Kap. 3 Produksjon og tilbud

Description

Makroøkonomi 130 (Byggeklosser) Note on Kap. 3 Produksjon og tilbud, created by Linda Solsvik on 02/09/2016.
Linda Solsvik
Note by Linda Solsvik, updated more than 1 year ago
Linda Solsvik
Created by Linda Solsvik over 7 years ago
5
0

Resource summary

Page 1

Produksjonsfaktorer: De faktorene bedriftene trenger for å produsere.De viktigeste:- Arbeidskraft > målt i timer- Produktinnsats > varer og tjenester fra andre bedrifter- Realkapital > maskiner, bygninger, transportmidler osvAndre produktfaktorer kan være naturressurser og land. Teknologi er også et viktig element når det kommer til produksjon og beskriver de produksjonsmetodene som er tilgjengelige for bedriftene når de skal bruke produksjonsfaktorene i produksjonen.3.1.1Her skal vi se på den samlede verdiskapningen i økonomien, målt med BNP, og hvordan den avhenger av arbeidskraft og realkapital. Vi skal se bort ifra produktinnsats og andre produksjonsfaktorer.Produktfunksjonen er da:Y = F(K,N)Hvor Y = BNP, F = produktfunksjon, K = kapitalbeholdningen (realkapital), og N = arbeidskraftVi antar at økt K fører til økt Y, og at det samme gjelder for N. Hvis vi vet hvor mye som brukes av K og N, vil funksjonen bestemme hvor mye som blir produsert av Y.Marginalproduktiviteten (MPN) til arbeidskraft er økningen i produksjonen ved en marginal, dvs en liten økning i bruken av arbeidskraft. Dette er da den deriverte av funksjonen. Altså marginalproduktiviteten til arbeidskraft som økningen i produksjonen dersom vi øker bruken av arbeidskraft med en enhet, altså en arbeider. MPN = F(K,N +1) - F(K,N)Konstant skalautbytte: Produksjonen dobles dersom bruken av produksjonsfaktorene dobles.Avtakende utbytte: Produksjonen øker prosentvis mindre enn bruken av produksjonsfaktorene.Tiltakende skalautbytte: Produksjonen øker prosentvis mer enn bruk av produksjonsfaktorene.Marginalkostnaden(MK): Økningen i produksjonkostnadene som følge av en marginal økning i produksjonen.Marginal kostnad = lønn / marginalproduktivitetMonopolistisk konkuranse: Økonomisk modell for et marked med mange bedrifter som lager litt forskjellige produkterPerfekt konkuranse: mange bedrifter, men der antas det at bedriftene produserer identiske produkter, altså en enkelt bedrift kan ikke selge til en pris som er høyere en markedsprisenMonopol: Bare en bedrift på markedet, så en monopolist kan ha betydelig markedsmaktVi antar at alle bedrifters mål er å maksimere profittenProfitt = salgsintekter - produksjonskostnaderForskjellen mellom faktisk BNP og potenseilt BNP kalles for BNP-gap eller produksjonsgap. BNP gapet måles gjerne i prosent av potensielt BNP.BNP-gap = 100 (Y - YN) / YNEt negativt BNP-gap der BNP er lavere enn potensielt BNP, innebærer et samfunnsøkonomisk effektivitetstap i form av lav produksjon og høy arbeidsledighet og dermed sløsing med arbeidskraft og andre ressurser.

Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Statistics
Felix Ulrich-Oltean
Connected Educators
Remind
computer systems and programming quiz
Molly Batch
OCR Gateway Biology Flash Cards
Sam Newey
NeuroAnatomy
أطباء 2020
Philosophy
Rebecca Harbury
Geography - Restless Earth
pip.kaley
ICT GCSE flashcards
Catherine Archer
Blood Brothers Characters
Lauren Saxon
Financial Statements
Sharon Yates
Germany 1918-39
Cam Burke