CHIMIE ORGANICA SEM2 TOT3 CM

Description

,f organica sem 2 Quiz on CHIMIE ORGANICA SEM2 TOT3 CM, created by f2536 3749 on 29/04/2022.
f2536 3749
Quiz by f2536 3749, updated more than 1 year ago
f2536 3749
Created by f2536 3749 about 2 years ago
102
0

Resource summary

Question 1

Question
121. Ce substanţe se obţin la hidroliza bazică a aidului 1-palmitoil-2-oleoilfosfatidic?
Answer
 • A. Acid palmitic;
 • B. Fosfat de sodiu;
 • C. Palmitat de sodiu;
 • D. Acid fosforic;
 • E. Oleat de sodiu.

Question 2

Question
122. Care acizi graşi se obţin la hidroliza acidă a triacilglicerinei-1-oleoil-2-palmitoil-3 linolenoilglicerină?
Answer
 • A. C17H35COOH
 • B. C17H33COOH
 • C. C17H31COOH
 • D. C17H29COOH
 • E. C15H31COOH

Question 3

Question
123. Care produse se obţin la hidroliza acidă a citidinei:----? INCA UNA
Answer
 • A. α-D-riboza
 • B. β-D-riboza
 • C. β-D-xiloza
 • D. 2-amino-6-oxopurină
 • E. 2-oxo-4-aminopirimidină

Question 4

Question
124. Care acizi graşi nesaturaţi din grăsimile naturale sunt prezentaţi mai jos
Answer
 • A. acid arahic
 • B. acid arahidonic
 • C. acid miristic
 • D. acid linolenic
 • E. acid linolic

Question 5

Question
125. Denumirile sistematice ale citidinei şi uridinei sunt:
Answer
 • A. 1-(β-D-ribofuranozil)-2,4-dioxopirimidină
 • B. 1-(β-D-ribofuranozil)-4-amino-2-oxopirimidină
 • C. 1-(β-D-ribofuranozil)-uracil
 • D. 1-(β-D-ribofuranozil)-citozina
 • E. 1-(α-D-ribofuranozil)-citozina

Question 6

Question
126. Care hidrocarburi saturate stau la temelia structurii hormonilor sexuali masculini si femenini:
Answer
 • A. pregnanul
 • B. colanul
 • C. estranul
 • D. colestanul
 • E. androstanul

Question 7

Question
127. Denumirea corectă a cefalinei, ce conţine acizii stearic şi oleic este:
Answer
 • A. acid stearo-oleofosfatidic
 • B. acid oleo-stearofosfatidic
 • C. stearooleofosfatidilcolamină
 • D. stearooleofosfatidiletanolamină
 • E. fosfoacilglicerină

Question 8

Question
128. Ce substanţe se obţin la hidroliza bazică a 1-miristiol-2-palmitoil-3-oleoilglicerinei?
Answer
 • A. acid palmitic
 • B. acid oleic
 • C. miristat de sodiu
 • D. palmitat de sodiu
 • E. oleat de sodiu

Question 9

Question
129. Care substanţe heterociclice intra în componenţa coenzimei NAD+?
Answer
 • A. guanina
 • B. purina
 • C. adenina
 • D. piridina
 • E. nicotinamida

Question 10

Question
130. Denumirile sistematice a bazelor nucleice din fragmentul de ARN cu succesiunea GUA sunt:
Answer
 • A. 2-amino-6-oxopurină
 • B. 2-aminopurină
 • C. 6-aminopurină
 • D. 2,4-dioxopirimidină
 • E. 2,6-dioxopirimidină

Question 11

Question
131. Ce acizi se obţin la hidroliza acidă a acidului fosfatidic, care conţine radicalii acizilor arahic şi arahidonic
Answer
 • A. C17H35COOH
 • B. C19H31COOH
 • C. C19H31COOH
 • D. H2SO4
 • E. H3PO4

Question 12

Question
132. Nucleozidele pirimidinice din ARN sunt:
Answer
 • A. adenină
 • B. uracil
 • C. uridină
 • D. citozină
 • E. citidină

Question 13

Question
133. Denumirile sistematice ale limonenului şi mentolului sunt.
Answer
 • A. 4-metil-1-izopropilciclohexenă
 • B. 1-metil-4-izopropienilciclohexan
 • C. 4-izopropienil-1-metilciclohexenă-1
 • D. 2-izopropil-5-metilciclohexanol-1
 • E. 2-metil-4-izopropilciclohexanol

Question 14

Question
134. La hidroliza bazică a cefalinei ce conţine resturi de acizi linolic şi stearic se obţine:
Answer
 • A. colină
 • B. etanolamină
 • C. linoliat de sodiu
 • D. stearat de sodiu
 • E. fosfat de sodiu

Question 15

Question
135. Daţi denumirile trivială şi sistematică a hidrocarburilor saturate ce stau la temelia structurii sterolilor:
Answer
 • A. pregnan
 • B. 10,13-dimetil-17-etilsteran
 • C. colestan
 • D. 10,13-dimetil-17-sec.izooctilsteran
 • E. 10,13-dimetil-17-sec.pentilsteran

Question 16

Question
136. Ce acizi graşi se obţin la hidroliza acidă al arahidonoillinoleoilstearoilglicerinei:
Answer
 • A. C19H39COOH
 • B. C19H31COOH
 • C. C17H31COOH
 • D. C17H29COOH
 • E. C17H35COOH

Question 17

Question
137. În macromolecula de ADN complementare sunt perechele de baze:
Answer
 • A. A-C
 • B. A-G
 • C. C-G
 • D. T-A
 • E. T-C

Question 18

Question
138. Cei mai importanţi reprezentanţi ai sterolilor sunt:
Answer
 • A. androsterolul
 • B. colesterolul
 • C. corticosterolul
 • D. colecalciferolul
 • E. ergosterolul

Question 19

Question
139. La oxidarea peroxidică a acidului oleic se obţin acizii:
Answer
 • A. CH3(CH)6-COOH
 • B. CH3(CH2)8-COOH
 • C. CH3(CH2)8-COOH
 • D. HOOV-(CH2)10-COOH
 • E. HOOC-(CH2)8-COOH

Question 20

Question
140. În componenţa căror lipide complexe intra colamina şi colina?
Answer
 • A. acizi fosfatidici
 • B. cefaline
 • C. glicolipide
 • D. lecitine
 • E. sfingomieline

Question 21

Question
141. Care dintre nucleotidele de mai jos intră în componenţa acizilor ADN?
Answer
 • A. acid 5'guanilic
 • B. acid 5'timidilic
 • C. acid 5'adenilic
 • D. acid 5'dezoxiadenilic
 • E. acid 5'uridilic

Question 22

Question
142. Câte moleculele de acetilcoenzima A se obţin la β-oxidarea acidului palmitic şi respectiv a acidului stearic?
Answer
 • A. 12
 • B. 10
 • C. 8
 • D. 9
 • E. 14

Question 23

Question
143. Denumirile trivială şi sistematică a hidrocarburii saturate care stă la baza structurii chimice a acizilor biliari sunt:
Answer
 • A. pregnan
 • B. colan
 • C. estran
 • D. 10,13-dimetil-17-etilsteran
 • E. 10,13-dimetil-17-sec.pentilsteran

Question 24

Question
144. La hidroliza bazică a lecitinei ce conţine radicali acizilor palmitic şi oleic se obţin substantele:
Answer
 • A. acid fosforic
 • B. acid oleic
 • C. palmitat de sodiu
 • D. fosfat de sodiu
 • E. colină

Question 25

Question
145. Ce se obţine la hidroliza completă a ATP-lui?
Answer
 • A. α-D-riboză
 • B. acid fosforic
 • C. timină
 • D. adenină
 • E. β-D-riboză

Question 26

Question
146. Denumirile triviale ale agliconilor glicozidelor cardiace sunt:
Answer
 • A. dezoxigenină
 • B. digitoxigenină
 • C. strofantină
 • D. dezoxistrofantidina
 • E. strofantidina

Question 27

Question
147. Câte molecule de acetilcoenzima A se obţin la β-oxidare a acidului miristic şi corespunzător a acidului arahic?
Answer
 • A. 6
 • B.7
 • C. 8
 • D. 9
 • E. 10

Question 28

Question
148. În componenţa căror substanţe biologic active se conţine colină?
Answer
 • A. cefaline
 • B. lecitine
 • C. sfingomieline
 • D. glicolipide
 • E. acetilcolină

Question 29

Question
149. Ce tip de legături glicozidice sunt în nucleozidele pirimidinice şi purinice?
Answer
 • A. β C-1, N-9
 • B. α C-1, N-9
 • C. β C-1, N-1
 • D. α C-1, N-1
 • E. β C-2, N-3

Question 30

Question
150. Denumirile triviale ale acizilor biliari mai importanţi sunt:
Answer
 • A. acid colic
 • B. acid glicocolic
 • C. acid taurocolic
 • D. acid dezoxicolic
 • E. acid litocolic

Question 31

Question
151. Ce substanţe se obţin la oxidarea în mediul acid cu permanganat de potasiu a acidului oleic:
Answer
 • A. acid caprilic
 • B. acid pelargonic
 • C. acid capronic
 • D. acid azelaic
 • E. acid suberic

Question 32

Question
152. Denumirile trivială şi sitematică a produsului de interacţiune a guaninei cu D-riboză sunt:
Answer
 • A. 1-(α-D-ribofuranozil)-guanină
 • B. 9-(β-D-ribofuranozil)-guanină
 • C. 9-(α-D-ribofuranozil)-guanină
 • D. guanozină
 • E. dezoxiguanozină

Question 33

Question
153. Bazele nucleice din fragmentul de macromoleculă de mARN, obţinut la transcripţie de pe fragmentul GTC a ADN-lui sunt:----?
Answer
 • A. uracil
 • B. timină
 • C. guanină
 • D. adenină
 • E. citozina

Question 34

Question
154. Ce produse se obţin la hidroliza acidă completă a acidului 5'-adenilic?
Answer
 • A. acid fosforic
 • B. adenozină
 • C. adenină
 • D. β-D-riboză
 • E. α-D-riboză

Question 35

Question
155. Care din substanţele prezentate mai jos intra în componenţa lecitinei ce conţine radicalii acizilor oleic şi miristic?
Answer
 • A. colamină
 • B. acid oleic
 • C. acid miristic
 • D. acid fosforic
 • E. colină

Question 36

Question
156. Care dintre aceste două perechi de baze complementare UA sau TA intra în componenţa ADN-lui şi câte legături de hidrogen apar între ele:
Answer
 • A. TA
 • B. UA
 • C. 1
 • D. 2
 • E. 3

Question 37

Question
157. Care dintre acizii prezentaţi mai jos se obţin la oxidarea peroxidică a acidului palmitoleic?
Answer
 • A. CH3-(CH2)4-COOH
 • B. CH3-9CH207-COOH
 • C. CH3-(CH2)6-COOH
 • D. HOOC-(CH2)8-COOH
 • E. HOOC-(CH2)6-COOH

Question 38

Question
158. Ce produse se obţin la interacţiunea izoleucinei cu a) ATP b) cu Tarn----?
Answer
 • A. izoleuciladenilat
 • B. izoleuciltrifosfat
 • C. izoleucildifosfat
 • D. 3'-izoleucil-tARN
 • E. 5'-izoleucil-tARN

Question 39

Question
159. Din ce compus natural se obţine vitamina A şi care este numirea trivială a ei?
Answer
 • A. retinal
 • B. retinol
 • C. β-colesterol
 • D. β-pregnen
 • E. β-caroten

Question 40

Question
160. Care dintre acizii graşi prezentaţi mai jos au capacitatea de oxidare peroxidică?----?
Answer
 • A. C13H27COOH
 • B. C15H31COOH
 • C. C17H29COOH
 • D. C17H35COOH
 • E. C17H31COOH

Question 41

Question
161. Prin ce tip de legături se leagă mononucleotidele în catena polinucleotidică iar bazele nucleice de resturile de pentoze?
Answer
 • A. β(C-1-N-9)
 • B. α(C-1-N-9)
 • C. β(C-1-N-1)
 • D. fosfodiesterice
 • E. fosfoeterice

Question 42

Question
162. Denumirile trivială şi sistematică a hidrocarburii saturate ce stă la baza structurii chimice a hormonilor sexuali masculini sunt:
Answer
 • A. estran
 • B. pregnan
 • C. androstan
 • D. 10,13-dimetilsteran
 • E. 10,13-dimetil-17-etilsteran

Question 43

Question
163. Alegeți compușii, care fac parte din lipidele complexe?
Answer
 • A. fosfoacilglicerine
 • B. cefaline
 • C. sfingomieline
 • D. lecitine
 • E. glicolipide

Question 44

Question
164. Denumirile corecte ale formelor tautomere ale citozinei sunt:
Answer
 • A. 2,4-dioxopirimidină
 • B. 2-hidroxi-4-aminopirimidină
 • C. 2,4-dihidroxipirimidină
 • D. 2-oxo-4-aminopirimidină
 • E. 2,4-dioxopiridină

Question 45

Question
165. Denumirile sistematice ale acizilor colic și dezoxicolic sunt:
Answer
 • A. 3α, 7α,12α-trihidroxi-5β-colanic
 • B. 3β-hidroxi-5β-colanic
 • C. 3α, 12α-dihidroxi-5β-colanic
 • D. 3α,12β-dihidroxi-5α-colanic
 • E. 3α-hidroxi-5α-colanic

Question 46

Question
166. Ce substanţe biologic active se sintetizează în organism din acidul arahidonic?
Answer
 • A. prostacicline
 • B. sfingomieline
 • C. prostaglandine
 • D. glicolipide
 • E. tromboxani

Question 47

Question
167. Ce substanţe se obţin la scindarea acidului fosfoenolpiruvic?-----?
Answer
 • A. acid lactic
 • B. acid glicolic
 • C. acid piruvic
 • D. acid adenozintrifosforic
 • E. acid adenozindifosforic

Question 48

Question
168. Nucleozidele purinice ce intră în componenţa acizilor ARN sunt
Answer
 • A. uridină
 • B. citidină
 • C. adenozină
 • D. citozină
 • E. guanozină

Question 49

Question
169. Câte vitamine liposolubile sunt prezentate mai jos
Answer
 • A. retinol
 • B. piridoxal
 • C. α-tocoferol
 • D. vitamina K
 • E. vitamina PP

Question 50

Question
170. Hidrocarburile saturate ce stau la baza grupelor de hormoni steroizi sunt:
Answer
 • A. cardenolid
 • B. colan
 • C. pregnan
 • D. androstan
 • E. estran

Question 51

Question
171. Câte molecule de acetilcoenzima A se obţin la β-oxidarea acizilor miristic şi lauric?
Answer
 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 9
 • E. 12

Question 52

Question
172. Acizii biliari se sintetizează în ficat şi în bilă şi se află în formă de amide cu acizii:
Answer
 • A. α-alanina
 • B. β-alanina
 • C. glutamina
 • D. taurina
 • E. glicina

Question 53

Question
173. Care sunt produsele finale de hidroliză a acizilor nucleici?----?
Answer
 • A. nucleotidele
 • B. bazele nucleice
 • C. nucleozidele
 • D. acidul fosforic
 • E. pentozele

Question 54

Question
174. La reglarea metabolismului căror substanţe iau parte vitaminele din grupa D?
Answer
 • A. cuprului
 • B. zincului
 • C. calciului
 • D. sulfului
 • E. fosforului

Question 55

Question
175. Produsele de hidroliză acidă a cefalinei ce conţine radicalii acizilor palmitic şi linolenic sunt:
Answer
 • A. colamina
 • B. C17H29COOH
 • C. C155H31COOH
 • H3PO4
 • E. colina

Question 56

Question
176. Care coenzime iau parte în reacţiile de oxidare a retinolului în retinal şi de reducere a acidului piruvic în acid lactic?
Answer
 • A. piridoxalfosfat
 • B. coenzima A
 • C. coenzima NAD+
 • D. coenzima FAD
 • E. coenzima NADH

Question 57

Question
177. Care metabolisme sunt reglate de corticosteroizi?
Answer
 • A. lipidic
 • B. proteic
 • C. glucidic
 • D. salinic
 • E. nucleic

Question 58

Question
178. Denumirile corecte ale mentolului şi a produsului de oxidare a lui după nomenclatura sistematică sunt:----? INCA UNA
Answer
 • A. 5-izopropil-3-metilciclohexanol
 • B. 5-metil-3-izopropilciclohexanol
 • C. 2-izopropil-5-metilciclohexanol
 • D. 2-izopropil-5-metilciclohexanonă
 • E. 5-izopropil-2-metilciclohexanonă

Question 59

Question
179. Care sunt denumirile bazelor nucleice a anticodonului din tARN care transportă leucină la codonul CUA din mARN?----?
Answer
 • A. guanină
 • B. timină
 • C. adenina
 • D. citozina
 • E. uracil

Question 60

Question
180. Ce produse se obțin la hidroliza acidă a ATP-ului?
Answer
 • A. Guanina;
 • B. Adenina;
 • C. Acid fosforic;
 • D. Glucoza;
 • E. Riboza.

Question 61

Question
181. Care dintre formulele acizilor graşi superiori corespunde acizilor linolic şi linolenic?
Answer
 • A. C17H35COOH
 • B. C19H31COOH
 • C. C17H31COOH
 • D. C17H33COOH
 • E. C17H29COOH

Question 62

Question
182. Care sunt bazele nucleice din catena ADN, ce iau parte la transcripţie, dacă anticodonul din tARN este UGC-----?
Answer
 • A. adenina
 • B. guanina
 • C. uracil
 • D. timina
 • E. citozina

Question 63

Question
183. Ce substanţe se obţin la interacţiunea guaninei şi citozinei cu acidul azotos:
Answer
 • A. 2,4-dioxopurină
 • B. 2,6-dioxopurină
 • C. 2,4-dioxopirimidină
 • D. 2,4-dihidroxipirimidină
 • E. 2,6-dihidroxipurină

Question 64

Question
184. Care sunt substanţele ce se obţin la interacţiunea valinei cu ATP şi în continuare cu tARN?----?
Answer
 • A. valil-ATP
 • B. valil-ADP
 • C. valil-adenilat
 • D. 5'valil-tARN
 • E. 3'valil-tARN

Question 65

Question
185. Scualenul este un triterpen, care are la mijlocul catenei o legătura de tip “coada la coada”. Câte fragmente izoprenice conţine scualenul şi între care atomi de carbon există legătura detip “coada la coada”
Answer
 • A. C-10-C-11
 • B. C-11-C-12
 • C. C-12-C13
 • D. 8
 • E. 6

Question 66

Question
186. Numiţi nucleozidele ce întră în componenţa acizilor ribonucleici:
Answer
 • A. timidina
 • B. uridina
 • C. adenozina
 • D. guanozina
 • E. citidina

Question 67

Question
187. Care dintre acizii enumeraţi mai jos poartă denumirile de acizi palmitooleic şi arahidonic
Answer
 • A. C17H31COOH
 • B. C15H29COOH
 • C. C17H31COOH
 • D. C19H39COOH
 • E. C19H31COOH

Question 68

Question
188. Care bază nucleică pirimidinică este complementară cu guanina şi câte legături de hidrogen apar între ele
Answer
 • A. uracil
 • B. timină
 • C. citozina
 • D. 2
 • E. 3

Question 69

Question
189. Câte legături duble în stare conjugată şi câte fragmente izoprenice se conţin în molecula de β-caroten---?-
Answer
 • A. 8
 • B. 9
 • C. 10
 • D. 11
 • E. 12

Question 70

Question
231. Care acizi intră în componenţa lecitinei linoleoil-palmitoil-fosfatidil-colinei
Answer
 • A. C13H27COOH
 • C15H31COOH
 • C. C17H35COOH
 • D. C17H31COOH
 • E. C17H29COOH

Question 71

Question
232. Riboflavina intra în componenţa coenzimelor de oxidă-reducere FAD şi FADH2, care sunt componentele constituente ale moleculei de riboflavină?
Answer
 • A. aloxazina
 • B. xilitol
 • C. ribitol
 • D. izoaloxazina
 • E. piperazină

Question 72

Question
233. Care din structurile prezentate sunt colesterolul, ergosterolul și colestanul:

Question 73

Question
234. Care sunt agliconii steroizi din componența glicozidelor cardiotonice:
Answer
 • A. Ergosterina
 • B. Strofantidina
 • C. Stigmasterina
 • D. Digitoxigenina
 • E. Colesterina.

Question 74

Question
235. Indicați tipurile de legături chimice din catena poliucleotidică:
Answer
 • B. glicozidice;
 • B. eterice;
 • C. fosfoamidice;
 • D. fosfopeptidice;
 • E. fosfodiesterice.

Question 75

Question
236. Care din structurile prezentate sunt stereoizomerii E și Z ai citralului:
Show full summary Hide full summary

Similar

German- Intermediate
PatrickNoonan
Segunda Guerra Mundial 1939-1945
miminoma
Enzymes
daniel.praecox
Unit 1 Sociology: Family Types
ArcticCourtney
A2 Organic Chemistry - Reactions
yannycollins
GCSE Maths Quiz: Ratio, Proportion & Measures
Andrea Leyden
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
Leaving Certificate Japanese Kanji
Sarah Egan
What are they doing?
Tamara Urzhumova
Unit 1.1 Systems Architecture
Mathew Wheatley
Microbiology MCQs 3rd Year Final- PMU
Med Student