Orto I

Description

pro Orthodontica Quiz on Orto I, created by Hard Well on 23/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
254
2

Resource summary

Question 1

Question
Selectați punctele cutanate ce delimitează etajele feţei:
Answer
 • Tr-Of-Sn
 • Tr-Of-Gn
 • Tr-N-Sn
 • Tr-N-Sn-Gn
 • Tr-Of-St-Gn

Question 2

Question
Precizați punctele de trasare a liniei mediane a feţei:
Answer
 • auriculare
 • orbitale
 • trichion
 • nasion
 • menton

Question 3

Question
Indicați vârsta de manifestare a deglutiţiei infantile fiziologice:
Answer
 • 0-3 luni
 • 0-8 luni
 • 3-4 ani
 • 4-5 ani
 • 6-7 ani

Question 4

Question
Precizați vârsta la care se instalează deglutiţia de tip adult:
Answer
 • 0-6 luni
 • 7-12 luni
 • 1-1,5 ani
 • 2-3 ani
 • 5-6 ani

Question 5

Question
Indicați situația clinică însoțită de hipotonicitatea muşchilor pterigoidieni externi:
Answer
 • ocluzia distalizată
 • ocluzia mezializată
 • ocluzia deschisă
 • laterognația
 • laterodeviaţia mandibulară

Question 6

Question
Indicați situația clinică însoțită de accentuarea șanțului labio-mentonier:
Answer
 • ocluzia deschisă
 • ocluzia adâncă
 • ocluzia prăbușită
 • angrenaj invers frontal
 • asimetrii faciale

Question 7

Question
Precizați varietatea de anomalie dento-maxilară însoțită de treaptă labială inversată:
Answer
 • inocluzie verticală
 • inocluzie sagitală pozitivă
 • inocluzie sagitală negativă
 • laterodeviație
 • laterognație

Question 8

Question
Indicați reperul clinic pentru aprecierea simetriei maxilare:
Answer
 • adâncimea vestibulului oral
 • linia frenului buzei inferioare
 • linia frenului lingual
 • linia frenurilor labiale
 • cheia ocluzală Angle

Question 9

Question
Numiți limita de vârstă specifică perioadei active a suturii medio-palatine:
Answer
 • 6 luni
 • 12 luni
 • 7 ani
 • 21 de ani
 • 28 de ani

Question 10

Question
Marcați cauza posibilă a recesiunii gingivale:
Answer
 • respiraţia orală
 • deglutiţia atipică
 • inserţie înaltă a frenului labial inferior
 • inserție joasă a frenului labial inferior
 • igienă orală nesatisfăcătoare

Question 11

Question
Indicați metoda studiului biometric de model pentru aprecierea dezvoltării arcadelor dentare în plan transversal:
Answer
 • Korkhaus
 • Pont
 • Snaghina
 • Tweed - Merrifield
 • Van der Linder

Question 12

Question
Numiți indicații de utilizare a bionatorului Balters, tip ІІ:
Answer
 • malocluzie de clasa ІІ/1 Angle
 • malocluzie de clasa ІІІ Angle
 • inocluzie verticală
 • ocluzie adâncă
 • laterognație

Question 13

Question
Identificați situația clinică de utilizare a reglatorului funcțional Fränkel, tip III:
Answer
 • clasa I Angle
 • clasa II/1 Angle
 • clasa III Angle
 • ocluzia prăbușită
 • ocluzia încrucișată

Question 14

Question
Numiți incidențele de executare a teleradiografiei:
Answer
 • axială
 • frontală
 • profil
 • verticală
 • transversală

Question 15

Question
Indicați unghiul valoarea cărui stabilește tipul de creștere facială:
Answer
 • IMPA
 • SNA
 • SNB
 • ANB
 • FMA

Question 16

Question
Numiți modificarea unghiului FMA în cazul creșterii faciale hiperdivergente:
Answer
 • se mărește
 • se micșorează
 • rămâne constantă
 • nu se modifică
 • nu se ia în considerație

Question 17

Question
Marcați modificarea unghiului FMA la pacienții cu inocluzie verticală:
Answer
 • se mărește
 • se micșorează
 • ramâne constantă
 • nu se modifică
 • nu este informativă

Question 18

Question
Selectați indicații ale teleradiografiei în proiecție frontală:
Answer
 • anodonții
 • înghesuiri incisivo-canine
 • malocluzii sagitale
 • malocluzii verticale
 • malocluzii transversale

Question 19

Question
Indicați unghiul care se micșorează în ocluzia adâncă:
Answer
 • FMA
 • FMIA
 • SNA
 • SNB
 • ANB

Question 20

Question
Indicați materialul de amprentare de elecţie utilizat în ortodonţie:
Answer
 • alginat
 • ghips
 • stents
 • elastomer de sinteză
 • pastă de oxid de Zn

Question 21

Question
Indicați anomalia când valoarea unghiului Tweed se micşorează:
Answer
 • ocluzie adâncă
 • ocluzie deschisă
 • retroalveolie inferioară
 • prognaţie mandibulară
 • retrognaţie mandibulară

Question 22

Question
Selectați dinții erupția cărora determină prima înălţare fiziologică a ocluziei:
Answer
 • incisivii inferiori temporari
 • incisivii inferiori permanenţi
 • molarii temporari
 • molarii unu permanenţi
 • molarii doi permanenţi

Question 23

Question
Indicați anomalii dento-maxilare provocate de deglutiţia infantilă:
Answer
 • ocluzie adâncă
 • inocluzie verticală
 • protruzie incisivă
 • retruzie incisivă
 • transpoziţie dentară

Question 24

Question
Selectați elemente ale aparatelor ortodontice pentru realizarea expansiunii maxilare:
Answer
 • arcul Coffin
 • arcul rectangular Ni-Ti
 • disjunctorul
 • şurubul ortodontic
 • tuburi molare

Question 25

Question
Selectați efectele produse în tratamentul compresiunii maxilarului superior:
Answer
 • deplasarea transversală a dinţilor laterali
 • deplasarea sagitală a dinților laterali
 • aplatizarea bolţii palatine
 • adâncirea bolții palatine
 • lărgirea suturii palatine

Question 26

Question
Enumerați indicații ale extracției dentare în ortodonție:
Answer
 • meziodens
 • dinți supranumerari
 • extracție de echilibru
 • înghesuire incisivo-canină ușoară
 • endoalveolie cu deficit de spațiu de 5-6 mm

Question 27

Question
Identificați semnele clinice specifice laterodeviației mandibulare:
Answer
 • simetrie facială în repaus fiziologic
 • asimetrie facială în repaus fiziologic
 • deviere menton la contactul ocluzal
 • deviere a drumului de deschidere a mandibulei
 • limitarea deschiderii mandibulare

Question 28

Question
Numiți factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial:
Answer
 • factorul fizionomic
 • factorul funcțional
 • potențialul biologic de creștere
 • procesul de erupție dentară
 • procesul de periaj dentar

Question 29

Question
Numiți factori etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare:
Answer
 • alergici
 • endocrini
 • ereditari
 • filogenetici
 • metabolici

Question 30

Question
Enumerați factori loco-regionali în apariția anomaliilor dento-maxilare:
Answer
 • funcționali
 • medicamentoși
 • obiceiuri vicioase
 • ontogenetici
 • toxici
Show full summary Hide full summary

Similar

Segunda Guerra Mundial 1939-1945
miminoma
Macbeth Scene Summaries
Ebony1023
GRE Word of the Day
SAT Prep Group
BIOLOGY B1 5 AND 6
x_clairey_x
French diet and health vocab
caitlindavies8
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
Atomic numbers and mass numbers quiz
Sarah Egan
Testing for ions
Joshua Rees
B7 Quiz - The Skeleton, Movement and Exercise
Leah Firmstone
DEV I Part I
d owen
PSBD TEST 1
Mwebaze Green