Arcul aortei, topografie, ramuri. Artera carotidă comună, ramuri, zona reflexogenă sinocarotidă. Artera carotidă externă, topografie, ramuri. Vena jugulară internă, afluenţii intra- şi extracranieni, venele diploice, venele emisare. Refluxul venos de la e

Description

Medicine Quiz on Arcul aortei, topografie, ramuri. Artera carotidă comună, ramuri, zona reflexogenă sinocarotidă. Artera carotidă externă, topografie, ramuri. Vena jugulară internă, afluenţii intra- şi extracranieni, venele diploice, venele emisare. Refluxul venos de la e, created by dima trifan on 27/04/2022.
dima trifan
Quiz by dima trifan, updated more than 1 year ago
dima trifan
Created by dima trifan about 2 years ago
282
0

Resource summary

Question 1

Question
Pachetul neurovascular al gâtului conţine:
Answer
 • Nervul frenic, vena jugulară internă, artera carotidă internă
 • Nervul vag, artera carotidă comună, vena jugulară internă
 • Nervul vag, artera carotidă internă şi vena jugulară externă.
 • Trunchiul simpatic, vena jugulară externă şi artera carotidă comună.
 • Vena jugulară internă, nervul glosofaringian şi nervul vag.

Question 2

Question
Ramurile arcului aortic sunt dispuse de la dreapta spre stânga:
Answer
 • Artera subclaviculară dreaptă; artera subclaviculară stângă, trunchiul brahiocefalic
 • Artera carotidă comună dreaptă; artera subclaviculară dreaptă, artera carotidă comună stângă.
 • Trunchiul brahiocefalic, artera carotidă comună stângă, artera subclaviculară stângă.
 • Trunchiul brahiocefalic, artera subclaviculară stângă, artera vertebrală.
 • Artera vertebrală, trunchiul brahiocefalic, artera carotidă comună stângă.

Question 3

Question
Pulsul pe artera carotidă comună poate fi luat:
Answer
 • În triunghiul omotrapezoid
 • În triunghiul omoclavicular.
 • În şanţul jugular.
 • În triunghiul submandibular.
 • În triunghiul omotraheal.

Question 4

Question
În normă artera carotidă comună dreaptă:
Answer
 • Este ramură a arterei subclaviculare stângi.
 • Porneşte de la arcul aortei.
 • Este ramură a trunchiului brahiocefalic.
 • Este ramură a a. subclaviculare drepte
 • Porneşte printr-un trunchi comun cu cea stângă

Question 5

Question
Artera carotidă comună se bifurcă:
Answer
 • La nivelul marginii superioare a cartilajului tiroid.
 • La nivelul articulaţiei sternoclaviculare
 • La nivelul osului hioid
 • La nivelul unghiului mandibulei.
 • Medial de apofiza mastoidiană.

Question 6

Question
Artera carotidă comună se bifurcă:
Answer
 • În triunghiul omotrapezoid
 • În triunghiul omoclavicular
 • În triunghiul carotidian
 • În triunghiul submandibular.
 • În triunghiul omotraheal.

Question 7

Question
Ramuri terminale ale arterei carotide externe sunt:
Answer
 • Arterele maxilară şi facială
 • Arterele temporală superficială şi maxilară
 • Arterele facială şi temporală superficială.
 • Arterele lingvală şi occipitală.
 • Trunchiul lingvofacial

Question 8

Question
Artera tiroidiană superioară este ramură a:
Answer
 • Trunchiului tirocervical.
 • Arterei carotide externe.
 • Arterei laringiene superioare.
 • Trunchiului lingvofacial
 • Arterei lingvale.

Question 9

Question
Cu privire la artera tiroidiană superioară:
Answer
 • Se bifurcă în ramurile anterioară şi posterioară.
 • Anastomozează cu a. tiroidă inferioară.
 • Vascularizează muşchii infrahioidieni.
 • Lansează artera laringiană superioară.
 • Este ramură a trunchiului tirocervical.

Question 10

Question
Cu privire la a. lingvală:
Answer
 • Poate fi ramură a trunchiului lingvofacial.
 • Trece prin triunghiul Pirogov.
 • Lansează ramuri dorsale ale limbii şi a .profunda linguae
 • Vascularizează osul hioid.
 • Porneşte de la artera carotidă externă la marginea superioară a cartilajului tiroid.

Question 11

Question
Cu referinţă la artera facială:
Answer
 • Este ramură a a. carotide interne.
 • Poate porni de la trunchiul lingvofacial.
 • Începe la nivelul unghiului mandibulei.
 • Cedează ramuri glandulare spre glanda parotidă.
 • Vascularizează amigdala palatină.

Question 12

Question
Artera facială poate fi comprimată în scop de suspendare a hemoragiei:
Answer
 • Pe arcul zigomatic
 • Pe apofiza mastoidiană
 • Pe apofiza stiloidă.
 • Pe mandibulă, anterior de marginea m. maseter
 • Anterior de tragus

Question 13

Question
Cu referinţă la a. facială:
Answer
 • Lansează ramuri glandulare spre glanda submandibulară.
 • Vascularizează glanda sublingvală
 • Are ca ramuri a. palatină ascendentă şi a. submentală.
 • Cedează a. tiroidă superioară.
 • Anastomozează cu a. oftalmică.

Question 14

Question
Cu privire la a. facială:
Answer
 • Lansează a. transversală a feţei.
 • Cedează arterele labiale superioară şi inferioară.
 • Ramurile ei anastomozează cu ramurile omonime din partea opusă
 • Vascularizează glanda parotidă.
 • Finalizează cu a. angulară prin anastomoza cu a. dorsală a nasului.

Question 15

Question
Ramurile posterioare ale a. carotide externe includ:
Answer
 • Arterele occipitală şi a. auriculară posterioară.
 • Arterele temporală superficială şi maxilară.
 • Arterele sternocleidomastoidiană şi faringiană ascendentă.
 • Arterele maxilară şi faringiană ascendentă
 • Arterele lingvală şi temporală superficială.

Question 16

Question
Ramurile posterioare ale a. carotide externe irigă:
Answer
 • Pielea din regiunea occipitală.
 • Mușchiul levator al scapulei.
 • Mușchii și pielea umărului.
 • Pahimeningele rahidian.
 • Segmentele medulare cervicale.

Question 17

Question
Cu referinţă la a. occipitală:
Answer
 • Trece prin şanţul omonim al osului occipital.
 • Trece prin şanţul omonim al osului temporal.
 • Se plasează sub venterul posterior al m. digastric.
 • Lansează ramura mastoidiană.
 • Nu anastomozează cu ramurile omonime ale arterei din partea opusă.

Question 18

Question
Cu privire la a. auriculară posterioară:
Answer
 • Este ramură a a. temporale superficiale
 • Irigă pielea pavilionului urechii şi regiunii occipitale.
 • Anastomozează cu ramurile arterei din partea opusă
 • Irigă peretele posterior al cavității timpanice şi celulele mastoidiene.
 • Se plasează în şanţul omonim de pe osul temporal

Question 19

Question
Cu privire la a. faringiană ascendentă:
Answer
 • Este ramură terminală a a. carotide externe.
 • Lansează a. meningiană posterioară.
 • Se amplasează pe peretele lateral al laringelui.
 • Vascularizează peretele inferior al cavităţii timpanice
 • Porneşte printr-un trunchi comun cu artera auriculară posterioară

Question 20

Question
Cu referinţă la a. temporală superficială:
Answer
 • Este o continuare directă a a. carotide externe.
 • Poate fi comprimată pe arcul zigomatic
 • Are ca ramuri terminale r. frontală şi r. parietală.
 • Cedează a. transversală a feţei.
 • Pulsaţia ei se simte în fosa retromandibulară.

Question 21

Question
Cu referinţă la a. maxilară:
Answer
 • Este ramură a a. carotide externe.
 • Are un calibru mai mic ca a. temporală superficială
 • Topografic trunchiul ei se împarte în 3 porţiuni.
 • Trece prin fosa infratemporală
 • Are ca ramură a. meningiană anterioară.

Question 22

Question
Cu privire la a. maxilară:
Answer
 • Are porţiunea maxilară, pterigoidă şi pterigopalatină
 • Asigură irigarea dinţilor superiori şi inferiori
 • Irigă muşchiul temporal şi glanda parotidă
 • Are ca ramuri terminale arterele infraorbitară, palatină descendentă şi sfenopalatină.
 • Participă la vascularizarea pahimeningelui cerebral.

Question 23

Question
Vascularizarea dinţilor e realizată de arterele:
Answer
 • Infraorbitară.
 • Alveolare superioare anterioare.
 • Alveolare superioare posterioare
 • Alveolară inferioară
 • Palatină descendentă.

Question 24

Question
Vascularizarea dinţilor superiori este realizată de:
Answer
 • A. lingualis.
 • A. thyreoidea superior.
 • A. facialis
 • A. maxillaris
 • A. carotis interna

Question 25

Question
La vascularizarea limbii participă:
Answer
 • A. carotidă internă
 • A. subclaviculară.
 • A. carotidă externă.
 • A. facială.
 • A. maxilară.

Question 26

Question
A. maxilară irigă:
Answer
 • Glanda tiroidă.
 • Dinţii.
 • Mucoasa cavităţii nazale.
 • Muşchii masticatori.
 • Glanda lacrimală.

Question 27

Question
Localizarea punctelor de luare a pulsului de pe arterele capului şi gâtului:
Answer
 • Artera carotidă comună – în şanţul jugular.
 • Artera carotidă externă – lateral de laringe, între cartilajul tiroid şi cornul mare al hioidului.
 • Artera facială – marginea mandibulei, inaintea muşchiului maseter
 • Artera angulară – marginea mandibulei pe limita anterioară a muşchiului maseter
 • Artera temporală superficială – posterior de pavilionul urechii.

Question 28

Question
Arterele feței:
Answer
 • Anastomozează între ele.
 • Participă la formarea plexurilor pterigoidiene
 • Formează anastomoze arteriovenoase
 • Asigură irigarea din abundență a formațiunilor moi ale feței
 • Pereţii lor nu conţin strat muscular.

Question 29

Question
Ramurile porţiunii mandibulare a arterei maxilare:
Answer
 • Artera meningiană anterioară.
 • Artera auriculară profundă
 • Artera timpanică anterioară.
 • Artera alveolară inferioară.
 • Artera parotidiană

Question 30

Question
Ramurile porţiunii pterigoidiene a arterei maxilare:
Answer
 • Artera maseterică
 • Ramuri pterigoidiene
 • Artera bucală
 • Artera temporală superficială
 • Artera faringiană ascendentă.

Question 31

Question
Ramurile porţiunii pterigopalatine a arterei maxilare:
Answer
 • Artera faringiană.
 • Artera infraorbitală.
 • Artera palatină ascendentă.
 • Arterele alveolare superioare.
 • Artera lingvală.

Question 32

Question
Din ramurile anterioare ale arterei carotide externe fac parte arterele:
Answer
 • Facială
 • Lingvală
 • Maxilară.
 • Tiroidiană superioră
 • Occipitală.

Question 33

Question
Unica ramură medie a arterei carotide externe e:
Answer
 • Artera temporală superficială
 • Artera maxilară
 • Artera faringiană ascendentă
 • Artera palatină ascendentă.
 • Artera submentală.

Question 34

Question
Ramuri terminale ale arterei carotide externe sunt:
Answer
 • Artera temporală superficială.
 • Artera maxillară
 • Artera supraorbitală
 • Artera infraorbitală
 • Artera subclaviculară

Question 35

Question
Artera meningiană medie e ramură a arterei:
Answer
 • Infraorbitale
 • Carotide interne
 • Maxilare.
 • Occipitale
 • Carotide externe.

Question 36

Question
Arterele alveolare superioare pornesc de la:
Answer
 • Artera maxilară
 • Artera facială
 • Artera oftalmică
 • Artera infraorbitală
 • Artera alveolară inferioară

Question 37

Question
De la artera facială pornesc:
Answer
 • Artera angulară
 • Artera dorsală a nasului
 • Artera labială inferioară
 • Artera labială superioară.
 • Artera submentală.

Question 38

Question
Artera tiroidiană superioară lansează:
Answer
 • A. laryngea superior
 • A. laryngea inferior.
 • R. infrahyoideus
 • R. suprahyoideus.
 • R. sternocleidomastoideus.

Question 39

Question
Indicaţi ramurile arterei temporale superficiale:
Answer
 • A. transversa faciei
 • A. auricularis profunda
 • Aa. auriculares anteriores.
 • A. zygomaticoorbitalis.
 • A. temporalis media.

Question 40

Question
De la artera lingvală pornesc:
Answer
 • A. submentalis.
 • A. sublingualis
 • R. suprahyoideus
 • A. palatina ascendens
 • A. palatina descendens.

Question 41

Question
Formaţiunile anatomice irigate de artera auriculară posterioară:
Answer
 • Labirintul membranos
 • Pavilionul urechii
 • Mucoasa cavităţii timpanice
 • Mucoasa celulelor mastoidiene
 • Membrana timpanică.

Question 42

Question
Artera tiroidiană superioară irigă:
Answer
 • Muşchii suprahioidieni.
 • Laringele.
 • Glanda submandibulară.
 • Faringele.
 • Traheea

Question 43

Question
Artera lingvală vascularizează
Answer
 • Dinţii inferiori.
 • Mandibula
 • Glanda sublingvală
 • Glanda submandibulară.
 • Glanda parotidă

Question 44

Question
Artera facială trimite ramuri spre:
Answer
 • Glanda parotidă.
 • Globul ocular
 • Muşchii mimici ai feţei.
 • Maxilă.
 • Glanda submandibulară

Question 45

Question
Artera occipitală irigă:
Answer
 • Muşchiul sternocleidomastoidian
 • Venterul anterior al digastricului
 • Platisma.
 • Glanda submandibulară
 • Venterul posterior al digastricului

Question 46

Question
Artera temporală superficială asigură cu sânge arterial:
Answer
 • Glanda submandibulară.
 • Palatul moale.
 • Globul ocular.
 • Glanda parotidă.
 • Pavilionul urechii

Question 47

Question
Artera submentală porneşte de la:
Answer
 • A. facialis.
 • A. lingualis
 • A. occipitalis
 • A. temporalis superficialis.
 • A. auricularis posterior.

Question 48

Question
Artera transversală a feţei e ramură a arterei:
Answer
 • Maxilare.
 • Faciale.
 • Temporale supraficiale
 • Auriculare posterioare.
 • Occipitale

Question 49

Question
Artera palatină ascendentă provine de la:
Answer
 • A. thyroidea superior.
 • A. maxillaris
 • A. pharyngea ascendens
 • A. facialis
 • A. temporalis superficialis

Question 50

Question
Artera timpanică posterioară:
Answer
 • Porneşte de la artera auriculară posterioară.
 • Este ramură a arterei stilomastoidiene.
 • Irigă pielea conductului auditiv extern.
 • Anastomozează cu ramuri de la artera facială
 • E unica arteră care irigă mucoasa cavităţii timpanice

Question 51

Question
Cu ramurile sale artera faringiană ascendentă vascularizează:
Answer
 • Muşchii faringelui
 • Timpanul
 • Pahimeningele cerebral.
 • Laringele
 • Planşeul bucal.

Question 52

Question
Muşchii masticatori sunt vascularizaţi din:
Answer
 • A. auricularis posterior.
 • A. maxillaris
 • A. temporalis superficialis
 • A. facialis
 • A. ophthalmica

Question 53

Question
Artera meningiană medie pătrunde în cavitatea craniului prin:
Answer
 • Foramen spinosum
 • Foramen ovale.
 • Foramen lacerum.
 • Foramen rotundum
 • Foramen jugulare

Question 54

Question
Artera laringiană superioară îşi ia originea de la:
Answer
 • A. thyroidea superior.
 • A. lingualis.
 • A. carotis communis.
 • A. facialis.
 • A. occipitalis.

Question 55

Question
Pachetul neurovascular al gâtului conţine:
Answer
 • Nervul frenic, vena jugulară internă, artera carotidă internă
 • Nervul vag, artera carotidă comună, vena jugulară internă.
 • Nervul vag, artera carotidă internă şi vena jugulară externă
 • Trunchiul simpatic, vena jugulară externă şi artera carotidă comună.
 • Vena jugulară internă, nervul glosofaringian şi nervul vag.

Question 56

Question
Vena jugulară internă:
Answer
 • Este o continuare a sinusului sagital superior.
 • Începe la nivelul orificiului jugular.
 • Are bulbul superior şi inferior.
 • Este continuarea sinusului sigmoid.
 • La început este situată posterior de a. carotidă internă

Question 57

Question
Venele diploice:
Answer
 • Sunt dotate cu valve.
 • Se află în substanţa spongioasă a oaselor craniului
 • Comunică cu venele țesuturilor moi ale capului
 • Se varsă direct în vena jugulară internă.
 • Comunică cu sinusurile pahimeningelui

Question 58

Question
Din venele diploice fac parte:
Answer
 • Vena diploică frontală.
 • Vena diploică temporală anterioară şi posterioară.
 • Vena diploică mastoidiană.
 • Vena diploică occipitală.
 • Vena diploică parietală

Question 59

Question
Venele emisariene:
Answer
 • Efectuează şuntarea sistemului venos intracranian cu cel extracranian.
 • Sunt amplasate în substanţa spongioasă a oaselor craniului.
 • Se varsă direct în vena jugulară externă
 • Se varsă direct în vena jugulară internă.
 • Sunt afluenţi ai sinusului cavernos

Question 60

Question
Vena jugulară internă are ca afluenţi extracranieni:
Answer
 • Venele faringiene.
 • Vena lingvală.
 • Vena occipitală.
 • Vena facială.
 • Vena tiroidiană inferioară.

Question 61

Question
Afluenţi extracranieni ai venei jugulare interne sunt:
Answer
 • Vena retromandibulară.
 • Vena facială
 • Vena tiroidiană superioară.
 • Vena oftalmică superioară.
 • Vena oftalmică inferioară.

Question 62

Question
Cu referinţă la venele gâtului:
Answer
 • Cele mari conţin valve.
 • Din ele face parte vena retromandibulară.
 • Există venele jugulare internă, externă şi anterioară.
 • Reprezintă vase ale sistemului caval superior
 • Sunt afluenţi ai sistemului caval inferior

Question 63

Question
Drenarea venoasă de la encefal are loc prin:
Answer
 • Vase venoase cu lumenul variabil
 • Vase care constituie o singură cale de drenare
 • Vase care nu anastomozează între ele
 • Căi principale şi suplimentare.
 • Spaţiul subarahnoidian.

Question 64

Question
Refluxul sângelui de la tiroidă are loc în:
Answer
 • V. jugularis externa.
 • V. jugularis interna.
 • V. facialis
 • V. brachiocephalica
 • V. vertebralis

Question 65

Question
Indicaţi variantele posibile de afluere a venei jugulare externe:
Answer
 • V. subclavia
 • V. jugularis anterior
 • V. azygos.
 • Unghiul venos (Pirogov)
 • V. axillaris.

Question 66

Question
Afluenţi ai venei jugulare externe sunt:
Answer
 • V. facialis.
 • V. suprascapularis.
 • V. transversae colli.
 • V. lingualis.
 • V. infraorbitalis

Question 67

Question
Venele oftalmice superioară şi inferioară afluează în:
Answer
 • Vena jugulară internă.
 • Vena facială
 • Sinusul cavernos.
 • Plexul pterigoid.
 • Vena maxilară.

Question 68

Question
Vena jugulară externă începe prin confluerea:
Answer
 • V. faciale
 • V. occipitale.
 • V. auriculare posterioare.
 • V. retromandibulare.
 • Vv. emisariene.

Question 69

Question
În vena retromandibulară afluează
Answer
 • Vv. auriculares anteriores.
 • Vv. temporales profundae
 • Vv. maxillares
 • V. submentalis
 • V. vertebralis.
Show full summary Hide full summary

Similar

Epidemiology
Danielle Richardson
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Epithelial tissue
Morgan Morgan
4. The Skeletal System - bones of the skull
t.whittingham
Neuro anatomy
James Murdoch
The Endocrine System
DrABC
Respiratory anatomy
James Murdoch
Medical Terminology
khachoe_pema
Diabetes - pathophysiology
Morgan Morgan
Neuro system
James Murdoch