2.30

Description

Biochimie Totalizarea 3 Quiz on 2.30, created by Bella Fox on 25/11/2022.
Bella Fox
Quiz by Bella Fox, updated more than 1 year ago
Bella Fox
Created by Bella Fox over 1 year ago
220
0

Resource summary

Question 1

Question
Fasciculele de colagen de ordinul II din componenţa tendonului sunt delimitate de :
Answer
 • tendonocite
 • endotenoniu
 • peritenoniu
 • endomiziu
 • perimiziu

Question 2

Question
Ţesutul cartilaginos hialin la adulţi se întîlneşte în:
Answer
 • pavilionul urechii
 • cartilajele corniculat şi cuneiform ale laringelui
 • locurile de unire a coastelor cu sternul
 • pe suprafaţa articulară a oaselor
 • în discurile intervertebrale

Question 3

Question
Lamelele osoase sunt constituite din:
Answer
 • osteocite şi fibre elastice
 • osteocite şi substanţa fundamentală mineralizată
 • osteocite, fibre de colagen şi substanţa fundamentală mineralizată
 • osteocite, substanţa fundamentală mineralizată şi vase sanguine
 • osteoblaste, fibre de colagen şi vase sanguine

Question 4

Question
Ţesutului conjunctiv fibros lax îi sunt proprii următoarele elemente celulare:
Answer
 • fibroblastele
 • mastocitele
 • miocitele
 • miosatelitocitele
 • macrofagele

Question 5

Question
Indicaţi ţesuturile conjunctive cu proprietăţi speciale:
Answer
 • ţesutul reticular
 • ţesutul mucos
 • ţesutul seros
 • ţesutul adipos
 • ţesutul pigmentar

Question 6

Question
Modalităţile de creştere a cartilajului sunt:
Answer
 • prin apoptoză
 • prin apoziţie
 • prin mineralizare
 • intercelulară
 • interstiţială

Question 7

Question
Osteocitele:
Answer
 • se divid mitotic
 • nu se divid mitotic
 • organitele sunt relativ slab dezvoltate
 • organitele sunt bine dezvoltate
 • sunt situate оn lacune osoase

Question 8

Question
Periostul:
Answer
 • tapetează canalul medular al osului
 • acoperă suprafaţa cartilajului hialin
 • prezintă învelişul osului
 • are două straturi
 • conţine condrocite şi osteoclaste

Question 9

Question
Condroblastele:
Answer
 • sunt celulele mature ale cartilajului
 • formează grupuri izogene
 • secretă componentele matricei cartilajului
 • conţin reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
 • provin din monocitele sângelui

Question 10

Question
Ţesutul reticular se întâlneşte în:
Answer
 • măduva hematogenă a oaselor
 • timus
 • glanda tiroidă
 • ganglionii limfatici
 • splină

Question 11

Question
Mastocitele:
Answer
 • granulele specifice conţin histamină, heparină şi enzime proteolitice
 • provin de la predecesori din măduva osoasă roşie
 • au capacitate de fagocitoză
 • sintetizează imunoglobuline
 • asigură homeostazia locală

Question 12

Question
Trăsăturile distinctive ale ţesutului conjunctiv sunt:
Answer
 • cantitatea mare de substanţă intercelulară
 • diversitatea tipurilor celulare
 • proprietăţile ţesutului sunt determinate de către celule
 • proprietăţile ţesutului sunt determinate de către substanţa intercelulară
 • sunt de provenienţă mezenchimală

Question 13

Question
Adipocitele multiloculare se deosebesc de cele uniloculare prin:
Answer
 • oxidarea în mitocondrii desociată de fosforilare
 • numărul sporit de mitocondrii
 • multitudinea picăturilor de lipide
 • localizarea centrală a nucleului
 • provenienţă mezodermală

Question 14

Question
Fibroblastele sintetizează şi secretă:
Answer
 • colagen
 • elastină
 • heparină
 • fibronectină
 • imunoglobuline

Question 15

Question
Indicaţi celulele capabile să sintetizeze histamina:
Answer
 • neutrofilele
 • bazofilele
 • eozinofilele
 • macrofagele
 • mastocitele

Question 16

Question
Osteogeneza directă debutează cu formarea:
Answer
 • osteonului
 • trabeculelor osoase
 • periostului
 • insulei osteogene
 • lamelelor osoase

Question 17

Question
În matricea cartilajului elastic sunt prezente:
Answer
 • proteoglicani
 • fibre nervoase
 • fibre elastice
 • capilare sanguine
 • apă

Question 18

Question
Lamelele intercalare ale ţesutului osos lamelar reprezintă:
Answer
 • materialul pentru formarea lamelelor circumferenţiale externe şi interne
 • materialul pentru formarea osteonului
 • părţile componente ale osteoanelor nou-formate
 • părţile componente ale endostului
 • reziduri al osteoanelor distruse

Question 19

Question
Selectaţi predecesorul osteoclastului:
Answer
 • osteoblastul
 • condroblastul
 • osteocitul
 • monocitul
 • limfocitul

Question 20

Question
În reorganizarea structurii ţesutului osos lamelar sunt implicate:
Answer
 • rezorbţia osteoanelor vechi
 • schimbul generaţiei de osteoane
 • menţinerea structurii osteonului pe parcursul întregii vieţi
 • efortul fizic asupra osului
 • perturbaţiile hormonale în organism

Question 21

Question
Selectaţi sinapsele interneuronale:
Answer
 • axo-somatice
 • dendro-somatice
 • axo-dendritice
 • axo-axonale
 • dendro-dendritice

Question 22

Question
Selectaţi elementele celulare ale macrogliei:
Answer
 • oligodendrocitele
 • macrofagele gliale
 • astrocitele
 • ependimocitele
 • neurocitele

Question 23

Question
Ependimocitele tapetează:
Answer
 • vasele sanguine
 • trompele uterine
 • canalul cerebrospinal
 • ventriculii cerebrali
 • endocardul

Question 24

Question
Componentele unei sinapse sunt:
Answer
 • miofilamentele
 • spaţiul sinaptic
 • membrana presinaptică
 • membrana postsinaptică
 • nexusul

Question 25

Question
Neuroglia este reprezentată de:
Answer
 • astrocite
 • ependimocite
 • microglie
 • neuroni multipolari
 • oligodendrocite

Question 26

Question
Teaca de mielină este produsă de:
Answer
 • oligodendrocite
 • astrocite
 • celulele crestelor neurale
 • ependimocite
 • celulele Schwann

Question 27

Question
Mezaxonul reprezintă:
Answer
 • membrana dublă a neurolemocitului
 • sinonimul strangulaţiei Ranvier
 • membrana dublă a axolemei
 • excrescenţa oligodendrogliocitului
 • excrescenţa astrocitului fibros

Question 28

Question
Microglia este reprezentată de:
Answer
 • astrocite protoplasmatice
 • astrocite fibroase
 • macrofage gliale
 • oligodendrogliocite
 • ependimocite

Question 29

Question
Enumeraţi organitele speciale ale neuronului:
Answer
 • incluziunile de glicogen
 • miofibrilele şi tonofibrilele
 • substanţa cromatofilă
 • incluziunile pigmentare
 • neurofibrilele

Question 30

Question
Care din organitele enumerate corespund substanţei cromatofile (Nissl) a neuronului:
Answer
 • complexul Golgi+mitocondriile
 • ribozomii+ mitocondriile
 • cisternele reticulului endoplasmatic rugos+poliribozomii
 • complexul Golgi+lizozomii+ribozomii
 • complexul de ADN+ glicogen
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev