Sistemul nervos central:Substanța albă a emisferelor. Nucleele bazale. Ventriculele laterale

Description

Quiz on Sistemul nervos central:Substanța albă a emisferelor. Nucleele bazale. Ventriculele laterale, created by Sorin Monster on 18/12/2022.
Sorin Monster
Quiz by Sorin Monster, updated more than 1 year ago
Sorin Monster
Created by Sorin Monster about 1 year ago
1055
1

Resource summary

Question 1

Question
Corpul calos este constituit din fibre nervoase:
Answer
 • De proiecție
 • Asociative
 • Comisurale
 • Senzitive
 • Vegetative

Question 2

Question
Care dintre afirmaţiile următoare cu privire la comisura anterioară este falsă?
Answer
 • E situată în partea superioară a lamina terminalis
 • Leagă în special lobii temporali
 • Trece prin partea inferioară a nucleului lentiform
 • Poate fi văzută pe secţiune frontală la nivelul corpilor mamilari
 • Include fibrele căii olfactive

Question 3

Question
Emisferele cerebrale sunt unite între ele prin:
Answer
 • Meninge
 • Hipocamp
 • Ganglionii bazali
 • Fornix
 • Comisuri

Question 4

Question
Fasciculus uncinatus face parte din:
Answer
 • Forceps major
 • Fasciculus arcuatus
 • Fasciculus occipitofrontalis inferior
 • Fasciculus longitudinalis inferior
 • Toate false

Question 5

Question
Care dintre următoarele structuri nu e formată din fibre comisurale?
Answer
 • Tapetum
 • Adeziunea intertalamică
 • Lira lui David
 • Forceps minor
 • Spleniul corpului calos

Question 6

Question
Corpul striat:
Answer
 • Are conexiuni bidirecţionale cu amigdala
 • E de provenienţă diencefalică
 • Include corpul amigdaloidian şi nucleus acumbens
 • Include nucleii caudat şi lentiform
 • A + D

Question 7

Question
Capsulele externă şi internă:
Answer
 • Sunt separate prin claustrum
 • Sunt separate prin nucleul lentiform
 • O parte din fibrele lor provin din comisura posterioară
 • A + B
 • Nimic din cele de mai sus

Question 8

Question
Nucleul caudat se separă de globul palid prin:
Answer
 • Capsula extremă
 • Capsula externă
 • Capsula internă
 • Comisura mare a creierului
 • Comisura anterioară

Question 9

Question
Nucleul lentiform se separă de talamus şi nucleul caudat prin:
Answer
 • Centrul semioval
 • Corpul calos
 • Capsula internă
 • Capsula externă
 • Fornix

Question 10

Question
Care din următoarele afirmaţii cu privire la capsula internă sunt corecte?
Answer
 • Constă din fibre bidirecţionale de proiecţie
 • Tractul corticorubral trece prin genunchi
 • Constă numai din fibre unidirecţionale
 • Fibrele corticospinale (piramidale) descind prin braţul ei anterior
 • Separă talamusul de capsula externă

Question 11

Question
Capsula internă se localizează:
Answer
 • Între nucleul caudat şi talamus dintr-o parte şi nucleul lentiform din altă parte
 • Între nucleul caudat şi nucleul lentiform
 • Între talamus şi putamen
 • Între talamus şi nucleul lentiform
 • Între talamus şi globul palid

Question 12

Question
Corpul striat:
Answer
 • Include neostriatul și paleostriatul
 • Neostriatul constă din nucleul caudat și putamen
 • Paleostriatul include palidul ventral și palidul dorsal
 • Filogenetic componentele lui nu diferă
 • E denumit și sistem striopalidar

Question 13

Question
Ventriculul cerebral lateral comunică cu:
Answer
 • Spațiul subarahnoidian
 • Spațiul subdural
 • Ventriculul III
 • Ventriculul IV
 • Apeductul Silvius

Question 14

Question
Ventriculele cerebrale laterale comunică cu ventriculul III prin:
Answer
 • Apeductul cerebral
 • Orificiile interventriculare
 • Apertura mediană
 • Aperturile laterale
 • Canalul central

Question 15

Question
Substanța albă a emisferelor cerebrale formează:
Answer
 • Nuclei bazali
 • Comisura piramidelor
 • Comisura mare a encefalului
 • Comisura anterioară
 • Capsula externă

Question 16

Question
Substanţa albă a emisferei cerebrale conţine următoarele tipuri de fibre
Answer
 • De asociaţie
 • Cerebeloase
 • Comisurale
 • Reticulare
 • De proiecţie

Question 17

Question
Substanța albă a emisferelor cerebrale este constituită din:
Answer
 • Centrul semioval
 • Fibre nervoase comisurale
 • Fibre nervoase vegetative
 • Dendrite ale neuronilor ganglionilor spinali
 • Fibre nervoase de proiecție

Question 18

Question
Care dintre următoarele structuri nu e formată din fibre comisurale?
Answer
 • Tapetum
 • Adeziunea intertalamică
 • Talamusul
 • Forceps minor
 • Radiaţia optică

Question 19

Question
Substanța cenușie a emisferelor cerebrale se organizează sub aspect de:
Answer
 • Ganglioni vegetativi
 • Nuclei bazali
 • Nuclei intracorticali
 • Nuclei cerebeloși
 • Cortex cerebral

Question 20

Question
Corpul calos:
Answer
 • Are trunchi aflat mai jos de artera cerebrală anterioară
 • Formează plafonul ventriculului III
 • Se află inferior de fornix
 • Se află mai sus de vena cerebrală mare
 • E separat de fornix prin lamina terminalis

Question 21

Question
Fornixul encefalului prezintă următoarele formațiuni:
Answer
 • Bolta
 • Corpul
 • Brațul anterior
 • Columnele (stâlpii anteriori)
 • Pedunculii (stâlpii posteriori)

Question 22

Question
Fibrele nervoase comisurale din emisferele cerebrale se localizează în:
Answer
 • . Capsula internă
 • Corpul calos
 • Cordonul lateral
 • Capsula externă
 • Comisura albă anterioară

Question 23

Question
Corpului calos i se disting următoarele porțiuni:
Answer
 • Ciocul
 • Brațul anterior
 • Trunchiul
 • Ramurile laterale
 • Lamina terminală

Question 24

Question
Corpul calos este constituit din:
Answer
 • Fibre nervoase de asociație
 • Fibre comisurale
 • Nuclei bazali
 • Substanță cenușie (indusium griseum)
 • Fibre de proiecție

Question 25

Question
Care din structurile ce urmează nu conţin fibre de proiecţie?
Answer
 • Fornixul
 • Crus cerebri
 • Capsula internă
 • Stria terminalis
 • Corona radiata

Question 26

Question
Nucleii bazali ai emisferelor cerebrale sunt:
Answer
 • Nucleus ambiguus
 • Corpus amygdaloideum
 • Pulvinar thalami
 • Nucleus caudatus
 • Nucleus lentiformis

Question 27

Question
Nucleul lentiform:
Answer
 • Are o porţiune laterală (globul palid) şi alta medială, mai întunecată (putamen)
 • E separat complet de nucleul caudat
 • Constituie o parte a sistemului extrapiramidal
 • Trimite fibre spre substanţa neagră şi nucleul roşu
 • Se află lateral de capsula internă

Question 28

Question
Corpul striat este constituit din:
Answer
 • Thalamus opticus
 • Nucleus caudatus
 • Globus pallidus
 • Claustrum
 • Putamen

Question 29

Question
Corpul striat este constituit din:
Answer
 • Nucleul lentiform
 • Striații medulare
 • Nucleul caudat
 • Mușchi striați
 • Striații olfactive

Question 30

Question
Corpul striat:
Answer
 • Constă din claustrum şi nucleul lentiform
 • Se află de partea laterală şi medială a braţului anterior al capsulei interne
 • Recepţionează fibre dopaminergice de la substanţa neagră
 • Are funcţii senzitive
 • Este format din striat (neostriat) şi palid (paleostriat)

Question 31

Question
Substanța cenușie a corpului striat este prezentată de:
Answer
 • Claustrum
 • Corpul amigdaloidian
 • Centrul semioval
 • Nucleul caudat
 • Nucleul lentiform

Question 32

Question
Nucleul caudat prezintă următoarele porțiuni:
Answer
 • Baza
 • Corpul
 • Vârful
 • Coada
 • Capul

Question 33

Question
Nucleul lentiform este format din:
Answer
 • Capsula externă
 • Putamen
 • Corpul amigdaloidian
 • Globul palid medial
 • Globul palid lateral

Question 34

Question
Capsula internă conține următoarele fascicule de fibre nervoase:
Answer
 • Tr. corticospinal
 • Fibre corticonucleare
 • Radiaţia acustică
 • Radiaţia optică
 • Tr. rubrospinal

Question 35

Question
Capsula internă:
Answer
 • I se distinge genunchiul
 • În braţul său anterior conţine fibre corticopontine
 • Prin braţul ei anterior trec fibre corticospinale
 • În braţul ei posterior se conţine radiaţia optică
 • Braţul ei anterior se află între nucleul caudat şi talamus

Question 36

Question
Prin capsula internă trec fibrele:
Answer
 • Corticotalamice
 • Corticospinale
 • Frontopontine
 • Corticonucleare
 • Comisurale

Question 37

Question
Capsula internă este constituită din fibre:
Answer
 • Asociative
 • De proiecție
 • Ale căilor descendente
 • Comisurale
 • Ale căilor ascendente

Question 38

Question
Capsula internă prezintă următoarele porțiuni:
Answer
 • Genunchiul
 • Cotul
 • Brațul anterior
 • Corpul
 • Brațul posterior

Question 39

Question
Ventriculul lateral prezintă următoarele porțiuni:
Answer
 • Corpul
 • Cornul anterior
 • Cornul inferior
 • Cornul superior
 • Cornul central

Question 40

Question
Ventriculele laterale ale encefalului conțin:
Answer
 • Lichid tisular
 • Lichid cefalorahidian
 • Plexul coroid
 • Plexuri nervoase
 • Rețele vasculare miraculoase

Question 41

Question
Pereții porțiunii centrale și ai cornului anterior al ventriculului lateral sunt formați de:
Answer
 • Thalamus
 • Capul nucleului caudat
 • Nucleul lentiform
 • Septul pelucid
 • Septul median

Question 42

Question
Pereții cornului inferior al ventriculului lateral sunt constituiți de:
Answer
 • Substanța albă a corpului calos
 • Coada nucleului caudat
 • Hipocamp
 • Circumvoluțiunea parahipocampală
 • Eminenţa colaterală

Question 43

Question
Cornul posterior al ventriculului lateral are pereții formați de:
Answer
 • Fibrele corpului calos
 • Fibrele capsulei externe
 • Pintenul cocoșului
 • Talpa de gâscă
 • Creasta de cocoş

Question 44

Question
Ventriculul lateral:
Answer
 • Conţine un plex coroid fin
 • Posedă o porţiune centrală, plafonul căreia e constituit de corpul calos
 • Posedă un corn inferior pe planşeul căruia se află corpul amigdaloidian
 • Are un corn posterior care se extinde în lobul occipital
 • Se află mai jos de capul nucleului caudat

Question 45

Question
În care din următoarele formaţiuni nu se află plex coroid?
Answer
 • Cornul anterior al ventriculului lateral
 • Porţiunea centrală a ventriculului lateral
 • Cornul inferior al ventriculului lateral
 • Apertura laterală a ventriculului IV
 • Cornul posterior al ventriculului lateral
Show full summary Hide full summary

Similar

GRE Test - Overview
SAT Prep Group
Dr Jekyll and Mr Hyde
Rosie:)
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
naomisargent
PHR SPHR Labor Union Terminology
Sandra Reed
GCSE REVISION TIMETABLE
TheJileyProducti
Mind Maps with GoConqr
croconnor
Whole Number Glossary L1
Lee Holness
Teaching Methods Every Educator Should Know
Micheal Heffernan
Prep Like a Pro with GoConqr's Revision Timetable
Mike Nervo
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez