Examen Nursing 1-14

Description

Quiz on Examen Nursing 1-14, created by Алиса Селезнева on 19/12/2022.
Алиса Селезнева
Quiz by Алиса Селезнева, updated more than 1 year ago
Алиса Селезнева
Created by Алиса Селезнева about 1 year ago
170
1

Resource summary

Question 1

Question
Conceptul de om ca ființă dotată cu voință, a fost evocată de:
Answer
 • a) Cicero
 • b) Schopenhauer
 • c) Socrate
 • d) Hippocrate
 • e) Platon

Question 2

Question
Conceptul de om ca măsura a tuturor lucrurilor, a fost evocată de:
Answer
 • a) Cicero
 • b) Schopenhauer
 • c) Protagoras
 • d) Hippocrate
 • e) Platon

Question 3

Question
Conceptul de umanism a fost evocat pentru prima dată de:
Answer
 • a) Cicero
 • b) Aristotel
 • c) Socrate
 • d) Hippocrate
 • e) Platon

Question 4

Question
Conceptul de om ca ființă a cetății (zoon politikon), a fost evocată de:
Answer
 • Cicero
 • Aristotel
 • Socrate
 • Hippocrate
 • Platon

Question 5

Question
Conceptul de om ca ființă bio-psiho-socială- istorică include o unitate de determinații:
Answer
 • psihologice
 • sociale
 • economice
 • biologice
 • lingvistice

Question 6

Question
Conceptul de om ca ființă duală, este contituită din dimensiunea:
Answer
 • a) psihologică
 • b) naturală
 • c) culturală
 • d) biologică
 • e) lingvistică

Question 7

Question
Condiţia umană ridică următoarele probleme complexe:
Answer
 • a) statutul şi rolul individului în societate
 • b) relaţia dintre sistemul de valori, formarea şi afirmarea personalităţii umane
 • c) problema libertăţii şi progresului uman
 • d) abordarea bio-psiho-socială
 • e) cultivarea şi formarea virtuţilor

Question 8

Question
Umanismul, ca realitate socială, are umătorii indicatori de apreciere:
Answer
 • a) individualizarea
 • b) integrarea şi solidaritatea socială
 • c) realizarea personală şi colectivă
 • d) rolul individului în societate
 • e) abordarea bio-psiho-socială

Question 9

Question
Conceptul de om ca ființă unică include următoarele nevoi:
Answer
 • a) biologice
 • b) psihologice
 • c) sociale
 • d) culturale
 • e) economice

Question 10

Question
Termenul de umanism se foloseşte în următoarele sensuri:
Answer
 • a)restrâns
 • b) generic
 • c) universal
 • d) specific
 • e) unilateral

Question 11

Question
Prima școală de nursing a fost înființată de către:
Answer
 • a) Virginia Henderson
 • b) Florence Nightingale
 • c) Abraham Maslow
 • d) Caliista Roy
 • e) Martha Rogres

Question 12

Question
Funcțiile asistentei medicale sunt următoarele:
Answer
 • a) de coordonare a procesului de îngrijire
 • b) dependente și independente
 • c) interdependente
 • d) de cercetare și economică
 • e) consultant în îngrijiri medicale

Question 13

Question
Ce semnifică funcția dependentă a asistentului medical?
Answer
 • a) nu poate interveni decât cu consimțământul pacientului
 • b) îndeplinește numai sarcinile care-i revin prin lege
 • c) îndeplinește indicațiile prescrise de către medic
 • d) activează în concordanță cu alţi specialiști
 • e) efectuează cercetare în procesul de nursing

Question 14

Question
Funcția interdependentă a asistentului medical presupune următoarele:
Answer
 • a) nu poate interveni la pacient decât cu consimțământul acestuia
 • b) îndeplinește numai sarcinile care-i revin prin lege
 • c) îndeplinește doar indicațiile prescrise de către medic
 • d) activează în concordanță cu alţi specialiști
 • e) efectuează cercetare în procesul de nursing
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela