Dier (Onderdeel plant&dier toets)

Description

Flashcards om voor de plant en dier toets te oefenen! (Het dierdeel) Bacterien en bladluis missen.
samanthabirdsall
Flashcards by samanthabirdsall, updated more than 1 year ago
samanthabirdsall
Created by samanthabirdsall over 9 years ago
4543
11

Resource summary

Question Answer
Aalscholver
Aardhommel
Aaskever
Adder
Akkerhommel
Alikruikje
Appelvink
Atalanta
Bergeend
Bever
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Blauwtje (Kan verschillende kleuren hebben!)
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Bosspitsmuis
Brandgans
Brasem
Bruine Kiekendief
Bruine Kikker
Bruine Pad
Bruinvis
Buizerd
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Das
Duizendpoot
Edelhert
Eekhoorn
Egel
Ekster
Ezel
Fazant
Flamingo
Fuut
Geelgerande Waterkever/tor
Gehakkelde Aurelia
Geit
Gewone Hooiwagen
Gewone Waterjuffer
Goudvink
Grauwe Gans
Grauwe Vleesvlieg
Groene Kikker
Groene Specht
Groene Waterjuffer
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Mantelmeeuw
Grote Poelslak
Grote Posthoren
Grote Zaagbek
Haas
Hamster
Haring
Havik
Hazelworm
Heremietkreeft
Honingbij
Hoofdluis
Houtduif
Huisjesslak
Huismuis
Huismus
Huisspin
Huisvlieg
Huiszwaluw
IJsvogel
Kalkoen
Karper
Kauw
Keizerlibelle
Kerkuil
Kievit
Kip
Kleine Bonte Specht
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Kleine Vos
Kleine Watersalamander
Kluut
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokkel
Kokmeeuw
Konijn
Koolmees
Koolwitje
Korhoen
Kramsvogel
Kreeft
Kruisspin
Kuifeend
Landkaartje
Lepelaar
Levendbarende Hagedis
Lieveheersbeestje
Meerkoet
Merel
Mestkever
Miljoenpoot
Mol
Mossel
Nachtegaal
Nonnetje
Noordse Stern
Noordzeekrab
Octopus
Oehoe
Oester
Oeverloper
Ooievaar
Oorworm
Paling
Patrijs
Pauw
Pimpelmees
Pissebed
Putter
Pyjama Zweefvlieg
Ransuil
Rat
Ree
Regenworm
Ringslang
Rode Bosmier
Rode Waterjuffer
Roodborst
Rotgans
Rugzwemmer
Schaatsenrijder
Schildpad
Scholekster
Schorpioen (Meerdere kleuren o.a. zwart)
Slechtvalk
Snoek
Sperwer
Spreeuw
Sprinkhaan
Steekmug
Steenuil
Stekelbaars
Stormmeeuw
Strandgaper
Tafelmesheft
Tjiftjaf
Torenvalk
Tortelduif
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Veldmuis
Veldspitsmuis
Viervleklibel
Vink
Visdiefje
Vlaamse Gaai
Vleermuis
Vos
Vuursalamander
Waterhoen
Watersnip
Watervlo
Wesp
Wijngaardslak
Wild Zwijn
Wilde Eend
Winterkoning
Wintertaling
Witte Kwikstaart
Woelrat
Wolf
Wulk
Wulp
Zanglijster
Zeepier
Zeester
Zwaardschede
Zwarte Kraai
Zwarte Specht
Show full summary Hide full summary

Similar

Mathematics Overview
PatrickNoonan
The Rock Cycle
eimearkelly3
Essay Writing: My Essay Plan
Andrea Leyden
Gender Theorists
Hazel Meades
Matters of Life and Death GCSE
kate.siena
Vectors
Andrea Leyden
IGCSE Physics formulas
Imani :D
An Inspector Calls
Georgia 27
Rights and Responsibilities Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Peace and Conflict Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato