OMS 2022 partea 2 , Elaborat sub redacția COSTEL 2022

Description

Acest quiz este restrictionat
Emy 100
Quiz by Emy 100, updated more than 1 year ago
Emy 100
Created by Emy 100 about 1 year ago
90
0

Resource summary

Question 1

Question
139. CM. Identificați tipurile de diagnostic de nursing :
Answer
 • a) permanent
 • b) actual
 • c) potential
 • d) posibil
 • e) temporar

Question 2

Question
140. CM. Diagnosticul de nursing actual cuprinde următoarele elemente:
Answer
 • a) cunoașterea complicațiilor bolii
 • b) experiența asistentului medical
 • c) problema actuală
 • d) reacțiile pacientului la o problemă și factorii etiologici
 • e) istoricul stării de sănătate

Question 3

Question
141. CM. Enumerați caracteristicile diagnosticului de nursing:
Answer
 • a) plasarea factorilor cauzali înaintea răspunsului pacientului
 • b) este specific unui pacient
 • c) se bazează pe datele obținute în prima etapă a procesului de nursing
 • d) ține cont de factorii cauzali ai problemelor de sănătate
 • e) utilizarea terminologiei medicale în defavoarea celei specifice nursingului

Question 4

Question
142. CM Identificați erori în formularea diagnosticului de nursing :
Answer
 • a) implicarea valorilor și credințelor proprii
 • b) se bazează pe datele obținute în prima etapă a procesului de nursing
 • c) se ține cont de factorii cauzali ai problemelor de sănătate
 • d) orientarea asistentului medical spre intervențiile specifice problemelor pacientului
 • e) plasarea factorilor cauzali înaintea răspunsului pacientului

Question 5

Question
143. CM. Identificați tipuri de obiective în funcție de termenul de realizare al acestuia:
Answer
 • a) obiective pe termen foarte scurt
 • b) obiective pe termen scurt
 • c) obiective pe termen mediu
 • d) obiective pe termen lung
 • e) obiective pe termen foarte lung

Question 6

Question
144. CM. Identificați caracteristicile obiectivului de îngrijire:
Answer
 • a) specificitate
 • b) performanță
 • c) implicare și realism
 • d) educațional
 • e) observabil

Question 7

Question
145. CM. Pentru planificarea intervențiilor, asistentul medical va ține cont de:
Answer
 • a) mediul înconjurător
 • b) capacitățile și posibilitățile pacientului
 • c) experiența pacientului
 • d) gradul de dependență a pacientului
 • e) raționamentul științific al intervenției

Question 8

Question
146. CM. Planul de nursing are drept scop:
Answer
 • a) instruirea pacientului
 • b) promovarea continuității îngrijirii
 • c) orientarea spre îngrijiri individualizate
 • d) îmbunătățirea imaginii de sine a pacientului
 • e) evaluarea activității asistentului medical

Question 9

Question
147. CM. Selectați activitățile asistentului medical la etapa de implementare a procesului de nursing:
Answer
 • a) culegerea informațiilor despre starea de sănătate a pacientului
 • b) continuarea culegerii de informații despre starea de sănătate a pacientului
 • c) efectuarea intervenției și notarea în planul de nursing
 • d) evaluarea intervențiilor
 • e) menținerea la zi a planului de nursing

Question 10

Question
148. CM. Pentru o evaluare eficace, asistentul medical va urmări următoarele etape:
Answer
 • a) aprecierea măsurii în care au fost atinse obiectivele
 • b) discutarea cu pacientul a rezultatelor obținute
 • c) identificarea factorilor care au împedicat progresele pacientului
 • d) stabilirea priorităților
 • e) stabilirea profilului de sănătate

Question 11

Question
149. CS.Abordarea holistă a pacientului presupune:
Answer
 • a) îngrijire centrată pe persoană
 • b) îngrijire acordată în echipă
 • c) îngrijire de calitate pentru toţi pacienţii
 • d) îngrijire acordată la domiciliu
 • e) îngrijire centrată pe boală

Question 12

Question
150. CM. Independența în satisfacerea nevoii de a respira este determinată de:
Answer
 • a) menținerea integrității căilor respiratorii
 • b) păstrarea integrității mușchilor toracici
 • c) funcționarea eficientă a mușchilor membrelor
 • d) păstrarea funcționalității diafragmei
 • e) menținerea echilibrului acido-bazic

Question 13

Question
151. CM. Indicați etapele respirației?
Answer
 • a) ventilația
 • b) cerebrală
 • c) difuziunea
 • d) circulatorie
 • e) tisulară

Question 14

Question
152. CM.Identificați factorii biologici care influențează nevoia de a respira?
Answer
 • a) somnul
 • b) postura
 • c) alimentația
 • d) vârsta
 • e) mediul ambiant

Question 15

Question
153. CM Recunoașteți factorii care influențează satisfacerea nevoii de a respira?
Answer
 • a) biologici
 • b) psihologici
 • c) sociologici
 • d) economici
 • e) anatomici

Question 16

Question
154. CM.Identificați manifestările de independență a nevoii de a respira ?
Answer
 • a) ritmul
 • b) frecvența
 • c) tipul
 • d) zgomotele
 • e) efortul

Question 17

Question
155. CM. Enumerați intervențiile nursei pentru menținerea independenței în satisfacerea nevoii de a respira constă în a învăța pacientul să:
Answer
 • a) facă exerciții de alergat
 • b) facă exerciții respiratorii
 • c) exerciții de relaxare
 • d) aibă posturi adecvate
 • e) înlăture obiceiurile dăunătoare

Question 18

Question
156. CM.Enumerați problemele de dependență în satisfacerea nevoii de a respira:
Answer
 • a) dispneea
 • b) alterarea vocii
 • c) obstrucția căilor respiratorii
 • d) depresia
 • e) icterul

Question 19

Question
157. CM. Identificați sursele de dificultate pentru care determină nesatisfacerea nevoii de a respira?
Answer
 • a) arsuri
 • b) obezitatea
 • c) fracturi
 • d) anxietatea
 • e) durerea

Question 20

Question
158. CM. Identificați manifestarile de dependență caracteristice alterarii vocii ca:
Answer
 • a) tuse
 • b) disfonie
 • c) dispnee
 • d) afonie
 • e) senzația de sufocare

Question 21

Question
159. CS.Alegeți manifestarea de dependență care nu corespunde dispneei:
Answer
 • a) tahipnee
 • b) bradipnee
 • c) tuse
 • d) hemoptizie
 • e) cornaj

Question 22

Question
160. CM.Selectați manifestările de dependență caracteristice dispneei:
Answer
 • a) respirația de tip Cheyne-Stokes
 • b) respirație Kusmaul
 • c) cianoză
 • d) hiperventilație
 • e) lezare fizică

Question 23

Question
161. CM.Identificați manifestările de dependență caracteristice obstrucției căilor respiratorii:
Answer
 • a) respirație nazală dificilă
 • b) secreții nazale abundente
 • c) durere
 • d) tuse
 • e) tiraj

Question 24

Question
Selectați obiectivele stabilite de asistentul medical pentru pacient cu deficiențe respiratorii :
Answer
 • a) pacientul, să respire liber pe nas
 • b) oprirea epistaxisului
 • c) pacientul să prezinte rezistență redusă la infecție
 • d) pacientul să fie echilibrat psihic
 • e) pacientul să înghită cu dificultate

Question 25

Question
163. CM. Selectați parametri vitali care sunt evaluate în satisfacerea nevoii de a respira si a avea o circulației:
Answer
 • a) pulsului
 • b) tensiunii arteriale
 • c) frecvenței respirației
 • d) tensiunii venoase
 • e) temperaturii corpului

Question 26

Question
164. CM. Identificați factori care influențează pulsul.
Answer
 • a) somnul
 • b) alimentația
 • c) emoțiile
 • d) greutatea
 • e) mediul ambiant

Question 27

Question
165. CM. Identificați caracteristicile pulsului:
Answer
 • a) frecvența
 • b) ritmul
 • c) amplitudinea
 • d) celeritatea
 • e) localizarea

Question 28

Question
166. CM.Selectați factorii care influențează tensiunea arterială:
Answer
 • a) tensiunea e mai mică la copii
 • b) descrește ușor la vârstnici
 • c) efortul fizic produce o creștere a tensiunii
 • d) în timpul somnului este mai mare
 • e) frigul scade tensiunea

Question 29

Question
167. CM Identificați intervențiile asistentului medical în menţinerea independenţei circulaţiei sanguine:
Answer
 • a) evitarea fumatului
 • b) aerisirea încăperii
 • c) combaterea anxietății
 • d) menținerea tegumentelor curate
 • e) evitarea sedentarismului

Question 30

Question
168. CM. Selectați sursele de dificultate care pot determină nesatisfacerea nevoii de avea o bună circulație?
Answer
 • a) stresul
 • b) lezarea mușchiului cardiac
 • c) obiceiuri dăunătoare
 • d) călirea organismului
 • e) anxietatea
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
La casa de Bernarda Alba
Nil Romo
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO