1.30

Description

Quiz on 1.30, created by Bella Fox on 25/11/2022.
Bella Fox
Quiz by Bella Fox, updated more than 1 year ago
Bella Fox
Created by Bella Fox over 1 year ago
393
0

Resource summary

Question 1

Question
Elementele celulare ale ţesutului conjunctiv lax sunt:
Answer
 • fibroblastele
 • celulele adventiţiale
 • adipocitele
 • endoteliocitele
 • macrofagele

Question 2

Question
Indicaţi nivelurile de organizare ale fibrelor de colagen:
Answer
 • molecular
 • supramolecular
 • intermolecular
 • fibrilar
 • de formare a fibrelor

Question 3

Question
Cartilajul elastic:
Answer
 • este abundent vascularizat
 • intră în componenţa epiglotei
 • acoperă suprafeţele articulare ale oaselor
 • intră în componenţa simfizei pubiene
 • are proprietatea de a se calcifica

Question 4

Question
Osteoclastele:
Answer
 • sunt de provenienţă hematogenă
 • fac parte din diferonul osos
 • sunt celule mononucleate
 • sunt celule polinucleate
 • conţin numeroşi lizozomi

Question 5

Question
Fibrele de colagen ale ţesutului conjunctiv fibros lax sunt formate din proteinele secretate de:
Answer
 • condroblaste
 • fibroblaste
 • osteoblaste
 • monoblaste
 • mieloblaste

Question 6

Question
Lamelele osoase ale ţesutului osos sunt constituite din:
Answer
 • fibre elastice
 • fibre de colagen
 • osteocite
 • osteoane
 • condrocite

Question 7

Question
Osteoclastele:
Answer
 • sunt celule multinucleate, poliploide
 • formează stratul intern al periostului
 • secretă enzime proteolitice
 • derivă din fibroblaste
 • secretă componentele matricei ţesutului osos

Question 8

Question
Cartilajul hialin:
Answer
 • se dezvoltă din miotomii somitelor
 • se dezvoltă din mezenchim
 • conţine peste 70% săruri minerale
 • conţine grupuri izogene de condrocite
 • este bine vascularizat

Question 9

Question
Precursorii colagenului sunt secretaţi de :
Answer
 • macrofage
 • fibroblaste
 • limfocite
 • celulele plasmatice
 • fibrocite

Question 10

Question
Ţesutul conjunctiv fibros dens ordonat formează:
Answer
 • tendoanele
 • dermul pielii
 • membranele fibroase
 • capsula unor organe
 • măduva oaselor

Question 11

Question
Elementele figurate ale sângelui sunt:
Answer
 • eritrocite
 • megacariocite
 • plasmocite
 • limfocite T
 • monocite

Question 12

Question
Ţesutul conjunctiv reticular:
Answer
 • formează stroma organelor hematopoietice
 • formează stratul reticular al dermului pielii
 • este constituit din celule reticulare şi fibre de reticulină
 • este constituit din adipocite, celule reticulare, mastocite
 • prezintă ţesut conjunctiv fibros dens ordonat

Question 13

Question
Plasmocitul:
Answer
 • derivă în rezultatul diferenţierii limfocitului - B
 • intră în componenţa ţesutului conjunctiv fibros lax
 • secretă imunoglobuline
 • are funcţie de fagocitoză
 • citoplasma este oxifilă

Question 14

Question
Ţesutul osos reticulofibros:
Answer
 • este format din lamele osoase
 • unitatea morfofuncţională este osteonul
 • formează diafizele oaselor tubulare
 • conţine osteocite şi substanţă intercelulară mineralizată
 • nu are substanţă intercelulară

Question 15

Question
Pericondrul
Answer
 • acoperă ţesuturile cartilaginoase hialin şi elastic
 • este prezent doar la ţesutul cartilaginos hialin
 • acoperă osul lamelar
 • este format din două straturi
 • conţine condroblaste

Question 16

Question
Macrofagele:
Answer
 • provin din monocite
 • în lizozomi se conţine colagen
 • fac parte din sistemul fagocitar mononuclear
 • citolema conţine receptori pentru imunoglobuline
 • citoplasma conţine o cantitate sporită de fagozomi şi lizozomi

Question 17

Question
Ţesutul cartilaginos hialin:
Answer
 • conţine grupuri izogene de condrocite
 • se află în discurile intervertebrale
 • substanţa intercelulară este bogată în glicozaminoglicani
 • conţine matrice interteritorială
 • conţine matrice teritorială

Question 18

Question
Ţesuturile conjunctive cu proprietăţi speciale sunt:
Answer
 • ţesutul reticular
 • ţesutul conjunctiv fibros dens ordonat
 • ţesutul adipos
 • ţesutul mucos
 • ţesutul conjunctiv fibros dens neordonat

Question 19

Question
Selectaţi celulele ţesuturilor cartilaginoase:
Answer
 • osteoblastele
 • condrocitele
 • condroblastele
 • osteocitele
 • osteoclastele

Question 20

Question
Osteocitele ţesutului osos:
Answer
 • sunt celule mature
 • se divid mitotic
 • sunt celule cu prelungiri
 • au nucleu compact, relativ mare
 • citoplasma lor este slab bazofilă cu organitele relativ reduse

Question 21

Question
Fibroblastele au capacitatea de a sintetiza:
Answer
 • colagen
 • elastină
 • anticorpi
 • glicozaminoglicani
 • proteoglicani

Question 22

Question
Citoplasma plasmocitelor manifestă:
Answer
 • o intensă bazofilie
 • o abundenţă de lizozomi şi peroxizomi
 • un reticul endoplasmatic granular bine dezvoltat
 • oxifilie
 • prezenţa unui halou, unde sunt situaţi centriolii şi complexul Golgi

Question 23

Question
Ţesutul adipos brun:
Answer
 • este prezent la nou-născut
 • celulele sunt împrejmuite de hemocapilare
 • în citoplasma celulelor se observă numeroase mitocondrii
 • capacitatea oxidativă a celulelor adipoase brune este de 20 ori mai mică decât a celor albe
 • culoarea ţesutului e determinată de citocromii mitocondriilor

Question 24

Question
Selectaţi celula capabilă de a secreta histamina:
Answer
 • fibroblastul
 • macrofagul
 • mastocitul
 • adipocitul
 • plasmocitul

Question 25

Question
Cartilajul hialin se întâlneşte:
Answer
 • în locurile de unire a coastelor cu sternul
 • în laringe
 • în căile respiratorii
 • în discurile intervertebrale
 • pe suprafaţa articulară a oaselor

Question 26

Question
Substanţa compactă a diafizei osului tubular conţine:
Answer
 • stratul osteoanelor
 • sistemul de lamele circumferinţiale externe
 • lamele osoase interstiţiale
 • lamele osoase circumferinţiale interne
 • trabecule osoase

Question 27

Question
Sistemul macrofagic include:
Answer
 • celulele stelate din capilarele sinusoide ale ficatului
 • lipocitele perisinusoidale ale ficatului
 • osteoclastele
 • microgliocitele
 • celulele mezangiale ale rinichiului

Question 28

Question
Ţesutul cartilaginos:
Answer
 • este constituit din celule şi o cantitate abundentă de substanţă intercelulară
 • conţine un număr relativ mare de fibre şi o cantitate neînsemnată de substanţă intercelulară
 • conţine circa 70-80% apă, 10-15 % substanţă organice; 4-7 % săruri
 • conţine circa 70% de compuşi neorganici şi 30 % substanţe organice
 • nu conţine vase sanguine

Question 29

Question
Creşterea osului tubular în grosime se realizează în baza:
Answer
 • plăcii cartilaginoase metaepifizare
 • periostului
 • osteonului
 • sistemului de lamele osoase comune externe
 • sistemului de lamele osoase comune interne

Question 30

Question
Selectaţi celula (celulele) ţesutului conjunctiv fibros lax:
Answer
 • adipocitele
 • macrofagele
 • pericitele
 • celulele interstiţiale
 • podocitele
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev