Historia matematyki II

Description

Pytania, które mogą się pojawić na kolokwium zaliczeniowym z HM2. Mogły się tu też zawieruszyć pytania z HM1.
Tomasz Kacperek
Quiz by Tomasz Kacperek, updated more than 1 year ago
Tomasz Kacperek
Created by Tomasz Kacperek over 8 years ago
3330
7

Resource summary

Question 1

Question
Prace Kummera dające początek algebrze abstrakcyjnej dotyczyły
Answer
 • rozwiązywalności równań
 • kwadratury koła
 • Wielkiego Twierdzenia Fermata
 • None

Question 2

Question
Podstawy analizy matematycznej pierwszy do końca uporządkował
Answer
 • d'Alembert
 • Cauchy
 • Weierstrass
 • None

Question 3

Question
Przestepnosc liczby pi zostala udowodniona ... niz przestepnosc liczby e
Answer
 • wczesniej
 • rownoczesnie
 • pozniej
 • None

Question 4

Question
Program Kleina postulowal, w celu uporzadkowania matematyki zastosowanie
Answer
 • teorii grup
 • logiki
 • topologii
 • None

Question 5

Question
Badania Cantora, z ktorych powstala teoria mnogosci dotyczyly
Answer
 • algebry nieprzemiennej
 • geometrii rozniczkowej
 • analizy harmonicznej
 • None

Question 6

Question
Pierwszy swiatowy kongres matematykow odbyl sie w
Answer
 • Paryzu
 • Nowym Yorku
 • Zurichu
 • None

Question 7

Question
Podstawy fizyki statystycznej stworzyl
Answer
 • Riemman
 • Boltzmann
 • Maxwell
 • None

Question 8

Question
Pierwszy numer Fundamenta Mathematica ukazal sie w roku
Answer
 • 1918
 • 1920
 • 1926
 • None

Question 9

Question
Dzielo “Ars Conjectandi” dotyczy
Answer
 • architektury ogrodow
 • rachunku rozniczkowego
 • rachunku prawdopodobienstwa
 • None

Question 10

Question
Rachunek macierzowy to pomysl
Answer
 • Torricellego i Cavalieriego
 • Kummera i Kronekera
 • Cayleya i Sylvestra
 • None

Question 11

Question
Wstege Mobiusa wynalzeiona w zwiazku z
Answer
 • toplogia
 • geometria rzutowa
 • teoria wymiaru
 • None

Question 12

Question
Geometria oparta na optyce to
Answer
 • geometria wykreslna
 • geometria rzutowa
 • geometria rozniczkowa
 • None

Question 13

Question
Geometrie nieekliudesowa jako nienaukowa wykluczal
Answer
 • Leibniz
 • Kant
 • Engels
 • None

Question 14

Question
W szkole nauczano dowodu V postulatu Euklidesa autorstwa
Answer
 • Gaussa
 • Bolyaia
 • Legendre'a
 • None

Question 15

Question
Symbolika epsilonowo-deltowa w analizie pochodzi od
Answer
 • Cauchy'ego
 • Heinego
 • Weierstrassa
 • None

Question 16

Question
Prace Cantora wprowadzające teorie mnogosci dotyczyly
Answer
 • geometrii nieeuklidesowych
 • szeregów Fouriera
 • rachunku wariacyjnego
 • None

Question 17

Question
Wzór E=mc^2 pochodzi z
Answer
 • szczególnej teorii względności
 • mechaniki kwantowej
 • fizyki statystycznej
 • None

Question 18

Question
Aksjomatykę rachunku prawdopodobieństwa podał pierwszy
Answer
 • Von Neumann
 • Kołmogorow
 • Von Misea
 • None

Question 19

Question
Forsing pozwolil na wykazanie niezaleznosci w aksjomatyce Zermalo-Fraenkla
Answer
 • hipotyzy continuum
 • pewnika wyboru
 • twierdzenia o dobrym uporzadkowaniu
 • None

Question 20

Question
Wielkie Twierdzenie Fermata zostało udowodnione w latach
Answer
 • 90-tych XIX w.
 • 50-tych XX w.
 • 90-tych XX w.
 • None

Question 21

Question
Równoważność geometrii Euklidesowej i geometrii Bolya-Lobaczewskiego pierwszy wykazał
Answer
 • Hilbert
 • Riemann
 • Klein
 • None

Question 22

Question
Geometria czasoprzestrzeni pochodzi od
Answer
 • Einsteina
 • Poincare'go
 • Minkowskiego
 • None

Question 23

Question
Program Hilberta w podstawach matematyki
Answer
 • został zrealizowany ok. 1920
 • został porzucony ok. 1970
 • jest realizowany również obecnie
 • None

Question 24

Question
W Polsce Światowy Kongres Matematyków odbył się w
Answer
 • 1930
 • 1983
 • 1989
 • None

Question 25

Question
Liczba Polaków, którzy zdobyli medal Fielda to
Answer
 • 0
 • 1
 • 3
 • None

Question 26

Question
Definicje prawdopodobieństwa jako miary unormowanej podał
Answer
 • von Mises
 • Laplace
 • Kolmogorov
 • None

Question 27

Question
Tzw. Wielkie Twierdzenie Fermata jest obecnie
Answer
 • hipoteza
 • twierdzeniem
 • fałszem
 • None

Question 28

Question
Problem hipotezy continuum został rozstrzygnięty w latach
Answer
 • 30-tych XX w.
 • 60-tych XX w.
 • 90-tych XX w.
 • None

Question 29

Question
Tranzystor został wynaleziony
Answer
 • w XIX w.
 • w latach 30-tych XX w.
 • po drugiej wojnie światowej
 • None

Question 30

Question
Założycielem Fundmenta Mathematicae był
Answer
 • Janiszewski
 • Sierpiński
 • Kuratowski
 • None

Question 31

Question
Dwunastocyfrowe tablice trygonometryczne zestawiono dla
Answer
 • nawigacji
 • astronomii
 • arytmetyki
 • None

Question 32

Question
Logarytmy dziesiętne wprowadził
Answer
 • Burgi
 • Neper
 • Briggs
 • None

Question 33

Question
Pracę teologiczną o analizie matematycznej napisał
Answer
 • św. Tomasz
 • bp Berkeley
 • Kant
 • None

Question 34

Question
Kinetyczno-molekularną budowę materii zaproponował
Answer
 • Leibniz
 • Hook
 • Laplace
 • None

Question 35

Question
Traktowanie wszystkich funkcji jako szeregów potęgowych postulował
Answer
 • d’Alembert
 • Lagrange
 • Laplace
 • None

Question 36

Question
Jednostronność płaszczyzny rzutowej wykazał
Answer
 • Desargues
 • Möbius
 • Poncelet
 • None

Question 37

Question
Rozwiązywał problem Wielkiego Twierdzenia Fermata za pomocą jednoznaczności rozkładu
Answer
 • Kummer
 • Kronecker
 • Klein
 • None

Question 38

Question
Przedstawienie matematyki jako teorii napisów to postulat
Answer
 • Hilberta
 • Tarskiego
 • Pascha
 • None

Question 39

Question
Theorema egregium to rezultat
Answer
 • Herona
 • Gaussa
 • Banacha
 • None

Question 40

Question
Pierwszy wykazał liczbę przestępną
Answer
 • Liouville
 • Hermite
 • Lindermann
 • None

Question 41

Question
Gauss skonstruował 17-kąt foremny gdy miał
Answer
 • kilkanaście lat
 • dwadzieścia kilka lat
 • trzydzieści kilka lat
 • None

Question 42

Question
Problemy Hilberta to wykład z
Answer
 • 1891 r.
 • 1900 r.
 • 1916 r.
 • None

Question 43

Question
Problem Wielkiego Twierdzenia Fermata był 31 grudnia 1994 roku
Answer
 • rozstrzygnięty pozytywnie
 • rozstrzygnięty negatywnie
 • nierozstrzygnięty
 • None

Question 44

Question
Sprowadzić matematykę do arytmetyki liczb naturalnych to postulat
Answer
 • Kummera
 • Kroneckera
 • Kleina
 • None

Question 45

Question
Pojęcie rozmaitości wprowadził
Answer
 • Gauss
 • Riemann
 • Levi-Civita
 • None

Question 46

Question
Problem czterech barw rozstrzygnięto
Answer
 • w latach 90-tych XIX wieku
 • w latach 50-tych XX wieku
 • w latach 90-tych XX wieku
 • None

Question 47

Question
Kwaterniony wprowadzono w
Answer
 • XVII w.
 • XIX w.
 • XX w.
 • None

Question 48

Question
Geometria Riemanna została powołana do życia w jego
Answer
 • pracy doktorskiej
 • wykładzie habilitacyjnym
 • przemówieniu inauguracyjnym
 • None

Question 49

Question
Pierwszy wykazał, ze w każdym przedziale jest liczba przestępna
Answer
 • Hermite
 • Lindemann
 • Liouville
 • None

Question 50

Question
Jako podstawę filozoficzna matematyki na początku XX w. zaproponowano
Answer
 • logicyzm
 • intuicjonizm
 • formalizm
 • None

Question 51

Question
Pojęcie teorii formalnej po raz pierwszy wystąpiło w pracy
Answer
 • Kleina
 • Cantora
 • Pascha
 • None

Question 52

Question
Do udowodnienia paradoksalnego rozkładu kuli potrzeba
Answer
 • pewnika wyboru
 • hipotezy continuum
 • pewnika wyboru i hipotezy continuum
 • None

Question 53

Question
Twierdzenie o powrocie udowodnił
Answer
 • Lie
 • Poincare
 • Boltzmann
 • None

Question 54

Question
Wykład promujący matematykę XX wieku wygłosił
Answer
 • Poincare
 • Hilbert
 • Klein
 • None

Question 55

Question
XX-wieczny przełom w metodologii matematyki został wykorzystany przez działalność
Answer
 • radzieckiej szkoły matematycznej
 • grupy bourbakistów
 • matematyków amerykańskich
 • None

Question 56

Question
Księga szkocka została napisana
Answer
 • w Montrealu
 • we Lwowie
 • w Glasgow
 • None

Question 57

Question
Jakub Bernoulli badał spiralę
Answer
 • Archimedesa
 • logarytmiczną
 • None

Question 58

Question
Zagadnienie brachistochrony rozstrzygnął
Answer
 • Jakub Bernoulli
 • Jan Bernoulli
 • de l'Hospital
 • None

Question 59

Question
Jako pierwszy dowiódł poprawnie, ze sin x /x -> 1
Answer
 • Euler
 • Leibniz
 • Jan Bernoulli
 • None

Question 60

Question
Wzór (cos a + i*sin a)^n = cos(na) + i*sin(na) pochodzi od
Answer
 • de l'Hospitala
 • de Moivre'a
 • Eulera
 • None

Question 61

Question
Atak Berkeleya na analizę skierowany był przeciw
Answer
 • Leibnizowi
 • Maclaurinowi
 • Newtonowi
 • None

Question 62

Question
Teoria monad była sposobem różniczkowania proponowanym przez
Answer
 • Leibniza
 • Newtona
 • Eulera
 • None

Question 63

Question
Obliczał pochodne przez rozwijanie w szereg
Answer
 • Laplace
 • Lambert
 • Lagrange
 • None

Question 64

Question
Pierwsza planetoidę odkrył
Answer
 • Piazii
 • Gauss
 • Olbers
 • None

Question 65

Question
Kwaterniony odkrył
Answer
 • Gauss
 • Hamilton
 • Jacobi
 • None

Question 66

Question
Wielkie Twierdzenie Fermata zostało udowodnione przez
Answer
 • Kummera
 • Germain
 • Wilesa
 • None

Question 67

Question
Twierdzenie Desarguesa zostało opublikowane w postaci
Answer
 • rozdziału książki
 • artykułu w periodyku
 • plakatu ulicznego
 • None

Question 68

Question
Szeregi Fouriera stworzono przy badaniu
Answer
 • zjawiska dyfuzji gazów
 • pływów morskich
 • przewodnictwa cieplnego
 • None

Question 69

Question
Poncelet ustalił podstawy geometrii rzutowej podczas pobytu
Answer
 • w Ameryce Północnej
 • w Rosji
 • w Hiszpanii
 • None

Question 70

Question
Pierwsza kobieta-profesorem uniwersytetu byla
Answer
 • Maria Sklodowska-Curie
 • Sophie Kowalewska
 • Emma Noether
 • None

Question 71

Question
To, że liczb przestępnych jest więcej niż algebraicznych, udowodnił jako pierwszy
Answer
 • Cantor
 • Zermelo
 • Fraenkel
 • None

Question 72

Question
Monadami są według Leibniza
Answer
 • otoczenia liczb rzeczywistych
 • pochodne wielomianów
 • bryły foremne
 • None

Question 73

Question
W ogłoszonym przez akademie Berlinska konkursie na prace z podstaw analizy zwyciężył
Answer
 • Euler
 • L'Huillier
 • d'Alembert
 • None

Question 74

Question
Prawdopodobieństwo geometryczne wprowadził
Answer
 • Bernoulli
 • de l'Hospital
 • Buffon
 • None

Question 75

Question
Matematyka amerykańska wywodzi się od
Answer
 • Laplace
 • Sylvestera
 • None

Question 76

Question
Przed atakiem Berkeleya bronił Newtona
Answer
 • Taylor
 • Maclaurin
 • Lagrange
 • None

Question 77

Question
Principia Newtona zostały przetłumaczone na francuski po raz pierwszy przez
Answer
 • Leibniza
 • du Chatelet
 • Eulera
 • None

Question 78

Question
Pierwsza książkę popularnonaukowa napisał
Answer
 • Euler
 • Gauss
 • Weierstrass
 • None

Question 79

Question
Transformata Laplace'a pochodzi z jego dzieła
Answer
 • Mechanika nieba
 • teoria nieskończenie małych
 • analityczna teoria prawdopodobieństwa
 • None

Question 80

Question
Wewnętrzną izometryczność helikoidy i katenoidy wykazał
Answer
 • Meunier
 • Gauss
 • Beltrami
 • None

Question 81

Question
Wskazał pierwszy liczne sposoby uprawiania topologii
Answer
 • Leibniz
 • Riemann
 • Poincare
 • None

Question 82

Question
Pole pod cykloida obliczył jako pierwszy
Answer
 • Huygens
 • Roberval
 • Descartes
 • None

Question 83

Question
Jakub Bernoulli życzył sobie, aby na jego grobie wyryto mu
Answer
 • spirale Archimedesa
 • spirale logarytmiczna
 • lemniskate
 • None

Question 84

Question
Pierwszą monografia o rachunku prawdopodobieństwa była
Answer
 • De fortuna
 • Ars coincidenti
 • the theory of chances
 • None

Question 85

Question
Autor hybrydowego prawa Bernoulliego miał na imię
Answer
 • Jan
 • Mikolaj
 • Daniel
 • None

Question 86

Question
Wzór e^ipi + 1 = 0 powstał
Answer
 • w XVI w
 • w XVII w
 • w XVIII w
 • None

Question 87

Question
Teoria różnych zer była sposobem różniczkowania proponowanym przez
Answer
 • Leibniza
 • Newtona
 • Eulera
 • None

Question 88

Question
Pierwsza odkryta i zagubiona planetoidę odnalazł
Answer
 • Piazii
 • Gauss
 • Olbers
 • None

Question 89

Question
Długość luku cykloidy obliczył jako pierwszy
Answer
 • Huygens
 • Roberbal
 • Descartes
 • None

Question 90

Question
Pojęcie ewolwenty wprowadził
Answer
 • Huygens
 • Leibniz
 • Jan Bernoulli
 • None

Question 91

Question
Anglosaski termin „calculus” został zaczerpnięty z pracy
Answer
 • Euler
 • Leibniza
 • Newtona
 • None

Question 92

Question
Różniczkował za pomocą obiektu „o”
Answer
 • Leibniz
 • Newton
 • Euler
 • None

Question 93

Question
Łacińskie słowo „vector” oznacza
Answer
 • strzałę
 • siłę
 • tragarza
 • None

Question 94

Question
Stworzył teorie rozwiązalności równań wielomianowych
Answer
 • Gauss
 • Abel
 • Galois
 • None

Question 95

Question
Twierdzenie Cauchy – Kowalewskiej zostało udowodnione przez
Answer
 • Cauchy'iego
 • Kowalewską
 • Weierstrassa
 • None

Question 96

Question
Geometrie wewnętrzną stworzył
Answer
 • Gauss
 • Poncelet
 • Riemann
 • None

Question 97

Question
Hipotezę geometryczna Thurstona udowodnił
Answer
 • Grothendieck
 • Perelman
 • Wiles
 • None

Question 98

Question
Gwiazdy medycejskie to:
Answer
 • planetoidy
 • satelity marsa
 • satelity Jowisza
 • None

Question 99

Question
Liczby rzeczywiste jako przekroje zbioru liczb rzeczywistych wprowadzil pierwszy
Answer
 • Eudoksos
 • Teajtetos
 • Dedekind
 • None

Question 100

Question
Jako pierwszy uzywal liczb zespolonych
Answer
 • Tartagila
 • Cardano
 • Ferrari
 • None

Question 101

Question
Znajomosc pierwiastkow pierwotnych byla Gausowi potrzebna do udowodnienia
Answer
 • podstawowego tw. Algebry
 • minimalnej helikoidy
 • konstrukcji 17-kata
 • None

Question 102

Question
Wahadło izochroniczne zbudował
Answer
 • Torricelli
 • Hyugens
 • Leibniz
 • None

Question 103

Question
Pierwszym panstwem obowiazkowym szkolnictwem podstawowym
Answer
 • byly Prusy
 • byla Francja
 • byla Szwajcaria
 • None

Question 104

Question
Dzisiejsza symbolika rachunku rozniczkowalnego pochodzi od
Answer
 • Leibniza
 • Lagrange'a
 • D'Alemberta
 • None

Question 105

Question
Kazda liczba naturalna da się przedstawic jako suma kwadratow czterech (lub mniejszej liczby liczb) naturalnych to
Answer
 • Tw. Diofantosa
 • Tw. Lagrange'a
 • Zdanie nieprawdziwe
 • None

Question 106

Question
Dzisiejsza symbolika funkcji trygonometrycznej pochodzi od
Answer
 • Maclaurina
 • Eulera
 • Gaussa
 • None

Question 107

Question
Za tworce determinizmu uznawany jest
Answer
 • D'Alembert
 • Lagrange
 • Laplace
 • None

Question 108

Question
Podstawowe twierdzenie algebry jest rezultatem
Answer
 • Abela
 • Galoisa
 • Gaussa
 • None

Question 109

Question
Zginal w pojedynku
Answer
 • Abel
 • Galois
 • Riemman
 • None

Question 110

Question
Algebra liniowa jest pomyslem
Answer
 • Gaussa
 • Grassmanna
 • Grothendiecka
 • None

Question 111

Question
Nierozwiazywalnosc przez pierwiastki rownan stopnia 5 wykazal
Answer
 • Gauss
 • Abel
 • Galois
 • None

Question 112

Question
Pierwsze twierdzenie geometrii nieeuklidesowej zostalo opublikowane przez
Answer
 • Saccheriego
 • Lamberta
 • Gaussa
 • None

Question 113

Question
Teorie mnogosci wprowadzil
Answer
 • Leibniz
 • Cantor
 • Zermelo
 • None

Question 114

Question
Przedstawienie matematyki jako teorii niezmiennikow roznych grup to koncepcja
Answer
 • Kummera
 • Kroneckera
 • Kleina
 • None

Question 115

Question
Kwantyfikatory wprowadzono w
Answer
 • XVIII
 • XIX
 • XX
 • None

Question 116

Question
Zagadnienie brachistochromy rozstrzygnął
Answer
 • Jakub Bernoulli
 • Jan Bernoulli
 • de l'Hospital
 • None

Question 117

Question
Problem mostów królewieckich to poczatek
Answer
 • rachunku wariacyjnego
 • teorii grafow
 • geometrii rozniczkowej
 • None

Question 118

Question
Liczb pierwszych postaci 2^(2^n)+1
Answer
 • jest nieskonczenie wiele
 • jest skonczenie wiele
 • znamy tylko 5
 • None

Question 119

Question
Przez pierwiastki można rozwiązać równania stopnia
Answer
 • 3
 • 4
 • 5
 • None

Question 120

Question
Matematyzacja malarskiej perspektywy zbieżnej to
Answer
 • geometria wykreślna
 • geometrią rzutowa
 • geometria różniczkowa
 • None

Question 121

Question
Theorema egregium dotyczy
Answer
 • algebry
 • geometrii
 • probabilistyki
 • None

Question 122

Question
Całka Riemanna została wprowadzona w jego
Answer
 • pracy doktorskiej
 • pracy habilitacyjnej
 • przemówieniu inauguracyjnym
 • None

Question 123

Question
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego to wynik
Answer
 • Cauchy'iego
 • Kowalewskiej
 • Weierstrassa
 • None

Question 124

Question
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego to wynik
Answer
 • Cauchy'iego
 • Kowalewskiej
 • Weierstrassa
 • None

Question 125

Question
Zaproponował teorię grup, jako narzędzie uprządkowania teorii matematycznych
Answer
 • Lie
 • Klein
 • Galois
 • None

Question 126

Question
Autorem pierwszej monografii o rachunku prawdopodobieństwa był
Answer
 • de Moivre
 • Jakub Bernoulli
 • Laplace
 • None

Question 127

Question
Wprowadził moment bezwładności
Answer
 • Maclaurius
 • Euler
 • Gauss
 • None

Question 128

Question
Zapoczątkowany przez Laplace’a kierunek to
Answer
 • fatalizm
 • determinizm
 • skotyzm
 • None

Question 129

Question
Szacował PI rzucając igłą
Answer
 • Pascal
 • Buffon
 • Poisson
 • None

Question 130

Question
Algebraiczną domkniętość C udowodnił
Answer
 • Lagrange
 • Gauss
 • Kummer
 • None

Question 131

Question
W systemie dziesiętnym maksymalny okres ma odwrotność
Answer
 • 3
 • 5
 • 7
 • None

Question 132

Question
Girard Desargues pracował jako
Answer
 • doradca kardynała Richelieu
 • profesor
 • architekt ogrodów
 • None

Question 133

Question
Paradoksalny rozkład ma miejsce na
Answer
 • na prostej
 • na płaszczyźnie euklidesowej
 • przestrzeni euklidesowej
 • None

Question 134

Question
List otwarty będący manifestem Polskiej Szkoły Matematycznej napisał
Answer
 • Wacław Sierpiński
 • Stefan Banach
 • Zygmunt Janiszewski
 • None

Question 135

Question
Autor hydrodynamicznego prawa Bernoulliego miał na imię
Answer
 • Jan
 • Mikołaj
 • Daniel
 • None

Question 136

Question
Sophie Germain zajmowala się
Answer
 • teoria liczb
 • geometria rzutowa
 • plastycznoscia metali
 • None

Question 137

Question
Pięć punktów stabilności dla zagadnienia trzech ciał znalazł
Answer
 • d'Alembert
 • Lagrange
 • Hamilton
 • None

Question 138

Question
cykloida jest
Answer
 • tautochrona
 • izochrona
 • brahistochrona
 • None

Question 139

Question
Wprowadzone w -IIIw. pojecie "granicy" jawnie zaczelo pojawiac sie w matematyce w wieku
Answer
 • -III
 • +XVII
 • +XIX
 • None

Question 140

Question
podstawowe twierdzenie analizy udowodnil
Answer
 • newton
 • leibiz
 • barrow
 • None

Question 141

Question
rownanie czwartego stopnia pierwszy rozwiazal
Answer
 • bugatti
 • ferrari
 • bombelli
 • None
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
The Berlin Crisis
Alina A
Weimar Revision
Tom Mitchell
Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
Conferences of the Cold War
Alina A
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
3. The Bolshevik's Seizure of Power
ShreyaDas
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
History- Religion and medicine
gemma.bell
History - Treaty of Versailles
suhhyun98