Сложни думи

Description

Български език Quiz on Сложни думи, created by Дарина Железова on 11/10/2013.
Дарина Железова
Quiz by Дарина Железова, updated more than 1 year ago
Дарина Железова
Created by Дарина Железова about 10 years ago
462
0

Resource summary

Question 1

Question
Сложните думи са съставени от:
Answer
 • една дума
 • две или повече думи
 • от едно изречение

Question 2

Question
Кои думи са сложни?
Answer
 • които трудно се изговарят
 • които са образувани от 2 или повече думи
 • които имат сложен правопис

Question 3

Question
От кои думи е образувана думата ветропоказател?
Answer
 • ветрове и показ
 • вятър и показател

Question 4

Question
Който ходи бързо..
Answer
 • бързоход
 • бързокрачи

Question 5

Question
Който ходи по Луната..
Answer
 • ходолуна
 • луноход

Question 6

Question
Който лази под водата..
Answer
 • лазивод
 • водолаз

Question 7

Question
Който показва вятъра.
Answer
 • ветропоказател
 • показвавятър

Question 8

Question
Златокоса е образувана от:
Answer
 • злато и коса
 • зла коса
Show full summary Hide full summary

Similar

Термини - изречение
Вера Ценкова
Морфология - глагол
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Начален преговор - морфология
Вера Ценкова
Начален преговор - фонетика
Вера Ценкова