TEMA A2 HISTÒRIA DE CALAUNYA (B) PART II

Description

of MOSCO Quiz on TEMA A2 HISTÒRIA DE CALAUNYA (B) PART II, created by TONY MOYA VIDAL on 21/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
22
0

Resource summary

Question 1

Question
L'AGITACIÓ CATALANISTA DE FINALS DEL SEGLE XIX EN LES QUE ÉS RECLAMAVA LA DEFENSA DEL DRET CIVIL CATALÀ I LES MESURES PROTECCIONISTES QUE VAN DONAR LLOC AL 1885 QUE LES PLASMAVA EN EL DOCUMENT EL MEMORIAL DE GREUGES VAN FER QUALLAR UNA AGRUPACIÓ QUE REUNIA TOTS AQUELLS GRUPS I PERSONES QUE VOLIEN DOTAR CATALUNYA D'UNA PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA. AQUESTA AGRUPACIÓ ÉS DEIA
Answer
 • LA PRIMERA REPUBLICA
 • ELS REMENCES
 • UNIÓ CATALANISTA
 • ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Question 2

Question
PER DOTAR A CATALUNYA D'UNA PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA , ÉS VAN REDACTAR AL 1892 ?
Answer
 • LES BASES DE MANRESA
 • LES BASES DE REUS
 • LA DOCTRINA CATALANISTA
 • L'ESTATUT D'AUTONOMIA

Question 3

Question
QUI VA ESCRIURE EL LLIBRE "LO CATALANISME"?
Answer
 • EL BISBE TORRAS I BAGES
 • VALENTÍ ALMIRALL
 • ENRIC PRAT DE LA RIBA
 • PERE MUNTAÑOLA

Question 4

Question
QUI VA ESCRIURE EL LLIBRE "LA TRADICIÓ CATALANA"?
Answer
 • VALENTÍ ALMIRALL
 • PERE MUNTAÑOLA
 • EL BISBE TORRAS I BAGES
 • ENRIC PRAT DE LA RIBA

Question 5

Question
QUI VA ESCRIURE EL LLIBRE "COMPENDI DE DOCTRINA CATALANISTA"?
Answer
 • VALENTÍ ALMIRALL
 • EL BISBE TORRAS I BAGES
 • PERE MUNTAÑOLA
 • ENRIC PRAT DE LA RIBA

Question 6

Question
AMB LA DESFETA COLONIAL DE 1898 ESPANYA VA PERDRE
Answer
 • CUBA, FILIPINES I PUERTO RICO
 • CUBA, HAITÍ, I PUERTO RICO
 • PUERTO RICO, FILIPINES, I HAITÍ
 • CUBA, FILIPINES I HAITÍ

Question 7

Question
QUAN ÉS VA FER LES OBRES AMB MOTIU DE L'EXPOSICIÓ UNIVERSAL, QUE VA DONAR LLOC A UN MOVIMENT MIGRATORI CAP A CATALUNYA DE L'ARAGÓ I DE LA COSTA MEDITERRÀNIA FINA A ALMERIA, L'EXPOSICIÓ FETA A BARCELONA L'ANY
Answer
 • 1919
 • 1929
 • 1939
 • 1925

Question 8

Question
EN QUIN ANY LA INDÚSTRIA CATALANA CONEIX EL PROCÉS DE L'ENERGIA COM EL QUE VA PORTAR A TERME LA COMPANYIA "LA CANADENCA" ?
Answer
 • 1929
 • 1919
 • 1911
 • 1933

Question 9

Question
QUIN PARTIT ES FUNDÀ AL COMENÇAMENT DEL 1901 A CATALUNYA?
Answer
 • ERC
 • LA LLIGA REGIONALISTA
 • EL PSC
 • UGT

Question 10

Question
LA LLIGA REGIONALISTA ES VA FUNDAR A L'ANY 1901 I VA GUANYAR LES ELECCIONS I ESTAVA FORMAT PER ?
Answer
 • LA CANDIDATURA DELS QUATRE PRESIDENTS
 • LA CANDIDATURA DELS DOS PRESIDENTS
 • LA CANDIDATURA DELS TRES PRESIDENTS
 • LA UNIÓ D'ERC I CIU

Question 11

Question
LA LLIGA REGIONALISTA 1901 VA SER EL PRIMER TRIOMF DEL CATALANISME POLÍTIC EN UNES ELECCIONS I UN REVÉS ALS PARTITS DINÀSTICS I AL CACIQUISME (PACTE ENTRE DOS PARTITS PER ALTERNARSE EL MANDAT) I SERIA UN PARTIT HEGEMÒNIC DINS DEL PANORAMA CATALÀ DURANT AQUESTS ANYS I VA TENIR COM A LÍDERS
Answer
 • ENRIC PRAT DE LA RIBA
 • FRANCESC CAMBÓ
 • FRANCESC MACIÀ
 • ALEJANDRO LERROUX

Question 12

Question
QUIN ANY ÉS VA PRESENTAR A LES ELECCIONS LA FORMACIÓ QUE AGRUPAVA TOTS ELS PARTITS CATALANISTES ANOMENADA SOLIDARITAT CATALANA ?
Answer
 • AL 1907 AMB UN ÈXIT CLAMORÓS I ACONSEGUIREN 44 DIPUTATS ELECTES.
 • AL 1917 AMB UN ÈXIT CLAMORÓS I ACONSEGUIREN 44 DIPUTATS ELECTES.
 • AL 1927 AMB UN ÈXIT CLAMORÓS I ACONSEGUIREN 44 DIPUTATS ELECTES.
 • AL 1909 AMB UN ÈXIT CLAMORÓS I ACONSEGUIREN 44 DIPUTATS ELECTES.

Question 13

Question
LES DIFERÈNCIES ENTRE ELS INTEGRANTS DE SOLIDARITAT CATALANA I ELS FETS DE LA SETMANA TRÀGICA VAN SIGNIFICAR EL TRENCAMENT DEFINITIU DE LA FORMACIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
EL MOVIMENT INSURRECCIONAL POPULAR QUE VA TENIR LLOC A BARCELONA I ALTRES CIUTATS CATALANES L'ÚLTIMA SETMANA DE JULIOL DEL 1909 EN CONTRA DE LA CRIDA DE RESERVISTES PER ANAR A LLUITAR AL MARROC, QUE VA FER EMBARCAR DELS SOLDATS AL PORT DE BARCELONA VA PROVOCAR UNA VAGA GENERAL I UNA CREMA GENERALITZADA DE CONVENTS, VA SER
Answer
 • LA BATALLA DE POITIERS
 • LA BATALLA DE LERROUIX
 • LA SETMANA TRÀGICA
 • LA B I LA C SÓN CERTES

Question 15

Question
QUI VA SER EL FUNDADOR DE L'ESCOLA MODERNA I MÉS TARD EXECUTAT PER LA REPRESSIÓ QUE VA PATIR LA CIUTAT DE BARCELONA DESPRÉS DELS FETS DE LA SETMANA TRÀGICA ?
Answer
 • L'ARQUITECTE MODERNISTA PUIG I CADAFALCH
 • L'ECONOMISTA I POLÍTIC ERNEST LLUC
 • L'ESCRIPTOR NARCÍS OLLER
 • EL PEDAGOG FERRER I GUÀRDIA

Question 16

Question
QUIN ANY ES FORMA SOLIDARITAT OBRERA, LA QUAL AGRUPAVA DIVERSES SOCIETATS OBRERES?
Answer
 • 1907
 • 1909
 • 1911
 • 1901

Question 17

Question
L'ANY 1910 SOLIDARITAT OBRERA ES TRANSFORMA EN UN SINDICAT ESTATAL, EN UN CONGRÉS A BARCELONA, DE CAIRE ANARCOSINDICALISTA, I QUE ESDEVINDRIA EL SINDICAT MÉS IMPORTANT DE LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA
Answer
 • UGT
 • CCOO
 • CNT
 • PARTIT SINDICALISTA

Question 18

Question
ELS ESFORÇOS DEL CATALANISME POLÍTIC, I SOBRETOT DE LA LLIGA REGIONALISTA, ES DIRIGIEN A TENIR UNA INSTITUCIÓ D'AUTOGOVERN I NOMÉS VAN PODER ACONSEGUIR LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, UN ENS QUE COORDINAVA LES DIPUTACIONS CATALANES, QUIN ANY ÉS VA CONSTITUIR?
Answer
 • 1914
 • 1923
 • 1917
 • 1920

Question 19

Question
QUI VA DIRIGIR LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1914)
Answer
 • ENRIC PRAT DE LA RIBA (1914-1917)
 • PUIG I CADAFALCH (1917-1923)
 • RAIMÓN OBIOLS (1917-1923)
 • LLUÍS COMPANYS (1914-1917)

Question 20

Question
LA NEUTRALITAT ESPANYOLA DURANT LA 1ª GUERRA MUNDIAL VA PROVOCAR UN CREIXEMENT ECONÒMIC PRO QUAN VA ACABAR LA GUERRA LES POTÈNCIES QUE LLUITAVEN ES VAN REACTIVAR I LLAVORS VAN APAREIXER LES DIFICULTATS ECONÒMIQUES AQUÍ AIXÒ VA PROVOCAR LA VAGA DE LA CANADENCA AL 1918 I DESEMBOCA EN UNA VIOLÈNCIA DE PISTOLERS DELS SINDICATS CONTRA ELS EMPRESARIS FINS AL 1923 , AQUESTA REVELIÓ ÉS VA DIR
Answer
 • LLEI DE FUGUES
 • SETMANA TRÀGICA
 • LA LLEI SAGNANT
 • L'AJUST DE COMPTES

Question 21

Question
QUAN VA TENIR LLOC EL COP D'ESTAT DE PRIMO DE RIVERA?
Answer
 • 1933
 • 1923
 • 1917
 • 1931

Question 22

Question
EL COP D'ESTAT PRIMO DE RIVERA 1923 VA DISSOLDRE LA MANCOMUNITAT EL_____ I VA ACTUAR CONTRA LA CNT
Answer
 • 1925
 • 1928
 • 1923
 • 1931

Question 23

Question
EL PARTIT POLÍTIC "ESTAT CATALÀ" FUNDAT PER FRANCESC MACIÀ I ALTRES GRUPS RADICALS NACIONALISTES VAN LLUITAR CONTRA LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA, COM ARA EL COMPLOT DE GARRAF, QUE VOLIA ATEMPTAR CONTRA EL REI ALFONS XIII, O EL PROJECTE D'INVASIÓ DE CATALUNYA DESDE FRANÇA-EL 1926 ANOMENADA
Answer
 • PAU DELS PIRINEUS
 • PRATS DE MOLLÓ
 • PLANS D'ULTREICH
 • ELS BULLANCRES

Question 24

Question
QUAN VA NÉIXER LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA ?
Answer
 • 12 D'ABRIL DE 1873
 • 12 D'ABRIL DE 1923
 • 12 D'ABRIL DE 1938
 • 12 D'ABRIL DE 1931

Question 25

Question
QUI VA PROCLAMAR LA REPÚBLICA CATALANA EL 14 D'ABRIL DEL 1931? I 3 DIES MÉS TARD ES CONVERTIRIA EN GENERALITAT DE CATALUNYA
Answer
 • RAMÓN LLULL
 • FRANCESC MACIÀ
 • LLUÍS COMPANYS
 • TARRADELLES

Question 26

Question
AL 14 D'ABRIL DE 1931 FRANCESC MACIÀ DECLARA LA REPÚBLICA CATALANA QUÉ 3 DIES MÉS TARD ES CONVERTIRIA EN GENERALITAT LA QUAL CONFECCIONA L'
Answer
 • ESTATUT DE NÚRIA (1931)
 • PROJECTE D'ESTATUT D'AUTONOMIA DEL 1919
 • ESTATUT DE NÚRIA (1934)
 • ESTATUT D'AUTONOMIA DEL 1979

Question 27

Question
QUE ERA LA C.E.D.A ?
Answer
 • ERA UN PARTIT DRETÀ PROFUNDAMENT CATALANISTA
 • ERA UN PARTIT DRETÀ CATALANISTA
 • ERA UN PARTIT DRETÀ PROFUNDAMENT ANTI-CATALANISTA
 • ERA EL PARTIT DE MACIÀ, COMPANYS I TARRADELLAS

Question 28

Question
QUI VA SUBSTITUIR FRANCESC MACIÀ COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT ?
Answer
 • TARRADELLAS
 • JORDI PUJOL
 • RAFEL DE CASANOVA
 • LLUÍS COMPANYS

Question 29

Question
QUI I QUAN ES VA PROCLAMAR L'ESTAT CATALÀ DINS LA REPÚBLICA ESPANYOLA ?
Answer
 • FRANCESC MACIÀ EL 6 D'OCTUBRE DE 1934
 • LLUÍS COMPANYS EL 6 D'OCTUBRE DEL 1934
 • ERNEST LLUC EL 6 D'OCTUBRE DEL 1934
 • TARRADELLAS EL 6 D'OCTUBRE DE 1934

Question 30

Question
EL 6 D'OCTUBRE DE 1934 LLUÍS COMPANYS DECLARA L'ESTAT CATALÀ DINS DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA, L'EXÈRCIT VA INTERVENIR I A LES POQUES HORES, LA GENERALITAT ES VA RENDIR. LES CONSEQÜÈNCIES FOREN LA SUSPENSIÓ DE LA INSTITUCIÓ DE GOVERN CATALÀ I L'EMPRESONAMENT DELS SEUS MEMBRES.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
QUI VA GUANYAR LES ELECCIONS ESPANYOLES A L'ANY 1936 COSA QUE VA SIGNIFICÀ EL RESTABLIMENT DE LA GENERALITAT I DE L'ESTATUT, EL RETORN DE LLUÍS COMPANYS I UN AMNISTIA GENERALITZADA ?
Answer
 • EL PARTIT CONSERVADOR FONT D'ORDRE
 • EL FRONT D'ESQUERRES
 • EL PP
 • PSOE

Question 32

Question
L'ANY 1936 AMB EL TRIOMF DE LES ESQUERRES EL SECTOR MÉS CONSERVADOR VAN PROPOSAR UN COP D'ESTAT EL 17-18 DE JULIOL I ESPANYA VA QUEDAR DIVIDIDA EN DOS I S'INICIÀ AIXÍ
Answer
 • LA GUERRA DELS SEGADORS
 • LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
 • LA RECONQUESTA
 • LA GUERRA CIVIL

Question 33

Question
DURANT LA GUERRA CIVIL LA GENERALITAT I ELS AJUNTAMENTS TENIEN EL PODER LEGAL, PERÒ EL VERITABLE PODER EL TENIEN ELS COMITÉS DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES, AGRUPACIONS DE PARTITS D'ESQUERRES I ORGANITZACIONS SINDICALS AMB L'HEGEMONIA ABSOLUTA DE LA
Answer
 • CNT-FAI
 • CNT-UGT
 • CCOO-UGT
 • CCOO-CNT

Question 34

Question
A L'ANY 1937 LES TENSES RELACIONS ENTRE LA CNT- I EL PSUC-UGT VAN DESEMBOCAR EN EL MAIG D'AQUELL ANY UN ENFRONTAMENT ARMAT ENTRE LA CNT I LA POUM, CONTRA ERC I EL PSUC PEL CONTROL DE L'EDIFICI
Answer
 • DEL PARLAMENT
 • DE LA GENERALITAT
 • DEL GOVERN CIVIL
 • DE TELEFONICA

Question 35

Question
QUIN PAÍS DIRIGIT PER STALIN VA SER UN DELS POCS QUE VA ARMAR LA A LA REPÚBLICA?
Answer
 • LA URRS
 • LA UNIÓ SOVIÈTICA
 • ITÀLIA
 • RÚSIA

Question 36

Question
QUIN DIA VA CAURE LA CIUTAT DE BARCELONA A LES TROPES DEL GENERAL FRANQUITO?
Answer
 • EL 26 DE GENER DE 1937
 • EL 26 DE GENER DE 1938
 • EL 26 DE GENER DE 1939
 • EL 26 DE GENER DE 1936

Question 37

Question
QUIN DIA VAN ARRIBAR A LA FRONTERA AMB FRANÇA LES TROPES DEL GENERAL FRANQUITO?
Answer
 • EL 9 DE FEBRER DEL 1939
 • EL 9 DE FEBRER DE L'ANY 1938
 • EL DIA 26 DE GENER DE 1939
 • EL 26 DE FEBRER DE L'ANY 1938

Question 38

Question
QUI VA SER EMPRESONAT I AFUSELLAT AL CASTELL DE MONTJUÏC EL 15 D'OCTUBRE DE 1940?
Answer
 • LLUÍS COMPANYS
 • TARRADELLES
 • AUSIAS MARCH
 • FRANCESC MACIÀ

Question 39

Question
EL RÈGIM DEL GENERAL FRANCO ES CONFIGURAVA COM UNA DICTADURA DE CAIRE FEIXISTA, AMB UN PARTIT ÚNIC, UN SINDICALISME VERTICAL I UNES CORTS I ALTRES INSTITUCIONS MANADES DES DE DALT.
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
ELS GRUPS ARMATS RESISTENTS ANTIFRANQUISTES QUE LLUITAVEN A LA MUNTANYA CATALANA CONTRA L'EXÈRCIT I LA GUÀRDIA CIVIL EREN ELS
Answer
 • MAQUIS
 • QUINQUIS
 • CNT
 • BANDOLERS

Question 41

Question
QUIN ANY ÉS VA FER LA VAGA DELS TRAMVIES?
Answer
 • L'ANY 1951
 • L'ANY 1939
 • L'ANY 1976
 • L'ANY 1980

Question 42

Question
QUINS ANYS VA VENIR MÉS POBLACIÓ A CATALUNYA PROVINENT D'ANDALUSIA
Answer
 • ANYS 70
 • ANYS 60
 • ANYS 80
 • ANYS 50

Question 43

Question
QUIN ANY ES VA FUNDAR EL SINDICAT CCOO ?
Answer
 • 1964
 • 1970
 • 1899
 • 1924

Question 44

Question
QUI FET PROPICIÀ EL DESVETLLAMENT PER PART DEL RÈGIM FRANQUISTA DE GRUPS CATALANISTES AL 1960 ?
Answer
 • L'EMPRESONAMENT DE JORDI PUJOL
 • LA CAPTURA DE ERNEST LLUC
 • L'EMPRESONAMENT DE TARRADELLES
 • L'AFUSELLAMENT DE LLUÍS COMPANYS

Question 45

Question
ELS CANVIS EN LA ESGLÉSIA CATÒLICA DELS ANYS 60 ARRAN DEL CONCILI VATICÀ QUE VA PROPICIAR
Answer
 • LA SEPARACIÓ ENTRE ESGLÉSIA I ESTAT
 • LA UNIÓ ESGLÉSIA ESTAT
 • ELS TEXTOS DELS MONJOS DE MONTSERRAT
 • LA CONSTRUCCIÓ DE CONVENTS A VIC I BARCELONA

Question 46

Question
QUIN ANY ETA NO ÉS VA ATURAR ALS ANYS 70, NI AMB EL CONSELL DE GUERRA QUE SE'LS VA FER A BURGOS CONTRA ACTIVISTES DE LA BANDA MILITAR I EL 1973 ASSASSINAVA A [blank_start]CARRERO BLANCO[blank_end], L'HOME FORT DEL RÈGIM.
Answer
 • L'ALMIRALL CARRERO BLANCO
 • GENERAL PRIM
 • ADOLFO SUÀREZ

Question 47

Question
L'OPOSICIÓ A CATALUNYA AL RÈGIM FRANQUISTA DESDE 1971, AMB UNA INSTÀNCIA UNITÀRIA ON S'APLEGAVA LA QUASI TOTALITAT DEL'OPOSICIÓ AMB EL LEMA "LLIBERTAT, AMNISTIA I ESTATUT D'AUTONOMIA" VA SER :
Answer
 • LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • L'OMNIUM CULTURAL
 • L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA
 • LA LLIGA REGIONALISTA

Question 48

Question
QUAN VA MORIR EL FRANQUITO?
Answer
 • 20 DE NOVEMBRE DE 1975
 • 22 DE NOVEMBRE DE 1975
 • 29 DE DESEMBRE DEL 1978
 • 31 D'OCTUBRE DE 1976

Question 49

Question
QUI VA SER EL PRIMER PRESIDENT A ESPANYA DESPRÉS DE AL MORT DE FRANCO ?
Answer
 • ARIAS CAÑETE
 • ARIAS NAVARRO
 • ADOLFO SUÁREZ
 • ALFONSO GUERRA

Question 50

Question
QUAN VAN SER LES PRIMERES ELECCIONS DEMOCRÀTIQUES A ESPANYA DESPRÉS DE LA DICTADURA, QUE PORTARIEN CAP A UNES CORTS CONSTITUENTS QUE ELABORARIEN LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 ?
Answer
 • 15 D'ABRIL DE 1977
 • 15 DE DESEMBRE DE 1977
 • 23 D'OCTUBRE DE 1977
 • 15 DE JUNY DE 1977
Show full summary Hide full summary

Similar

Acids and Bases
silviaod119
Rounding to decimal places
Ellen Billingham
Chemistry Module C2: Material Choices
James McConnell
IB Bio - Mitosis Quiz
j. stu
History - Medicine through Time
Alice Love
GCSE Maths Conversions
EmilieT
Music symbols
Sarah Egan
New GCSE Maths
Sarah Egan
Get your grammar right!
Sarah Holmes
2PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong
Anatomie - sistemul digestiv 1
Eugeniu Nicolenco