Anatomia funcțională a sistemului neurovegetativ. Totalizare 1

Description

Medicine Quiz on Anatomia funcțională a sistemului neurovegetativ. Totalizare 1, created by Rusu Andriana on 29/03/2024.
Rusu Andriana
Quiz by Rusu Andriana, updated 4 months ago
Rusu Andriana
Created by Rusu Andriana 4 months ago
2268
0

Resource summary

Question 1

Question
CM. Ganglionul cervical inferior:
Answer
 • A. E denumit şi toracic superior
 • B. Se localizează la nivelul colului coastei I
 • C. Se află posterior de artera subclaviculară
 • D. Deseori fuzionează cu ganglionul toracic I
 • E. Lansează nervul jugular intern.

Question 2

Question
CM. De la ganglionul stelat pornesc:
Answer
 • A. Ramuri comunicante cenuşii spre nervii spinali C7-C8 şi T1
 • B. Ramuri spre artera subclaviculară
 • C. Nervul cardiac cervical inferior
 • D. Ramuri lingvale
 • E. Nervul laringian

Question 3

Question
CM. Ansa subclaviculară (Vieussens):
Answer
 • A. Cuprinde din faţă şi de jos artera subclaviculară
 • B. E formată prin dedublarea ramurei interganglionare dintre ganglionul cervical mediu şi cel inferior (sau stelat)
 • C. Se află medial de segmentul cervical al vagului
 • D. Conţine fibre parasimpatice
 • E. Lansează ramuri cardiace

Question 4

Question
CM. Sindromul arterei vertebrale (nervului vertebral, sau Barre-Lieou) e provocat de:
Answer
 • A. Excitarea plexului vertebral
 • B. Modificări morfologice a vertebrelor cervicale în osteohondroză
 • C. Anomalia Kimmerle
 • D. Lipsa ganglionului cervical mediu
 • E. Prezenţa ganglionului stelat

Question 5

Question
CM. Centrul ciliospinal:
Answer
 • A. Este un centru nervos simpatic
 • B. De la el pornesc fibre preganglionare, care întrerupându-se în ganglionul cervical superior inervează muşchiul dilatator al pupilei
 • C. Dilatarea pupilei se numeşte „midriază”
 • D. Excitarea lui provoacă mioză
 • E. Se mai numeşte Budge

Question 6

Question
CM. Ganglionii lanţului simpatic se unesc cu nervii spinali prin:
Answer
 • A. Ramuri comunicante albe
 • B. Ramuri comunicante cenuşii
 • C. Ramuri interganglionare
 • D. Fibre preganglionare
 • E. Fibre postganglionare

Question 7

Question
CS. Segmentul cervical al lanţului simpatic e compus din:
Answer
 • A. Patru ganglioni
 • B. Doi ganglioni şi ramuri interganglionare
 • C. Doi – trei ganglioni cu ramurile lor interganglionare
 • D. Trei ganglioni cu ramurile lor comunicante albe
 • E. Plexurile perivasculare din jurul arterei vertebrale

Question 8

Question
CM. Referitor la ansa Vieussens:
Answer
 • A. Se află pe artera subclaviculară
 • B. Uneşte ganglionii lanţului simpatic cervical superior cu cervical inferior
 • C. Conţine ramuri interganglionare
 • D. Se formează din ramurile nervului vag
 • E. Se află pe artera vertebrală

Question 9

Question
CM. Inervaţia inimii este dată de:
Answer
 • A. Nervii şi ramurile cardiace
 • B. Plexurile cardiace extraorganice
 • C. Plexurile cardiace intraorganice
 • D. Nervul frenic
 • E. Plexul esofagian

Question 10

Question
CM Nervii cardiaci pornesc de la:
Answer
 • A. Nervul frenic
 • B. Ganglionul cervical superior al lanţului simpatic
 • C. Ganglionii toracici II-V ai lanţului simpatic
 • D. Plexul celiac
 • E. Ganglionul cervical inferior al lanţului simpatic

Question 11

Question
CM. După V.P. Vorobiov din plexul subepicardial fac parte:
Answer
 • A. Plexul anterior al atriilor
 • B. Plexul ventricular comun
 • C. Plexul posterior stâng
 • D. Plexul posterior al atriului stâng
 • E. Plexul atrioventricular superior

Question 12

Question
CM. Sistemul conductil al cordului:
Answer
 • A. Constă din fibre musculare atipice
 • B. Centrii lui sunt reprezentaţi de nodurile sinuatrial şi atrioventricular
 • C. Nodul sinuatrial se află în peretele anterior al ventriculului drept
 • D. Nodul atrioventricular e situat în septul interventricular
 • E. Include noduri şi fascicule

Question 13

Question
CM. În unele maladii cardiace durerea referită e localizată:
Answer
 • A. În regiunea epigastrică
 • B. Pe faţa laterală a hemitoracelui stâng
 • C. În regiunea umărului stâng
 • D. Pe faţa medială a membrului superior liber stâng
 • E. În regiunea hipocondrului stâng

Question 14

Question
CM. Inima este inervată de:
Answer
 • A. Nervul cardiac cervical superior
 • B. Nervul cardiac cervical mediu
 • C. Plexul aortal toracic
 • D. Plexul subclavicular
 • E. Nervul cardiac cervical inferior

Question 15

Question
CS. Inervaţia simpatică a cordului este asigurată de:
Answer
 • A. Nucleul intermediolateral al segmentelor C8-T4
 • B. Ganglionul jugular superior al nervului vag
 • C. Plexul carotid comun
 • D. Ganglionul inferior al nervului vag
 • E. Neuronii de tipul Doghiel II

Question 16

Question
CM. Inervaţia aferentă a cordului este asigurată de neuronii:
Answer
 • A. Ganglionilor spinali C7-T4
 • B. Ganglionilor superiori şi inferiori ai nervului vag
 • C. De tipul Doghiel II
 • D. Ganglionilor spinali T12-L1
 • E. Ganglionului pterigopalatin

Question 17

Question
CM. Cu privire la inervaţia parasimpatică a cordului:
Answer
 • A. Este asigurată de nucleul dorsal al nervului vag
 • B. O parte din fibrele parasimpatice trece în componența nervului laringian recurent
 • C. Se implică nervul frenic
 • D. Ca sursă servesc ramurile cardiace cervicale inferioare
 • E. Participă şi nervul splanhnic mic

Question 18

Question
CM. Nervii vagi trec prin mediastinul (PNA):
Answer
 • A. Anterior
 • B. Posterior
 • C. Superior
 • D. Mijlociu
 • E. Inferior

Question 19

Question
CM. În mediastinul posterior (PNA) se disting:
Answer
 • A. Venele azigos şi hemiazigos
 • B. Aorta ascendentă
 • C. Lanţul simpatic
 • D. Vena cavă inferioară
 • E. Ductul limfatic toracic

Question 20

Question
CM. Segmentul toracic al lanţului simpatic:
Answer
 • A. Include 10-12 ganglioni toracici
 • B. Se leagă cu nervii spinali toracici prin rr. communicantes albi şi rr. communicantes grisei
 • C. Lansează nervii intercostali
 • D. De la el pornesc ramuri spre organele cavităţii toracice (nn. cardiaci thoracici, rr. pulmonales thoracici, rr. oesophageales
 • E. Nu contribuie la inervaţia viscerelor abdominale

Question 21

Question
CM Nervii splanchnici:
Answer
 • A. Splanhnicul mare e format din câteva ramuri de la ganglionii toracici V-IX ai lanţului simpatic
 • B. Splanhnicul mic începe de la ganglionii toracici VIII-X ai lanţului simpatic
 • C. Splanhnicul mare trece în cavitatea abdominală prin hiatul aortic al diafragmei
 • D. Splanhnicul mic la trecerea sa în cavitatea abdominală însoţeşte lanţul simpatic
 • E. Ambii ating ganglionii plexului celiac

Question 22

Question
CM. În cavitatea toracică există plexurile vegetative:
Answer
 • A. Cardiace (superficial şi profund)
 • B. Pulmonar
 • C. Aortic ascendent
 • D. Esofagian
 • E. Pleural

Question 23

Question
CM. Plexul pulmonar e format din:
Answer
 • A. Ramuri de la nervii intercostali
 • B. Ramuri de la nervul frenic
 • C. Ramuri de la nervul vag
 • D. Nervii splanhnici mare şi mic
 • E. Ramuri de la ganglionii toracici ai lanţului simpatic

Question 24

Question
CS. Ganglionii toracici ai lanţului simpatic:
Answer
 • A. Sunt în număr de 16-20
 • B. Sunt localizați pe faţa anterioară a corpurilor vertebrelor
 • C. Anterior de ganglioni se află nervii intercostali, arterele şi venele intercostale
 • D. Spre ganglioni vin ramuri comunicante albe
 • E. De la ganglioni pornesc ramuri comunicante albe

Question 25

Question
CM. La formarea plexului esofagian participă ramuri de la nervii:
Answer
 • A. Vag
 • B. Ganglionilor toracici ai lanţului simpatic
 • C. Intercostali
 • D. Frenic
 • E. Splanhnici mare şi mic

Question 26

Question
CM. Plexurile nervoase vegetative ale organelor parenchimatoase sunt localizate:
Answer
 • A. În jurul vaselor sangvine
 • B. În ţesutul parenchimatos
 • C. În tunica seroasă
 • D. În stroma organului
 • E. În tunica musculară

Question 27

Question
CS. Plexul celiac se află:
Answer
 • A. În jurul aortei toracice
 • B. În jurul trunchiului celiac
 • C. În bazinul mic
 • D. La nivelul bifurcaţiei aortei abdominale
 • E. În pereţii inimii

Question 28

Question
CM. Plexul celiac conţine fibre:
Answer
 • A. Preganglionare simpatice
 • B. Preganglionare parasimpatice
 • C. Postganglionare parasimpatice
 • D. Postganglionare simpatice
 • E. Aferente (senzitive)

Question 29

Question
CS. În ganglionii celiaci (semilunari) ai plexului celiac fac sinapsă fibrele:
Answer
 • A. Nervilor splanhnici
 • B. Ambilor nervi vagi
 • C. Doar a nervului vag drept
 • D. Nervilor frenici
 • E. Nervilor intercostali inferiori

Question 30

Question
CM Ganglionii lombari ai lanţului simpatic lansează următoarele ramuri:
Answer
 • A. Comunicante albe
 • B. Comunicante cenuşii
 • C. Spre plexurile celiac şi aortic abdominal
 • D. Spre plexul hipogastric inferior
 • E. Anterioare şi posterioare

Question 31

Question
CS. In cavitatea abdominală se descriu următorii ganglioni parasimpatici:
Answer
 • A. Celiaci
 • B. Renali
 • C. Mezenteric superior
 • D. Intramurali, intraorganici şi paraorganici
 • E. Mezenteric inferior

Question 32

Question
CS. Fibrele nervoase din componenţa ramurilor comunicante albe ale nervilor spinali lombari sunt:
Answer
 • A. Senzitive
 • B. Somatomotorii
 • C. Mielinice
 • D. Amielinice
 • E. Mixte

Question 33

Question
CS. Fibrele nervoase din componenţa ramurilor comunicante cenuşii ale nervilor spinali lombari sunt:
Answer
 • A. Mielinice
 • B. Amielinice
 • C. Senzitive
 • D. Somatomotorii
 • E. Preganglionare

Question 34

Question
CM. Viscerele care primesc inervaţie din plexul celiac sunt:
Answer
 • A. Ficatul
 • B. Uterul
 • C. Vezica urinară
 • D. Rinichii
 • E. Stomacul

Question 35

Question
CS. Stomacul e inervat de ramurile:
Answer
 • A. Plexului mezenteric superior
 • B. Plexului mezenteric inferior
 • C. Plexului celiac
 • D. Plexului intermezenteric
 • E. Plexului hipogastric superior

Question 36

Question
CM. Ganglionii lombari ai lanţului simpatic sunt:
Answer
 • A. Localizaţi lateral de muşchiul psoas mare
 • B. Localizaţi medial de muşchiul psoas mare
 • C. Plasaţi pe faţa anterolaterală a vertebrelor lombare
 • D. Acoperiţi de fascia endoabdominală
 • E. De regulă 5-7 la număr

Question 37

Question
CS. Plexul hipogastric superior este localizat:
Answer
 • A. În jurul trunchiului celiac
 • B. Pe faţa anterioară a corpului vertebrei LV
 • C. La nivelul bifurcaţiei aortei
 • D. În bazinul mic
 • E. De-a lungul ramurilor viscerale ale aortei abdominale

Question 38

Question
CM. Plexul hipogastric inferior se găseşte:
Answer
 • A. Pe bifurcaţia aortei
 • B. În bazinul mic
 • C. În jurul aortei abdominale
 • D. Pe m. levator ani
 • E. De-a lungul ramurilor viscerale ale aortei abdominale

Question 39

Question
CM. Ganglionii sacrali ai lanţului simpatic dau următoarele ramuri:
Answer
 • A. Comunicante albe
 • B. Comunicante cenuşii
 • C. Spre plexul hipogastric superior
 • D. Spre plexul hipogastric inferior
 • E. Spre plexul celiac

Question 40

Question
CM. Plexul hipogastric inferior se formează din:
Answer
 • A. Nervii splanhnici pelvini
 • B. Nervii splanhnici mare şi mic
 • C. Ramurile nervului vag
 • D. Fibre postganglionare ale ganglionilor sacrali ai lanţului simpatic
 • E. Fibrele postganglionare ale ganglionilor lombari ai lanţului simpatic

Question 41

Question
CM. Inervaţia pancreasului se realizează din:
Answer
 • A. Trunchiul vagal anterior
 • B. Plexul mesenteric inferior
 • C. Plexul hepatic
 • D. Plexul splenic
 • E. Trunchiul vagal posterior

Question 42

Question
CM. Există următoarele plexuri nervoase ale organelor cavitare din cavitatea abdominală:
Answer
 • A. Submuscular
 • B. Subseros
 • C. Mienteric (Auerbach)
 • D. Interseros
 • E. Submucos (Meissner)

Question 43

Question
CS. Plexul vegetativ suprarenal se formează din ramurile ganglionilor:
Answer
 • A. Mezenteric superior
 • B. Celiaci
 • C. Renali
 • D. Aortorenali
 • E. Lienali

Question 44

Question
CM. Plexul renal se formează din ramuri de la ganglionii:
Answer
 • A. Celiaci
 • B. Aortorenali
 • C. Diafragmatici
 • D. Cavali
 • E. Lienali

Question 45

Question
CS. Ganglionii lombari ai lanţului simpatic drept şi stâng se leagă prin:
Answer
 • A. Fibre comisurale
 • B. Ramuri interganglionare longitudinale
 • C. Ramuri interganglionare transversale
 • D. Ramuri comunicante albe
 • E. Ţesut conjunctiv lax

Question 46

Question
CS. Plexul intermezenteric leagă:
Answer
 • A. Plexul celiac cu cel hipogastric superior
 • B. Plexul mezenteric superior cu cel mesenteric inferior
 • C. Plexul mezenteric inferior cu plexul renal
 • D. Plexurile de pe ramurile parietale ale aortei abdominale
 • E. Plexul mesenteric superior cu plexul hepatic posterior

Question 47

Question
CS. De la plexul mezenteric inferior începe:
Answer
 • A. Plexul intermezenteric
 • B. Plexul rectal superior
 • C. Plexul rectal inferior
 • D. Plexul aortorenal
 • E. Plexul celiac

Question 48

Question
CS. Plexul ureteric derivă din:
Answer
 • A. Plexul suprarenal
 • B. Plexul aortorenal
 • C. Plexul renal
 • D. Plexul mezenteric superior
 • E. Plexul mesenteric inferior
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Epithelial tissue
Morgan Morgan
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Respiratory anatomy
James Murdoch
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Neuro system
James Murdoch