Fiziologie 1-50

Description

FR
Григорий Празян
Quiz by Григорий Празян, updated 9 months ago
Григорий Празян
Created by Григорий Празян about 1 year ago
10
0

Resource summary

Question 1

Question
1. Absența pigmentului fotosensibil pentru lumina verde poartă numirea de:
Answer
 • miopie
 • hipermetropie
 • daltonism
 • astigmatism
 • presbitism

Question 2

Question
2. Acidificarea duodenului va determina:
Answer
 • scăderea secreției de suc gastric prin intermediul secretinei
 • creșterea secreției de suc gastric
 • scăderea evacuării gastrice
 • creșterea contracției colecistului prin intermediul secretinei
 • creșterea contracției sfincterului Oddi

Question 3

Question
3. Acomodarea ochiului pentru vederea la distanţă presupune:
Answer
 • aplatizarea cristalinului
 • tensionarea ligamentului suspensor
 • contracția fibrelor circulare a mușchiului ciliar
 • bombarea cristalinului
 • relaxarea fibrelor circulare a mușchiului ciliar

Question 4

Question
4. Acomodarea ochiului pentru vederea obiectelor apropiate presupune:
Answer
 • relaxarea ligamentului suspensor al cristalinului
 • tensionarea ligamentului suspensor al cristalinului
 • relaxarea fibrelor circulare a mușchiului ciliar
 • bombarea cristalinului
 • contracția fibrelor circulare a mușchiului ciliar

Question 5

Question
5. Activarea factorului XII al coagulării este determinată de:
Answer
 • contactul cu colagenul
 • contactul cu sticla siliconată
 • tromboplastina
 • trombină
 • fibrină

Question 6

Question
6. Activarea factorului XII, în coagularea intrinsecă, se face prin:
Answer
 • contact cu suprafețele electropozitive
 • fără prezenţa prekalikreinei
 • prezenţa kininogenului cu greutate moleculara mică
 • contact cu plăcuțe agregate și colagenul
 • tromboplastina tisulara

Question 7

Question
7. Acuitatea vizuală normală a ochiului uman:
Answer
 • este capacitatea de a discrimina 2 puncte luminoase la o distanță minimală intre ele
 • are valoarea de 30 secunde de arc;
 • este maximă la nivelul foveei centrale
 • este minimă la nivelul foveei centrale
 • se reduce de 5-10 ori în afara ariei foveale și devine tot mai slabă la periferia retinei

Question 8

Question
8. Adaptarea fotochimică la întuneric presupune:
Answer
 • creșterea concentrației de pigmenți vizuali
 • scăderea cantității de pigmenți fotosensibili
 • scăderea concentrației de vitamina A
 • descompunerea pigmentului vizual
 • creșterea concentrației de vitamina A

Question 9

Question
9. Albuminele plasmatice au următoarele roluri:
Answer
 • transportul de Cu2+ şi Fe2+
 • transportul de hormoni liposolubili
 • determină 80% din presiunea hidrostatică
 • determină presiunea coloidosmotică în proporţie de 80%
 • transport de antibiotice

Question 10

Question
10. Alege afirmațiile corecte referitor la ochiul adaptat la întuneric:
Answer
 • are o sensibilitate la lumină mai mare decât cel mai fin film fotografic
 • sensibilitatea bastonaşelor crește de la 1 la 25000 ori
 • sensibilitatea bastonaşelor crește de la 1 la 50 ori
 • percepe bine culorile
 • sensibilitatea conurilor creste de 50-70 ori

Question 11

Question
11. Alegeți afirmația ce nu ține de funcțiile plămânilor:
Answer
 • prevenirea trecerii emboliilor spre aortă
 • fibrinoliza
 • conversia angiotensinei I în angiotensină II
 • eliberarea în circulație a adrenalinei, vasopresinei și oxitocinei
 • menținerea echilibrului fluido-coagulant

Question 12

Question
12. Alegeți afirmația corectă cu referire la CO2:
Answer
 • facilitează fixarea O2 pe hemoglobină
 • este transportat în sângele arterial, în principal, în formă moleculară, dizolvată
 • dacă se adaugă sângelui, nu determină modificarea concentraţiei de ion bicarbonic
 • este transportat, în principal, ca compus carbaminic
 • pătrunde în capilare prin difuziune din țesuturi

Question 13

Question
13. Alegeți afirmația corectă referitor la capacitatea de O2 a sângelui:
Answer
 • este determinată mai mult de solubilitatea O2
 • este determinată mai mult de cantitatea de Hb
 • este determinată mai mult de pH-ul sângelui
 • este determinată mai mult de CO2 din hematii
 • este determinată mai mult de temperatura sângelui

Question 14

Question
14. Alegeți afirmația corectă referitor la coeficientul de difuziune a O2:
Answer
 • este mai mare comparativ cu cel al CO2, deoarece O2 se combina cu Hb
 • este mai mare comparativ cu cel al CO2, deoarece O2 are un gradient de presiune mai mare
 • este mai mic comparativ cu cel al CO2, deoarece O2 este mai putin solubil
 • nu diferă de cel al CO2
 • este mai mare comparativ cu cel al CO2, deoarece O2 este transportat prin difuziе

Question 15

Question
15. Alegeți afirmația corectă referitor la concentrația CO2
Answer
 • este cea mai mică în spațiul mort anatomic la sfârșitul inspirației
 • este cea mai mică în alveole la sfârșitul expirației
 • este cea mai mică în spațiul mort anatomic la sfârșitul expirației
 • este cea mai mică în alveole la sfârșitul inspirației
 • este cea mai mică în sângele arterial

Question 16

Question
16. Alegeți afirmația corectă referitor la concentrația O2:
Answer
 • este cea mai mare în spațiul mort anatomic la sfârșitul expirației
 • este cea mai mare în spațiul mort anatomic la sfârșitul inspirației
 • este cea mai mare în alveole la sfârșitul expirației
 • este cea mai mare în alveole la sfârșitul inspirației
 • este cea mai mare în sângele arterial

Question 17

Question
17. Alegeți afirmația corectă referitor la efectul Haldane- pO2 din sânge influențează:
Answer
 • capacitatea de saturare a Hb cu O2
 • capacitatea de transport a CO
 • afinitatea Hb pentru CO2
 • capacitatea de disociere a HbO2
 • gradientul de presiune parţială a CO2

Question 18

Question
18. Alegeţi afirmația corectă referitor la factorul ce NU afectează formarea HbO2:
Answer
 • PCO2
 • PO2
 • Viteza de circulație
 • 2, 3- DPG şi pH
 • temperatura

Question 19

Question
19. Alegeți afirmația corectă referitor la forma cea mai importantă de transport a CO2:
Answer
 • fizic dizolvată în plasmă
 • bicarbonați de sodiu în plasmă
 • carbamați (HbCO2)
 • legată de proteine
 • acid carbonic

Question 20

Question
20. Alegeți afirmația corectă referitor la frecvența respirației la adult normal în repaus:
Answer
 • 40-60 resp/min
 • 30-40 resp/min
 • 12-16 resp/min
 • 22-26 resp/min
 • 20-22 resp/min

Question 21

Question
21. Alegeți afirmația corectă referitor la mecanismul respirației forțate:
Answer
 • este activă numai inspirația
 • este activă numai expirația
 • ambele faze sunt pasive
 • ambele faze sunt active
 • expirația este pasivă în poziția clinostatică

Question 22

Question
22. Alegeți afirmația corectă referitor la mecanismul respirației în repaus:
Answer
 • este activă numai inspirația
 • este activă numai expirația
 • ambele faze sunt active
 • ambele faze sunt pasive
 • expirația devine activă în poziţie ortostatică

Question 23

Question
23. Alegeți afirmația corectă referitor la rolul surfactantului:
Answer
 • asigură o tensiune superficială mai ridicată decât apa
 • scade tensiunea superficială la interfața dintre lichidul și aerul alveolar
 • excesul de de surfactant la copiii născuți prematur provoacă colabarea alveolelor
 • tensiunea superficială este direct proporțională cu concentrația de dipalmitoilfosfatidilcolină
 • este format de alveolocite de tip I

Question 24

Question
24. Alegeți afirmația corectă referitor la schimbul de gaze în plămâni și țesuturi:
Answer
 • prin osmoză
 • prin difuziune
 • prin filtrare
 • prin transport activ
 • prin transport cu cărăuși

Question 25

Question
25. Alegeți afirmația corectă referitor la transportul CO2:
Answer
 • CO2 facilitează formarea HbO2
 • este transportat mai mult ca compus carbaminic
 • este transportat mai mult fizic dizolvat
 • este transportat mai mult în formă de bicarbonați
 • nu este corelat cu cantitatea de bicarbonaţi

Question 26

Question
26. Alegeți afirmația corectă referitor la volumul de aer rămas în plămâni după o expirație normală:
Answer
 • este capacitatea inspiratorie
 • este volumul expirator de rezervă și volumul curent
 • este volumul inspirator de rezervă
 • este volumul rezidual și volumul expirator de rezervă
 • este capacitatea pulmonară totală

Question 27

Question
27. Alegeți afirmația corectă referitor la valorile mai reduse a PaO2:
Answer
 • sunt în aerul atmosferic
 • sunt în aerul expirat
 • sunt în aerul alveolar
 • sunt în sângele venos
 • sunt în sângele arterial

Question 28

Question
28. Alegeți afirmația corecta. Care din următoarele cauze determina o creștere a pragului renal pentru glucoza?
Answer
 • scăderea ratei de filtrare glomerulară
 • scăderea numărului de cărăuşi pentru transportul glucozei, în tubul contort proximal
 • administrarea de medicamente care inhibă reabsorbţia glucozei
 • dieta
 • insuficienta renala cronica

Question 29

Question
29. Alegeți afirmația corecta. Cantitatea de ioni de K+ excretată de rinichi scade dacă:
Answer
 • dieta în potasiu crește
 • fluxul sanguin tubular distal crește
 • nivelul circulant al aldosteronului creşte
 • reabsorbția Na+ în nefronul distal scade
 • excreția ionilor organici crește

Question 30

Question
30. Alegeți afirmația corecta. Care din următoarele substanțe va fi mai concentrată la sfârșitul tubului proximal decât la începutul acestuia?
Answer
 • Glucoza
 • Creatinina
 • Sodiul
 • Bicarbonatul
 • Fosfatul

Question 31

Question
31. Alegeți afirmația corecta. Care este regiunea nefronului în care debitul ultrafiltratului este maxim?
Answer
 • capsula Bowman
 • tubul contort proximal
 • ansa Henle
 • tubul contort distal
 • tubul collector

Question 32

Question
32. Alegeți afirmația corecta. Care este regiunea nefronului unde concentraţia Na+-lui din ultrafiltrat este maximă?
Answer
 • capsula Bowman
 • tubul contort proximal
 • ramura descendentă a ansei Henle
 • vârful ansei Henle
 • ramura ascendentă a ansei Henle

Question 33

Question
33. Alegeți afirmația corecta. Care porțiune a nefronului este impermeabila pentru apă indiferent de controlul hormonal al permeabilității?
Answer
 • tubul contort proximal
 • porțiunea subțire a ansei Henle
 • porţiunea groasă a ansei Henle
 • tubul contort distal
 • tubul collector

Question 34

Question
34. Alegeți afirmația corecta. Cea mai mare cantitate de Na+ filtrat este reabsorbita în:
Answer
 • tubul contort proximal
 • portiunea descendentă a ansei Henle
 • portiunea ascendentă a ansei Henle
 • tubul contort distal și tubul collector
 • tubii colectori

Question 35

Question
35. Alegeți afirmația corecta. Cea mai mică cantitate de Na+ filtrat este reabsorbita în:
Answer
 • tubul contort proximal
 • portiunea descendentă a ansei Henle
 • portiunea ascendentă a ansei Henle
 • tubul contort distal și tubul collector
 • tubii colectori

Question 36

Question
36. Alegeți afirmația corecta. Contratransportul Na+-lui în tubul contort proximal are loc cu:
Answer
 • Glucoza
 • ionul de H+
 • aminoacizii
 • apa
 • bicarbonate

Question 37

Question
37. Alegeți afirmația corecta. Creșterea potasemiei produce o creștere a:
Answer
 • secreţiei de renină
 • secreţiei de hormon antidiuretic
 • secreţiei de aldosteron
 • secreției de hormon natriuretic
 • producerii de angiotensina II
 • tubul colector

Question 38

Question
38. Alegeți afirmația corectă. Ductul colector:
Answer
 • reabsorbție izotonică de Na+
 • regiunea unde permeabilitatea pentru apă nu depinde de osmolalitatea plasmei
 • regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urini concentrate
 • regiunea unde parathormonui reglează reabsorbţia de fosfaţi
 • regiunea unde se găsește o rețea capilară numai în corticala renală

Question 39

Question
39. Alegeți afirmația corectă. Efectul HAD asupra rinichiului este de a:
Answer
 • crește permeabilitatea tubului distal pentru apă
 • crește rata filtrării glomerulare
 • crește excreția de Na+
 • crește excreția de apă
 • creşte diametrul arterei renale

Question 40

Question
40. Alegeți afirmația corecta. Efectul maxim al aldosteronului se manifestă la nivelul:
Answer
 • Glomerulului
 • tubului contort proximal
 • porțiunii subțiri a ansei Henle
 • porţiunii groase a ansei Henle
 • tubul collector cortical

Question 41

Question
41. Alegeți afirmația corecta. Factorul major care determină reabsorbția apei la nivelul tubului contort proximal este:
Answer
 • reabsorbţia activă a glucozei
 • reabsorbţia activă a amoniacului
 • reabsorbţia activă a Na+-lui
 • hormonul antidiuretic
 • presiunea coloidosmotică ridicată din capilarele peritubulare

Question 42

Question
42. Alegeți afirmația corecta. Glomerulul:
Answer
 • regiunea unde are loc reabsorbția de Na+
 • regiunea unde permeabilitatea pentru apă este aceeași ca pentru proteinele plasmei
 • este o rețea capilară implicată în filtrare
 • regiunea unde parathormonui reglează reabsorbția de fosfați
 • regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urine concentrate

Question 43

Question
43. Alegeți afirmația corecta. Glucoza este reabsorbită în:
Answer
 • tubul contort proximal
 • ansa Henle
 • tubul contort distal
 • tubul colector cortical
 • tubul colector medular

Question 44

Question
44. Alegeți afirmația corecta. Glucoza, care este filtrata la nivel glomerular, este reabsorbita în:
Answer
 • tubul contort proximal
 • ramura descendentă a ansei Henle
 • ramura ascendentă a ansei Henle
 • tubul contort distal
 • tubul collector

Question 45

Question
45. Alegeți afirmația corecta. In absența vasopresinei, cea mai mare cantitate de apă se reabsoarbe în:
Answer
 • tubul proximal
 • ansa Henle
 • tubul colector cortical
 • tubul colector medular
 • tubul distal

Question 46

Question
46. Alegeți afirmația corecta. La ce nivel al nefronului are loc o concentrare a urinei tubulare, unde presiune osmotică are aceleași valori ca cea a urinei finale?
Answer
 • tubul contort proximal
 • portiunea descendentă a ansei Henle
 • portiunea ascendentă a ansei Henle
 • tubul contort distal
 • vârful ansei Henle

Question 47

Question
47. Alegeți afirmația corecta. Membrana filtrantă glomerulară:
Answer
 • bariera care separă capilarele sanguine glomerulare de spațiul urinar dintre foițele capsulei Bowman
 • mesagerul secund care mediază creșterea permeabilității apei produsă de vasopresină, în tubul colector
 • constanta relativă a fluxului sanguin renal și ratei de filtrare glomerulară, independent de modificările presiunii arteriale
 • celulele care sintetizează renină
 • mecanism dependent energetic de la nivelul ansei Henle, care explică concentrația osmotică ridicată din medulară

Question 48

Question
48. Alegeți afirmația corecta. Porțiunea ascendentă a ansei Henle:
Answer
 • reabsorbție izotonică de Na+
 • regiunea unde permeabilitatea pentru apă diferă fată de osmolalitatea plasmei
 • regiunea unde sistemele active de transport fac posibil eliminarea unei urini concentrate
 • regiunea unde parathormonui reglează reabsorbția de fosfați
 • regiunea unde se găsește o rețea capilară numai în corticala renală

Question 49

Question
49. Alegeți afirmația corecta. Porțiunea tubulară, în care fluidul este totdeauna izoton cu plasma:
Answer
 • capsula Bowman
 • ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
 • tubul contort distal (porțiunea inițială)
 • tubul collector
 • tubul colector cortical

Question 50

Question
50. Alegeţi afirmaţia corecta. Porţiunea tubulară, în care permeabilitatea apei este crescută:
Answer
 • tubul contort proximal
 • ansa Henle, porţiunea groasă ascendentă
 • tubul contort distal (porțiunea inițială)
 • tubul collector
 • tubul colector cortical
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Tulburările circulației 11-39
Yanosh Yanosh