Examen Nursing 208-222

Description

Quiz on Examen Nursing 208-222, created by Алиса Селезнева on 19/12/2022.
Алиса Селезнева
Quiz by Алиса Селезнева, updated more than 1 year ago
Алиса Селезнева
Created by Алиса Селезнева about 1 year ago
80
0

Resource summary

Question 1

Question
Selectați afirmațiile care caracterizează nevoia de a comunica:
Answer
 • a) necesitate a ființei umane
 • b) metodă de tratament
 • c) schimb de informații, sentimente, opinii
 • d) proces dinamic verbal și nonverbal
 • e) obligație în activitatea nursei

Question 2

Question
Pentru a satisface nevoia de a comunica este necesar ca individul să:
Answer
 • a) posede imagine pozitivă despre sine
 • b) aibă integritatea organelor de simț
 • c) aibă dezvoltare intelectuală suficientă
 • d) cunoască limba vorbită de interlocutor
 • e) cunoască drepturile pacientului

Question 3

Question
Care sunt factorii care influențează satisfacerea nevoii de comunicare?
Answer
 • a)biologici
 • b) psihologici
 • c) sociologici
 • d) climaterici
 • e) genetici

Question 4

Question
Factorii biologici care pot influența satisfacerea nevoii de comunicare sunt următorii cu excepția:
Answer
 • a) integritatea văzului
 • b) integritatea auzului
 • c) integritatea sistemului cardio-vascular
 • d) integritatea aparatului locomotor
 • e) integritatea organelor vocale

Question 5

Question
Care dintre următorii NU este factor psihologic care poate influența satisfacerea nevoii de comunicare?
Answer
 • a) gradul de inteligență
 • b) capacitatea de imaginație
 • c) capacitatea memoriei
 • d) gradul de rudenie cu interlocutorul
 • e) gradul de percepție a fenomenelor

Question 6

Question
Factori sociologici care pot influența satisfacerea nevoii de comunicare sunt, cu excepția:
Answer
 • a) atitudinea față de sistemul medical
 • b) anturajul individului
 • c) capacitatea de a se afirma
 • d) climatul armonios în anturaj
 • e) statutul social și cultural

Question 7

Question
Stările care determină independență pentru nevoia de comunicare:
Answer
 • a) acuitate auditivă bună
 • b) acuitate vizuală diminuată
 • c) acuitatea gustativă pierdută
 • d) sensibilitatea tactilă pierdută pe dreapta
 • e) limbaj neclar/nearticulat

Question 8

Question
Stările care determină dependență pentru nevoia de comunicare:
Answer
 • a) atitudine pozitivă fată de sine
 • b) relații armonioase în familie
 • c) dificultate de a se mișca
 • d) dificultate de a se exprima
 • e) anturaj necunoscut

Question 9

Question
Care sunt riscurile nesatisfacerii nevoii de comunicare?
Answer
 • a) crește gradul de încredere în sine
 • b) crește eficacitatea tratamentului
 • c) influențează complianța pacientului
 • d) afectează relațiile interpersonale
 • e) condiționează anxietate

Question 10

Question
Care dintre următoarele stări clinice NU poate influența dependență de comunicare?
Answer
 • a) hipoacuzia
 • b) hiperestezie
 • c) anosmie
 • d) anxietate
 • e) polifagie

Question 11

Question
Selectați intervențiile necesare pentru pacientul după accident vascular cerebral (1 săpt.) cu deficit senzorial și motor de tip hemiplegie:
Answer
 • a) asigură un mediu de securitate
 • b) stabilește relații de colaborare
 • c) înlătura factorii stresanți
 • d) permite pacientului să se deplaseze sine stătător
 • e) administrează medicația prescrisă

Question 12

Question
Identificați factorii care influenţează satisfacerea nevoii de a se recrea :
Answer
 • a)emoţiile
 • b) durerea
 • c) vârsta
 • d) cultura
 • e) lezarea integrităţii fizice

Question 13

Question
Nevoia de a acţiona conform propriilor credinţe şi valori este influenţată de următorii factori sociologici in afară de:
Answer
 • a) gesturi corporale
 • b) atitudini corporale
 • c) emoţii
 • d) cultura
 • e) apartenenţa

Question 14

Question
Un factor psihologic care influenţează satisfacerea nevoii de a invăţa este:
Answer
 • a)mediul ambiant
 • b) motivarea
 • c) capacitatea fizică
 • d) vârsta
 • e) sexul

Question 15

Question
„Invăţarea" este o problemă comună a următorelor domenii:
Answer
 • a) pedagogiei
 • b) psihologiei
 • c) eticii
 • d) sociologiei
 • e) farmacologiei
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Tulburările circulației 11-39
Yanosh Yanosh