МИК 120-150

Description

Quiz on МИК 120-150, created by Marcella Pirvu on 27/05/2022.
Marcella Pirvu
Quiz by Marcella Pirvu, updated more than 1 year ago
Marcella Pirvu
Created by Marcella Pirvu almost 2 years ago
80
0

Resource summary

Question 1

Question
Selectați elemente neprmanente a celulei bacteriene:
Answer
 • ribosomii
 • membrana citoplasmatică
 • acizi nucleici
 • sporul bacterian
 • capsula

Question 2

Question
Selectați elemente neprmanente a celulei bacteriene:
Answer
 • ribosomii
 • capsula
 • fimbriile
 • peretele celular
 • nucleoidul

Question 3

Question
Selectați elemente specifice celulelor eucariote:
Answer
 • ribosomii 80S
 • perete cellular
 • mitocondrii
 • granulaţii de volutină
 • plasmide

Question 4

Question
Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor:
Answer
 • membrana citoplasmatică
 • sporii
 • fimbriile
 • peretele cellular
 • flagelii

Question 5

Question
Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor de substrat:
Answer
 • membrana citoplasmatică
 • sporii
 • fimbriile
 • peretele cellular
 • flagelii

Question 6

Question
Selectați elementele permanente al celulei procariote:
Answer
 • mitocondriile
 • reticul endiplasmatic
 • peretele celular
 • aparatul Golgi
 • lizosomii

Question 7

Question
Selectați elementele permanente al celulei procariote:
Answer
 • mezozomii
 • aparatul Golgi
 • ribosomii
 • capsula
 • flagelii

Question 8

Question
Selectati elementul de structură ce nu este specific pentru celulele procariote:
Answer
 • peretele celular
 • plasmidele
 • granulaţiile de volutină
 • membrana nucleară
 • membrana celulară

Question 9

Question
Selectați esența metodei simple de colorare:
Answer
 • evidențiază sporii bacteriilor
 • evidențiază peretele cellular
 • determină aranjarea in frotiu
 • determină proprietațile tinctoriale ale bacteriilor
 • determină forma bacteriei

Question 10

Question
Selectați fazele de evoluție a leptospirozelor:
Answer
 • Latentă
 • Afebrilă
 • Prodromală
 • Organică
 • Septicemică

Question 11

Question
Selectați forme sferice de bacterii:
Answer
 • actinomicetele
 • tetracoci
 • clostridii
 • bacilli
 • sarcine

Question 12

Question
Selectaţi formle acelulare de microorganisme:
Answer
 • virusurile
 • bacteriile grampozitive
 • fungii
 • micetele levuriforme
 • bacteriile gramnegative

Question 13

Question
Selectați funcțiile flagelilor:
Answer
 • participă la diviziune
 • țintă de atac pentru antibioticе
 • asigură mobilitatea
 • funcție antigenică
 • asigură perpetuarea speciei
 • asigură chemotaxisul bacterian

Question 14

Question
Selectați funcțiile peretelui cellular:
Answer
 • funcție antifagocitară
 • asigură mobilitatea bacteriilor
 • de receptor
 • reprezintă ținta de atc a unor enzime
 • determină toxicitatea bacteriilor

Question 15

Question
Selectați funcțiile pililor:
Answer
 • adeziune
 • asigură virulența
 • păstrează informația genetică
 • participă la conjugarea bacteriilor
 • asigură mobilitatea

Question 16

Question
Selectați funcțiile pililor:
Answer
 • adeziune
 • asigură virulența
 • păstrează informația genetică
 • participă la conjugarea bacteriilor
 • asigură mobilitatea

Question 17

Question
Selectaţi mediile de cultură utilizate pentru izolarea enterobacteriilor:
Answer
 • Endo
 • Levine
 • Kligler
 • Olkenitki
 • geloza ser

Question 18

Question
Selectați mediu de cultură utilizat pentru izolarea S. aureus:
Answer
 • Geloză hepatică
 • Geloză hiperclorurată cu gălbenuș de ou
 • Mediul lichid cu glicerină şi cartof
 • Mediul Wilson-Blair
 • Bulionul biliat

Question 19

Question
Selectați metoda de eliberare a virusurilor din celula gazdă:
Answer
 • Decapsidare
 • Fuziune
 • Endocitoză
 • Înmugurire
 • Viropexis

Question 20

Question
Selectați metoda de eliberare a virusurilor din celula gazdă:
Answer
 • Decapsidare
 • Fuziune
 • Endocitoză
 • Exocitoză
 • Viropexis

Question 21

Question
Selectați metoda indirectă de diagnostic а maladiilor infecțioase:
Answer
 • examenul bacteriologic
 • identificarea ADN sau ARN microbian
 • serodiagnosticul
 • examenul microscopic
 • examenul biologic

Question 22

Question
Selectați metodele complexe de colorare:
Answer
 • Neisser
 • Loeffler
 • Zeihl-Neelsen
 • Aujeszky
 • Gram

Question 23

Question
Selectați metodele de colorare a frotiurilor pentru examenul microscopic al spirochetelor:
Answer
 • A.Gram
 • .Giemsa
 • Ziehl-Neelsen
 • Impregnare cu săruri de argint
 • .Preparate „între lamă şi lamelă”

Question 24

Question
Selectați prelevatele examinate pentru diagnosticul microbiologic al sifilisului primar:
Answer
 • Punctat din ganglioni limfatici
 • Exsudat din elemente eruptive cutanate
 • Exsudat articular
 • Serozitate din şancru
 • Lichid cefalorahidian

Question 25

Question
Selectați proteina specifică flagelilor:
Answer
 • flagelina
 • cheratina
 • gelatina
 • pielina
 • properdina

Question 26

Question
Selectați reactivul ce nu se utilizeză in colorația Aujeszky:
Answer
 • fucsină carbolică
 • H2SO4
 • tuș de China
 • albastru de metilen
 • HCl

Question 27

Question
Selectați specia de bacterii care formează colonii S, bombate, opace, pigmentate pe medii speciale:
Answer
 • S. aureus
 • N. meningitidis
 • .Y. pestis
 • B. anthracis
 • S. pneumoniae

Question 28

Question
Selectați specia de bacterii care produce toxină exfoliativă:
Answer
 • S. epidermidis
 • .S. aureus
 • .S. pyogenes
 • .S. pneumoniae
 • C. diphtheriae

Question 29

Question
Selectați structura responsabilă de adeziunea bcteriilor:
Answer
 • plasmidele
 • flagelii
 • sporul
 • pilii
 • ribosomii

Question 30

Question
Selectați subspeciile de T. pallidum:
Answer
 • T. pallidum orale
 • T. pallidum pallidum
 • T. pallidum pertenue
 • T. pallidum paraluiscuniculi
 • T. pallidum endemicum

Question 31

Question
Selectați subunitățile de masură utilizate pentru microorganisme:
Answer
 • picometri (pm)
 • decimetri (dc)
 • nanometri (nm)
 • micrometri (µm)
 • milimetri (mm)

Question 32

Question
Selectați sursele de infecţie în leptospiroze:
Answer
 • Porcii
 • Bovinele
 • Păsările acvatice
 • Rozătoarele
 • Câinii

Question 33

Question
Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în dependență de destinația lor:
Answer
 • virusologice
 • bacteriologice
 • clinico-diagnostice
 • de studii
 • de producere

Question 34

Question
Septicemia însoţită de formarea focarelor purulente în organele interne se numeşte:
Answer
 • septicemie
 • virusemie
 • bacteriemie
 • septicopiemie
 • anemie
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh