Anatomia funcțională a sistemului neurovegetativ. Totalizare 1

Description

Medicine Quiz on Anatomia funcțională a sistemului neurovegetativ. Totalizare 1, created by Rusu Andriana on 29/03/2024.
Rusu Andriana
Quiz by Rusu Andriana, updated 4 months ago
Rusu Andriana
Created by Rusu Andriana 4 months ago
2170
0

Resource summary

Question 1

Question
CM. Sistemul nervos realizează următoarele funcții:
Answer
 • A. Legătura dintre organism şi mediul ambiant
 • B. Reglarea şi coordonarea funcțiilor celulelor, ţesuturilor, organelor şi sistemelor de organe, menținând homeostazia
 • C. Integrarea organelor şi sistemelor de organe, unind organismul într-un tot unitar
 • D. Reglarea stării de veghe şi somn
 • E. Fagocitoza în organism

Question 2

Question
CM. Se disting sinapsele:
Answer
 • A. Axomotore somato-somatice
 • B. Axosomatice
 • C. Axodendritice
 • D. Somatodendritice
 • E. Axoaxonale

Question 3

Question
CM. Topografic toți receptorii pot fi identificaţi ca:
Answer
 • A. Troforeceptori
 • B. Mecanoreceptori
 • C. Exteroreceptori
 • D. Proprioreceptori
 • E. Interoreceptori

Question 4

Question
CM. Receptorii:
Answer
 • A. Colectează informaţii din mediul extern
 • B. Colectează informaţii din mediul intern
 • C. Generează impulsuri nervoase
 • D. Selectează informaţiile culese
 • E. Realizează reacţii de răspuns

Question 5

Question
CM. Funcțional neuronul poate fi:
Answer
 • A. Senzitiv sau aferent
 • B. Motor sau eferent
 • C. Intercalar sau conectant
 • D. Neurosecretor
 • E. Neuroimunitar

Question 6

Question
CS. Axonul are următoarele caractere, CU O EXCEPŢIE:
Answer
 • A. Prezintă axoplasmă
 • B. Conţine neurofibrile
 • C. Conduce impulsul nervos centripet
 • D. Este delimitat de axolemă
 • E. Prezintă la extremitatea distală butoni terminali

Question 7

Question
CS. Neuronul are următoarele caractere, CU O EXCEPŢIE:
Answer
 • A. Poate avea formă stelată, piramidală
 • B. Este unitatea morfofuncţională a sistemului nervos
 • C. Poate avea mai multe prelungiri
 • D. Se găseşte numai în interiorul nevraxului
 • E. Generează şi conduce impulsurile nervoase

Question 8

Question
CS. Teaca de mielină are următoarele caractere, CU O EXCEPŢIE:
Answer
 • A. Este formată de celulele neurogliei
 • B. Izolează fibra nervoasă de fibrele învecinate
 • C. Este continuă
 • D. Asigură nutriţia cilindraxului
 • E. Este caracteristică fibrelor cu viteză mare de conducere

Question 9

Question
CS. Rădăcina anterioară a nervului spinal conţine:
Answer
 • A. Dendritele şi axonii neuronilor din ganglionul spinal
 • B. Axonii neuronilor somatomotori medulari
 • C. Axonii neuronilor visceromotori medulari
 • D. Axonii neuronilor somatomotori şi visceromotori medulari
 • E. Axonii neuronilor vegetativi medulari

Question 10

Question
CS. Substanța cenușie a coarnelor anterioare formează nuclei:
Answer
 • A. Senzitivi
 • B. Motori
 • C. Vegetativi
 • D. Visceromotori
 • E. Parasimpatici

Question 11

Question
CM. Substanţa cenuşie conţine:
Answer
 • A. Neuroni somatomotori
 • B. Neuroni vegetativi
 • C. Neuroni somatosenzitivi
 • D. Celule nervoase reticulare
 • E. Neuroni piramidali

Question 12

Question
CM. În coarnele laterale ale substanţei medulare cenuşii se află neuroni:
Answer
 • A. Somatomotori
 • B. Visceromotori
 • C. Somatosenzitivi
 • D. Viscerosenzitivi
 • E. Intercalari

Question 13

Question
CM. Axonii neuronilor visceromotori părăsesc măduva spinării prin:
Answer
 • A. Rădăcina posterioară a nervului spinal
 • B. Rădăcina anterioară a nervului spinal
 • C. Fisura mediană anterioară a măduvei
 • D. Șanţul lateral anterior
 • E. Şanţul posterolateral

Question 14

Question
CS. Sunt situați în bulb nucleii, CU EXCEPŢIA:
Answer
 • A. Ambiguu
 • B. Dorsal al nervului X
 • C. Gracilis
 • D. Salivator inferior
 • E. Interpus

Question 15

Question
CS. Care dintre următorii nuclei nu ţine de rombencefal?
Answer
 • A. Nucleus fastigii
 • B. Nucleus gracilis
 • C. Nucleul olivar inferior
 • D. Nucleii nervului vag
 • E. Nucleul oculomotor accesoriu

Question 16

Question
CM. În bulbul rahidian se localizează centrii:
Answer
 • A. Olfactiv
 • B. Vizual
 • C. Respirației
 • D. Acustic
 • E. Circulației sangvine

Question 17

Question
CM. În medulla oblongata se află nucleii:
Answer
 • A. Salivator inferior
 • B. Salivator superior
 • C. Ambiguu
 • D. Ai tractului solitar
 • E. Motor al nervului trigemen

Question 18

Question
CS. În punte se află următorii nuclei, EXCEPTÂND nucleul:
Answer
 • A. Motor al nervului VI
 • B. Senzitivi ai nervului VIII
 • C. Senzitiv al nervului V
 • D. Salivator superior
 • E. Salivator inferior

Question 19

Question
CM. Nucleii salivatori superior și inferior aparțin nervilor cranieni:
Answer
 • A. V
 • B. VII
 • C. VIII
 • D. IX
 • E. X

Question 20

Question
CM. Nucleii vegetativi ai fosei romboide sunt:
Answer
 • A. Mezencefalic
 • B. Salivator superior
 • C. Dorsal al nervului vag
 • D. Ventrolateral
 • E. Lacrimal

Question 21

Question
CM. Nervul glosofaringian are în fosa romboidă nucleii:
Answer
 • A. Dorsal
 • B. Ambiguu
 • C. Spinal
 • D. Ai tractului solitar
 • E. Salivator inferior

Question 22

Question
CM. Nervul vag este reprezentat la nivelul fosei romboide de nucleii:
Answer
 • A. Pontin
 • B. Ai tractului solitar
 • C. Ambiguu
 • D. Dorsal
 • E. Spinal

Question 23

Question
CM. Hipotalamusul este un centru de integrare a:
Answer
 • A. Sistemului limbic
 • B. Formației reticulate
 • C. Sistemului nervos parasimpatic
 • D. Sistemului nervos simpatic
 • E. Glandelor endocrine

Question 24

Question
CM. Hipotalamusul:
Answer
 • A. Se extinde de la chiasma optică până la tija hipofizei
 • B. Funcţional i se disting trei zone, iar morfologic – cinci arii
 • C. Produce hormoni stocaţi în lobul posterior al hipofizei
 • D. În nucleul lui supraoptic are loc elaborarea oxitocinei
 • E. Reprezintă un centru superior de termoreglare

Question 25

Question
CM. Din porțiunea periferică a sistemului nervos autonom fac parte:
Answer
 • A. Măduva spinării
 • B. Nervii splanhnici mare și mic
 • C. Plexurile perivasculare
 • D. Hipotalamusul
 • E. Ganglionii intraorganici

Question 26

Question
CS. Porţiunea centrală a sistemului nervos simpatic se află în segmentele medulare:
Answer
 • A. C3-T12
 • B. C8-L3
 • C. C1-T4
 • D. L2-S3
 • E. În toate segmentele

Question 27

Question
CM. Ganglioni parasimpatici sunt:
Answer
 • A. Spinali
 • B. Ciliar
 • C. Pterigopalatin
 • D. Otic
 • E. Submandibular

Question 28

Question
CM. Particularități caracteristice sistemului nervos somatic:
Answer
 • A. Inervaţia musculaturii netede
 • B. Inervaţia musculaturii striate
 • C. Amplasarea segmentară a centrilor
 • D. Amplasarea centrilor sub formă de focare
 • E. Neuronul efector este în afara sistemului nervos central

Question 29

Question
CM. Criterii de bază ale sistemului nervos autonom:
Answer
 • A. Inervaţia musculaturii netede
 • B. Amplasarea centrilor în focare
 • C. Amplasarea segmentară a centrilor
 • D. Fibre exclusiv amielinice
 • E. Neuronul efector situat la periferie

Question 30

Question
CM. Indicaţi 3 perechi de nervi cranieni care au nuclee vegetative:
Answer
 • A. III
 • B. IV
 • C. VI
 • D. VII
 • E. IX

Question 31

Question
CM. În ganglioni intramurali se termină preponderent fibrele vegetative ale nervilor:
Answer
 • A. V
 • B. X
 • C. VII
 • D. Splanhnici pelvini
 • E. Splanhnici mare şi mic

Question 32

Question
CM. Indicaţi localizarea centrilor parasimpatici ai SNA:
Answer
 • A. Focarul mezencefalic (III)
 • B. Focarul bulbar (VII, IX, X)
 • C. Focarul toracolombar (C8-L2)
 • D. Focarul bazal
 • E. Focarul sacrat (S2-S4)

Question 33

Question
CS. Care dintre ramurile nervului spinal conţin fibre simpatice preganglionare?
Answer
 • A. Posterioară
 • B. Anterioară
 • C. Comunicantă albă
 • D. Comunicantă cenuşie
 • E. Meningeală

Question 34

Question
CM. Care din particularităţile enumerate caracterizează sistemul nervos vegetativ?
Answer
 • A. Nu formează sinapse în ganglionii autonomi
 • B. Are o structură segmentară
 • C. Nu e structurat segmentar
 • D. Localizarea centrilor în focare
 • E. Formează sinapse în ganglionii autonomi

Question 35

Question
CM. Fibrele preganglionare de la nucleele căror nervi cranieni se termină în ganglionii parasimpatici din regiunea capului?
Answer
 • A. III
 • B. VII
 • C. V
 • D. IX
 • E. X

Question 36

Question
CM. Sistemul nervos somatic:
Answer
 • A. Dirijează activitatea muşchilor scheletici
 • B. Realizează inervaţia senzitivă a tuturor formaţiunilor anatomice din organism
 • C. Exercită în special funcţia de legătură a organismului cu mediul ambiant
 • D. Menţine şi reglează tonusul muşchilor striaţi
 • E. Trimite impulsuri spre tunica musculară a viscerelor

Question 37

Question
CM. Sistemul nervos autonom:
Answer
 • A. Reprezintă o parte a sistemului nervos absolut autonomă, care nu depinde de activitatea cortexului cerebral
 • B. Inervează toate viscerele, glandele şi vasele sangvine
 • C. Include sistemele simpatic şi parasimpatic
 • D. I se distinge doar porţiunea periferică
 • E. Are o structură identică cu cea a porţiunii periferice a sistemului nervos somatic

Question 38

Question
CM. Arcul reflex simplu la sistemul nervos autonom:
Answer
 • A. Constă din trei neuroni
 • B. Calea lui eferentă e constituită din doi neuroni
 • C. Corpul ultimului neuron efector se află în coarnele anterioare ale măduvei spinării
 • D. Include fibre nervoase pre- şi postganglionare
 • E. Are o componenţă similară cu cea a arcului reflex simplu la sistemul nervos somatic

Question 39

Question
CM. În componenţa sistemului nervos autonom se disting:
Answer
 • A. Porţiunea centrală
 • B. Porţiunea periferică
 • C. Centri vegetativi corticali sub aspect de arii vaste
 • D. Plexuri nervoase, însoţind vasele sangvine
 • E. Ganglioni autonomi de ordinul I, II şi III

Question 40

Question
CS. Fibrele nervoase vegetative:
Answer
 • A. Nu posedă teacă mielinică
 • B. Pot fi pre- sau postganglionare
 • C. Reprezintă prelungiri ale neuronilor pseudounipolari din ganglionii spinali
 • D. Sunt distribuite exclusiv pe traiectul vaselor sangvine
 • E. La periferie nu formează reţele nervoase

Question 41

Question
CM. Fibre parasimpatice preganglionare se conţin în nervii:
Answer
 • A. Optic
 • B. Trohlear
 • C. Oculomotor
 • D. Facial
 • E. Accesor

Question 42

Question
CS. Corpii neuronilor preganglionari sunt localizaţi în:
Answer
 • A. Ganglionii laterovertebrali
 • B. Ganglionii prevertebrali
 • C. Nevrax
 • D. Ganglionii spinali
 • E. Ganglionii intramurali

Question 43

Question
CS. Ce tip de neuroni predomină în componența ganglionilor vegetativi:
Answer
 • A. Preganglionari
 • B. Postganglionari
 • C. Senzitivi
 • D. Pseudounipolari
 • E. Nevraxieni

Question 44

Question
CM. Nuclei autonomi (vegetativi) au următorii nervi cranieni:
Answer
 • A. III
 • B. IV
 • C. V
 • D. VI
 • E. VII

Question 45

Question
CM. Centrii nervoşi vegetativi suprasegmentari sunt localizaţi în:
Answer
 • A. Cortexul cerebral
 • B. Hipotalamus
 • C. Corpul striat
 • D. Pedunculii cerebeloşi mijlocii
 • E. Capsula internă

Question 46

Question
CM. Centrii nervoşi vegetativi supremi:
Answer
 • A. Aparţin sistemului vegetativ simpatic
 • B. Aparţin sistemului vegetativ parasimpatic
 • C. Nu au apartenenţă simpatică sau parasimpatică
 • D. Reglează ambele componente ale sistemului nervos vegetativ
 • E. Controlează activitatea centrilor vegetativi localizaţi în trunchiul cerebral şi măduva spinării
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
Epithelial tissue
Morgan Morgan
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Respiratory anatomy
James Murdoch
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Neuro system
James Murdoch