Начален преговор - синтаксис

Description

списък и материали
Вера Ценкова
Note by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 10 years ago
508
0

Resource summary

Page 1

https://skydrive.live.com/redir?resid=D646EF74DCFF12D1!743&authkey=!ACq1oJsyUSsqjrQ

Синтаксис на простото изречение 1. Главни части

Видове изречения1. Прости и сложни

http://ucha.se/watch/779/Vidove-izrecheniya-Prosti-i-slozhni-izrecheniya-Punktuatsiya

http://ucha.se/watch/807/Glavni-chasti-v-prostoto-izrechenie

http://ucha.se/watch/780/Kratki-i-razshireni-izrecheniya

2. Видове прости изречения

Еднородни части1. Еднородни подлози

http://ucha.se/watch/809/Ednorodni-chasti-Ednorodni-podlozi

Видове сказуеми1. Просто сказуемо2. Съставно сказуемо  2.1 Съставно именно сказуемо 2.2 Съставно глаголно сказуемо

http://ucha.se/watch/808/Prosto-skazuemo-i-sastavno-skazuemo

Второстепенни части

1.Обстоятелствено пояснение

http://ucha.se/watch/846/Obstoyatelstveno-poyasnenie

2. Допълнение 2.1. Пряко допълнение 2.2. Непряко допълнение

http://ucha.se/watch/837/Dopalnenie

3. Определение3.1. Съгласувано3.2. Несъгласувано

http://ucha.se/watch/870/Opredelenie

4. Приложение

http://ucha.se/watch/920/Prilozhenie

ВЦ - показвана

New Page

New Page

New Page

Show full summary Hide full summary

Similar

Термини - изречение
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Нач. преговор 6 кл
Вера Ценкова
Морфология - глагол
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
5_Термини - изречение
Вера Ценкова
5 кл. Изречение
Вера Ценкова
Сложни думи
Дарина Железова