F2 4.3

Description

HISTORY Quiz on F2 4.3, created by slee5324 on 14/07/2013.
slee5324
Quiz by slee5324, updated more than 1 year ago
slee5324
Created by slee5324 over 10 years ago
218
0

Resource summary

Question 1

Question
Diantara berikut yang manakah bukan tujuan James Brooke melibatkan pemimin-pemimpin tempatan yang berpengaruh dalam pentadbirannya?
Answer
 • menasihati James Brooke dalam hal yang berkaitan adat tempatan
 • membantu James Brooke mentadbir Sarawak
 • mendapat sokongan daripada penduduk tempatan
 • persiapan bagi penduduk tempatan untuk memerintah sendiri

Question 2

Question
Apakah tujuan James Brooke membahagikan Sarawak kepada lima bahagian?
Answer
 • Mengaut hasil bumi Sarawak
 • membahagi kawasan kepada pemmpin anak negeri
 • memudahkan urusan pentadbiran
 • memudahkan perancangan ekonomi dilakukan

Question 3

Question
Pilih pernyataan yang betul berkenaan dengan tujuan penubuhan Majlis Bahagian di bawah pentadbiran Brooke I menasihati Residen II meluluskan undang-undang III mengetuai operasi ketenteraan IV mengutip cukai
Answer
 • i, ii dan iii
 • i, ii dan iv
 • i, iii dan iv
 • ii, iii dan iv

Question 4

Question
“Ia ditubuhkan untuk memberi peluang kepada pemimpin bumiputera bersidang 3 tahun sekali bagi menyuarakan pandangan serta bertukar fikiran “ Pernyataan di atas adalah merujuk kepada
Answer
 • penubuhan Majlis Negeri
 • penubuhan Majlis Bahagian
 • penubuhan Majlis Tertinggi
 • penubuhan Majlis Residen

Question 5

Question
X - Residen Bahagian Pertama X adalah merujuk kepada?
Answer
 • Majlis Bahagian
 • Majlis Tertinggi
 • Majlis Negeri
 • Majlis Anak Negeri

Question 6

Question
Apakah nama badan yang ditubuhkan oleh pentadbiran Brooke yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan memungut cukai?
Answer
 • Majlis Bahagian
 • Majlis Tertinggi
 • Majlis Negeri
 • Majlis Daerah

Question 7

Question
X - Menasihati James Brooke dan membuat semua dasar serta meluluskan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pentadbiran negeri X adalah?
Answer
 • Penolong Residen
 • Empat orang Datu Melayu
 • Ketua kaum bumiputera
 • Pegawai anak negeri

Question 8

Question
Kesalahan sivil dikalangan orang melayu, cina dan Dayak akan diadili oleh ketua-ketua mereka. Manakala kes jenayah yang melibatkan lebih daripada satu suku kaum akan di adili oleh …
Answer
 • ketua bagi suku-suku kaum yang terlibat
 • Ketua anak Negeri
 • Raja Sarawak
 • Ketua Polis

Question 9

Question
Apakah tujuan penubuhan Pasukan Sarawak Rengers ?
Answer
 • menjaga keselamatan Sarawak
 • membasmi kemiskinan di Sarawak
 • menjaga ekonomi Sarawak
 • menjaga perpaduan kaum di Sarawak

Question 10

Question
- British melindungi Sarawak daripada serangan musuh - Hal ehwal Luar negeri adalah di bawah kawalan British Pernyataan di atas adalah isi perjanjian antara British dengan Charles Brooke pada tahun 1888. Apakah kesan daripada perjanjian ini?
Answer
 • Sarawak menjadi bertambah maju
 • Sarawak bernaung di bawah kerajaan British
 • Charles Brooke menyerahkan Sarawak kepada British
 • Sarawak terselamat daripada gangguan musuh

Question 11

Question
Pentadbiran Brooke talah menubuhkan beberapa Jabatan seperti Jabatan Kehakiman, Jabatan Polis, Jabatan Kastam dan Cukai serta Jabatan Pos. Kesemua jabatan ini ditubuhkan bertujuan untuk ….
Answer
 • membangunkan ekonomi Sarawak
 • menguatkan pengaruh keluarga Brooke di Sarawak
 • menjamin kebajikan rakyat
 • melicinkan pentadbiran

Question 12

Question
Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbirannya?
Answer
 • Memajukan ekonomi
 • Melicinkan pentadbiran
 • Mengurangkan krisis kewangan
 • Mendapatkan sokongan orang tempatan

Question 13

Question
Apakah peranan Majlis Negeri dalam struktur pentadbiran negeri Sarawak?
Answer
 • Menasihati Residen
 • Meluluskan undang-undang
 • Pemimpin bumiputera dapat menyuarakan fikiran
 • Membuat semua dasar berkaitan Sarawak

Question 14

Question
• Mengutip cukai • Menasihati Residen • Menjaga keamanan
Answer
 • Majlis Negeri
 • Majlis Tertinggi
 • Majlis Bahagian
 • Majlis Datu-Datu

Question 15

Question
• Ketua Kampung • Pegawai Anak Negeri • Penolong Pegawai Daerah Jawatan tersebut adalah anggota dalam ?
Answer
 • Majlis Negeri
 • Majlis Tertinggi
 • Majlis Bahagian
 • Majlis Cawangan

Question 16

Question
Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan Perlembagaan Sarawak sempena 100 tahun pentadbiran keluarga Brooke. Apakah kesan Perlembagaan 1941 kepada Sarawak ?
Answer
 • Kemerdekaan negeri
 • Pemerintahan rakyat
 • Pengukuhan kuasa Brooke
 • Penguasaan pembesar tempatan

Question 17

Question
Mengapakah perlembagaan Sarawak 1941 tidak sempat dilaksanakan ?
Answer
 • Perang Dunia Kedua meletus
 • Perlembagaan ditulis semula
 • Peralihan kuasa pemeritahan
 • Pelaksanaan perlembagaan dihalang
Show full summary Hide full summary

Similar

Hitler and the Nazi Party (1919-23)
Adam Collinge
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Conferences of the Cold War
Alina A
The Berlin Crisis
Alina A
Bay of Pigs Invasion : April 1961
Alina A
Germany 1918-39
Cam Burke
History- Medicine through time key figures
gemma.bell
The Weimar Republic, 1919-1929
shann.w
History- Religion and medicine
gemma.bell
Weimar Revision
Tom Mitchell
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell