CHIMIE ORGANICA SEM2 TOT3 100-161 CS

Description

,f organica sem 2 Quiz on CHIMIE ORGANICA SEM2 TOT3 100-161 CS, created by f2536 3749 on 29/04/2022.
f2536 3749
Quiz by f2536 3749, updated more than 1 year ago
f2536 3749
Created by f2536 3749 about 2 years ago
77
0

Resource summary

Question 1

Question
101. Care dintre acizii prezentaţi mai jos se supune oxidării peroxidice?
Answer
 • A. C11H23COOH
 • B. C13H27COOH
 • C. C15H29COH
 • D. C17H35COOH
 • E. C19H39COOH

Question 2

Question
102. Câte molecule de acetilcoenzima A se obtin în reacţia de β-oxidare a acidului miristic.
Answer
 • A. 5
 • B. 7
 • C. 9
 • D . 11
 • E. 13

Question 3

Question
103. După care mecanism decurge reacţia de hidroliză acidă a unei triacilglicerine:
Answer
 • A. SE
 • B. SN
 • C. AE
 • D. AN
 • E. E2

Question 4

Question
104. Câte molecule de acetilcoenzima A se obţin în procesul de β-oxidare a acidului stearic:
Answer
 • A. 4
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10
 • E. 12

Question 5

Question
105. După care mecanism decurge reacţia de hidroliză acidă a cefalinei ce conţine acizii palmitic şi oleic.
Answer
 • A. SN
 • B. AN
 • C. AE
 • D. E1
 • E. SE

Question 6

Question
106. Ce denumire poartă aminoalcoolul din componenţa sfingomielinelor: ----?
Answer
 • A. etanolamină ;
 • B. dietanolamina ;
 • C. trietanolamină;
 • D. sfingozină ;
 • E. ceramidă .

Question 7

Question
107. Ce substanţă se obţine la metilarea completă a colaminei:
Answer
 • A. α-alanină;
 • B. etilcolamină;
 • C. dimetilcolamină;
 • D. dimetilglicină;
 • E. Colină.

Question 8

Question
108. În molecula cărei substanţe dintre cele prezentate se conţine colina?
Answer
 • A. cefalină ;
 • B. Acid fosfatidic ;
 • C. Lecitină;
 • D. glicolipidă ;
 • E. Cerebrozidă.

Question 9

Question
109. Denumirea corectă după nomenclatura sistematică a guaninei este :
Answer
 • A. 4-amino-2-oxopurină ;
 • B. 2-amino-4-oxopurină ;
 • C. 2-amino-6-oxopurină;
 • D. 2-amino-7-oxopurină;
 • E. 6-amino-2-oxopurină.

Question 10

Question
110. Denumirea corectă după nomenclatura sistematică a uracililui este:
Answer
 • A. 1,3-dioxopirimidină
 • B. 1,5-dioxopirimidină
 • C. 2,4-dioxopirimidină
 • D. 2,5-dioxopirimidină
 • E. 2,6-dioxopirimidină

Question 11

Question
111. Care dintre substanţele de mai jos reprezintă o nucleozidă ?
Answer
 • A. Adenina ;
 • B. Hipoxantina ;
 • C. Guanina ;
 • D. Timidina;
 • E. Citozina.

Question 12

Question
112. La interacţiunea guaninei cu acidul azotos se obtine :
Answer
 • A. purina
 • B. adenina
 • c.hipoxantina
 • d. xantina
 • e. acidul uric

Question 13

Question
113. Ce produs se obţine la interacţiunea citozinei cu acidul azotos:
Answer
 • A. uraci;
 • B. xantina
 • C. 4-hidroxipirimidina
 • D. pirimidina
 • E. purina

Question 14

Question
114. Care este tipul legaturii glicozidice din molecula adenozinei :
Answer
 • A. α-C-1,N-1 ;
 • B. β-C-1,N-1 ;
 • C. α-C-1,N-9 ;
 • D. β-C-1,N-9 ;
 • E. α-C-2,N-9 .

Question 15

Question
115. Care este tipul legaturii glicozidice din molecula de citidină:
Answer
 • A. α-C-1,N-1 ;
 • B. β-C-1,N-1 ;
 • C. α-C-1,N-9 ;
 • D. β-C-1,N-9 ;
 • E. α-C-2,N-2 .

Question 16

Question
116. Citozina este complemetară cu:
Answer
 • A. adenina ;
 • B. Adenozina
 • C. Timina;
 • D. guanina;
 • E. Guanozina

Question 17

Question
117. La hidroliza acidă a citidinei se obţine:
Answer
 • A. β-D-riboza şi citozina;
 • B. α-D-dezoxiriboza şi citozina;
 • C. α-D-riboza şi citozina;
 • D. β-D-riboza şi uracil;
 • E. β-D-riboza şi citidina.

Question 18

Question
118. Ce substanţă se obţine la interactiunea timinei cu β-D-riboza?
Answer
 • A. acidul timidilic;
 • B. Timidina;
 • C. Timidin-5-monofosfat;
 • D. timidin-3-monofosfat;
 • E. Timidin-2-monofosfat.

Question 19

Question
119. Denumirea corectă după nomenclatura sistematică a uracilului este :
Answer
 • A. 1,2-dioxopurină;
 • B. 2,4-dioxopurină;
 • C. 2,4-dioxopirimidină;
 • D. 3,6-dioxopirimidină;
 • E. 3,6-dioxopurină.

Question 20

Question
120. Care este legătura glicozidică din acidul 5-adenilic:
Answer
 • A. β-C-5,N-1 ;
 • B. β-C-1,N-9 ;
 • C. α-C-1,N-1
 • D. α-C-5,N-9 ;
 • E. α-C-1,N-9.

Question 21

Question
121. Care polialcool intră în componenţa coenzimei FAD ?
Answer
 • A. D-sorbitol;
 • B. D-manitol;
 • C. D-xilitol;
 • D. D-ribitol;
 • E. D-dulcitol.

Question 22

Question
122. Ce produs se obţine la interacţiunea adeninei cu acidul azotos:
Answer
 • A. hipoxantină;
 • B . xantină;
 • C. uracil ;
 • D. purină;
 • E. pirimidină.

Question 23

Question
123. Care este tipul legăturii glicozidice din molecula dezoxiadenozinei:
Answer
 • A. B-C-1,N-9 ;
 • B. B-C-1,N-1 ;
 • C. a-C-1,N-1 ;
 • D. a-C-1,N-9 ;
 • E. a- C-2,N-2 .

Question 24

Question
124. Legătura glicozidică în molecula uridinei este de tipul:
Answer
 • A. B-C-1,N-1;
 • B. a-C-1,N-1;
 • C. B-C-1, N-9;
 • D. a-C-1,N-9;
 • E. a-C-2,N-1.

Question 25

Question
125. Ce sistem heterociclic intră în componenţa coenzimei NAD+
Answer
 • A. pirazolinic;
 • B. pteridinic;
 • C. purinic;
 • D. pirolic;
 • E. pirolidinic.

Question 26

Question
126. Care sistem heterociclic condensat intră în componenţa moleculei de ATP ?
Answer
 • A. pteridinic;
 • B. purinic ;
 • C. xantinic ;
 • D. hipoxantinic ;
 • E. piridinic .

Question 27

Question
127. În care formă tautomeră bazele nucleice intră în componenţa acizilor nucleici ?
Answer
 • A. lactimă;
 • B. enolică ;
 • C. lactamă ;
 • D. oxo- ;
 • E. ceto- .

Question 28

Question
128. Ce clasă de compuși prezintă nucleotidele?
Answer
 • A. amine;
 • B. aldehide;
 • C. cetone;
 • D. acizi;
 • E. alcooli .

Question 29

Question
129. Sistemul heterociclic ce intră în componenţa coenzimei FAD poartă denumirea:
Answer
 • A. pteridină ;
 • B. aloxazină ;
 • C. izoaloxazină ;
 • D. piridazină ;
 • E. piperidină.

Question 30

Question
130. Ce produs se obţine la interacţiunea citozinei cu acidul azotos:
Answer
 • A. xantina ;
 • B. adenozina ;
 • C. uracil ;
 • D. timina ;
 • E. citidina.

Question 31

Question
131. Care dintre substanţele de mai jos reprezintă o nucleozidă:
Answer
 • A. hipoxantina;
 • B. citozina;
 • C. uridina;
 • D. timina;
 • E. adenina.

Question 32

Question
132. Legatura glicozidică din molecula de adenozină este de tipul :
Answer
 • A. B-C-1,N-9 ;
 • B. B-C-1,N-1 ;
 • C. a-C-1,N-9 ;
 • D. a-C-1,N-1 ;
 • E. a-C-2,N-2 .

Question 33

Question
133. Tipul legăturii glicozidice din molecula acidului 5-citidilic este :
Answer
 • A. a-C-1,N-1 ;
 • B. B-C-1,N-1 ;
 • C. a-C-1,N-9 ;
 • D. B-C-2,N-9 ;
 • E. a-C-1,N-3 .

Question 34

Question
134. Tipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5-adenilic este:
Answer
 • A. a-C-1,N-1;
 • B. B-C-1,N-1;
 • C. B-C-1,N-9;
 • D. a-C-1,N-9 ;
 • E. a-C-1,N-3.

Question 35

Question
135. Ce tip de legatură glicozidică este în molecula acidului 5-guanilic:
Answer
 • A. B-C-1,N-1
 • B. B-C-1,N-3 ;
 • C. B-C-1,N-9;
 • D. a-C-1,N-1 ;
 • E. a-C-1,N-9.

Question 36

Question
136. Hidrocarbura ce stă la temelia structurii chimice a acizilor biliari este:
Answer
 • A. colestan ;
 • B. colan ;
 • C. androstan ;
 • D. estran ;
 • E. pregnan .

Question 37

Question
137. Din care sterol se obţine la iradierea ultravioletă vitamina D
Answer
 • A. colesterol ;
 • B. ergosterol ;
 • C. 7,22-dehidrocolesterol ;
 • D. 7-dehidrocolesterol ;
 • E. 7,22-dehidro-24-metilcolesterol.

Question 38

Question
138. Care dintre acizii enumeraţi mai jos poartă denumirea de acid colic:
Answer
 • A. C23H26(OH)3COOH
 • B. C23H27(OH)2COOH
 • C. C23H28(OH)COOH
 • D. C23H25(OH)4COOH
 • E. C23H24(OH)5COOH

Question 39

Question
139. Care hidrocarbură saturată stă la temelia structurii chimice a corticosteroizilor ?
Answer
 • A. Colestan ;
 • B. Pregnan;
 • C. Estran ;
 • D. Colan ;
 • E. Androstan.

Question 40

Question
140. Câţi atomi de carbon se conţin în sistemul tetraciclic condensat numit steran
Answer
 • A.23
 • B.17
 • C.15
 • D. 25
 • E. 14

Question 41

Question
141. Care este denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a glicozidelor cardiace:
Answer
 • A. colestan ;
 • B. colan ;
 • C. androstan;
 • D. estran ;
 • E. cardenolid .

Question 42

Question
142. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a hormonilor sexuali femenini este :
Answer
 • A. colan;
 • B. androstan;
 • C. estran;
 • D. colestan;
 • E. cardenolid

Question 43

Question
143. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a hormonilor sexuali masculini este :
Answer
 • A. Colestan;
 • B. Estran;
 • C. Androstan;
 • D. Colan;
 • E. Cardenolid.

Question 44

Question
144. În componenţa vitaminei E intra ciclul:
Answer
 • A. piridinei;
 • B. benzenului;
 • C. p-hidrochinonei;
 • D. o-hidrochinonei;
 • E. imidazolului.

Question 45

Question
145. Care hidrocarbură polienică serveşte ca produs intermediar în reacţia de biosinteză a colesterolului:
Answer
 • A. B-carotenul;
 • B. scualenul;
 • C. retinolul;
 • D. retinalul;
 • E. poliizoprenul.

Question 46

Question
146. Predecesorul vitaminei A este:
Answer
 • A. retinalul;
 • B. scualenul;
 • C. colestanul;
 • D. B-carotenul;
 • E. porfina.

Question 47

Question
147. Care hidrocarbură saturată stă la temelia structurii chimice a progesteronului.
Answer
 • A. androstanul;
 • B. colanul;
 • C. pregnanul;
 • D. colestanul;
 • E. cardenolidul.

Question 48

Question
148. Vitamina D2 se obţine din :
Answer
 • A. colesterol;
 • B. androsterol;
 • C. ergosetrol;
 • D. fitosterol;
 • E. zoosterol.

Question 49

Question
149. Câte fragmente izoprenice se conţin în molecula -tocoferolului (vit.E ).
Answer
 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4
 • E.5

Question 50

Question
150. Care steroid dintre cei prezentaţi mai jos este un corticosteroid.
Answer
 • A. androsteronă;
 • B. testosteronă;
 • C. progesteronă ;
 • E. hidrocortizonă .
 • D. estronă;

Question 51

Question
151. Câţi atomi de carbon se conţin in sistemul tetraciclic ciclopentanperhidrofenantren:
Answer
 • A.14
 • B. 12
 • C. 18
 • D. 15
 • E. 17

Question 52

Question
152. Câte resturi (fragmente) izoprenice conţine vitamina A (retinolul) ?
Answer
 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8
 • E. 3

Question 53

Question
153. Câte fragmente izoprenice se conţin în molecula de B- caroten ?
Answer
 • A.2
 • B.4
 • C.6
 • D.8
 • E.10

Question 54

Question
154. Care este denumirea trivială al analogului sintetic a vitaminei K
Answer
 • A. borneol;
 • B. mentol ;
 • C. validol ;
 • D. vicasol ;
 • E. promedol .

Question 55

Question
155. Câte fragmente izoprenice se conţin în molecula de scualen:
Answer
 • A.2
 • B.4
 • C.6
 • D.8
 • E.10

Question 56

Question
156. Care dintre terpenii prezentaţi mai jos reprezintă un monoterpen monociclic :
Answer
 • A. pinan;
 • B. limonen ;
 • C. a-pinen ;
 • D. B-pinen;
 • E. camforul.

Question 57

Question
158. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a vitaminei D2 este
Answer
 • A. colan ;
 • B. colestan;
 • C. estran;
 • D. androstan;
 • E. pregnan .

Question 58

Question
157. Câti atomi de carbon se conţin în molecula colestanului ?
Answer
 • A.17
 • B.15
 • C.25
 • D.27
 • E. 32

Question 59

Question
159. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a estradiolului este:
Answer
 • A. colan;
 • B. androstan;
 • C. estran ;
 • D. pregnan;
 • E. colestan.

Question 60

Question
160. Cîti atomi de carbon se conţin în molecula pregnanului ?
Answer
 • A.17
 • B.21
 • C.25
 • D.27
 • E.31

Question 61

Question
161. Câţi atomi de carbon se conţin în molecula colanului ?
Answer
 • A.17
 • B.19
 • C.21
 • D.24
 • E.27
Show full summary Hide full summary

Similar

An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
Rattan Bhorjee
Physics - Electricity
dana-howbridge
AP Psychology Practice Exam
Jacob Simmons
organic chemistry
osgoconqr
The Nervous System and Hormones (Part 1)
Naomi Science
PHR Sample Questions
Elizabeth Rogers8284
exothermic and endothermic reactions
janey.efen
APUSH End-of-Year Cram Exam: Set 1
Nathaniel Rodriguez
SFDC App Builder 1 (1-25)
Connie Woolard
New PSBD Question
gems rai