Морфология - глагол

Description

грам.признаци - глагол
Вера Ценкова
Flashcards by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 10 years ago
2198
0

Resource summary

Question Answer
ОСНОВНА ФОРМА НА ГЛАГОЛА 1 лице, ед. ч., сегашно време /публикувам/
Минало несвършено време
Минало свършено време
Сегашно време
Бъдеще време
СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛА Определя се от формата за 3 л., ед.ч., сег. вр.
ПЪРВО СПРЕЖЕНИЕ на глагогола 3 л.ед.ч. - Е
ВТОРО СПРЕЖЕНИЕ на глагола 3л. ед.ч. - И
ТРЕТО СПРЕЖЕНИЕ на глагола 3 л., ед.ч. - А/Я
мисля 3л. ед.ч. - мисли II спрежение
чета 3л. ед.ч. - чете I спрежение
вярвам 3л. ед.ч. - вярва III спрежение
Вид на глагола начинът, по който се извършва действието
Несвършен вид на глагола представя действието в развитие, натрупване, без изчерпване, без вътрешна завършеност
Свършен вид на глагола представя действието в неговата цялост, в завършен вид
Двувидови глаголи образувани с наставка - ира /от чужд произход/
Абсолютна двойка видови глаголи не се различават по значение, а само по вид *Кажа - казвам
Относителна двойка двувидови глаголи различават се по значение и по вид *нося - донеса
Наклонение на глагола • Граматическа категория • Изразява отношението на говорещото лице към глаголното действие, назовано с глаголната форма
Изявително наклонение *говорещото лице смята действието за реално, знае за него лично * най-широко използвано във всички видове текст *основно
Условно наклонение * говорещото лице представя действието като възможно при някакво условие * образува се от особена форма на спомагателния глагол "съм" + минало свършено деятелно причастие на съответния глагол * няма времена *спомагателният глагол "съм" се променя по лице и число, но не и по време
Повелително наклонение * Говорещото лице изразява желанието или волята си да бъдат извършени действията *Само форми за 2 л. ед. и мн. ч. - волята на говорещото лице може да бъде предадена лично *Сложни повелителни форми - ДА / НЕКА
Преизказване изразява вторично изказване по чужди думи, т. е. препредаване на изказване
играел съм, играел преизказна форма за сег. вр. и за мин.несв.вр
играл съм, играл преизказна форма за мин. св. вр.
бил съм играл, бил играл преизказна форма за мин.неопр.вр и за мин.предв.вр
щял съм да играя, щял да играе преизказна форма за бъд.вр и бед.вр. в миналото
Show full summary Hide full summary

Similar

Термини - изречение
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
времена
Вера Ценкова
ЛЯТНО ДОМАШНО
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Сложни думи
Дарина Железова