Biochimie 101-120

Description

Quiz on Biochimie 101-120, created by Rodion Stoev on 10/06/2022.
Rodion Stoev
Quiz by Rodion Stoev, updated more than 1 year ago
Rodion Stoev
Created by Rodion Stoev about 2 years ago
5664
0

Resource summary

Question 1

Question
101. LDL:
Answer
 • a. Conțin apoB48
 • b. Se formează în plasmă din chilomicroni
 • c. Se formează în plasmă din VLDL
 • d. Se sintetizează în ficat din HDL
 • e. Transportă colesterolul spre ficat

Question 2

Question
102. Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:
Answer
 • a. Asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali
 • b. Asigură absorbţia vitaminelor liposolubile
 • c. Servesc ca sursă de substanţe proteice
 • d. Participă la sinteza nucleotidelor
 • e. Sunt sursăde intermediari pentru sinteza bilirubinei

Question 3

Question
103. Lipidele sunt:
Answer
 • a. Substanţe organice solubile în apă
 • b. Substanţe neorganice solubile în apă
 • c. Substanţe organice solubile în solvenţi organici
 • d. Omogene după structură
 • e. Substanţe organice insolubile în apă

Question 4

Question
104. Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:
Answer
 • a. Acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă
 • b. Acizii graşi cu catenă lungă şi 2-monogliceridele - prin transport activ
 • c. Acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară
 • d. Acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie facilitată
 • e. Acidul fosfatidic - prin transport pasiv

Question 5

Question
105. Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:
Answer
 • a. Prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei
 • b. O moleculă de HSCoA suplimentara
 • c. Prezenţa trans-Δ2-cis-Δ4-dienoil-CoA-reductazei
 • d. Epimerazei ce modifică configuraţia grupei OH
 • e. O moleculă de NAD+ suplimentară

Question 6

Question
106. Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:
Answer
 • a. Lignoсeric
 • b. Oleic
 • c. Palmitoleic
 • d. Linolenic
 • e. Linoleic

Question 7

Question
107. Precursorul eicosanoizilor:
Answer
 • a. Acidul arahic
 • b. Acidul arahidonic
 • c. Acidul linolenic
 • d. Acidul fosfatidic
 • e. Acidul behenic

Question 8

Question
108. Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:
Answer
 • a. Foloseşte 2 molecule de malonil-ACP
 • b. Utilizează 2 molecule de NADPH
 • c. Finalizează cu formarea butiril-ACP
 • d. Finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
 • e. Forţa motrice a procesului este eliminarea CO2

Question 9

Question
109. Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:
Answer
 • a. Acil-CoA + NADH + H+
 • b. Trans-enoil-CoA + FADH2
 • c. Cetoacil-CoA + FADH2
 • d. Hidroxiacil-CoA + NADPH + H+
 • e. Trans-enoil-CoA + NADH + H+

Question 10

Question
110. Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:
Answer
 • a. Acil-CoA + NADH + H+
 • b. Enoil-CoA + FADH2
 • c. Cetoacil-CoA + FADH2
 • d. Hidroxiacil-CoA + NADPH + H+
 • e. Enoil-CoA + NADH + H+

Question 11

Question
111. Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:
Answer
 • a. Beta-hidroxiacil-CoA + NADH și betahidroxiacil-CoA dehidrogenaza
 • b. Trans-enoil-CoA + H2O și transacilaza
 • c. Beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ și hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
 • d. Beta-oxoacil-CoA + FADH2 și hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
 • e. Tioacil-CoA + NADH + H+ și tioesteraza

Question 12

Question
112. Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:
Answer
 • a. Enoil-CoA + H2O
 • b. Beta-hidroxiacil-CoA + NADH + H+
 • c. Beta-hidroxiacil-CoA
 • d. Acil-CoA + NADH + H+
 • e. Cetoacil-CoA

Question 13

Question
113. Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):
Answer
 • a. Ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
 • b. Beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP
 • c. Beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
 • d. Beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
 • e. Ca donator de hidrogeni se utilizează NADH

Question 14

Question
114. Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):
Answer
 • a. Este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul
 • b. Este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
 • c. Este însoţită de consumul unei molecule de CO2
 • d. Este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
 • e. Este catalizată de enzima tiolaza

Question 15

Question
115. Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:
Answer
 • a. Generarea acetoacetil-CoA
 • b. Formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
 • c. Ciclizarea scualenului
 • d. Formarea 5-pirofosfomevalonatului
 • e. S inteza acidului mevalonic din HMG-CoA

Question 16

Question
116. Referitor la compusul chimic prezentat sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • a. Este derivat a corpilor cetonici
 • b. Este baza structurală a glicerofosfolipidelor
 • c. Intră în structura ceramidei
 • d. Intră în structura acilglicerolilor
 • e. Este un aminoalcool dihidroxilic saturat

Question 17

Question
117. Referitor la compusul chimic prezentat sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • a. Este baza structurală a glicerofosfolipidelor
 • b. E component al sfingomielinei
 • c. Intră în structura acilglicerolilor
 • d. Este derivat al colesterolului
 • e. Este un aminoalcool dihidroxilic saturat

Question 18

Question
118. Referitor la compusul chimic prezentat sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • a. Este constituent al glicolipidelor
 • b. Este un aminoalcool dihidroxilic saturat
 • c. Este derivat al colesterolului
 • d. Este constituent a glicerofosfolipidelor
 • e. Intră în structura acilglicerolilor

Question 19

Question
119. Referitor la compusul chimic prezentat sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • a. Se formează în ficat în timpul reacției de reducere a acetoacetatului
 • b. Concentrația acestui compus scade în timpul unui post prelungit
 • c. Poate fi folosit pentru sinteza glucozei
 • d. Este folosit ca sursă de energie de către miocard
 • e. Este folosit ca sursă de energie în ficat

Question 20

Question
120. Referitor la compusul chimic prezentat sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • a. Spontan prin decarboxilare generează acetona
 • b. Poate fi redus la beta-hidroxibutirat
 • c. Se sintetizează din malonil-CoA
 • d. Sinteza lui are loc in citozol
 • e. Se utilizează ca substrat energetic în ficat
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 141-160
Rodion Stoev