Anatomia funcțională a sistemului neurovegetativ. Totalizare 1

Description

Medicine Quiz on Anatomia funcțională a sistemului neurovegetativ. Totalizare 1, created by Rusu Andriana on 29/03/2024.
Rusu Andriana
Quiz by Rusu Andriana, updated 4 months ago
Rusu Andriana
Created by Rusu Andriana 4 months ago
1938
0

Resource summary

Question 1

Question
CM. Din formaţiunile, care conţin centri nervoşi vegetativi suprasegmentari fac parte:
Answer
 • A. Hipotalamusul
 • B. Formaţiunea reticulată
 • C. Sistemul limbic
 • D. Cerebelul
 • E. Măduva spinării

Question 2

Question
CM. Căile conductoare eferente ale reflexelor vegetative condiţionate trec prin:
Answer
 • A. Fasciculul longitudinal posterior
 • B. Tractul tectospinal
 • C. Tractul rubrospinal
 • D. Fasciculul paraependimal
 • E. Tractul vestibulospinal

Question 3

Question
CM. Fibrele postganglionare sunt:
Answer
 • A. Amielinice
 • B. Mielinice
 • C. Senzoriale
 • D. Musculare sau glandulare
 • E. Mai groase ca cele preganglionare

Question 4

Question
CM. Viteza de propagare a influxului nervos prin fibrele vegetative este de:
Answer
 • A. 100 m/sec
 • B. 120 m/sec
 • C. 10 m/sec
 • D. 1 m/sec
 • E. 30 m/sec

Question 5

Question
CM. Circuitul nervos al reflexului vegetativ necondiţionat se conectează:
Answer
 • A. La nivelul cerebelului
 • B. În trunchiul cerebral
 • C. În măduva spinală
 • D. În sistemul limbic
 • E. La nivelul triunghiului olfactiv

Question 6

Question
CS. Sistemul nervos autonom funcţionează:
Answer
 • A. Numai în starea de veghe
 • B. Numai în timpul somnului
 • C. Permanent (nonstop)
 • D. După micul dejun
 • E. După prânz

Question 7

Question
CM. Plexurile nervoase autonome (vegetative) se localizează:
Answer
 • A. Între muşchii scheletici
 • B. Pe traiectul vaselor sangvine
 • C. În pereţii organelor cavitare
 • D. În cavitatea primară a corpului
 • E. În cavităţile trunchiului

Question 8

Question
CS. Propagarea influxului nervos la nivelul sinapselor fibrelor preganglionare se realizează prin intermediul:
Answer
 • A. Adrenalinei
 • B. Serotoninei
 • C. Dopaminei
 • D. Acetilcolinei
 • E. Statinelor

Question 9

Question
CM. La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele nervoase postganglionare elimină:
Answer
 • A. Acetilcolină
 • B. Noradrenalină
 • C. Adrenalină
 • D. Serotonină
 • E. Morfină

Question 10

Question
CS. La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele parasimpatice elimină:
Answer
 • A. Adrenalină
 • B. Noradrenalină
 • C. Liberine
 • D. Statine
 • E. Acetilcolină

Question 11

Question
CM. Indicaţi componentele sistemului nervos vegetativ:
Answer
 • A. Sistemul nervos simpatic
 • B. Sistemul nervos parasimpatic
 • C. Sistemul nervos metasimpatic / enteric
 • D. Sistemul nervos central
 • E. Sistemul nervos periferic

Question 12

Question
CM. Mediatori ai sistemului nervos metasimpatic sunt:
Answer
 • A. Adrenalina
 • B. Histamina
 • C. Acidul gama-aminobutiric (GABA)
 • D. Acetilcolina
 • E. Serotonina

Question 13

Question
CS. La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele simpatice elimină:
Answer
 • A. Adrenalină
 • B. Acetilcolină
 • C. Noradrenalină
 • D. Serotonină
 • E. Dopamină

Question 14

Question
CS. Ganglionul ciliar se află:
Answer
 • A. În fosa pterigopalatină
 • B. La baza externa a craniului
 • C. În orbită
 • D. În fosa submandibulară
 • E. Pe fața laterală a nervului mandibular

Question 15

Question
CM. Nervul oculomotor conţine fibre nervoase:
Answer
 • A. Somatomotorii
 • B. Senzitive
 • C. Simpatice
 • D. Parasimpatice preganglionare
 • E. Parasimpatice postganglionare

Question 16

Question
CM. Indicaţi nucleii nervului oculomotor:
Answer
 • A. Nucleus solitarius
 • B. Nucleus salivatorius inferior
 • C. Nucleus motorius
 • D. Nuclei accessorii
 • E. Nucleus mesencephalicus

Question 17

Question
CS. Fibrele parasimpatice postganglionare de la ganglionul ciliar inervează:
Answer
 • A. Muşchii drepţi ai globului ocular
 • B. Glanda lacrimală
 • C. Muşchii ciliar şi sfincter al pupilei
 • D. Glandele salivare
 • E. Muşchii oblici ai globului ocular

Question 18

Question
CS. Fibrele parasimpatice postganglionare ale ganglionului pterigopalatin inervează:
Answer
 • A. Musculatura netedă a globului ocular
 • B. Glanda lacrimală
 • C. Glanda parotidă
 • D. Glanda submandibulară
 • E. Glanda sublingvală

Question 19

Question
CM. Ganglionul ciliar face conexiune cu:
Answer
 • A. Nervus frontalis
 • B. Nervus nasociliaris
 • C. Nervus lacrimalis
 • D. Nervus oculomotorius
 • E. Nervus infraorbitalis

Question 20

Question
CM. Nervul auriculotemporal conţine fibre:
Answer
 • A. Senzitive
 • B. Somatomotorii
 • C. Secretorii (parasimpatice postganglionare)
 • D. Senzoriale (gustative)
 • E. Preganglionare simpatice

Question 21

Question
CM. Inervaţia secretorie a glandei submandibulare este asigurată de:
Answer
 • A. Perechea a V
 • B. Perechea a VII
 • C. Perechea a IX
 • D. Fibre emergente de la ganglionul cervical superior al lanțului simpatic
 • E. Ramuri emergente de la ganglionul cervical mediu al lanțului simpatic

Question 22

Question
CS. Inervaţia parasimpatică a glandei sublingvale este realizată de:
Answer
 • A. Perechea VII
 • B. Perechea IX
 • C. Perechea X
 • D. Fibre emergente de la ganglionul cervical superior al lanțului simpatic
 • E. Ramuri emergente de la ganglionul cervical inferior al lanțului simpatic

Question 23

Question
CM. Indicaţi nucleele perechii a VII de nervi cranieni:
Answer
 • A. Nuclei tractus solitarii
 • B. Nucleus ambiguus
 • C. Nucleus salivatorius superior
 • D. Nucleus salivatorius inferior
 • E. Nucleus nervi facialis

Question 24

Question
CM. Care glande sunt inervate de nervul facial:
Answer
 • A. Gl. parotidă
 • B. Gl. lacrimală
 • C. Gl. tiroidă
 • D. Gl. sublinguală
 • E. Gl. submandibulară

Question 25

Question
CM. Perechea a VII de nervi cranieni inervează parasimpatic următoarele glande:
Answer
 • A. Lacrimală
 • B. Parotidă
 • C. Submandibulară
 • D. Sublinguală
 • E. Tiroidă

Question 26

Question
CM. Nervus canalis pterygoidei se formează din:
Answer
 • A. Nervus petrosus minor
 • B. Chorda tympani
 • C. Nervus petrosus major
 • D. Nervus petrosus profundus
 • E. Nervus stapedius

Question 27

Question
CM. Nucleii nervului facial sunt:
Answer
 • A. Nucleus salivatorius superior
 • B. Nucleus salivaorius inferior
 • C. Nucleus nervi facialis
 • D. Nuclei tractus solitarii
 • E. Nucleus ambiguus

Question 28

Question
CM. La nivelul canalului facial de la nervus facialis se desprind ramurile:
Answer
 • A. Rami zygomatici
 • B. Nervus petrosus major
 • C. Chorda tympani
 • E. Nervus petrosus profundus
 • D. Nervus stapedius

Question 29

Question
CS. Indicaţi sursa de inervaţie parasimpatică a glandei lacrimale:
Answer
 • A. Nervus facialis (nervus intermedius)
 • B. Nervus glossopharyngeus
 • C. Nervus vagus
 • D. Nervus ophthalmicus
 • E. Nervus lacrimalis

Question 30

Question
CS. Indicaţi sursa de inervaţie parasimpatică a glandei submandibulare:
Answer
 • A. Nervus facialis
 • B. Nervus vagus
 • C. Nervus glossopharyngeus
 • D. Ansa cervicalis
 • E. Nervus mandibularis

Question 31

Question
CS. Nucleul salivator superior aparţine nervului:
Answer
 • A. V
 • B. VIII
 • C. IX
 • D. VII
 • E. X

Question 32

Question
CM. Perechea a X de nervi cranieni are următoarele nuclee:
Answer
 • A. Nucl. salivator superior
 • B. Nucl. salivator inferior
 • C. Nucleus ambiguus
 • D. Nucl. tractului solitar
 • E. Nucl. dorsal al nervului vag

Question 33

Question
CM. Inervaţia secretorie a glandei parotide este realizată de:
Answer
 • A. Perechea V
 • B. Perechea VII
 • C. Perechea IX
 • D. Fibrele emergente de la ganglionul cervical superior al tr. simpatic
 • E. Ramuri emergente de la plexul cervical

Question 34

Question
CM. Fibrele preganglionare care inervează glandele salivare se întrerup în ganglionii:
Answer
 • A. Otic
 • B. Ciliar
 • C. Pterigopalatin
 • D. Submandibular
 • E. Cervical superior al lanţului simpatic

Question 35

Question
CM. Perechea a IX de nervi cranieni inervează:
Answer
 • A. Glanda lacrimală
 • B. Glanda tiroidă
 • C. Mucoasa de pe rădăcina limbii
 • D. Glanda sublinguală
 • E. Glanda parotidă

Question 36

Question
CM. Nuclei nervi glossopharyngei:
Answer
 • A. Nuclei tractus solitarii
 • B. Nucleus salivatorius inferior
 • C. Nucleus ambiguus
 • D. Nucleus accessorius
 • E. Nucleus tractus spinalis

Question 37

Question
CM. Rădăcinile anterioare ale nervilor spinali:
Answer
 • A. Sunt senzitive
 • B. Sunt motorii
 • C. Conţin fibre somatomotorii şi vegetative preganglionare (C8, T1-T12, L1-L3)
 • D. Conţin fibre senzitive si motorii
 • E. Conţin toate tipurile de fibre

Question 38

Question
CM. Ramuri comunicante albe posedă:
Answer
 • A. Toţi nervii spinali
 • B. Numai nervii spinali cervicali
 • C. Nervii C8-T1-T12, L1-L3
 • D. Toţi nervii spinali toracici
 • E. Doar nervii spinali sacraţi şi lombari

Question 39

Question
CM. Nervul spinal:
Answer
 • A. Ramurile lui comunicante albe conţin fibre preganglionare simpatice
 • B. Ramurile lui comunicante albe conţin fibre postganglionare
 • C. Ramura posterioară a I nerv spinal este motorie
 • D. Ramura posterioară a I nerv spinal este mixtă
 • E. Ramura posterioară a I nerv spinal este senzitivă

Question 40

Question
CM. Ramurile comunicante cenuşii ale nervului spinal:
Answer
 • A. Sunt formate din fibre postganglionare
 • B. Pornesc de la ganglionii lanţului simpatic spre toţi nervii spinali (31 perechi)
 • C. Sunt formate din fibre preganglionare
 • D. Fibrele din componenţa lor inervează glandele pielii, muşchii pieloşi şi vasele sangvine
 • E. Asigura inervaţia trofica a muşchilor striaţi

Question 41

Question
CS. Nervii spinali C8-L3 posedă ramurile:
Answer
 • A. Anterioară şi posterioară
 • B. Anterioară, posterioară, meningială
 • C. Anterioară, posterioară, meningială şi comunicantă albă
 • D. Anterioară, posterioară şi comunicantă cenuşie
 • E. Anterioară, posterioară, comunicante albă şi cenuşie

Question 42

Question
CM. Selectați afirmaţiile corecte:
Answer
 • A. Ramurile posterioare ale nervilor spinali se anastomozează şi formează plexuri
 • B. Ramurile dorsale inervează pielea şi musculatura regiunii dorsale a trunchiului
 • C. Ramura comunicantă albă conţine fibre vegetative preganglionare
 • D. Ramura meningială conţine fibre vasomotoare pentru meninge
 • E. Toţi nervii spinali au ramură comunicantă albă

Question 43

Question
CS. Cel mai voluminos ganglion al lanţului simpatic e:
Answer
 • A. Primul cervical
 • B. Primul toracic
 • C. Al treilea lombar
 • D.Primul sacral
 • E. Ultimul coccigian

Question 44

Question
CS. Stelat e denumit ganglionul:
Answer
 • A. Cervical inferior
 • B. Cervicotoracic
 • C. Toracic V
 • D. Toracolombar
 • E. Sacrococcigian

Question 45

Question
CM. De la ganglionul cervical superior pornesc:
Answer
 • A. Nervul carotidian intern
 • B. Nervii carotidieni externi
 • C. Nervul jugular
 • D. Nervul cardiac cervical superior
 • E. Nervii esofagogastrici

Question 46

Question
CM. Plexul carotidian intern continuă cu plexurile:
Answer
 • A. Cavernos
 • B. Oftalmic
 • C. Carotidian comun
 • D. Vertebral
 • E. Carotidian extern

Question 47

Question
CS. În canalul carotidian de la plexul carotidian intern pornesc:
Answer
 • A. Nervii caroticotimpanici
 • B. Nervul pietros mare
 • C. Coarda timpanului
 • D. Nervul pietros mic
 • E. Nervul pietros profund

Question 48

Question
CM. Plexul faringian e format de:
Answer
 • A. Ramurile laringofaringiene
 • B. Ramurile faringiene vagale
 • C. Nervul laringian superior
 • D. Ansa subclaviculară
 • E. Ramuri faringiene ale nervului glosofaringian
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Epithelial tissue
Morgan Morgan
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Respiratory anatomy
James Murdoch
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Neuro system
James Murdoch