-adrenomimeticelor
Answer
 • hipertensiunea arterială, aritmii cardiace, astm bronșic
 • coma hipoglicemică, status astmatic, șoc cardiogen
 • hipotensiune arterială acută, hipertiroidism, șoc anafilactic
 • ateroscleroza vaselor cerebrale, criza hipertensivă, asocierea cu preparate de calciu
 • accese de astm bronșic, status astmatic, avort spontan

Question 47

Question
Determinați indicațiile beta-1-adrenomimeticelor
Answer
 • hipertensiunea arterială, aritmii cardiace, astm bronșic
 • coma hipoglicemică, status astmatic, șoc anafilactic
 • ateroscleroza vaselor cerebrale, asocierea cu preparate de calciu
 • hipotensiune arterială acută de tip hiperton, bradicardie, bloc atrio-ventricular
 • criza hipertensivă, accese de astm bronșic, asocierea cu anestezicele locale

Question 48

Question
Determinați indicațiile dopaminomimeticelor
Answer
 • hipertensiunea arterială, aritmii cardiace, astm bronșic
 • coma hipoglicemică, status astmatic, șoc anafilactic
 • hipotensiune arterială acută de tip hopoton și hiperton, șoc cardiogen
 • ateroscleroza vaselor cerebrale, asocierea cu preparate de calciu
 • criza hipertensivă, accese de astm bronșic, asocierea cu anestezicele locale

Question 49

Question
Numiţi indicaţiile pentru utilizarea dopaminei:
Answer
 • şoc cardiogen
 • fibrilaţieatrială
 • hipotensiune arterialăacută
 • hipotensiune arterialăcronică
 • insuficienţa cardiacăacută

Question 50

Question
Determinați preparate utilizate în hipotensiunea arterială de tip hipoton
Answer
 • salbutamol, terbutalina, fenoterol
 • fenilefrina, norepinefrina, etilefrina
 • orciprenalina, epinefrina, isoprenalina
 • dobutamina, formoterol, salmeterol
 • epinefrina, salbutamol, orciprenalina
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Tulburările circulației 11-39
Yanosh Yanosh