Начален преговор - морфология

Description

Списък и материали
Вера Ценкова
Note by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 10 years ago
199
0

Resource summary

Page 1

1. Глагол

http://ucha.se/watch/1340/Glagol-Sprezhenie-na-glagola

2. Местоимения 2.1 Лични местоимения

http://ucha.se/watch/1123/Lichni-mestoimeniya

2.2. Въпросителни местоимения

http://ucha.se/watch/1285/Vaprositelni-mestoimeniya

2.3. Показателни местоимения

http://ucha.se/watch/1201/Pokazatelni-mestoimeniya

2.4. Относителни местоимения

http://ucha.se/watch/1286/Otnositelni-mestoimeniya

ЧАСТИ НА РЕЧТА - КЛАСОВЕ ДУМИ

http://ucha.se/watch/953/Formoobrazuvatelni-morfemi

ЧАСТИ НА ДУМАТА - МОРФЕМИ

ВИДОВЕ МОРФЕМИ:1. Словообразувателни 2. Формообразувателни

New Page

New Page

Show full summary Hide full summary

Similar

Термини - изречение
Вера Ценкова
Морфология - глагол
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Сложни думи
Дарина Железова
Начален преговор - фонетика
Вера Ценкова