МИКРО 26- 51

Description

Quiz on МИКРО 26- 51, created by Marcella Pirvu on 27/05/2022.
Marcella Pirvu
Quiz by Marcella Pirvu, updated more than 1 year ago
Marcella Pirvu
Created by Marcella Pirvu almost 2 years ago
78
0

Resource summary

Question 1

Question
Indicaţi caracteristicile virusurilor:
Answer
 • se multiplică prin diviziune binară
 • posedă doar ARN sau ADN
 • sunt mai mici în dimensiuni în comparaţie cu bacteriile
 • posedă ARN şi ADN
 • Cresc bine pe medii de cultură uzuale

Question 2

Question
Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:
Answer
 • Diviziune
 • Ramură
 • Grad
 • Ordin
 • Clasă

Question 3

Question
Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:
Answer
 • Ramură
 • Încrengătură
 • Gen
 • Familie
 • Clasă

Question 4

Question
Indicați cea mai utilă investigație pentru diagnosticul unei faringite streptococice:
Answer
 • Examenul microscopic
 • Examenul bacteriologic
 • Examenul serologic
 • PCR
 • Toate de mai sus

Question 5

Question
Indicați cea mai utilă investigație pentru diagnosticul unei faringite streptococice:
Answer
 • Titrul ASLO
 • Examenul bacteriologic al exsudatului faringian
 • Depistarea antigenelor în exsudatul farinfian
 • Examenul bacteriologic al exsudatului amigdalian
 • Examenul microscopic al exsudatului faringian

Question 6

Question
Indicaţi celulele producente de anticorpi:
Answer
 • limfocitele
 • plasmoblaştii
 • celulele plasmocite
 • celulele reticulare
 • mastocitele

Question 7

Question
Indicaţi clasa de imunoglobuline care posedă funcţii antimicrobiene la nivelul mucoaselor:
Answer
 • IgM
 • IgG
 • IgA
 • IgE
 • IgD

Question 8

Question
Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice:
Answer
 • sintetici
 • naturali
 • neutri
 • bazici
 • acizi

Question 9

Question
Indicaţi clasificarea serurilor imune curative după modul de acţiune:
Answer
 • antitoxice
 • antibacteriene
 • antivirale
 • anti-O polizaharidice
 • anti-H flagelare

Question 10

Question
Indicaţi cocii care se divid după un singur plan:
Answer
 • stafilococii
 • sarcinele
 • tetracocii
 • streptococii
 • diplococii

Question 11

Question
Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună:
Answer
 • vezuvina
 • cristal violet
 • fucsina acidă
 • safranina
 • crizoidina

Question 12

Question
Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:
Answer
 • amidon
 • glicogen
 • sulf
 • lipide
 • polimetafosfați

Question 13

Question
Indicați compoziția chimică a sporilor:
Answer
 • lipide
 • dipicolonat de calciu
 • fosfolipide
 • proteine
 • lipopolizaharide

Question 14

Question
Indicaţi condiţiile de antigenitate a substanţelor:
Answer
 • să fie străină, necunoscută pentru macroorganism
 • să aiba o greutate moleculară mai mare de 10000 daltoni
 • să aibă o conformaţie spaţială stabilă
 • să aiba o structură chimică cît mai complexă
 • să aibă o greutate moleculară mai mică de 10000 daltoni

Question 15

Question
Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch оn microbiologie:
Answer
 • a studiat procesul digestiei intracelulare
 • a introdus condensatorul Abbe
 • a introdus sistemul de imersie
 • a introdus mediile nutritive lichide
 • a introdus microfotografierea

Question 16

Question
Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch оn microbiologie:
Answer
 • a introdus coloranţii de anilină
 • a introdus sistemul de imersie
 • )a introdus mediile nutritive solide
 • a introdus mediile nutritive cromogene
 • a pus baza teoriei despre fagocitoză

Question 17

Question
Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:
Answer
 • a demonstrat natura enzimatică a fermentării butirice
 • a demonstrat natura enzimatică a fermentării alcoolice
 • a obţinut vaccinul contra febrei tifoide
 • a introdus mediile nutritive semisolide
 • a introdus coloranţii de anilină

Question 18

Question
Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:
Answer
 • a studiat procesul digestiei intracelulare
 • a obţinut vaccinul contra tuberculozei
 • a obţinut vaccinul contra brucelozei
 • a obţinut vaccinul contra rabiei
 • a demonstrat natura enzimatică a fermentării lactice

Question 19

Question
Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:
Answer
 • a stabilit respiraţia anaerobă
 • a obţinut vaccinul contra pestei aviare
 • a obţinut vaccinul contra antraxului
 • a obţinut vaccinul contra variolei
 • a introdus microfotografierea

Question 20

Question
Indicaţi etapele metodei virusologice de diagnostic:
Answer
 • izolarea virusului
 • acumularea virusului
 • indicarea reproducerii
 • identificarea virusului
 • fagoidentificarea

Question 21

Question
Indicaţi factorii alternativi ce activează complementul:
Answer
 • proteinazele
 • glicoproteinele
 • properdina
 • IgE
 • IgA

Question 22

Question
Indicaţi factorii clasici, ce activează complementul:
Answer
 • IgG
 • IgM
 • IgE
 • IgD
 • IgA

Question 23

Question
Indicaţi factorii rezistenţei nespecifice a macroorganismului
Answer
 • opsoninele
 • leucinele
 • properdina
 • interferonul
 • celulele fagocitare

Question 24

Question
Indicaţi factorii umorali ai rezistenţei nespecifice a macroorganismului:
Answer
 • opsoninele
 • leucinele
 • properdina
 • interferonul
 • celulele fagocitare

Question 25

Question
Indicaţi formele incurbate de bacterii:
Answer
 • actinomicetele
 • streptobacteriile
 • streptococii
 • spirilele
 • spirochetele
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh