Познавам думите!

Description

Тест, подпомагащ запомнянето на изписването на някои думи.
Рада Стефанова
Quiz by Рада Стефанова, updated more than 1 year ago
Рада Стефанова
Created by Рада Стефанова about 6 years ago
5
1

Resource summary

Question 1

Question
Какво е изобразено на картинката?
Answer
 • Влак
 • Автомобил
 • Тролей

Question 2

Question
Какво е изобразено на картинката?
Answer
 • Слънце
 • Луна
 • Звезди
 • Лъчи
 • Висулки
 • Стрели

Question 3

Question
На тази картинка има изобразени [blank_start]раница[blank_end], [blank_start]молив[blank_end], [blank_start]книга[blank_end], пергел, гума
Answer
 • раница
 • молив
 • куче
 • къща
 • хляб
 • книга
 • масло

Question 4

Question
Къшта се пише така?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
На училище нося [blank_start]раница[blank_end], [blank_start]учебници[blank_end], [blank_start]тетрадки[blank_end] и [blank_start]моливи[blank_end].
Answer
 • раница
 • мотика
 • учебници
 • тухли
 • тетрадки
 • маймунки
 • моливи
 • блажна боя

Question 6

Question
На края на въпросителното изречение слагаме?
Answer
 • Точка
 • Запетайка
 • Въпросителен знак

Question 7

Question
На тази картинка има изобразена [blank_start]червена[blank_end] (цвят) [blank_start]кола[blank_end] (напиши дума с 4 букви).
Answer
 • червена
 • кола
Show full summary Hide full summary

Similar

How to Increase Student Engagement in the Classroom
miminoma
8 eLearning trends teachers should know about
megclark
Collaborative Learning
miminoma
Study unit 1
chandra Sinclair
Figure 4.1 Four Categories of Learner Characteristics
Idania Arroyo
How effective is making maths and science mandatory in Yr. 11 & 12 for students in Australia?
maggie.jaber
6 Teaching Techniques you Should Know!
Andrea Leyden
Putting the Flipped Classroom Model into Practice
miminoma
Social Media in the Classroom
tom.roche_
EDU 340 Final Review Chapter 17 - 19
Stephanie Corlew
EDU 340 Final Review Chapters 20 - 23
Stephanie Corlew